Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

04

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/


Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)

 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii

 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

 • Program Ryby

 • Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.
Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.


Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)

 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania

 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?

 • Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.


Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.


Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/


Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).


Daj się wysłuchać!

 • mikrofon
 • FE

Ruszyły zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Wybory Miss Wdzięku
Podczas tego konkursu wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie o piękno fizyczne. Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny
Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej – za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.

Konkurs Artystyczny
to kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności. Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.

Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię
Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s6069

 • KGW
 • Polska od kuchni informacje o nagrodach

Apel w sprawie składania wniosków o płatności obszarowe

UWAGA ROLNICY!

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina, że od 15 marca do 17 maja br. włącznie trwa kampania składania wniosków o płatności obszarowe.

 • Należy pamiętać, że w bieżącym roku rolnicy nie otrzymają, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich, listu z papierowym, spersonalizowanym wnioskiem obszarowym, wraz z załącznikami graficznymi.

 • Od bieżącego roku nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia, zastępującego wniosek o przyznanie płatności, ani też przesłania spersonalizowanego formularza wniosku, wraz z materiałem graficznym, w wersji papierowej.

 • Wnioski o płatności obszarowe należy składać wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez Internet, w aplikacji eWniosekPlus, udostępnionej przez ARiMR.

W związku z powyższym apelujemy do Państwa, aby nie odkładać decyzji o złożeniu wniosku do ostatniej chwili. Może to bowiem spowodować znaczące obciążanie, zarówno pracowników ARiMR, doradców rolniczych, jak i systemu informatycznego w ostatnich tygodniach trwania naboru.

 • Wszelkich informacji na temat bieżącej kampanii składania wniosków o płatności obszarowe udzielają biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Rolnicy mogą również zgłaszać się o pomoc do biur powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, których adresy dostępne są na stronie: www.wir.org.pl oraz do jednostek doradztwa rolniczego.

Prezes

Wielkopolskiej Izby Rolniczej

(-) Piotr Walkowski

 • Apel do rolników - wnioski 2021

Wyłożenie projektu MPZP wsi Kościerzyn Wielki

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Burmistrza Wyrzyska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki.
Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://wyrzysk.biuletyn.net/?bip=1&cid=1567

Planowane wyłączenia prądu

ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Chodzież informuje o planowanym wyłączeniu prądu:

Obszar Wyrzysk
w dniach: 2021-04-27,
w godzinach: 27 kwi 08:00 - 27 kwi 14:00
Wyrzysk ul. Pod Czubatką 10A, od 12 do 34A, działka 335na2.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego  organizuje Konkurs

Samorząd Województwa Wielkopolskiego  organizuje Konkurs pn. „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zamieszczenie informacji o Konkursie na Państwa stronie internetowej, a także przekazanie jej zainteresowanym szkołom.

Poniżej link z informacjami o Konkursie:

https://www.umww.pl/przemysl-a-ochrona-srodowiska-rozwoj-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-oparciu-o-gospodarke-wodorowa

ZAPROSZENIE na spotkanie Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów Natura 2000

ZAPROSZENIE

na spotkanie Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów Natura 2000 w Wielkopolsce

w sprawie projektów planów zadań ochronnych

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, dzięki któremu sporządzone zostaną plany zadań ochronnych (pzo) dla 22 obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim. Cztery z nich położone są częściowo w województwach ościennych, w tym jeden w kujawsko-pomorskim (Dolina Łobżonki PLH300040) i dwa w pomorskim (Dolina Debrzynki PLH300047 i Dolina Łobżonki PLH300040).

 

Dla każdego obszaru Natura 2000 objętego projektem, tworzone są Zespoły Lokalnej Współpracy (ZLW), które umożliwiają zainteresowanym osobom, podmiotom, grupom interesu oraz instytucjom publicznym udział w procesie tworzenia projektu pzo. W ramach poszczególnych Zespołów organizowane są spotkania warsztatowe. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkań warsztatowych ZLW, podjęliśmy decyzje o przeprowadzeniu warsztatów w formie online,
na platformie MS Teams.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w I spotkanie Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów Natura 2000: Dolina Debrzynki PLH300047, Dolina Łobżonki PLH300040, Dolina Miały PLH300042, Dolina Swędrni PLH300034, Dolina Wełny PLH300043, Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053 oraz Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032, odbędzie się 27 kwietnia 2021 r., od godz. 12:00.

 

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną podstawy prawne i teoretyczne opracowywania planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz założenia realizowanego projektu.

 

Zgłoszenia do Zespołów Lokalnej Współpracy prosimy przesyłać do 23 kwietnia 2021 r., na dres email michal.jankowski.poznan@rdos.gov.pl. W treści wiadomości należy wskazać nazwę obszaru (lub obszarów) do którego ZLW chcą Państwo przestąpić.

Szczegółowe informacje na temat planowanych spotkań można uzyskać pod nr telefonu 61 639 64 48 (p. Michał Jankowski – Planista regionalny).

 

Dołączanie do spotkania w aplikacji MS Teams nie wymaga pobrania dodatkowego oprogramowania, zatem mogą Państwo połączyć się z nami w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

___________

Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim przygotowywane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Wyłożenie projektu MPZP wsi Młotkówko

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Burmistrza Wyrzyska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko.
Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://wyrzysk.biuletyn.net/?bip=1&cid=1567

MPZP obszaru Anusin Kosztowo Stefanowo Polanowo - duskusja online

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem o zmianie formy przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin Kosztowo Stefanowo Polanowo.

Szczegóły znajdują się pod aderesm: https://wyrzysk.biuletyn.net/?bip=1&cid=1567

Wyłożenie projektu MPZP obszaru Kosztowo Północ

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Burmistrza Wyrzyska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kosztowo Północ.
Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://wyrzysk.biuletyn.net/?bip=1&cid=1567

Nabory wniosków w LGR "7 Ryb"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Ogólne informacja na temat naborów wniosków o dofinansowanie znajdują się w załączonej tabeli, natomiast szczegóły dot. naborów znajdują się na stronie www.7ryb.pl w zakładce Nabór wniosków (http://7ryb.pl/cms/23906/nabor-wnioskow ).  

Wykaz naborów wniosków o dofinansowanie: https://cms-v1-files.idcom-web.pl/sites/1067/wiadomosci/158537/files/nabory_zestawienia.pdf

 • ryb

Bezpłatna mammografia

 • Wyrzysk
 • Osiek nad Notecią

Konkurs matematyczny „TopMaths”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, średnich, osoby dorosłe, a także wszystkich pasjonatów matematyki do wzięcia udziału w wielkim wydarzeniu – Ogólnopolskim konkursie matematycznym pod tytułem „TopMaths”!

TopMaths to wspaniała zabawa matematyczna, rywalizacja z innymi oraz możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z szerokiego zakresu dziedziny naukowej, którą jest matematyka.

Pytania z jakimi przyjdzie zmierzyć się uczestnikom konkursu są zgodne z najnowszą podstawą programową i zostały przygotowane przez nauczycieli matematyki.

Szczegóły dotyczące konkursu zanjdują się pod adresem: https://www.labofii.net/topmaths

 • Top Maths news

Wyłożenie projektu MPZP obszaru Kosztowo Południe

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Burmistrza Wyrzyska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kosztowo Południe.
Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://wyrzysk.biuletyn.net/?bip=1&cid=1567

1 i 3 maja PSZOK będzie nieczynny

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Osieku nad Notecią w najbliższą sobotę i poniedziałek (tj. 1 maja i 3 maja 2021 r.) będzie nieczynny.

Przypominamy, że PSZOK jest miejscem, w którym są zbierane tylko odpady komunalne od mieszkańców Gminy Wyrzysk, którzy po przekazaniu ich muszą zgodnie z regulaminem wypełnić oświadczenie dotyczące ilości, frakcji oraz adresu nieruchomości, gdzie odpady zostały wytworzone.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń oraz wcześniejszy kontakt
z pracownikiem PSZOK-u w celu uzyskania informacji o możliwości przyjęcia odpadów. Pomoże to uniknąć problemu przyjęcia odpadów, kiedy kontenery, pojemniki są przepełnione. Kontenery zostają opróżniane po każdym dniu, kiedy punkt
jest czynny. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy kontenery są już przepełnione i nie ma możliwości przyjęcia odpadów, dlatego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 508 199 213.

UWAGA: Nieruchomości niezamieszkałe m.in. sklepy, restauracje oraz firmy nie mogą przekazywać odpadów do PSZOK. Muszą one mieć zawarte indywidualne umowy na odbiór odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności.

 • Przok nieczynny

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie