Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

03

Konsultacje w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wyrzysk

 

 

Umarzanie rat podatku rolnego

  • pismo rolnicy 1

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Kosztowie

Nieruchomości na sprzedaż

Działki na sprzedaż w Wyrzysku

Dotacje na usuwanie azbestu

Burmistrz Wyrzyska informuje, że wnioski o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na rok 2024 będzie można składać od 5 kwietnia do 31 lipca br. (Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, parter, pokój nr 1). Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi informacjami oraz dokumentami rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie uchwały nr LXXIX/718/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania, której pełna treść znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk w zakładce: Prawo ˃ Uchwały Rady: kadencja 2018 – 2024.

Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadania w 2024 r. - 15 000, 00 zł.

Wniosek i oświadczenie do pobrania https://wyrzysk.biuletyn.net/?bip=2&cid=1208&id=5874

Dotacje na wymianę starych pieców

Burmistrz Wyrzyska informuje, że wnioski o udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych systemów grzewczych na nowe proekologiczne na rok 2024 będzie można składać od 5 kwietnia do 31 maja br. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, za termin złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku do siedziby Urzędu Miejskiego
w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29 - parter, pokój nr 1.

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie uchwały nr LXXIX/716/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację zadań polegających na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze, której pełna treść znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk w zakładce: Prawo ˃ Uchwały Rady: kadencja 2018 – 2024.

Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadania w 2024 r. - 50 000, 00 zł.

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Wyrzyska informuje, że wnioski o udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na rok 2024 będzie można składać od 5 kwietnia do 31 lipca br. (Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, parter, pokój nr 1). Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi informacjami oraz dokumentami rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie uchwały nr LXXIX/717/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania
i sposobu jej rozliczania, której pełna treść znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk w zakładce: Prawo
˃ Uchwały Rady: kadencja 2018 – 2024.

Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadania w 2024 r. - 12 000, 00 zł.

OBWIESZCZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie amfiteatru w Wyrzysku - POBIERZ

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, w zakresie części terenu 2E - POBIERZ

  • data: 2024-03-29

Informacja o bezpłatnych dowozach wyborców do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA  o bezpłatnych dowozach do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 r. - pobierz

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie