Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Struktura

Struktura

Burmistrz Wyrzyska
Bogusława Jagodzińska

el. (067) 286 24 00, (067) 286 41 14,
e-mail: burmistrz@wyrzysk.pl

Zastępca Burmistrza Wyrzyska
Jacek Wiśniewski
tel. (067) 286 24 00, (067) 286 41 12,
e-mail: burmistrz2@wyrzysk.pl

 

KIEROWNICZE STANOWISKA

Kamila Bąk - Sekretarz Miasta i Gminy Wyrzysk
(Kierownik Referatu Organizacyjnego)
tel. (067) 286 22 71, (067) 286 41 21
e-mail: organizacja@wyrzysk.pl
biuro nr 19 - I piętro

Teresa Mikołajczak - Skarbnik Gminy
(Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego)
tel. (067) 286 41 34
e-mail: skarbnik@wyrzysk.pl
biuro nr 7 - parter

Małgorzata Jańczak - Główny Księgowy
tel. (067) 286 41 29
e-mail: glownyksiegowy@wyrzysk.pl
biuro nr 2 - parter

Daria Stranz
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. (067) 286 26 40, (067) 286 41 18
e-mail: nieruchomosci@wyrzysk
biuro nr 27 - II piętro

Ewa Łosoś
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. (067) 286 24 03, (067) 286 41 30
e-mail: usc@wyrzysk.pl
biuro nr 10 - I piętro

Wiesław Nowicki
Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Gospodarki Komunalnej
tel. (067) 286 41 24
e-mail: inwestycje@wyrzysk.pl
biuro nr 23 - II piętro

Anetta Jaworska
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
tel. (067) 286 41 13
e-mail: zprzestrzenne@wyrzysk.pl
biuro nr 30 - II piętro

Paulina Brzezinska-Rusin
Kierownik Referatu Obsługi Mieszkańców i Kancelarii
tel. (067) 286 24 00, (067) 286 41 14, fax. (067) 286 26 26
e-mail: urzad@wyrzysk.pl
biuro nr 16 - I piętro

Anna Kubich
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
tel. (067) 286 41 41
e-mail: odpady@wyrzysk.pl
biuro nr 36 - II piętro

Anna Rzyduch
Komendant Straży Miejskiej
tel. (067) 286 41 28, 508 199 226
e-mail: strazmiejska@wyrzysk.pl
ul. Bydgoska 32

 

REFERATY

Referat Organizacyjny

Biuro Rady Miejskiej
tel.(067) 286 26 20, (067) 286 41 11
e-mail: radamiejska@wyrzysk.pl, komisjerady@wyrzysk.pl, przewodniczacyrm@wyrzysk.pl
biuro nr 20 - I piętro

Sprawy administracyjno - gospodarcze
tel. (067) 286 41 39
e-mail: archiwum@wyrzysk.pl
biuro nr 38 - II piętro

Kadry i płace
tel. (067) 286 41 39
e-mail: place@wyrzysk.pl
biuro nr 28 - II piętro

Oświata, zdrowie, kultura i sport
tel. (067) 286 41 31
e-mail: kultura@wyrzysk.pl
biuro nr 32 - II piętro

Promocja i rozwój gminy
tel. (067) 286 41 36
e-mail: promocja@wyrzysk.pl, aktualizacjabip@wyrzysk.pl
biuro nr 32 - II piętro

Informatyk
tel. (067) 286 41 40
e-mail:informatyk@wyrzysk.pl, vaust@wyrzysk.pl
biuro nr 33 - II piętro

 

Referat Finansowo-Księgowy

Księgowość budżetowa
tel. (067) 286 41 17, (067) 286 41 10
e-mail: ksiegowosc@wyrzysk.pl
e-mail: rozrachunki@wyrzysk.pl
e-mail: rozliczenia@wyrzysk.pl
biuro nr 3 - parter

Kasa
tel. (067) 286 41 27
e-mail: kasa@wyrzysk.pl
biuro nr 4 - parter

Podatki i opłaty
tel. (067) 286 41 35
e-mail: finanse@wyrzysk.pl, podatkifizyczne@wyrzysk.pl, wymiarpodatkowy@wyrzysk.pl, windykacja@wyrzysk.pl
biuro nr 5 - parter

Obsługa budżetu gminy
tel. (067) 286 41 22, (067) 286 27 83
e-mail: budzet@wyrzysk.pl, budzetgminy@wyrzysk.pl
biuro nr - 8 parter

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. (067) 286 26 40, (067) 286 41 18
e-mail: nieruchomosci1@wyrzysk.pl
biuro nr 27 - II piętro

Rolnictwo - tel. (067) 286 41 20
e-mail: rolnictwo@wyrzysk.pl
Leśnictwo - tel. (067) 286 41 20
e-mail: lesnictwo@wyrzysk.pl
biuro nr 25 -II piętro

 

Referat Inwestycji, Remontów i Gospodarki Komunalnej
tel. (067) 286 41 43, (067) 286 41 24
e-mail: inwestycje2@wyrzysk.pl biuro nr 23 i 24 - II piętro

Oświetlenie i fundusze unijne
tel. (067) 286 41 19
e-mail: funduszeunijne@wyrzysk.pl
biuro nr 22 - II piętro

Gospodarka komunalna i drogownictwo
tel. (067) 286 41 19
e-mail: gospodarkakomunalna@wyrzysk.pl
biuro nr 22 - II piętro

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Ochrona środowiska
tel. (067) 286 41 41
e-mail: ochronasrodowiska@wyrzysk.pl
biuro nr 36 i 37 - II piętro

Gospodarka odpadami
tel. (067) 286 41 47
e-mail: odpady@wyrzysk.pl, odpady1@wyrzysk.pl
biuro nr 37 - II piętro

Referat Obsługi Mieszkańców i Kancelarii

Biuro Obsługi Mieszkańców
tel.(067) 286 41 38
e-mail: bom@wyrzysk.pl, kancelaria@wyrzysk.pl, dzgodpodarcza@wyrzysk.pl
biuro nr 1 - parter

Sekretariat
tel. (067) 286 24 00, (067) 286 41 14, fax. (067) 286 26 26
e-mail: urzad@wyrzysk.pl
biuro nr 16 - I piętro

 

Referat Zagospodarowania Przestrzennego
tel. (067) 286 41 15
e-mail: budownictwo@wyrzysk.pl biuro nr 30 - II piętro


Urząd Stanu Cywilnego
tel. (067) 286 24 03, (067) 286 41 30
e-mail:usc1@wyrzysk.pl biuro nr 10 - I piętro

 

Ewidencja ludności i dowodów osobistych
tel. (067) 286 23 40, (067) 286 41 23
e-mail: ewidencja@wyrzysk.pl
biuro nr 11 - I piętro

Straż Miejska
tel. (067) 286 26 31, (067) 286 41 28
508 199 238
ul. Bydgoska 32

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Klaudia Tyburczy
Podinspektor ds. zamówień publicznych
tel. (067) 286 41 46
e-mail: zamowienia@wyrzysk.pl
biuro nr 38 - II piętro

Ireneusz Subczyński
Radca prawny
tel. (067) 286 41 44
e-mail: radca@wyrzysk.pl
biuro nr 29 - II piętro

Alina Chełkowska
Radca prawny
tel. (067) 286 41 44
biuro nr 29 - II piętro
 
Elżbieta Engler
Główny specjalista ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej
tel. (67) 286 27 03
e-mail: obywatelski@wyrzysk.pl
budynek przy ul. Bydgoskiej 32

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie