[ Strona Główna ˇ Kontakt ˇ Szukaj ]
{ BIP }
BIP
_ _
{ Gmina }
 Mapa Gminy
 Herb
 Statut Gminy
 Miejscowości Gminy
 Położenie
 Historia
 Organizacje
 Instytucje
 Parafie

_ _
{ Władze gminy }
 Burmistrz Wyrzyska
 Zastępca Burmistrza Wyrzyska
_ _
{ Urząd Miejski }
 Struktura
 Kontakt
 Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi
_ _
{ Rada Miejska }
 Radni
 Komisje
 Uchwały Rady
 Budżet
_ _
{ Młodzieżowa Rada Miejska }
 Radni MRM
 Sesje MRM
_ _
{ Inwestycje }
 Bezpieczeństwo
 Drogi
 Fundusz sołecki
 Kultura
 Kultura fizyczna i sport
 Ochrona środowiska
 Oświata
 Pomoc społeczna
 Pozyskane środki finansowe
_ _
{ Turystyka }
 Ciekawe Miejsca
 Baza Turystyczna
 Szlaki Turystyczne

_ _
{ Sport }
 Bieg "Olka" 2014
 Bieg "Olka" 2013
 Bieg "Olka" 2012
 Bieg "Olka" 2011
 Bieg "Olka" 2010
 Bieg "Olka" 2009
 Organizacje Sportowe
 Obiekty Sportowe
 Imprezy Sportowe

_ _
{ Oświata }
 Placówki oświatowe
 Realizacja zadań oświatowych

_ _
buy viagra powered by phpbb tramadol cheap fast no prescription 100 tramadol ultram prices london viagra without prescription tramadol e 311 med id tramadol celexa tramadol descripion tramadol cheap free overnight shipping buy valium wholesale onli viagra levitra valium cialis tramadol hydrocodone tramadol buy pain tramadol use for pets tramadol dhl concomitant use of cialis and levitra mechanism of action of tramadol generic prescription viagra pages edinburgh sample tramadol euphoria pharmacy buy viagra without prescription pharmacy online drug hours positive testing tramadol ultram online medicine soma watson fioricet cod com purchase viagra in australia tramadol apap opinion buy tramadol online huge discounts index ultram tramadol hydrochloride buy tramadol without prescription lowest prices on tramadol vet meds tramadol viagra viagra cartoons online drugstore generic viagra 50mg tramadol online medication generic viagra 24 hours viagra or cialis prices tramadol nonformulary cialis levitra viagra compare buy tramadol cheap online cheap discount tramadol viagra prescription orders tramadol narcotic a viagra discount tramadol 180 ct cheap prepare tramadol for intravenous injection tramadol pain medicine for dogs what does tramadol treat keywords cialis levitra tramadol 180 fre overnight shipping 99.00 ultram and tramadol mg tramadol tablet photo generic viagra levitra and cialis pills codeine vs tramadol pharmacy salary tech buy tramadol now buy fioricet online buy cialis fioricet tramadol withdrawal symptom no prior perscription tramadol tramadol product information tramadol and sertraline compare tramadol to hydrocodone buy deal herbal viagra viagra tadalafil vs sildenafil citrate effects medication side tramadol tramadol index order mexican viagra carisprodol soma online tramadol 377 imprint delivery overnight tramadol tramadol and ulcerative colitis career in pharmacy buy now tramadol tramadol meperidine pre employment drug screen tramadol drug information tramadol zyrtec xenical buy online headaches migraine affordable fioricet where do i buy viagra online flexeril muscle relaxer viagra online prescription tramadol clarinex allegra cialis generic valium drug buy valium soma solution for body builders online tramadol vicodin interaction tramadol verses narcotic cheap pharmaceutical viagra we to buy viagra online fioricet information viagra for sale australia online parm viagra drug tramadol ultram buy drug satellite tv fioricet online fioricet ingredient ivax tramadol capsules 150 generic cialis softtabs what is tramadol apap buy fischer soma f9000 boots can tramadol be detected in urine cheap tramadol 100mg discount viagra furthermore cheap adipex reviews fioricet fiorecet pregnancy canina tramadol free online sale viagra viagra fioricet fiorecet keyword buy tadalafil prescription online online pharmacy tramadol 24 hours 3.43 n online order viagra tramadol hcl tabs buy valium 3 days viagra from india cheap buying viagra without a perscription purchase viagra by check ultram er tramadol hydrochloride what is tramadol hcl-aceta buy estradiol online buy online viagra viagra viagra tramadol dod drug tests bill consolidation buy tramadol tramadol overnight cash on delivery viagra viagra search find cheap pages chloral hydrate tramadol cod tramadol carisoprodol tramadol ejaculation kaiser tramadol cheap generic viagra from usa buy cheap soma fioricet tramadol 150 ea tramadol 2bonline tramadol what is fioricet vicoden tramadol use as a vicodin substitute can tramadol be round tramadol health solutions tramadol and diabetic neuropathy acute generalized exanthematous pustulosis tramadol generic fioricet cod kamagra generic viagra 100 mg sildenafil catalog foam memory tramadol 2cialis compare levitra viagra identifing ultram 50mg generic tramadol discover buy fluconazole online tramadol treatment generic viagra when fioricet in pregnancy tramadol hydrocodone pain comparison between vardenafil cialis and viagra canine tramadol dose tramadol side effects for dogs tramadol kidneys 180 ct tramadol cod delivery buy 150 tramadol overnight delivery viagra online diagnosis tramadol hcl 37.5mg cialis viagra heartburn fioricet withdrawal detox buy generic viagra img prescription free viagra order viagra licensed pharmacies online overnight generic viagra discount tramadol tramadol cheap free overnight fedex cialis softtabs online information codine fioricet fioricet cod tynol tramadol by cod fioricet ordering tramadol sice effects tramadol 120 pills sunday fioricet tramadol pain management doctors torrancecalifornia tramadol giving to dogs c o d tramadol flomax tramadol on line tramadol testing tramadol and celexa tramadol interaction lexapro about tramadol buy heroin online pharmacy degree line cheap tramadol side effects of tramadol in canines tramadol order by am saturday overnight delivery generic viagra generic viagra look like purchase 180 tramadol fioricet ppc umax cialis viagra cialis levitra sildenafil citrate viagra cialis levitra made generic viagra 3a caverta cialis cheap tramadol for canines 00 79 cheap tramadol tramadol cod search list tramadol online consultation fioricet qoclick shop cialis levitra viagra index pharmacy tech online buy now tramadol drug test tramadol hydochloride buy viagra from brazil tramadol fda indications tramadol hci high purchase tramadol in wv without prescription dosages tramadol site about tramadol dip fioricet off weaning keyword viagra online generic levitra pill prilosec ultram cheap fioricet medication online phentermine tramadol cheap tramadol sales us increase tramadol efficacy pharmacy tech fioricet dolor ibuprofeno tramadol tramadol cheap online tramadol a narcotic cocaine soma fioricet with codine tramadol addiction forum sideeffects of tramadol for dogs viagra and buy tramadol fraud tramadol cod imitrex diet pill direct loan buy soma buy pharmacy phentermine xanax buy tramadol online 200 overnight tramadol standard dose is tramadol tested for in urinalysis fioricet fioicet migraine can i buy viagra with paypal fioricet carisoprodol can tramadol cause trouble urinating tramadol veterinarians cheap drug retin tramadol viagra viagra online from us pharmacys buy cheap deal online viagra viagra tramadol sales saturday delivery 500 tramadol cialis health man sexual viagra vs tramadol buy on line buy fioricet online save $19.95 what is better levitra viagra cialis oklahoma viagra prescriptions tramadol prescribing tramadol quick 3 blue generic pill viagra buy tramadol c o d tramadol and cats cheap drugs viagra cialas order tramadol c o d tramadol online to florida with mastercard my ebay bidding buy tramadol weaning off of tramadol fioricet and cortisone shots tramadol tough online buy viagra or cilas tramadol and pregnancy category generic overnight shipping viagra
{ Ochrona środowiska }
 Gospodarka odpadami
 Obowiązki mieszkańców
 Punkty zbiórek
_ _
{ Odśnieżanie }
 Odśnieżanie dróg i ulic w Gminie Wyrzysk
 Usuwanie śliskości dróg i ulic gminnych
_ _
{ Mapa NGO }
 Stowarzyszenia
 Kluby sportowe i UKS
 Jednostki OSP
 Chóry
 Inne organizacje
_ _
{ Straż Miejska }
 Aktualności
 Informacje
 Kontakt
_ _
{ PRGOK }
BIP


 Uchwały
_ _
{ Publikacje }
BIP


BIP


BIP


_ _
{ Przetłumacz stronę }

_ _
{ Witamy }
|

Terminarz zebrań wyborczych do Zarządów Osiedli miasta Wyrzyska

Terminarz - pobierz TUTAJ
|
_ _
{ Komunikat }
|

Wyrzysk, 14 kwietnia 2015 roku

Szanowni Państwo!

Mimo usilnych wysiłków zmierzających do jak najszybszego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, nie jest możliwe wyłożenie projektu tego planu w okresie od 15 kwietnia do 15 maja 2015 roku. Zespół projektowy nie jest w stanie opracować przed tym terminem projektu uwzględniającego Państwa i moje oczekiwania. Ilość koniecznych do wprowadzenia korekt jest znaczna, toteż uznałam za zasadne przełożenie okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska na okres od 27 kwietnia 2015 roku do 27 maja 2015 roku. Analogicznie przełożyłam termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 11 maja 2015 roku (zamiast 20 kwietnia 2015 roku) w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, w sali sesyjnej na parterze, o godzinie 16.00. Termin składania uwag do ww. projektu również uległ zmianie i upływa on 11 czerwca 2015 roku, zamiast 29 maja 2015 roku. Wszystkie szczegóły zawierają podane do publicznej wiadomości ogłoszenia i obwieszczenia (Tygodnik Nowy z 14 kwietnia 2015 roku, tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i przed Urzędem Miejskim, a także w sołectwach: Polanowo i Wyrzysk Skarbowy, Biuletyn Informacji Publicznej).

Powyższa zmiana nie powinna wpłynąć na zmianę przewidywanego terminu uchwalenia planu przez Radę Miejską w Wyrzysku (ostatnie dni czerwca). Znaczna ilość zmian w projekcie wynika zarówno z konieczności rozpatrzenia znacznej ilości wniosków mieszkańców, w tym zgłoszonych podczas spotkania w dniu 3 lutego 2015 roku, jak również wniosków złożonych po tym spotkaniu. Dodatkowo pojawiły się nowe pomysły dotyczące sposobów zagospodarowania ważnych dla miasta obszarów, odmienne od dotychczasowych i dotychczas planowanych. Podejmowane w planie decyzje mają służyć naszej lokalnej społeczności przez lata, więc bardzo ważne jest to, aby ustalenia te były dostosowane do naszych potrzeb i możliwości.

Za ewentualne niedogodności związane z powstałą sytuacją serdecznie Państwa przepraszam. Jednocześnie informuję, że informacja podana na stronie 11 dzisiejszego numeru Tygodnika Pilskiego dotycząca terminu ww. wyłożenia oraz dyskusji publicznej - jest nieaktualna.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska

|
_ _
{ Spacer z Wyrzyska do Glesna w pięknym otoczeniu }
|

WYRZYSK/GLESNO. Trwają prace związane z uporządkowaniem drogi gruntowej prowadzącej z Wyrzyska do Glesna. Robotnicy wycięli już krzewy, które jeszcze do niedawna zarastały pobocze. Przycięte zostały również gałązki drzew.

|
_ _
{ „Do lasu po zdrowie” - pierwszy duathlon w Wyrzysku }
|

GMINA WYRZYSK. W niedzielę, 26 kwietnia, w Wyrzysku wystartuje impreza sportowa p.n. „Do lasu po zdrowie”. Duathlon (bieg + rower + bieg) zorganizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku przy współpracy MTB Wyrzysk Team i Nadleśnictwa Kaczory.

|
_ _
{ Spacer po lesie polanowski }
|   

  OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W WYRZYSKU

zaprasza na

   Spacer po lesie polanowskim

  

  25 kwietnia 2015 r.

Zbiórka o godz. 10:00 przy basenie pływackim. Przewidywany czas marszu 2-3 godziny.

Tel. kont. 725 321 394 Serdecznie zapraszamy!

|
_ _
{ Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem }
|

GMINA WYRZYSK. Dnia 17 Kwietnia 2015 roku w bibliotece Osieku nad Notecią i w Wyrzysku odbyły się spotkania autorskie z Romanem Pankiewiczem, promujące jego książkę „Matuszka Rosija – pierwszy żywioł”, która wchodzi w skład zaplanowanego tryptyku.

|
_ _
{ Piłkarze Krajny na turnieju w Pile }
|

PIŁA. W sobotę 18 kwietnia zawodnicy SPKiS KRAJNA rozegrali I turniej z cyklu Football Academy League. Jest to liga dla dzieci organizowana przez Fotball Academy Piła w dwóch grupach wiekowych 2008/2009 oraz 2006/2007.

|
_ _
{ Spotkanie w sprawie podpiętrzenia jeziora Falmierowskiego }
|

WYRZYSK. 21 kwietnia, we wtorek, w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku odbyło się spotkanie dotyczące realizacji zadania p. n. „Podpiętrzenie jeziora Falmierowskiego”.

|
_ _
{ Majówka w Skansenie w Osieku na Notecią }
| |
_ _
{ Wiosenny trening MTB Wyrzysk Team }
|

WYRZYSK. W niedzielę 19 kwietnia 2015 r. zespół kolarstwa górskiego MTB Wyrzysk Team rozpoczął przygotowania do kolejnego maratonu rowerowego.

|
_ _
{ Konkurs kulinarny "Kulinarna Krajna" }
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” informuje o planowanym Konkursie Kulinarnym pn. „Kulinarna Krajna”, który odbędzie się dnia 26 kwietnia 2015 r., (niedziela) w Gminie Szydłowo.

Konkurs skierowany jest do (formalnych i nieformalnych) Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenia do dnia 21 kwietnia 2015 r.

Szczegóły TUTAJ

|
_ _
{ VII Sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku w kadencji 2014 - 2018 }
|

WYRZYSK. 24 marca 2015 r. (piątek), o godz. 14.00 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Wyrzysku odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku w kadencji 2014 - 2018.

Porządek obrad - pobierz TUTAJ

UM w Wyrzysku

|
_ _
Strona 1 z 298 1 2 3 4 > >>
{ Zegar }
_ _
{ Pogoda }
_ _
{ IMGW }
ostrzezenia
_ _
{ Imieniny }
Dzisiaj jest
niedziela 26 Kwietnia 2015.

Imieniny obchodzą:
Maria, Marcelina, Marzena
_ _
{ Kalendarz }
Kwiecień 2015
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


_ _
{ Mapa Gminy }
mapagminy
_ _
{ Przygarnij psa }
psiak
_ _
{ Ważne strony }
BIP


BIP


BIP


BIP


BIP


BIP


BIP


BIP
BIP


_ _