Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2020-09

Bezpłatna mammografia

 • Mammografia
  Plakat bezpłatna mammografia.

Gminny Komisarz Spisowy informuje

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Wyrzysk informuje, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. zapewnia bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Przeprowadzenie samospisu w Gminnym Biurze Spisowym będzie możliwe od 1 września do 30 listopada 2020 r., w godzinach pracy Urzędu.

Stanowisko komputerowe do samospisu znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29, pokój nr 27.

Maszt z biało-czerwoną flagą w naszej gminie?

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w projekcie pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Pod biało-czerwoną” to projekt, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy.

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Oddać swój głos można na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

 • 1460x616

Plany przebudowy linii kolejowej na na terenie Gminy Wyrzysk

Poniżej zamieszczamy projekty planowanej przez PKP S. A. przybudowy linii kolejowej na odcinku Bydgoszcz - Piła - Krzyż - Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn, która będzie przebiegała również przez naszą gminę.

Spisz się i wygraj piłki dla szkół

Zachęcamy wszystkich rolników z Gminy Wyrzysk do aktywnego uczestnictwa w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 poprzez dokonanie samospisu na stronie http://spisrolny.gov.pl.
Dla 10 gmin, w których do 30 września br. Urząd Statystyczny w Poznaniu odnotuje najwyższy wskaźnik realizacji samospisu przewidziano nagrody, w postaci zestawu piłek do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki. Nagrody przeznaczone są dla szkół zlokalizowanych na terenie zwycięskich gmin.
 • wyscig_po_pilki_2

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska dotyczacymi wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

Sprzedaż drewna opałowego

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem Burmistrza Wyrzyska o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

Treść ogłoszenia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Obowiązek informacyjny - Gospodarka Nieruchomościami, Rolnictwo i Leśnictwo - pobierz

Obwieszczenie Gminnego Komisarza Spisowego

OBWIESZCZENIE

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Wyrzysk informuję, że od 1 września,
na terenie całej Polski, rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.  Potrwa aż 3 miesiące - zakończy się 30 listopada - dzięki czemu wszyscy rolnicy zdążą z dopełnieniem obowiązku spisowego.

Spis rolny będzie przeprowadzany następującymi metodami:

- samospis internetowy (CAWI) jako metoda obligatoryjna, tj., od 1 września
do 30 listopada 2020 r. z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS.

- wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI), przeprowadzany przez rachmistrzów telefonicznych w terminie od 16 września do 30 listopada 2020r. W ramach kampanii wojewódzkiej (spis realizowany wg właściwości miejscowej).

-wywiad bezpośredni (CAPI), przeprowadzany przez rachmistrzów terenowych
przy pomocy urządzeń mobilnych wyposażonych w oprogramowanie dedykowane
do przeprowadzenia spisu rolnego realizowany od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Gminny Komisarz Spisowy jednocześnie informuje, że od 1 września
do 30 listopada 2020 r. zapewnia bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego
z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Przeprowadzenie samospisu w Gminnym Biurze Spisowym będzie możliwe
od 1 września do 30 listopada 2020 r., w godzinach pracy Urzędu.

Stanowisko komputerowe do samospisu znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29, pokój nr 27.

Gminny Komisarz Spisowy

(-) Bogusława Jagodzińska

Kontrole nieruchomości

Wyrzysk, 09.09.2020

I N F O R M A C J A

 

Urząd Miejski w Wyrzysku informuje, że od dnia 02 listopada 2020 r. planowane są kontrole nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk, pod względem poprawności zgłoszenia ich do opodatkowania.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1170) – Osoby fizyczne z zastrzeżeniem ust. 11 są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3.

Niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 Kodeksu karnego skarbowego).

W związku z powyższym podatnicy, którzy nie dopełnili obowiązku zgłoszenia budynku, budynków gospodarczych lub innych obiektów budowlanych trwałe związanych z gruntem, czy tez nie dokonali aktualizacji powierzchni po rozbudowach dobudowach tych budynków są zobowiązani do złożenia stosownych informacji ws. podatku od nieruchomości do dnia 31 października 2020 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze nr 5 bądź pod numerem telefonu 67 286 41 35.

Druki informacji w sprawie podatku od nieruchomości można pobrać ze strony: www.wyrzysk.biuletyn.net w zakładce /wnioski-wzory wniosków/podatki i opłaty/ lub w biurze obsługi klienta.

 

 

 

 

 • SKM_C284e20091014300 o podatku

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Wyrzysk.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.183.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.184.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla osób po udarze mózgu

Szpital Powiatowy w Wyrzysku prowadzi nabór na bezpłatne 3-tygodniowe turnusy rehabilitacyjne dla osób po udarze mózg w wieku od 18 do 64 roku życia.  

Pierwsze turnusy ruszają już 1 października. Prowadzone będą na dobrze wyposażonym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej wyrzyskiego szpitala. Uczestnicy mają zapewnioną kompleksową opiekę rehabilitacyjno-terapeutyczną (w tym specjalistyczne zabiegi), konsultacje lekarskie, fizjoterapeuty, stałą opiekę medyczną i pielęgniarską oraz wyżywienie. Świadczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty, a pobyt na turnusie jest bezpłatny.

Na turnusie zapewniona będzie także opieka dla bliskich, którzy na co dzień pomagają choremu. Członkowie rodzin wezmą także udział w praktycznych szkoleniach. Co ważne, jeśli w tym czasie wystąpi konieczność opieki nad dzieckiem w rodzinie, czy osobą starszą, w ramach programu do pomocy zostanie zatrudniony specjalny asystent.

Aby skorzystać z turnusu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajduje sie on na stronie internetowej szpitala TUTAJ:
Szczegółowe informacje:  tel. 67 210 98 -23, e-mail: reh.neuro@szpitalwyrzysk.pl

 • large

Promocja szkolnictwa branżowego i technicznego

Noc Zawodowców to inicjatywa, która od 3 lat gości w Wielkopolsce i z entuzjazmem wpisała się w przestrzeń wielkopolskiego środowiska szkół kształcących w zawodach i pracodawców, będąc jednym z najważniejszych wydarzeń Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego – jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 
Celem przedsięwzięcia jest promocja szkolnictwa branżowego i technicznego, jako szkolnictwa pozytywnego wyboru.
 

Tegoroczna Noc Zawodowców 2020 Edycja 3.0 to wydarzenie on-line, które angażuje młodzież ostatnich klas szkół podstawowych, ich rodziców, pracodawców, rzemieślników, doradców zawodowych, nauczycieli kształcących w zawodach oraz wszystkich, których interesuje tematyka związana z edukacją i rynkiem pracy.

 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Centrami Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego serdecznie zaprasza do udziału w tym wydarzeniu.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://cwrkdiz.pila.pl/noc-zawodowcow

 • Plakat noc zawodowców

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniem w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

ZARZĄDZENIE NR.0050.188.2020 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

Konkurs "Koło ARiMR - w sercu wsi"

Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR ogłosił konkurs skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich "Koło ARiMR - w sercu wsi". Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wielkopolskie-zachecamy-do-udzialu-w-konkursie-pt-kolo-arimr-w-sercu-wsi.html

 • Plakat konkusrs ARiMR w sercu wsi

Nowy samochód w OSP Kosztowo

W dniu 19 września br. roku dokonano oficjalnego przekazania samochodu strażackiego Ford Transit, zakupionego przez Gminę Wyrzysk dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosztowie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez ks. proboszcza Marka Pisarskiego, który również poświęcił pojazd. W uroczystym przekazaniu wzięły udział władze Gminy Wyrzysk z Burmistrz Wyrzyska Bogusławą Jagodzińską i przewodniczącym Rady Miejskiej Romanem Łuką i radnymi na czele.

- Wszystkim strażakom z jednostki OSP w Kosztowie życzę, aby trwali i rozwijali się. Niech ten samochód będzie początkiem odrodzenia szeregów ochotniczej straży w tej miejscowości i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w Gminie Wyrzysk - podkreśla burmistrz Bogusława Jagodzińska.

 • Nowy samochód w OSP Kosztowo 1
 • Nowy samochód w OSP Kosztowo 2

Jest trzecia „Szatnia na medal”

W Szkole Podstawowej w Falmierowie dokonano otwarcia już trzeciej w Gminie Wyrzysk „Szatni na medal”. Zadanie było realizowane w ramach autorskiego projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, z którego Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie z w wysokości 29.500 złotych. Dzięki realizacji tego zadania uczniowie zyskali wyremontowane pomieszczenia szatniowe i socjalne przy sali gimnastycznej. Do realizacji tego przedsięwzięcia Gmina Wyrzysk dołożyła 32.576,27 zł.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli Jacek Bogusławski - członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Mirosława Rutkowska-Krupka i Łucja Zielińska - radne Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku Roman Łuka wraz z radnymi i społeczność szkolna.

 • Jest trzecia „Szatnia na medal” 1
 • Jest trzecia „Szatnia na medal” 2
 • Jest trzecia „Szatnia na medal” 3

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie