Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

02

Przekaż 1% podatku

Rozpoczął się okres rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Zachęcamy mieszkańców Gminy Wyrzysk do przekazania 1% organizacjom działającym na terenie naszej Gminy takim, jak jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, drużyny harcerskie i gromady zuchowy czy inne stowarzyszenia.

1% podatku można przekazać na Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wpisując KRS: 0000 116 212 oraz cel szczegółowy nazwę i adres Ochotniczej Straży Pożarnej.

W Gminie Wyrzysk działają następujące jednostki:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrzysku,
ul. Targowisko 1, 89.300 Wyrzysk,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią,
ul. Główna 20, 89-333 Osiek nad Notecią,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowie,
Bąkowo 36, 89-333 Osiek nad Notecią,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Gromadnie,
Gromadno 56, 89-300 Wyrzysk,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kosztowie,
Kosztowo 33, 89-300 Wyrzysk,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Falmierowie,
Falmierowo 37, 89-300 Wyrzysk,
- Ochotnicza Straż Pożarna w
Kościerzynie Wielkim, Kościerzyn Wielki 16A, 89-300 Wyrzysk,

1% podatku można przekazać również na działające w Gminie Wyrzysk drużyny harcerskie i gromady zuchowe należące do Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w Pile wpisując KRS: 0000266321 oraz cel szczegółowy numer drużyny harcerskiej lub gromady zuchowej.

W Gminie Wyrzysk działają następujące drużyny harcerskie i gromady zuchowe:
- 8 Gromada Zuchowa „Białe Wilczki” z Wyrzyska,
- 6 Drużyna Harcerska „Sokoły” im. Franciszka Muracha z Wyrzyska,
- 10 Gromada Zuchowa „Czerwone Muchomorki” z Glesna,
- 9 Drużyna Harcerska „Wędrowcy” z Glesna,
- 21 Drużyna Harcerska z Falmierowa.

1% podatku można przekazać również Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gleśnie za pośrednictwem Fundacji Młodzi-Młodym wpisując w zeznaniu podatkowym KRS: 0000270261 oraz cel szczegółowy: SP GLESNO 1919

1% podatku można także przekazać Stowarzyszeniu Pilski Klub Amazonek, które działa na terenie Powiatu Pilskiego od 1994 roku propagując wczesne wykrywanie raka piersi oraz rehabilitację psychofizyczną dla kobiet po chorobie nowotworowej. Do Stowarzyszenia należą i aktywnie działają również mieszkanki Gminy Wyrzysk. KRS Stowarzyszenia to: 0000034301.

 

 

 

 

 

Bezpłatna mammografia

 • Wyrzysk

Nowe zwolnienia i postojowe z ZUS

Od 1 lutego można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń, a także o ponowną wypłatę świadczenia postojowego.

Prawo do pomocy otrzymali przedsiębiorcy z niemal 50 różnych branż. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej. O umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz ponowne świadczenie postojowe (do dwóch razy), będą mogli wystąpić, między innymi przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, organizatorzy targów, wystaw i kongresów, prowadzący różne formy edukacji, obiekty noclegowe, uzdrowiska, pralnie, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki, fizjoterapeuci i paramedycy. Ze zwolnienia ze składek za grudzień i styczeń skorzystają również taksówkarze (kod PKD 49.32.Z) i prowadzący usługi wspomagające transport (PKD 52.23.Z)” – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nieco inny zakres wparcia dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność to sprzedaż detaliczna w sklepach i na targowiskach (kody PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z). Przysługuje im zwolnienie ze składek za styczeń i jednokrotna wypłata ponownego świadczenia postojowego.

Jakie warunki należy spełnić?

Umorzenie składek i postojowe obejmuje płatników, którzy 30 listopada 2020 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD wymienionymi w rozporządzeniu. Zgodnie z przepisami decyduje więc wpis w rejestrze REGON na ten dzień – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności spadł o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS, z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Przykładowo, jeśli klient składa wniosek w lutym 2021 r., to jako jeden z dwóch miesięcy poprzedzających, może wskazać styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 r. Jeśli wskaże styczeń 2021 r., to może porównać spadek przychodu o 40 proc. do grudnia 2020 r. lub stycznia 2020 r. Jeśli wskaże grudzień 2020 r., to może porównać spadek przychodu o 40 proc. do listopada 2020 r. lub grudnia 2019 r.

Składając wniosek o postojowe, przedsiębiorca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Musiał także otrzymać wcześniej choć jedno świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

O wsparcie można wystąpić od 1 lutego przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Płatnicy mają czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń do 31 marca. Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej do końca lutego musi także przesłać do ZUS deklaracje za grudzień i styczeń.

O świadczenie postojowe można wystąpić nawet do trzech miesięcy po ustaniu stanu epidemii. Warto jednak pamiętać, że data złożenia wniosku ma wpływ na to, które miesiące należy wziąć pod uwagę przy ocenie spadku przychodu.

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska”

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

 1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
 2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Przedmiotem VI edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły

Kalendarza na rok 2022 propagującego zachowania proekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego:

 1. Format kalendarza A3 (297 mm x 420 mm ) – pionowo,
 2. Kalendarz powinien zawierać stronę tytułową,
 3. Ilość stron kalendarza: 13 stron,
 4. Każda strona musi zawierać kalendarium o wymiarach minimalnych 297 mm x 180 mm, pozostała część powinna zawierać proponowane zachowania proekologiczne w najbliższym otoczeniu – dom, szkoła, gmina w dowolnej formie np. rysunek, grafika, komiks, opis działania.
 5. Każdy miesiąc powinien poruszać jedno zagadnienie dotyczące ochrony środowiska i przyrody natomiast poszczególne miesiące powinny różnić się między sobą w zakresie proponowanych zagadnień,  
 6. Wymagany jest zapis na elektronicznym nośniku danych.

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”) na adres: rząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

 

Więcej szczegółów znajduje się na stronie https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-vi-edycja

1% podatku dla OSP w Wyrzysku

Zaczynamy prezentację jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, na które można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od 117 lat w Wyrzysku działa Ochotnicza Straż Pożarna. Jej druhowie są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Jednostka działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prezesem jednostki jest Marcin Śmigaj, a naczelnikiem Mateusz Kentzer. OSP Wyrzysk liczy 90 członków, a w strukturach jednostki działają młodzieżowe drużyny pożarnicze.

Strażacy z Wyrzyska od ponad roku korzystają z nowej wybudowanej przez Gminę Wyrzysk remizy, której koszt wyniósł 1.440.632,28 złotych. Druhowie z tej jednostki biorą udział w największej ilości wyjazdów w całej gminie. W 2020 roku byli dysponowani 204 razy do miejscowych zagrożeń i pożarów. Za udział w akcjach na mocy uchwały Rady Miejskiej druhowie otrzymują ekwiwalent. W ubiegłym roku jednostka otrzymała z budżetu Gminy Wyrzysk 11.500 złotych dotacji celowej na zakup paliwa i olejów silnikowych do działań ratowniczych. Ponadto z budżetu Gminy Wyrzysk finansowane są badania lekarskie i ubezpieczenia strażaków, wszelkie naprawy sprzętu strażackiego i wozów w celu utrzymania gotowości bojowej oraz ubezpieczenie mienia i utrzymanie obiektu użytkowanego przez strażaków.

1% podatku można przekazać na Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku można przekazać w zeznaniu podatkowych wpisując KRS: 0000 116 212 oraz cel szczegółowy Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrzysku, ul. Targowisko 1, 89.300 Wyrzysk.

 • 01 OSP w Wyrzysku
 • OSP Wyrzysk
 • OSP Wyrzysk-
 • OSp Wyrzysk--
 • OSP Wyrzysk---
 • Remiza OSP w Wyrzysk od środka

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

 • OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH NA TERENIE GMINY WYRZYSK - pobierz
 • Oferta kandydata na rachmistrza spisowego - pobierz
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • 144031473_4970243249716719_717974549285007426_o

1% podatku dla OSP w Osieku nad Notecią

Przedstawiamy kolejną z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dla której można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią działa od 112 lat. Jej druhowie są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Jednostka działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prezesem jednostki jest Edward Gaczkowski, a naczelnikiem Sławomir Królak. W strukturach OSP Osiek nad Notecią działają nie tylko młodzieżowe drużyny pożarnicze, ale także drużyna dziecięca oraz orkiestra dęta, która swoimi występami uświetnia uroczystości gminne.

Druhowie z osieckiej jednostki biorą udział w znacznej ilości wyjazdów. W 2020 roku byli dysponowani 78 razy do miejscowych zagrożeń i pożarów. Za udział w akcjach, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku, druhowie otrzymują ekwiwalent. W ubiegłym roku jednostka otrzymała z budżetu Gminy Wyrzysk 8.500 złotych dotacji celowej na zakup paliwa i olejów silnikowych do działań ratowniczych. Ponadto z budżetu Gminy Wyrzysk finansowane są badania lekarskie i ubezpieczenia strażaków, wszelkie naprawy sprzętu strażackiego i wozów w celu utrzymania gotowości bojowej oraz ubezpieczenie mienia i utrzymanie obiektu użytkowanego przez strażaków. W ubiegłym roku dzięki środkom z funduszu sołeckiego druhowie zostali wyposażeni w 9 sztuk ubrań specjalnych i 2 sztuki ubrań koszarowych za kwotę 14.896,77 złotych.

1% podatku dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią można przekazać w zeznaniu podatkowych wpisując KRS: 0000 116 212 oraz cel szczegółowy Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią, ul. Główna 20, 89-333 Osiek nad Notecią.

 • 02 OSP Osiek nad Notecią
 • 10500346_701896429951873_6746683754989389938_n
 • 12688261_701896836618499_4553999842726384628_n
 • 12745900_701896513285198_5106766378150695209_n
 • 65431020_1597526330388874_6937606582410674176_o
 • 65511020_1597528577055316_3963823487822331904_o
 • 65570336_1597525897055584_5583513169050992640_o
 • 65697581_1597527960388711_7427043824054042624_o
 • 66089007_1597526417055532_8945593450732978176_o
 • 87065689_1830464083761763_722835922105663488_o
 • 87299592_1829534433854728_498773701680955392_o
 • Mundury OSP Osiek nad Notecią
 • Orkiestra OSP w Osieku nad Notecią
 • OSP w Osieku nad Notecią

1% podatku dla OSP w Bąkowie

         Przedstawiamy kolejną z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, której można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

         W Bąkowie działa Ochotnicza Straż Pożarna, której druhowie są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Strażacy wspierają działania jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Prezesem jednostki jest Mariusz Kilichowski, a naczelnikiem Karol Kochman. W strukturach OSP Bąkowo działają również młodzieżowe drużyny pożarnicze.

         Od 2019 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakowie posiada swój sztandar. Uroczystemu nadaniu sztandaru w maju 2019 roku towarzyszyło przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendanta Powiatowego PSP w Pile. Od tego czasu druhowie z Bąkowa coraz częściej biorą udział w wyjazdach do miejscowych zagrożeń i pożarów. Za udział w akcjach, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku, druhowie otrzymują ekwiwalent. W ubiegłym roku jednostka otrzymała z budżetu Gminy Wyrzysk 1.000 złotych dotacji celowej na zakup paliwa i olejów silnikowych do działań ratowniczych. Ponadto z budżetu Gminy Wyrzysk finansowane są badania lekarskie i ubezpieczenia strażaków, wszelkie naprawy sprzętu strażackiego i wozów w celu utrzymania gotowości bojowej oraz ubezpieczenie mienia i utrzymanie obiektu użytkowanego przez strażaków. Ponadto w 2020 roku Gmina Wyrzysk sfinansowała kurs prawa jazdy kat. C dla jednej osoby za kwotę 2.500 złotych.

        1% podatku dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie można przekazać w zeznaniu podatkowych wpisując KRS: 0000 116 212 oraz cel szczegółowy Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowie, Bąkowo 36, 89-333 Osiek nad Notecią.

 • 59407347_1550705038404337_1193865711307456512_o
 • 7512_04
 • 35477080_1285504358257741_7653934984817803264_o
 • 35701518_1285505111590999_7832529448791441408_o
 • 57331336_1550708038404037_7176409478487605248_o
 • 57534020_1550710948403746_6658652313416105984_o
 • 59480352_1550710615070446_5962943417636880384_o
 • Bąkowo remiza OSP i świetlica2
 • IMG_8996
 • IMG_9408

Dofinansowanie zadań z zakresu popularyzacji turystyki i krajoznawstwa

Ruszył otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, w którym można otrzymać dofinansowanie zadań z zakresu popularyzacji turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechniania wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego.

W ramach konkursu można składać oferty w zakresie np. organizacji imprezy lub cyklu imprez turystycznych i krajoznawczych, które mogą się odbywać w fizycznej przestrzeni Wielkopolski, wirtualnie lub hybrydowo. Konkurs obejmuje również podnoszenie kompetencji wielkopolskich kadr turystycznych (poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń) oraz działania promujące wielkopolskie produkty turystyki kulturowej, aktywnej i przyrodniczej, a także zwiększenie dostępności wielkopolskich atrakcji i produktów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadania objęte dofinansowaniem będą realizowane w terminie od 15 maja do 31 grudnia bieżącego roku. Łączna pula środków w programie to 110 000 zł, a jednorazowe dofinansowanie wyniesie maksymalnie 15 tysięcy.

Oferty można składać do 23 lutego 2021 r., do godz. 15.30, w formie elektronicznej – w serwisie Witkac.pl.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_80---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-102102641

 • 21-02-04-otwarty-konkurs-ofert-turystyka

Przedłużono termin naboru kandydatów na rachmistrzów

OGŁOSZENIEDecyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego przedłużono termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021 do dnia 16 lutego 2021. Szczegółowe informacje na stronie www.wyrzysk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021.Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

1% podatku dla OSP w Gromadnie

Przedstawiamy kolejną z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, której można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

     Od 76 lat w Gromadnie działa Ochotnicza Straż Pożarna, której druhowie są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Strażacy wspierają działania jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Prezesem jednostki jest Marcin Piszczek, a naczelnikiem Adam Kapczyński. W strukturach OSP Gromadno działają również młodzieżowe drużyny pożarnicze.

    Pod koniec 2020 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadnie wzbogaciła się o nowy samochód ratownictwa technicznego Iveco Daily, którego zakup został wsparty z budżetu Gminy Wyrzysk kwotą w wysokości 20.000 złotych. Za udział w akcjach, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku, druhowie otrzymują ekwiwalent. W ubiegłym roku jednostka otrzymała z budżetu Gminy Wyrzysk 900 złotych dotacji celowej na zakup paliwa i olejów silnikowych do działań ratowniczych. Ponadto z budżetu Gminy Wyrzysk finansowane są badania lekarskie i ubezpieczenia strażaków, wszelkie naprawy sprzętu strażackiego i wozów w celu utrzymania gotowości bojowej oraz ubezpieczenie mienia i utrzymanie obiektu użytkowanego przez strażaków.

    Obecnie dla jednostki jest realizowany zakup drabin, przecinarki do betonu, sygnalizatora bezruchu i aparatu powietrznego o łącznej wartości 19.000 złotych, które zostaną sfinansowane ze środków z Funduszu Sołeckiego.

    1% podatku dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadnie można przekazać w zeznaniu podatkowych wpisując KRS: 0000 116 212 oraz cel szczegółowy Ochotnicza Straż Pożarna w Gromadnie, Gromadno 56, 89-300 Wyrzysk.

 • 04 Gromadno remiza OSP
 • Wóz OSP w Gromadnie
 • 11665490_605031986304985_2531206825704461171_n
 • 12744202_700633276744855_8920473103909847666_n
 • 16729140_928078667333647_4313468277241098695_n
 • OSP Gromadno
 • OSP Gromadno-
 • OSP Gromadno--

1% podatku dla OSP w Falmierowie

Przedstawiamy kolejną z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, której można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
Ochotnicza Straż Pożarna działa również w Falmierowie. Druhowie z tej jednostki są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Chociaż nie biorą bezpośrednio udziału w działaniach ratowniczych, to czynnie wspierają druhów z innych jednostek przy zabezpieczaniu imprez i wydarzeń. Zawsze godnie reprezentują jednostkę podczas ważnych uroczystości gminnych i strażackich. W strukturach OSP Falmierowo działają również młodzieżowe drużyny pożarnicze. Prezesem jednostki jest Krzysztof Neumann, a naczelnikiem Dawid Bednarek.
 
W 2020 roku została wyremontowana remiza OSP w Falmierowie. Prace polegały na zamontowaniu drzwi wjazdowych, zabezpieczeniu antywilgociowym pomieszczeń, ociepleniu ścian elewacji wraz z ich pomalowaniem i montażu nowych lamp. Koszt inwestycji realizowanej przez Gminę Wyrzysk wyniósł 14.999,85 złotych.
 
1% podatku dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Falmierowie można przekazać w zeznaniu podatkowych wpisując KRS: 0000 116 212 oraz cel szczegółowy Ochotnicza Straż Pożarna w Falmierowie, Falmierowo 37, 89-300 Wyrzysk.
 • 05 Falmierowo remiza OSP
 • 65396081_1597525307055643_1523521854482939904_o
 • 65526894_1597526017055572_8509512145426186240_o
 • 65526894_1597526017055572_8509512145426186240_o
 • OSP Falmierowo poczet sztandarowy
 • OSP Falmierowo
 • OSP Falmierowo-
 • Remiza OSP Falmierowo z wozem post

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniami w sprawie ogłoszenie wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i sprzedaży

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniami  w sprawie ogłoszenie wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i sprzedaży

Powiatowy Konkurs „Wielkanocne strojne jajo”

Zachęcamy uczniów oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie „Wielkanocne strojne jajo”.

Regulamin Konkursu - http://www.gck.lobzenica.pl/asp/pliki/2021_02_15/regulamin_na_jajo_2021.pdf

 • plakat_jajo

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych otwarty

Informujemy, że z dniem 15.02.2021 r. zostaje otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Osieku nad Notecią przy ulicy Przemysłowej 13. Każdy mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację i uiszcza comiesięczną opłatę, może oddać odpady w ramach opłaty miesięcznej uiszczanej do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku z uwzględnieniem limitów i ograniczeń wskazanych w Regulaminie PSZOK.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów z terenu Gminy Wyrzysk:

 1. papier, w tym opakowania z papieru i tektury;

 2. metale, w tym opakowania z metali

 3. tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych,

 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

 5. szkło, w tym opakowania ze szkła,

 6. bioodpady, w tym odpady ulegające biodegradacji,

 7. odpady niebezpieczne, w tym lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz opakowania po farbach, olejach, rozpuszczalnikach,

 8. przeterminowane leki i chemikalia,

 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
  leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

 10. zużyte baterie i akumulatory,

 11. kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe (przygotowane w taki sposób, aby zajmowały jak najmniej miejsca),

 13. zużytych opon w ilości 4 szt./rok z jednego gospodarstwa domowego;

 14. odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 1000 kg/rok z jednego gospodarstwa domowego, pochodzących z drobnych prac
  wykonywanych we własnym zakresie, z zastrzeżeniem, że nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które
  wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej;

 15. odpadów tekstyliów i odzieży.

 

PSZOK będzie otwarty w poniedziałki, środy w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Jednocześnie informuję, że na terenie Gminy Wyrzysk planowana jest mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w I i II półroczu. O terminach poinformujemy później.

 • Resized_20210215_121845
 • Resized_20210215_121738 nowe

Druga edycja konkursu Mistrz Wypracowań

Uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz dorośli znów mogą zawalczyć o nagrody korzystając ze szkolnej wiedzy. To wszystko zasługa popularnego serwisu edukacyjnego www.dyktanda.pl.

Rozpoczęła się druga edycja konkursu Mistrz Wypracowań. Rywalizacja polega na pisaniu wypracowań na konkretne tematy, które można wybrać z listy przygotowanej przez organizatora. Każda nadesłana praca jest weryfikowana, a uczestnik otrzymuje za nią punkty. Ich liczba uzależniona jest od długości wypracowania, stopnia wyczerpania tematu oraz od występowania błędów w tekście.

Jakie tematy są dostępne? Wybór jest na tyle szeroki, że każdy znajdzie coś, co go zainteresuje, a ponadto organizator przygotował do tej edycji nowe tematy. Uczestnicy konkursu w wypracowaniach wyjaśniają zasady pisowni lub znaczenie trudnych słów, recenzują lektury, tworzą charakterystykę ich bohaterów, przedstawiają gatunki czy motywy literackie, opisują życiorysy i dzieła pisarzy oraz wiele, wiele więcej! Konkurs Mistrz wypracowań stanowi dodatkową motywację do powtórki omawianego we wcześniejszych latach materiału. Bez wątpienia zaprocentuje to nie tylko na egzaminach.

Już na poprzednią edycję Mistrza wypracowań organizator przygotował bardzo cenne nagrody, a teraz będzie ich znacznie więcej. Nowością są również nagrody gwarantowane, przydzielane po zdobyciu określonego poziomu punktów. Ponadto zwycięzcy będą mogli wybrać, co chcą otrzymać (w ramach określonej kwoty). Marzy Ci się nowy telefon, rower, smartwatch, {hulajnoga|, a może zdalnie sterowany samochód czy planszówki? Już dziś dołącz do konkursu, przesyłaj wypracowania i zdobywaj punkty, a być może jedna z wymarzonych nagród powędruje właśnie do Ciebie!

Konkurs Mistrz wypracowań na platformie Dyktanda.pl trwa do 18.04.2021 r. Aby dołączyć do rywalizacji oraz zarezerwować temat wypracowania, wystarczy wejść na stronę: https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/mistrz-wypracowan-greater-ii-edycja

1% podatku dla OSP w Kosztowie

Przedstawiamy kolejną z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, której można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ochotnicza Straż Pożarna działa również w Kosztowie. Druhowie z tej jednostki są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Chociaż nie biorą bezpośrednio udziału w działaniach ratowniczych, to czynnie wspierają druhów z innych jednostek przy zabezpieczaniu imprez i wydarzeń. Zawsze godnie reprezentu jednostkę podczas ważnych uroczystości gminnych i strażackich. W strukturach OSP Kosztowo działają również młodzieżowe drużyny pożarnicze. Prezesem jednostki jest Józef Kołos, a naczelnikiem Tomasz Wiśniewski.

We wrześniu 2020 roku dokonano oficjalnego przekazania samochodu strażackiego Ford Transit zakupionego przez Gminę Wyrzysk dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosztowie. Ponadto w ubiegłym roku w ramach funduszu sołeckiego dla jednostki zakupiono motopompę szlamową o wartości 5.902,77 złotych.

1% podatku dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosztowie można przekazać w zeznaniu podatkowych wpisując KRS: 0000 116 212 oraz cel szczegółowy Ochotnicza Straż Pożarna w Kosztowie, Kosztowo 33, 89-300 Wyrzysk.

 

 • Przekazanie samochodu OSP w Kosztowie2
 • Przekazanie samochodu OSP w Kosztowie
 • img_0510_HDR
 • 16807356_928980567243457_3635018857567261331_n
 • 16730159_928980503910130_7913798772728314629_n
 • 6798_108

Wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli podczas trudnego okresu pandemii ponownie zorganizował Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile. W ustalonych dniach każdy, kto potrzebuje pomocy lub wsparcia może skontaktować się ze specjalistami, którzy pełnią dyżury telefonicznie. Pełen wykaz na grafice.

 • large

1% podatku dla OSP w Kościerzynie Wielkim

Przedstawiamy ostatnią z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, której można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od 94 lat w Kościerzynie Wielkim działa Ochotnicza Straż Pożarna. Druhowie z tej jednostki są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Chociaż nie biorą bezpośrednio udziału w działaniach ratowniczych, to czynnie wspierają druhów z innych jednostek przy zabezpieczaniu imprez i wydarzeń. Zawsze godnie reprezentu jednostkę podczas ważnych uroczystości gminnych i strażackich. W strukturach OSP Kościerzyn Wielki działają również młodzieżowe drużyny pożarnicze. Prezesem jednostki jest Marek Bąbinski, a naczelnikiem Antoni Zdanowicz.

1% podatku dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie Wielkim można przekazać w zeznaniu podatkowych wpisując KRS: 0000 116 212 oraz cel szczegółowy Ochotnicza Straż Pożarna w Kościerzynie Wielkim, Kościerzyn Wielki 16A, 89-300 Wyrzysk.

 

 • 07 OSP Kościerzyn Wielki lecie2
 • 12508749_693940217414161_3326778170902517533_n
 • 22051149_1105840929557419_1556754087349713879_o
 • 22095876_1105841189557393_5407254653633022875_o
 • 59541175_1550705338404307_6595853273003982848_o
 • OSP Kościerzyn Wielki lecie
 • OSP Kościerzyn Wielki

1% podatku dla Szkoły Podstawowej w Gleśnie

Szkoła Podstawowa w Gleśnie nosi imię Janusza Korczaka. Uczęszczają do niej uczniowie z klas 1-4 i oddziału przedszkolnego. Od 1 września 2011 roku funkcję dyrektora placówki pełni Ewa Dmochewicz.

W budynku szkoły mieści się 8 sal klasowo-lekcyjnych. Jest też biblioteka, świetlica, sala zajęć indywidualnych oraz pracownia komputerowa. W ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonują liczne koła m.in.: teatralne, taneczne, sportowe, matematyczno-przyrodnicze i plastyczne.

Organizacją czasu wolnego uczniów zajmują się nauczyciele oraz wolontariusze. W czasie ferii zimowych odbywają się półkolonie, a podczas wakacji letnich półkolonie naukowe. Wolontariusze prowadzą również Gromadę Zuchową „Czerwone Muchomorki” i Drużynę Harcerską „Wędrowcy”.

Od 2012 roku mieszkańcy mają możliwość przekazania 1% podatku, dzięki czemu szkoła pięknieje. Z środków zebanych w 2019 roku i zaangażowaniu rodziców w czasie zdalnego nauczania i tegorocznych ferii kilka pomieszczeń zyskało nowy blask. Zostały wyremontowane sale, które mają nowe podłogi i drzwi. Wymalowano kuchnię szkolną, wymieniono gumolit i zakupiono meble. Nową podłogę zyskała także szatnia przedszkolna.

1% podatku Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gleśnie można przekazać za pośrednictwem Fundacji Młodzi-Młodym wpisując w zeznaniu podatkowym KRS: 0000270261 oraz cel szczegółowy: SP GLESNO 1919

 

 • 12 img_0647_HDR
 • 11 Harcerze z Glesna
 • 13315256_1038309189598604_8946677663673505438_n
 • 26757985_1171273413014170_738878247534969199_o
 • 48337219_1439309296210579_8403303917798031360_o
 • 52797064_1508309015977273_2322513001355149312_o
 • 53098697_1508309042643937_4853848004131553280_o
 • 53535807_1508309995977175_8983100970632216576_o
 • 140918661_2152159981592170_8743956025225188016_o
 • 141846395_2152159898258845_2752547826940673978_o
 • 141531623-192246369268441-5246989638841904197-n

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 lutego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony na kolejny okres, do 28 lutego. Dodatkowy zasiłek można otrzymać na opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia oraz nad starszym dzieckiem, jeśli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Tak jak w poprzednich okresach, świadczenie przysługuje, gdy szkoła, przedszkole, żłobek lub inna placówka oświatowa dziecka jest zamknięta z powodu COVID-19 lub, gdy działa ona w ograniczonym zakresie i przez to, nie jest w stanie zapewnić dziecku opieki – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można otrzymać na opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat oraz nad starszym dzieckiem, jeśli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 • zasiłek opiekuńczy

Program „Równać Szanse” & projekt „ZaBOOKowani w kulturze”

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku wziął udział w Regionalnym Konkursie Grantowym w programie „Równać Szanse 2020” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Pod koniec października 2020 roku projekt pod nazwą „ZaBOOKowani w kulturze”, który opracowali bibliotekarze z filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią, złożono drogą elektroniczną na wspomniany konkurs regionalny. Dnia 15 grudnia 2020 roku na stronie internetowej programu „Równać Szanse” ogłoszono oficjalne wyniki konkursu. Na liście zwycięzców znalazł się między innymi Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku, w którego strukturach działa Biblioteka Publiczna w Wyrzysku wraz z filią biblioteczną w Osieku nad Notecią. Spośród 333 wniosków, które wpłynęły na wspomniany konkurs, granty otrzymało 100 projektów, w tym projekt wyrzyskiego domu kultury, któremu przyznano maksymalną dotację w kwocie

8 500,00 zł . Koordynatorem projektu „ZaBOOKowani w kulturze” została jego współautorka Katarzyna Gdaniec-Rzyduch, która w dniach 11-13 stycznia 2021 roku odbyła szkolenie online dla koordynatorów RKG 2020.

Program „Równać Szanse” skierowany jest do młodzieży z terenów wiejskich

i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców). Jego celem jest między innymi wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Sześciomiesięczna realizacja projektu w ramach programu „Równać Szanse” będzie opierać się

na rozmaitych działaniach młodzieży, tak by stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu „ZaBOOKowani w kulturze”, który dotyczy promocji czytelnictwa oraz popularyzacji idei bookcrossingu lokalnie. W związku z tym zakłada szereg działań umożliwiających rozwój młodzieży zaangażowanej w realizację projektu.

6 i 13 lutego 2021 roku grupa młodzieży z gminy Wyrzysk odbyła pierwsze spotkania projektowe. Młodzi zostali zapoznani z historią i celami programu „Równać Szanse” oraz szczegółami projektu „ZaBOOKowani w kulturze”. Przekazowi ustnemu towarzyszyła prezentacja multimedialna przygotowana przez koordynator projektu. Podczas spotkań grupa integrowała się poprzez różne zabawy. Młodzież wspólnie utworzyła grupę na zaproponowanym komunikatorze internetowym, który służy jako kanał informacyjno-organizacyjny. Grupę projektową tworzą młodzi z terenu gminy Wyrzysk. Warto dodać, iż zespół zasilają przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. Dowozy na spotkania zapewnia wyrzyski dom kultury.

Na jednym ze spotkań grupa projektowa wspólnie określiła zasady, którymi będzie się kierować podczas trwania projektu. Reguły te przybrały formę kontraktu.

Młodzież pomyślnie wykonała pierwsze zadania projektowe i przeszła do realizacji kolejnych. Dokonała też podziału na mniejsze grupy warsztatowe a następnie

w obrębie tych grup projektowała regały bookcrossingowe, które będą produktami projektu „ZaBOOKowani w kulturze” i staną się dobrami kulturalnymi dla lokalnej społeczności w przestrzeni publicznej gminy Wyrzysk. Oryginalne projekty regałów bookcrossingowych czekają na swą realizację pod okiem fachowca.

Młodzież z gminy Wyrzysk realizująca projekt „ZaBOOKowani w kulturze” sukcesywnie poznaje specyfikę pracy w programie „Równać Szanse”

Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

 

M-GOK Biblioteka Publiczna w Wyrzysku

filia w Osieku nad Notecią

 • 0301
 • DSC_0468
 • DSC_0479
 • DSC_0511
 • DSC_0524
 • DSC_0528
 • DSC_0533
 • DSC_0542
 • DSC_0614
 • DSC_0615
 • DSC_0626
 • DSC_0630
 • DSC_0635
 • RS_LOGO_TLO_RS Duże 2
 • abLOGO_PFDiM 2
 • abPL-ANG
 • Schowek01

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

 • NSP2021_GUS_Plakat A3 Pionowy
 • 1_PDFsam_NSP2021_GUS_Ulotka DL
 • 2_PDFsam_NSP2021_GUS_Ulotka DL

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu pilskiego na spotkanie informacyjno – doradcze online dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2021, które odbędzie się 1 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 09.30, na platformie Zoom, poniżej link do spotkania:

https://zoom.us/j/92338629964?pwd=RU90S1lUVnduYnNkemNuSVZJM1I5UT09

Celem spotkania będzie zaproszenie Państwa do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.  Udział w spotkaniu umożliwi Państwu zapoznanie się z założeniami otwartego konkursu ofert, zasadami składania wniosków oraz  rodzajem zadań przewidzianych do realizacji.

Spotkanie prowadzone będzie na żywo. Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań, również w zakresie doradztwa w związku z chęcią aplikowania o dotację w ramach otwartego konkursu ofert, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz dyskusji z prowadzącymi.

Zaproszenie na Forum Rolnicze

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile serdecznie zaprasza rolnikow do udziału on-line w Forum Rolniczym powiatu pilskiego i złotowskiego.
 
Formularz rejestracyjny  dostępny  jest pod poniższym linkiem:
 
 • Zaproszenie_rolnicy

1% podatku dla zuchów i harcerzy

1% podatku dochodowego od osób fizycznych można przekazać również gromadom zuchowym i drużynom harcerskim działającym na terenie Gminy Wyrzysk.

W ramach Związku Harcerstwa Polskiego działa Hufiec im. Stanisława Staszica w Pile, do którego należą gromady zuchowe i drużyny harcerskie z Wyrzyska, Gleśna i Falmierowa.

Na terenie Gminy Wyrzysk jesienią jest organizowany Harcerski Start, w którym uczestniczą gromady zuchowe i drużyny harcerskie działające na terenie Powiatu Pilskiego. Podczas tego wydarzenia uczestnicy biorą udział w konkurencjach wiedzowych i sportowych dzięki którym lepiej poznają historie naszej gminy.

W lutym ubiegłego roku w Wyrzysku został zorganizowany Alert Harcerski, który znakomicie wpisał się w uczczenie obchodów 100-lecia wyzwolenia Wyrzyska, a tym samym krzewienie wartości patriotycznych wśród zuchów, harcerzy oraz młodzieży szkolnej.

Harcerze także z chęcią uświetniają uroczystości gminne pełniąc wartę pod pomnikami, a wśród wielu działań są również zbiórki, festiwale i przeglądy.

1% podatku dla drużyn harcerskich i gromad zuchowych działających na terenie Gminy Wyrzysk można przekazać w zeznaniu podatkowych wpisując KRS: 0000266321 oraz cel szczegółowy numer i nazwa drużyny lub gromady:

- 8 Gromada Zuchowa „Białe Wilczki” z Wyrzyska
- 6 Drużyna Harcerska „Sokoły” im. Franciszka Muracha
z Wyrzyska
- 10 Gromada Zuchowa „Czerwone Muchomorki” z Glesna
- 9 Drużyna Harcerska „Wędrowcy” z Glesna
- 21 Drużyna Harcerska z Falmierowa.

 • 138912633_233603961557927_8783154479539411859_o
 • 08 Harcerze z Wyrzyska
 • 09 Zuchy z Wyrzyska
 • 10 Harcerze z Falmierowa
 • 11 Harcerze z Glesna
 • 14479657_820962768045238_6978073207473842928_n
 • 47688705_1439308706210638_4782044212596047872_o
 • 71099055_1672921659516007_8272729099454119936_o
 • 71469986_1672922369515936_4154948862479433728_o
 • 72470354_1672921516182688_8825157559821271040_o
 • 87819987_1835512883256883_4439572797542367232_n
 • 87819987_1835512883256883_4439572797542367232_n
 • 87937081_1835512753256896_5594300387436789760_n
 • 88155087_1835512706590234_652176533196111872_n
 • 88177456_1835512976590207_1123081596547629056_n
 • Harcerze z Falmierowa b

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Uprzejmie informujemy, iż odbiór odpadów ze szkła z miejscowości Osiek nad Notecią będzie w pełni zrealizowany do dnia 25.02.2021 roku.
Prosimy o pozostawienie worków przed posesją.
Za utrudnienia przepraszamy.
 • Info grafika worki odpady

Bezpłatna mammografia

 • Mammografia 3 marca 2021

Twórcy ludowi, rękodzielnicy i rzemieślnicy poszukiwani

Zajmujesz się rękodziełem, twórczością ludową i artystyczną? Mieszkasz na obszarach wiejskich powiatu pilskiego? Zgłoś się projektu promującego tradycje na Krajnie!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią ogłasza nabór do projektu "Krajeński fyrtel - promocja obszaru LGD". W ramach projektu będzie opracowana publikacja prezentująca rękodzieło i twórczość ludową na Krajnie. Wybrani w projekcie twórcy będą mieli możliwość udziału w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez LGD.

Do projektu zapraszamy osoby zajmujące się m.in. rzeźbą, garncarstwem, malarstwem, haftem, wykrojem, makramą, decoupage, ozdobami z bibuły, układaniem ozdób z kwiatów i innych naturalnych materiałów itp. Głównym warunkiem potwierdzającym spełnienie kryterium jest wytwórczość materialna rąk własnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania naturalnych materiałów pochodzących z obszaru Krajny nad Notecią, tj. obszaru powiatu pilskiego.
W projekcie mogą wziąć udział osoby zajmujące się rękodziełem, zamieszkałe w gminach wiejski powiatu pilskiego: Białośliwie, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Wyrzysk, Wysoka, Kaczory i Ujście.

Korzyści dla uczestników:

 • udział w profesjonalnej sesji fotograficznej prezentującej twórcę,
 • opracowanie materiałów dziennikarskich dotyczących własnej twórczości,
 • otrzymanie wpisu w przygotowanej przez organizatora publikacji promującej rękodzieło i twórczość ludową na Krajnie,
 • otrzymanie pakietu drukowanych egzemplarzy publikacji,
 • uzyskanie promocji własnej twórczości w ramach publikacji, a także w Internecie,
 • nawiązanie nowych kontaktów i wymiany doświadczeń z osobami, które także zajmują się pracą rękodzielniczą,
 • nawiązanie kontaktów z instytucjami kultury działającymi na obszarze Krajny nad Notecią,
 • udział w wydarzeniach realizowanych lub współorganizowanych przez organizatora, jak wystawy, targi, pikniki, imprezy plenerowe i inne,
 • możliwość odpłatnego wykonania materiałów promocyjnych dla celów organizatora.


W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.lgdkrajna.pl, dołączenie do niego nie więcej niż 5 zdjęć swojej twórczości i przesłanie do LGD. Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć osobiście, bądź przesłać pocztą tradycyjną do biura Organizatora (LGD Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie). Dopuszcza się również przesłanie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych pocztą elektroniczną na adres biuro@lgdkrajna.pl

Termin przesyłania zgłoszeń upływa dnia 15 marca 2021 r.

 • 1614166787_plakat_nawww

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Uprzejmie informujemy, iż odbiór odpadów ze szkła, papieru oraz plastiku z nieruchomości wielolokalowych na terenie miasta Wyrzysk będzie kontynuowany w dniu 25.02.2021 roku.
Za utrudnienia przepraszamy.
 • Info grafika worki odpady 2

Obowiązek złożenia deklaracji

Szanowni Mieszkańcy!
Zakończyliśmy proces weryfikacji złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do liczby osób zameldowanych na danej nieruchomości.
Niestety, nadal część Mieszkańców naszej Gminy nie wywiązała się z obowiązku złożenia nowej deklaracji.
W związku z tym, mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie systemu, a także obowiązek wszystkich mieszkańców do wnoszenia opłaty za odpady, umożliwiające utrzymanie opłat na zadowalającym poziomie, rozpoczynamy wysyłanie wezwań do złożenia nowej deklaracji do mieszkańców, którzy do tej chwili tego nie uczynili.
Mieszkańcom, którzy nie złożą deklaracji w terminie 7 dni od otrzymania ww. wezwania, wydana zostanie decyzja administracyjna, ustalająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę osób zameldowanych, a nie faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.
Apeluję o niezwłoczne składanie deklaracji, w celu uniknięcia ponoszenia dodatkowych kosztów.
Ponadto informuję, że mając na uwadze dalsze „uszczelnianie” systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wyrzysk i wyegzekwowanie od wszystkich mieszkańców opłacania należnej opłaty, rozpoczynamy również kontrole w tym zakresie przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Wyrzysku.
Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska
 • Odpady wezwania deklaracje

1% dla Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek

1% podatku dochodowego od osób fizycznych można przekazać również Stowarzyszeniu Pilski Klub Amazonek, które swoją działalność prowadzi od 1994 roku. Głównym celem działalności jest niesienie pomocy kobietom po mastektomii i propagowanie wczesnego wykrywania raka piersi. Paniom do mastektomii przede wszystkim potrzebna jest rehabilitacja ruchowa, masaże limfatyczne, ale również pomoc emocjonalna i praktyczne wsparcie.

Do Pilskiego Klubu Amazonek należy liczna grupa Pań w Gminy Wyrzysk. Od kilku lat Stowarzyszenie organizuje w naszej gminie Mistrzostwa Nordic Walking z Amazonkami o Puchar Burmistrza Wyrzyska. Nie brakuje również warsztatów dotyczących profilaktyki onkologicznej.

Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek można wesprzeć przekazując 1% podatku w zeznaniu podatkowm wpisując KRS: 0000034301.

 • 13483153_763814513760064_8792694022794577947_o
 • 21192658_1087626348045544_5520948160134480295_n
 • 21199774_1087758391365673_9013296745829686613_o
 • 21199824_1087756724699173_8375731412010146331_o
 • 21246591_1087758604698985_994026310567786338_o
 • 21248339_1087758291365683_7218698609121261909_o
 • 21273438_1087758524698993_990097672720383221_o
 • 35434247_1284319451709565_6436180678294896640_o
 • 35508708_1284319148376262_7514861087620071424_o
 • 69293171_1647293225412184_8434172225711505408_n
 • 69461584_1647294755412031_6006725133136297984_n
 • 151608464_1764962923663177_6307310754129488607_o

1% dla Stowarzyszenia Promocji Kultury i Sportu „Krajna”

1% podatku dochodowego od osób fizycznych można przekazać również Stowarzyszeniu Promocji Kultury i Sportu Krajna, które z ogromnym powodzeniem działa od 2014 roku. Działalność Stowarzyszenia skupia się na upowszechnianiu kultury i sportu, promowaniu zdrowego trybu życia, uczestniczeniu w imprezach sportowych i kulturalnych oraz edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie umożliwia dzieciom kontakt ze sportem oraz kulturą na najwyższym poziomie.

W Krajnie obecnie funkcjonuje 5 grup treningowych, do których łącznie należy ponad 70 zawodników. Najmłodsza grupa złożona jest z pięciolatków. Prowadzone zajęcia mają na celu podniesienie poziomu sprawności oraz umiejętności piłkarskich.

Drużyny Krajny biorą udział w turniejach organizowanych na terenie całego kraju. Nie brakuje również imprez organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym Turnieju Krajna Cup o Puchar Burmistrz Wyrzyska Bogusławy Jagodzińskiej.

1% podatku Stowarzyszenie planuje w całości wykorzystać na sprzęt treningowy i dofinansowanie zaplanowanych obozów dla dzieci.

Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sportu Krajna można wesprzeć przekazując 1% podatku w zeznaniu podatkowym wpisując Fundacja Sportowcy Dzieciom KRS 0000457030 - cel szczegółowy : Krajna Wyrzysk (338).

 • 40073975_1367624153379094_7697207690858070016_o
 • 40106783_1367626490045527_563296441317982208_o
 • 52612830_1499786330162875_621351028926709760_o
 • 53192394_1499785133496328_5339049162480549888_o
 • 53402725_1499785263496315_508216711267221504_o
 • 68858013_1642609072547266_1375642037377826816_o
 • 69077109_1642609215880585_5580030118077661184_o
 • 69123863_1642608225880684_1333758396775530496_o
 • 69474456_1642610445880462_1938446683465580544_o
 • 69495156_1642609145880592_3813228203414126592_o
 • 69613143_1642608329214007_400164207502295040_o
 • 69661987_1642608592547314_1831719078327222272_o
 • 74350949_1731402167001289_4863095442381996032_o
 • 77072043_1731403453667827_2314322253908541440_o
 • 84919701_1815285785279593_3906871912239726592_o

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie