Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

11

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Wyrzysk

 • Plakat 11 listopada 2022

Projekt "Małe i duże podróże po literaturze"

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku był jednym z tegorocznych beneficjentów rządowego programu pod nazwą „Promocja czytelnictwa”. W ramach tego programu wyrzyski dom kultury otrzymał dofinansowanie do projektu „Małe i duże podróże po literaturze” w kwocie 33 950,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt obejmował różnorodne działania, które służyły popularyzacji czytelnictwa lokalnie i skierowane były do odbiorców z różnych grup wiekowych. W czasie realizacji projektu Bibliotekę Publiczną w Wyrzysku oraz filię biblioteczną w Osieku nad Notecią licznie odwiedziły dzieci w ramach comiesięcznych spotkań pod hasłem „Dziecięca wędrówka z Marią Konopnicką”. Zajęcia z małymi czytelnikami pozwoliły promować twórczość Marii Konopnickiej i w ten sposób zaakcentować literacką patronkę 2022 roku. Liryczne wędrówki umożliwiły również rozbudzenie zamiłowania do poezji wśród dzieci, rozwój wyobraźni, uwrażliwienie na piękno literatury dziecięcej czy propagowanie lokalnych bibliotek wraz z wybranym księgozbiorem dla najmłodszych czytelników.

Czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży promowano też poprzez spotkania pod hasłem „Wokół spełniania podróżniczych marzeń”. W tym celu odbyły się spotkania autorskie, podczas których popularyzowano literaturę podróżniczą. 13 maja 2022 roku swą twórczość w gminie Wyrzysk krzewił pisarz i podróżnik Łukasz Wierzbicki, który w atrakcyjnej formie zachęcał swych słuchaczy do realizacji marzeń. Z kolei 27 września 2022 roku do podróżniczych wyzwań zachęcał pisarz, podróżnik i dziennikarz Michał Szulim, który w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku polecał młodzieży swe książki o wyprawach w różne zakątki świata.

Lokalna promocja czytelnictwa odbywała się również w przestrzeni publicznej Wyrzyska. W dniu 9 lipca 2022 roku na targowisku miejskim w Wyrzysku odbyło się wielkie widowisko teatralno-muzyczne. Artyści Teatru Klinika Lalek wielopokoleniowemu audytorium zaprezentowali widowisko pod tytułem „Kosmiczna podróż Guliwera” na motywach słynnej powieści Jonathana Swifta „Podróże Guliwera”. Spektakl w wielkim formacie ukazał przygody tytułowego bohatera pełne akustycznych i świetlnych efektów. Wydarzenie uatrakcyjniło spędzenie wakacyjnego czasu wolnego oraz unaoczniło przedsięwzięcie kulturalne niecodziennego formatu.

Plenerowy charakter miał także event rodzinny pod nazwą „Poczytaj mi MAMO, poczytaj mi TATO”, który odbył się 18 września 2022 roku na Bulwarach w Wyrzysku. Spotkanie zgromadziło wielu zainteresowanych mieszkańców gminy Wyrzysk otwartych na wspólną integrację rodzinną skupioną wokół literatury. W ramach eventu rodzinnego odbyło się między innymi spotkanie autorskie z pisarką i dziennikarką Martą Konek, która promowała swą książkę pod tytułem „Kasia w pasiece”. Wydarzeniu towarzyszył też warsztat literacki oraz animacje dla dzieci. Event służył promocji literatury i międzypokoleniowej integracji społeczności lokalnej. Wydarzenie pokazało, iż wspólne czytanie książek może być pretekstem do wielu rodzinnych aktywności w przestrzeni miejskiej.

W ramach projektu odbył się też gminny konkurs literacki „Kraina wierszem malowana”. W efekcie powstały utwory wierszowane zainspirowane lokalnym krajobrazem. Laureaci konkursu ukazali piękno małej ojczyzny i podczas eventu rodzinnego otrzymali nagrody rzeczowe.

W działaniach projektowych nie zapomniano o osobach niepełnosprawnych. Dnia 9 czerwca 2022 roku zorganizowano piknik dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie, podczas którego wykorzystano sensoryczne metody terapeutyczne z plastykoterapii i muzykoterapii. Twórcza praca w glinie zaowocowała licznymi rzeźbami a akcent muzyczny dopełnił radosne i przyjazne usposobienie zebranych.

Projekt MGOK w Wyrzysku pozwolił także podnieść kompetencje pracowników domu kultury poprzez szkolenie wzbogacające warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą. Projekt zaowocował również współpracą z różnymi instytucjami, które w rozmaity sposób włączyły się w działania projektowe, organizacyjne bądź promocję poszczególnych wydarzeń.

Działania projektowe były popularyzowane poprzez rozmaite formy przekazu, jak również w postaci praktycznych gadżetów dla uczestników spotkań.

Projekt „Małe i duże podróże po literaturze” przyczynił się do wzbogacenia oferty kulturalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku oraz wzmożonej promocji czytelnictwa na lokalnym gruncie.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

 • 8824_01
 • 8824_02
 • 8824_03
 • 8824_04
 • 8824_05
 • 8824_06
 • 8824_07
 • 8824_08
 • 8824_09
 • 8824_10
 • 8824_11
 • 8824_12
 • 8824_13

Przedszkolne spotkania z poezją w bibliotece

Po wakacyjnej przerwie w Bibliotece Publicznej w Wyrzysku oraz w filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią wznowiono cykl spotkań z przedszkolakami pod nazwą „Dziecięca wędrówka z Marią Konopnicką”. Spotkania stanowiły kontynuację projektu „Małe i duże podróże po literaturze.

Wrześniowe i październikowe spotkania z przedszkolakami pozwoliły popularyzować twórczość Marii Konopnickiej oraz rozbudzać zainteresowania czytelnicze wśród dzieci. Małym czytelnikom zaprezentowano wybrane wiersze poetki, wśród których znalazły się: „Stefek Burczymucha”, „Staszek w lesie”, „Jasio Śpioszek” , „Nasze kwiaty”, „Świerszczyk”, „Jesienią”, „Deszczyk”, „Parasol”, „Odlot” oraz liryk „Jak Mańcia czyta książeczkę”. W ten sposób dzieci poznały świat przedstawiony w utworach autorki, w którym nie brakuje odniesień do natury. W tekstach poetki świat roślin i zwierząt przeplata się z codziennym życiem wiejskim adekwatnym do pór roku. Wspólne pogadanki o przytoczonych wierszach uzmysłowiły przedszkolakom, iż otaczający nas świat może być inspiracją do wielu działań twórczych. Dziecięce rozważania o twórczości Marii Konopnickiej dopełniły kolorowe prace plastyczne nawiązujące do przyrody. W trakcie spotkań wybrany dorobek literacki Marii Konopnickiej dostępny w osieckiej i wyrzyskiej bibliotece eksponowały specjalne wystawki czytelnicze. Na koniec przedszkolnych spotkań z poezją mali czytelnicy otrzymali pamiątkowe zakładki do książek.

Biblioteczne spotkania z przedszkolakami zaakcentowały twórczość Marii Konopnickiej, ukazały piękno poezji, wzbogaciły dziecięcą wyobraźnię a także zaznajomiły małych czytelników z przestrzenią biblioteczną. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • 8819_22
 • 8819_01
 • 8819_02
 • 8819_03
 • 8819_04
 • 8819_05
 • 8819_06
 • 8819_07
 • 8819_08
 • 8819_09
 • 8819_10
 • 8819_11
 • 8819_12
 • 8819_13
 • 8819_14
 • 8819_15
 • 8819_16
 • 8819_17
 • 8819_18
 • 8819_19
 • 8819_20
 • 8819_21

Spotkanie autorskie z Michałem Szulimem

 • 307443082_2005204393021713_2845138247079032464_n

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do zbycia.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.194.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do zbycia

Przetargi na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniami:

Konsultacje w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Zachęcmy do zapoznania się z zarządzeniem:

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.192.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 listopada 2022 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Osieku nad Notecią

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Burmistrz Wyrzyska informuje, iż zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, że Gmina Wyrzysk do dnia 3 listopada br. zamieściła w Biuletynie Informacji Publicznej informację o zamiarze zakupu węgla dla gospodarstw domowych.

Dokonała została rejestracja na stronie internetowej ciepło.gov.pl i został wypełniony wymagany formularz rejestracyjny. Wykonanie tych czynności spowodowało, że Gmina Wyrzysk będzie mogła zakupić węgiel w jednej z sześciu spółek Skarbu Państwa i sprzedawać mieszkańcom po preferencyjnych cenach.

Aktualnie oczekujemy na kontakt jednej z tych spółek uprawnionych do sprzedaży paliwa stałego, która przedstawi Gminie warunki oraz umowę do podpisania.

Formularz wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego będzie wydawany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku, lub można będzie pobrać ze stron; www.wyrzysk.pl, www.mgops-wyrzysk.pl i złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godz. 7.30.-15.30 od poniedziałku do piątku.

Złożone wnioski będą weryfikowane, a możliwość zakupu paliwa stałego po preferencyjnych cenach uzyskają tylko i wyłącznie osoby, które mają prawo do otrzymania dodatku węglowego.

Gmina dokonała wstępnego zapotrzebowania paliwa z podziałem na węgiel i groszek. Każdy zainteresowany i uprawniony będzie mógł zakupić 3 tony paliwa (1,5 tony do końca roku, a od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r. kolejne 1,5 tony ) .

Cena węgla zgodnie z ustawą będzie wynosiła 2 tys. zł brutto za tonę.

Aktualne informacje na temat sprzedaży węgla będą przekazywane za pomocą naszej strony internetowej oraz Facebooka

Jednocześnie informujemy, że z dniem 16 listopada br. kończy się przyjmowanie zapisów na zakup preferencyjny paliwa stałego.

Więcej informacji oraz druk wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego można znaleźć na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku pod adresem: https://mgops-wyrzysk.pl/bez-kategorii/wniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-stalego-dla-gospodarstwa-domowego/ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO PO PREFERENCYJNEJ CENIE

Mieszkańcy Gminy Wyrzysk, zainteresowani zakupem węgla po preferencyjnej cenie, mogą złożyć wniosek do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

Wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie można złożyć:
    • osobiście – w siedzibie M-GOPS ul. Bydgoska 38, Wyrzysk, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30
    •  listownie – poprzez nadanie w placówce pocztowej
    • drogą elektroniczną – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres /MGOPSWyrzysk/SkrytkaESP 
(w tym przypadku wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

UWAGA!
Maksymalna ilość węgla, którą można zakupić w bieżącym roku po preferencyjnej cenie, przypadająca na jedno gospodarstwo domowe spełniające warunki uprawniające do dodatku węglowego, wynosi 1500 kg.

Cena za 1 tonę węgla wynosi 2.000 zł

 • Węgiel

Zaproszenie na Kiermasz Świąteczny

 • Kiermasz jpg bb

Wieczór Andrzejkowy

 • Wieczór Andrzejkowy

Realizacja programu CZYSTE POWIETRZE w Gminie Wyrzysk

 • informacja CzP

Warsztaty makramy "Swiąteczna choinka"

 • Makrama b

Dni otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, iż w miesiącu grudniu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ponownie będzie czynny w następujących dniach i godzinach:

 • 01.12.2022 r. w godz. 9:00-17:00

 • 03.12.2022 r. w godz. 9:00-16:00

 • 06.12.2022 r. w godz. 9:00-17:00

 • 08.12.2022 r. w godz. 9:00-17:00

 • 10.12.2022 r. w godz. 9:00-16:00

 • 13.12.2022 r. w godz. 9:00-17:00

 • 15.12.2022 r. w godz. 9:00-17:00

 • 17.12.2022 r. w godz. 9:00-16:00

 • 20.12.2022 r. w godz. 9:00-17:00

 • 22.12.2022 r. w godz. 9:00-17:00

 • 27.12.2022 r. w godz. 9:00-17:00

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

Konsultacje w sprawie nadania nazw ulic

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniami w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie nadania nazw ulic:

Konsultacje w sprawie nadania nazwy ulicy

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie nadania nazwy ulicy:

Odwołanie przetargów

Burmistrz Wyrzyska ogłasza, że odwołuje III przetargi ustne nieograniczone ustalone na dzień 7 grudnia 2022 roku na sprzedaż działek gruntu nr:
- nr 1354/4 o pow. 0,2360 ha, obręb m. Wyrzysk ogłoszony zarządzeniem 0050.175.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 października 2022 r w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku,
- nr 1354/5 o pow. 0,1133 ha, obręb m. Wyrzysk ogłoszony zarządzeniem 0050.176.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 października 2022 r w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku,
- nr 1354/6 o pow. 0,1035 ha, obręb m. Wyrzysk ogłoszony zarządzeniem 0050.177.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 października 2022 r w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku,
- nr 1354/7 o pow. 0,1029 ha, obręb m. Wyrzysk ogłoszony zarządzeniem 0050.178.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 października 2022 r w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku.

Przyczyną odwołania przetargów jest podanie błędnego numeru rachunku bankowego do dokonania wpłat wadium.

W związku z zamknięciem rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Wyrzysku osobom, które wpłaciły wadium do przetargu na ww. działki gruntu, zostało ono automatycznie, niezwłocznie zwrócone przez bank na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu środków.

Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości zostaną ponownie przeprowadzone w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Bąkowie

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem:

ZARZĄDZENIE NR 0050.208.2022 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Bąkowie

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie