Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2020-01

Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wywozu odpadów na 2020 rok.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 stycznia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

Bezpłatne badania mammograficzne

 • SKM_C284e20011010260 plakat mammo z
 • SKM_C284e20011010261 plakat mammo

Co zrobić z choinką po świętach?

Zastanawiasz się co zrobić z choinką po świętach? Można ją pociąć i wrzucić do pojemnika lub worka na bioodpady lub skorzystać z harmonogramu odbioru choinek i w odpowiednim dniu wystawić drzewko do altany śmietnikowej lub przed posesję. Należy pamiętać, żeby na choince nie było żadnych ozdób.

 • phpThumb_generated_thumbnailjpg

Rodzicu! Reaguj zanim będzie za późno!

Zapraszamy rodziców do udziału w projekcie socjalnym realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku. W ramach projektu odbędą się spotkania ze specjalistami, którzy przybliżą problem i podzielą się wiedzą.

 • projekt

Zaproszenie na przedstawienie teatralne "Kobieta idealna"

 • plakat kobieta idealna

Ktoś podszywa się pod pracowników ZG PRGOK

Szanowni Państwo!

W ostatnich dniach dotarły do nas informacje, że ktoś podszywa się pod pracowników Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Fałszywi kontrolerzy informują, że mieszkańcy nieruchomości źle segregują odpady i została nałożona na nich kara lub że zalegają z opłatami. Domagają się też natychmiastowej zapłaty.

Informujemy, że pracownicy Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wyposażeni są w legitymacje służbowe, ponadto nigdy nie przyjmują pieniędzy od mieszkańców, wszystkie wpłaty przyjmowane są na konto. Apelujemy więc o to, żeby zachować czujność i nie przekazywać pieniędzy nikomu, kto podszywa się pod kontrolerów ZM PRGOK.

W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości osób podających się za pracowników ZM PRGOK, prosimy o telefon pod numerem: 67 344 21 00.

Związek Międzygminny
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Oświadczenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK

10 stycznia 2020 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” podjęło uchwałę dotyczącą wysokości stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Opłata za odpady segregowane będzie wynosiła 29 złotych od osoby, a za odpady niesegregowane 58 złotych od osoby. Nowe stawki wejdą w życie 1 marca 2020 roku. Stawka za styczeń i luty pozostaje bez zmian, czyli 15 złotych za odpady segregowane i 35 złotych za odpady niesegregowane.

Wypracowane i uchwalone dziś stawki są efektem wielogodzinnych rozmów i negocjacji, które prowadzili członkowie Zgromadzenia. Skupiliśmy się na pracy, prowadziliśmy długie rozmowy w zaciszu gabinetów, analizowaliśmy wszystkie aspekty, szukając rozwiązania, które będzie najlepsze dla naszych mieszkańców. Wprowadzenie podwyżek od 1 marca skutkuje tym, że średni koszt odbioru odpadów segregowanych w 2020 roku wynosi 26,67 zł na jednego mieszkańca (dwa miesiące po 15 złotych, 10 miesięcy po 29 złotych). To mniej niż na przykład w Chodzieży, gdzie stawka wynosi 28 złotych miesięcznie od osoby.

Wpływy z opłat nadal nie będą pokrywały wszystkich kosztów. Prawo zabrania jednak samorządom dopłacania do systemu gospodarki odpadami. ZM PRGOK będzie więc prowadził zintensyfikowane działania mające na celu uszczelnienie systemu. W najbliższym czasie będą więc prowadzone wzmożone kontrole dotyczące prawidłowości danych w składanych przez mieszkańców deklaracjach. Pracownicy będą przede wszystkim sprawdzali to, czy nie jest zaniżana liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość. Ponadto pracownicy będą weryfikować osoby, które złożyły deklarację dotyczącą odbioru odpadów, ale uchylają się od opłat. Kontrole będą docierać także do osób, które mimo obowiązku nie złożyły deklaracji do ZM PRGOK (np. do właścicieli mieszkań, którzy je wynajmują i nie zgłaszają lokatorów do systemu oraz nie płacą za nich). Sprawdzane będzie również to, czy osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, robią to prawidłowo. Ujawnienie nieprawidłowości będzie skutkowało nałożeniem wyższej opłaty. Intensywne kontrole będą prowadzone regularnie we wszystkich gminach, które są członkami ZM PRGOK.

Podkreślamy, że wzrost opłat za odbiór odpadów dotyczy całej Polski, nie tylko naszego regionu. Podobnie jak problem zwiększającej się ilości odpadów. Apelujemy więc do mieszkańców, żeby segregowali odpady i robili to w sposób prawidłowy. Niesie to za sobą wiele korzyści, a przede wszystkim pozwala chronić środowisko i zasoby naturalne. W razie wątpliwości dotyczących tego gdzie wrzucić dany odpad, zawsze można skontaktować się z pracownikami ZM PRGOK pod numerem telefonu 67 345 22 00 lub poszukać informacji na stronie prgok.pl.

Apelujemy również o to, żeby ograniczać liczbę odpadów, a szczególnie liczbę opakowań, która trafiają do pojemnika na śmieci. Przypominamy również o tym, żeby zgniatać butelki i kartony przed ich wyrzuceniem.

Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby odpadów było jak najmniej i żeby ceny za ich odbiór nie rosły. Jeżeli będziemy działać wspólnie, pozwoli to ograniczyć wzrost cen.

Taksacja terenowa lasów

 • pismo_rozpoczecie_taksacji_wyrzysk

Kontenery na stare meble i zużyty sprzęt

 • ZM PRGOK informuje, że na terenie gminy Wyrzysk zostaną...

100. rocznica wyzwolenia Wyrzyska

 • Plakat 100 rocznica wyzwolenia Wyrzyska v3_1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

w związku z podjętą przez Mieszkańców naszej Gminy inicjatywą zbierania podpisów w sprawie wystąpienia Gminy Wyrzysk ze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile informuję, że od kilku tygodni, wraz z moimi pracownikami pracuję nad różnymi rozwiązaniami mającymi na celu obniżenie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Jako osoba odpowiedzialna, najpierw muszę znać odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości, by móc podjąć właściwą decyzję, co do formy realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W związku z powyższym podjęłam niezwłocznie działania. Wysłane zostały oficjalne pisma z jednej strony do zarządców i właścicieli wysypisk z pytaniem, czy przyjmą nasze odpady, a jeżeli tak, to w jakiej cenie. Z drugiej strony, wysłane zostały pisma z zapytaniem do przedsiębiorstw (mających podpisane umowy z wysypiskami), które realizują zadania wywozu śmieci w innych gminach, czy przejęliby realizację zadania dla naszej Gminy, a jeżeli tak, to w jakiej cenie.

Czekamy na odpowiedzi.

Nadmieniam, że mamy czas do końca czerwca 2020 roku, na podjęcie decyzji o ewentualnym wystąpieniu Gminy Wyrzysk ze Związku, który wykorzystamy na wnikliwe rozpatrzenie wszystkich możliwości i opcji, najlepszych dla mieszkańców Gminy Wyrzysk.

W najbliższych dniach zamierzam podjąć kolejne kroki, oprócz wyżej wymienionych działań, o których będę na bieżąco Państwa informować.

(-) Bogusława Jagodzińska

Burmistrz Wyrzyska

Od lutego zmiany w „małym ZUS”

Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”.


Dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Na przykład w styczniu ulga przysługuje firmom, których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Ale już niedługo ten limit znacząco wzrośnie. Od 1 lutego z „małego ZUS” będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł.


Zmieni się również sposób obliczania składek. Teraz kwota składek na „małym ZUS” zależy od przychodu. Natomiast od lutego będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Co ważne, nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na „małym ZUS”. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 roku).


W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego będzie zawierał dane potrzebne do obliczeń na „małym ZUS” po zmianach.


Kiedy zgłosić się do „małego ZUS” na nowych zasadach?


Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z „małego ZUS” i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla „małego ZUS”: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.


W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już w styczniu 2020 roku korzystają z „małego ZUS” i chcą kontynuować ulgę na nowych zasadach. Oni nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek – najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty).
Od 1 lutego „mały ZUS” jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
Z „małego ZUS” wykluczone są firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.


„Mały ZUS” można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „ulgi na start” (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz preferencyjnych składek. Na „małym ZUS” można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie www.zus.pl.


Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Dodacje na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu.

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu

Ogłoszenia o naborze wniosków na dotacje

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska o naborach wniosków na dotacje:

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wpierania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Wyrzysk w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wpierania ochrony i promocji zdrowia w Gminie Wyrzysk w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wpierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w Gminie Wyrzysk w roku 2020

Oferta dla dzieci i młodzieży na ferie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe.

 • 7959_02
 • 7965_02
 • 7966_01

Informacje dotyczące budowy drogi ekspresowej S-10

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zestawienia wniosków i protestów mieszkańców wraz z analizą wniosków dotyczących budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Piła - Wyrzysk.

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.

Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Więcej informacji znajduje się na www.aktywniobywatele.org.pl.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie