Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

01

Ogłoszenia wykazu nieruchomości

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniem w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 • data: 2024-01-05

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

 • data: 2024-01-05

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią - Polanowo - pobierz

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

Ogłoszenie o kontrolach

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wyrzyska informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa w zw. z art. 9u ustawyz dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Ponadto Burmistrz Wyrzyska przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystościi porządku w gminach, tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m. in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Podczas kontroli w terenie właściciel zobowiązany jest do przedłożenia:

 1. umowy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych;

 2. dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Należy pamiętać, że posiadane dowody uiszczania opłat muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać odpowiednio udokumentowane:

 1. zawarciem umowy w zakresie opróżniania osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

 2. dowodami uiszczania opłat za te usługi.

Należy pamiętać, że posiadane dowody uiszczania opłat muszą potwierdzać regularność wywozu osadów ściekowych.

Plan kontroli - pobierz

 

 

 BURMISTRZ WYRZYSKA

(-) Bogusława Jagodzińska

 • kontrola-nieczystosci-pl

Kwalifikacja wojskowa

W 2024 roku kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa wielkopolskiego odbędzie się okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. 

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2473), do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 4. kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do  kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę
  w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą  naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1520);

 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

 6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego,
  w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

 

TERMINY KWALIFIKACJI DLA GMINY WYRZYSK TO:
19.03.2024 r. – 22.03.2024r.

 

W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie proszę niezwłocznie skontaktować się z Urzędem Miejskim w Wyrzysku, tel. 67 286 27 03 w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa. • 0001
 • 0002

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury ...

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie