Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

05

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków o szacowanie strat powstałych przez przymrozki wiosenne

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków
o szacowanie strat powstałych przez przymrozki wiosenneBurmistrz Wyrzyska informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku przymrozków wiosennych w uprawach rolnych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Oszacowania szkód dokona Komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego.Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączoną do wniosku zgodą
na przetwarzanie danych osobowych, niezbędn
ą do przeprowadzenia oszacowania szkód składa producent rolny.Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych dopłat do ARiMR za 2024 r.Zgłoszenia strat w uprawach należy dokonywać na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zbiorów plonów.Wnioski o szacowanie strat można pobrać w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku pokój nr 1 – Biuro Obsługi Mieszkańców lub ze strony internetowej urzędu: wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.

 

 

Burmistrz Wyrzyska

(-) Marcin Piszczek

Konkurs o nagrodę przewodniczącego KNF

 

 

  Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłosił XIII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

  Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.

  W XIII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim albo w języku angielskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła Konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

  Zgłoszenie należy złożyć do 16 sierpnia 2024 roku w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przesłać przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo przesłać za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego. 

  Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, na podstronie „Edukacja finansowa/Konkurs na pracę doktorską” - link:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/Konkurs_o_nagrode_Przewodniczacego_KNF

120-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku

 Dnia 11 maja 2024r. OSP w Wyrzysku obchodziła uroczyście 120-lecie istnienia i działalności w Gminie Wyrzysk

 Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Wyrzysku. Uroczysty przemarsz przy dźwiękach orkiestry dętej z Krajenki rozpoczął część oficjalną wydarzenia z udziałem zaproszonych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, władz państwowych oraz mieszkańców gminy Wyrzysk. Jubileusz ten był okazją do odznaczeń i podziękowań. W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniana Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrzysku została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Złotym Medalem za „Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druh Artur Jankiewicz, Arkadiusz Kozik oraz Marek Pawłowski. Srebrnym medalem odznaczono druhnę Annę Jankiewicz, druha Karola Dubownik, Michała Dziewieczńskiego, Michała Skrzypczyńskiego oraz Macieja Włazika. Nie zabrakło podziękowań dla osób wspierających działalność wyrzyskiej jednostki oraz słów uznania i podziękowania od zaproszonych gości.

 W trakcie uroczystość można było skorzystać z atrakcji przygotowanych w strefie rodzinnej takich jak wystawa sprzętu pożarniczego, występ magika, malowanie twarzy oraz inne animacje dla dzieci. Zwieńczeniem jubileuszu był koncert w wykonaniu Folk Machina, Turbo oraz Sztywny Pal Azji.

Foto relacja facebook

 

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN zapraszają do udziału w projekcie Akademia GOZ