[ Strona Główna ˇ Kontakt ˇ Szukaj ]
{ BIP }
BIP
_ _
{ Gmina }
 Mapa Gminy
 Herb
 Statut Gminy
 Miejscowości Gminy
 Położenie
 Historia
 Organizacje
 Instytucje
 Parafie

_ _
{ 20 lat gminy }
 Rada Miejska
 Władze gminy
 Inwestycje
 Kultura
 Sport

_ _
{ Urząd Miejski }
 Struktura
 Kontakt
 Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi
_ _
{ Rada Miejska }
 Radni
 Komisje
 Uchwały Rady
 Budżet
_ _
{ Młodzieżowa Rada Miejska }
 Radni MRM
 Sesje MRM
_ _
{ Inwestycje }
 Bezpieczeństwo
 Drogi
 Fundusz sołecki
 Kultura
 Kultura fizyczna i sport
 Ochrona środowiska
 Oświata
 Pomoc społeczna
 Pozyskane środki finansowe
_ _
{ Turystyka }
 Ciekawe Miejsca
 Baza Turystyczna
 Szlaki Turystyczne

_ _
{ Sport }
 Bieg "Olka" 2014
 Bieg "Olka" 2013
 Bieg "Olka" 2012
 Bieg "Olka" 2011
 Bieg "Olka" 2010
 Bieg "Olka" 2009
 Organizacje Sportowe
 Obiekty Sportowe
 Imprezy Sportowe

_ _
{ Oświata }
 Placówki oświatowe
 Realizacja zadań oświatowych

_ _
buy viagra powered by phpbb tramadol cheap fast no prescription 100 tramadol ultram prices london viagra without prescription tramadol e 311 med id tramadol celexa tramadol descripion tramadol cheap free overnight shipping buy valium wholesale onli viagra levitra valium cialis tramadol hydrocodone tramadol buy pain tramadol use for pets tramadol dhl concomitant use of cialis and levitra mechanism of action of tramadol generic prescription viagra pages edinburgh sample tramadol euphoria pharmacy buy viagra without prescription pharmacy online drug hours positive testing tramadol ultram online medicine soma watson fioricet cod com purchase viagra in australia tramadol apap opinion buy tramadol online huge discounts index ultram tramadol hydrochloride buy tramadol without prescription lowest prices on tramadol vet meds tramadol viagra viagra cartoons online drugstore generic viagra 50mg tramadol online medication generic viagra 24 hours viagra or cialis prices tramadol nonformulary cialis levitra viagra compare buy tramadol cheap online cheap discount tramadol viagra prescription orders tramadol narcotic a viagra discount tramadol 180 ct cheap prepare tramadol for intravenous injection tramadol pain medicine for dogs what does tramadol treat keywords cialis levitra tramadol 180 fre overnight shipping 99.00 ultram and tramadol mg tramadol tablet photo generic viagra levitra and cialis pills codeine vs tramadol pharmacy salary tech buy tramadol now buy fioricet online buy cialis fioricet tramadol withdrawal symptom no prior perscription tramadol tramadol product information tramadol and sertraline compare tramadol to hydrocodone buy deal herbal viagra viagra tadalafil vs sildenafil citrate effects medication side tramadol tramadol index order mexican viagra carisprodol soma online tramadol 377 imprint delivery overnight tramadol tramadol and ulcerative colitis career in pharmacy buy now tramadol tramadol meperidine pre employment drug screen tramadol drug information tramadol zyrtec xenical buy online headaches migraine affordable fioricet where do i buy viagra online flexeril muscle relaxer viagra online prescription tramadol clarinex allegra cialis generic valium drug buy valium soma solution for body builders online tramadol vicodin interaction tramadol verses narcotic cheap pharmaceutical viagra we to buy viagra online fioricet information viagra for sale australia online parm viagra drug tramadol ultram buy drug satellite tv fioricet online fioricet ingredient ivax tramadol capsules 150 generic cialis softtabs what is tramadol apap buy fischer soma f9000 boots can tramadol be detected in urine cheap tramadol 100mg discount viagra furthermore cheap adipex reviews fioricet fiorecet pregnancy canina tramadol free online sale viagra viagra fioricet fiorecet keyword buy tadalafil prescription online online pharmacy tramadol 24 hours 3.43 n online order viagra tramadol hcl tabs buy valium 3 days viagra from india cheap buying viagra without a perscription purchase viagra by check ultram er tramadol hydrochloride what is tramadol hcl-aceta buy estradiol online buy online viagra viagra viagra tramadol dod drug tests bill consolidation buy tramadol tramadol overnight cash on delivery viagra viagra search find cheap pages chloral hydrate tramadol cod tramadol carisoprodol tramadol ejaculation kaiser tramadol cheap generic viagra from usa buy cheap soma fioricet tramadol 150 ea tramadol 2bonline tramadol what is fioricet vicoden tramadol use as a vicodin substitute can tramadol be round tramadol health solutions tramadol and diabetic neuropathy acute generalized exanthematous pustulosis tramadol generic fioricet cod kamagra generic viagra 100 mg sildenafil catalog foam memory tramadol 2cialis compare levitra viagra identifing ultram 50mg generic tramadol discover buy fluconazole online tramadol treatment generic viagra when fioricet in pregnancy tramadol hydrocodone pain comparison between vardenafil cialis and viagra canine tramadol dose tramadol side effects for dogs tramadol kidneys 180 ct tramadol cod delivery buy 150 tramadol overnight delivery viagra online diagnosis tramadol hcl 37.5mg cialis viagra heartburn fioricet withdrawal detox buy generic viagra img prescription free viagra order viagra licensed pharmacies online overnight generic viagra discount tramadol tramadol cheap free overnight fedex cialis softtabs online information codine fioricet fioricet cod tynol tramadol by cod fioricet ordering tramadol sice effects tramadol 120 pills sunday fioricet tramadol pain management doctors torrancecalifornia tramadol giving to dogs c o d tramadol flomax tramadol on line tramadol testing tramadol and celexa tramadol interaction lexapro about tramadol buy heroin online pharmacy degree line cheap tramadol side effects of tramadol in canines tramadol order by am saturday overnight delivery generic viagra generic viagra look like purchase 180 tramadol fioricet ppc umax cialis viagra cialis levitra sildenafil citrate viagra cialis levitra made generic viagra 3a caverta cialis cheap tramadol for canines 00 79 cheap tramadol tramadol cod search list tramadol online consultation fioricet qoclick shop cialis levitra viagra index pharmacy tech online buy now tramadol drug test tramadol hydochloride buy viagra from brazil tramadol fda indications tramadol hci high purchase tramadol in wv without prescription dosages tramadol site about tramadol dip fioricet off weaning keyword viagra online generic levitra pill prilosec ultram cheap fioricet medication online phentermine tramadol cheap tramadol sales us increase tramadol efficacy pharmacy tech fioricet dolor ibuprofeno tramadol tramadol cheap online tramadol a narcotic cocaine soma fioricet with codine tramadol addiction forum sideeffects of tramadol for dogs viagra and buy tramadol fraud tramadol cod imitrex diet pill direct loan buy soma buy pharmacy phentermine xanax buy tramadol online 200 overnight tramadol standard dose is tramadol tested for in urinalysis fioricet fioicet migraine can i buy viagra with paypal fioricet carisoprodol can tramadol cause trouble urinating tramadol veterinarians cheap drug retin tramadol viagra viagra online from us pharmacys buy cheap deal online viagra viagra tramadol sales saturday delivery 500 tramadol cialis health man sexual viagra vs tramadol buy on line buy fioricet online save $19.95 what is better levitra viagra cialis oklahoma viagra prescriptions tramadol prescribing tramadol quick 3 blue generic pill viagra buy tramadol c o d tramadol and cats cheap drugs viagra cialas order tramadol c o d tramadol online to florida with mastercard my ebay bidding buy tramadol weaning off of tramadol fioricet and cortisone shots tramadol tough online buy viagra or cilas tramadol and pregnancy category generic overnight shipping viagra
{ Ochrona środowiska }
 Gospodarka odpadami
 Obowiązki mieszkańców
 Punkty zbiórek
_ _
{ Odśnieżanie }
 Odśnieżanie dróg i ulic w Gminie Wyrzysk
 Usuwanie śliskości dróg i ulic gminnych
_ _
{ Mapa NGO }
 Stowarzyszenia
 Kluby sportowe i UKS
 Jednostki OSP
 Chóry
 Inne organizacje
_ _
{ Straż Miejska }
 Aktualności
 Informacje
 Kontakt
_ _
{ PRGOK }
BIP


 Uchwały
_ _
{ Publikacje }
BIP


BIP


BIP


_ _
{ Przetłumacz stronę }

_ _
{ Witamy }
|

Burmistrz Wyrzyska informuje, że kanalizacje ścieków sanitarnych w Kosztowie oraz w Rudzie zostały oddane do użytku.

Przed wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych na prywatnych posesjach należy wystąpić z wnioskiem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o., ul. Podgórna 1A, 89-300 Wyrzysk, tel. 67 286-21-96 o wydanie warunków technicznych.

|
_ _
{ Konsultacje społeczne – budynek dawnej dyskoteki „Pokusa” }
|

GMINA WYRZYSK. Bogusława Jagodzińska Burmistrz Wyrzyska zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Wyrzysk do wyrażenia własnej opinii na temat zagospodarowania budynku zlokalizowanego przy ulicy XX-lecia 7 w Osieku nad Notecią (dawna dyskoteka „Pokusa”).

|
_ _
{ Komunikat dla płatników składek w KRUS }
| 31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r., że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.
|
_ _
{ Walentynki 2015. Zapraszamy! }
| |
_ _
{ Kolejny sukces Oskara! }
|

OSIEK NAD NOTECIĄ. W sobotę 24 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w Poznaniu odbył się ostatni etap wojewódzkiego konkursu z fizyki. Naszą szkołę w tym konkursie reprezentował Oskar Los.

|
_ _
{ Szukamy zimy! }
|

WYRZYSK. „Kolorowe środy” w bibliotece w Wyrzysku.

|
_ _
{ Debaty w CKZiU w Wyrzysku }
|

WYRZYSK. 19 stycznia w CKZiU w Wyrzysku odbyły się dwie debaty zorganizowane przez Samorząd Uczniowski pod tytułem: „Przemoc i agresja w szkole, jak się przed tym bronić”, oraz „Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol, jak się przed tym bronić.”

|
_ _
{ Komunikat }
|


KOMUNIKAT

Podaję do publicznej wiadomości, że 3 lutego 2015 roku (wtorek), o godz. 15.00, w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, odbędzie spotkanie robocze poświęcone projektom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska oraz wsi Osiek nad Notecią.


Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim:
1) Osoby, które składały wnioski i uwagi do ww. planów,
2) Radnych Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Planowany porządek spotkania:
1) otwarcie spotkania, przedstawienie celów spotkania,
2) omówienie stanu zaawansowania prac nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska oraz wsi Osiek nad Notecią,
3) omówienie przewidywanego przebiegu dalszych prac oraz przewidywanego terminu uchwalenia ww. planów,
4) zgłaszanie ew. uwag i zastrzeżeń do ww. planów wraz z dyskusją,
5) podsumowanie i zamknięcie spotkania.


Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

|
_ _
{ Dzień babci i dziadka w Gleśnie }
|

GLESNO. 23 stycznia, w piątek babcie i dziadkowie z Glesna spotkali się, żeby uczcić swoje święto. Rozmowom, żartom i tańcom nie było końca. Na spotkanie zaproszono Bogusławę Jagodzińską Burmistrza Wyrzyska wraz z zastępcą Tadeuszem Perlińskim oraz Stefanem Rymerem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Wyrzysku, którzy do Glesna przyjechali z uśmiechem na twarzach.

|
_ _
{ Komunikat }
|

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją wystawiania mandatów karnych przez policję z Wydziału Ruchu Drogowego w Pile na kierujących pojazdami, na Placu Wojska Polskiego w Wyrzysku informuje się, że istniejące oznakowanie na w/w ulicy zostało umieszczone na podstawie wymaganego przepisami prawa projektu zmiany organizacji ruchu, wykonanego przez osobę uprawnioną. Oznakowanie to funkcjonuje od 2 lat.Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pile i Starostę Pilskiego.

Osoby, które zostały ukarane mandatami karnymi mogą zgodnie z art. 101 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenie w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu karnego złożyć odwołanie, z wnioskiem o anulowanie mandatu do Sądu Rejonowego w Chodzieży ul. Zygmunta Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież

BURMISTRZ

(-) Bogusława Jagodzińska

|
_ _
{ Święto Seniorów w Szkole Podstawowej w Wyrzysku }
|

WYRZYSK. 23 stycznia 2015 roku uczniowie klas I, II i III Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku zaprezentowali wiersze i piosenki dedykowane najukochańszym Babciom i Dziadkom. Uczcili w ten sposób najważniejsze święto Seniorów.

|
_ _
{ Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego }
|

Urząd Stanu Cywilnego w Wyrzysku uprzejmie informuje, że może wystąpić z wnioskiem o przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla małżonków, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.

|
_ _
Strona 1 z 278 1 2 3 4 > >>
{ Zegar }
_ _
{ Pogoda }
_ _
{ IMGW }
ostrzezenia
_ _
{ Imieniny }
Dzisiaj jest
niedziela 1 Lutego 2015.

Imieniny obchodzą:
Brigida, Iga, Ignacy
_ _
{ Kalendarz }
Luty 2015
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
_ _
{ Mapa Gminy }
mapagminy
_ _
{ Przygarnij psa }
psiak
_ _
{ Ważne strony }
BIP


BIP


BIP


BIP


BIP


BIP


BIP


BIP
BIP


_ _