Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi

  • tablica wzór_1

Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej w części dotyczącej plaży miejskiej i bulwarów Wyrzyskich

Zaplanowano w ramach realizacji zadania zagospodarować teren przy rzece Łobżonce. W sierpniu 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020. Wniosek złożono poprzez Stowarzyszenie LGR „7RYB”, które dokonywało oceny wniosków. Po weryfikacji wniosku przez pracowników Urząd Marszałkowski w Poznaniu, została zawarta umowa o dofinansowanie nr 00022-6523.2-SW1510021/17/18 dnia 18.04.2018 r., pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Wyrzysk. Kwota dofinansowania wyniosła 299.987,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu do realizacji zadania wybrano firmę FEED-TEL z Wyrzyska, której oferta wyniosła 719.787,85 zł, umowę zawarto dnia 20.09.2018 r. W ramach zadania wykonano alejki spacerowe oraz bulwary nad rzeką Łobżonką, plażę miejską, urządzono tereny zielone, zamontowano urządzenia małej architektury takie jak ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kaczkomat, parasole plażowe, leżaki i stoliki plażowe, stworzono strefę wypoczynku z meblami z palet, dokonano montażu zamgławiacza, zamontowano monitoring wizyjny oraz oświetlenie zewnętrzne wraz z fontanną pływającą na stawie.

  • 44110935_1400310190110490_1256857320873263104_o
  • 44125455_1400310133443829_7714151130682359808_o
  • 44146137_1400310646777111_1635798836540604416_o
  • 47393218_1376969249111576_7129057060322279424_n
  • 47425070_1376969215778246_386648396393349120_n
  • 47574508_1376969569111544_8061518013884530688_n
  • 47578537_1378636975611470_5976368866928885760_n
  • 48394278_1382877845187383_6598754755340664832_n
  • 48408480_1382877571854077_7467793584700260352_n

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie