Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

07

Zmarła Pani Stefania Wojtkowiak

1 lipca 2019 r., w wieku 95 lat zmarła Pani Stefania Wojtkowiak. Pani Stefania dla wielu pokoleń mieszkańców naszej gminy była osobą o wielkim sercu niosącą pomoc najbardziej potrzebującym, a zwłaszcza dzieciom. Niejeden mieszkaniec z rozrzewnieniem wspomina półkolonie i wyjazdy z Panią Stefanią. W swojej społecznej pracy kierowała się odruchem serca, charytatywnie pracowała na rzecz osób, które potrzebowały pomocy. Z Jej inicjatywy w gminie Wyrzysk powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, którego przez wiele lat była przewodniczącą. Pani Stefania oprócz  pracy na rzecz dzieci swój czas poświęcała seniorom, z którymi działała w Klubie Seniora. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019

Wnioski o oszacowanie szkód

UWAGA ROLNICY !!!


 

Burmistrz Wyrzyska informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy w uprawach rolnych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Oszacowania szkód dokona Komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego.


 

Na dzień 1 lipca 2019 r. w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla Gminy Wyrzysk wskazano rodzaje upraw, które kwalifikują się do szacowania strat: zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe na I kategorii gleby (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty).


 

Zgłoszenie strat w uprawach przyjmowane będą do dnia 17.07.2019 r., jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Straty szacowane będą w stosunku co do wyżej wymienionych upraw.


 

Wnioski o szacowanie strat można pobrać w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku pokój nr 1 – Biuro Obsługi Mieszkańców lub ze strony internetowej urzędu: www.wyrzysk.pl

Burmistrz Wyrzyska

 

(-) Bogusława Jagodzińska

Rusza konkurs „Na wsi najlepiej”

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Szczegóły w załączniku:

Wybory do Izb Rolniczych

 • PLAKAT - wybory

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

           Załącznik

           Załącznik

Film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”.

W pierwszej jego części poruszana jest tematyka wagi wody w gospodarstwie rolnym i środowisku naturalnym. Omówione są źródła biogenów dostających się do zbiorników wodnych, czynniki wpływające na spływ związków biogennych, proces eutrofizacji wód oraz jego skutków dla ludzi. Przybliżone zostają także, zagadnienia Programu Azotanowego oraz Ustawy Prawo Wodne.

https://youtu.be/5OFcghqE0tI

Druga część dotyczy zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą. Omówione zostają obecne trendy w hodowli zwierząt oraz zagrożenia środowiskowe płynące z przemysłowej produkcji zwierzęcej. Przekazywane są informacje jak odpowiednie produkować nawozy naturalne, jak gospodarować ich nadwyżką oraz jak wyliczyć ilość nawozów produkowanych w gospodarstwie.

https://youtu.be/bhu7sGNWaZY

Trzecia część jest poświęcona głównie stosowaniu nawozów w taki sposób by ograniczyć ich wymywanie, odpowiedniemu składowaniu nawozów naturalnych. Pokazane w sposób wizualny jest także w jaki sposób wyliczyć minimalne wielkości urządzeń do przechowywania nawozów.

https://youtu.be/CorEZpt8-_w

W kolejnej części wskazane są strumienie strat biogenów z pól, metody określania bilansu azotu, obowiązki rolnika wynikające z Programu Azotanowego oraz sposoby planowania nawożenia. Pokazane jest jak wykonać plan nawożenia i badania zasobności gleby.

https://www.youtube.com/watch?v=-W2Cg5dOqSo

W ostatniej części filmu pokazane są metody racjonalnego gospodarowania oraz przykłady dobrych praktyk rolnych. Pokazane są one na przykładach gospodarstw gdzie się je stosuje.

https://youtu.be/giJZ0tYezBM

Zachęcamy do zapoznania się z filmem oraz rozpowszechniania go wśród mieszkańców.

Więcej informacji na temat kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://www.fdpa.org.pl/azot

 

Za rozpowszechniane treści odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Sołtysówka na Krajnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią serdecznie zaprasza na imprezę integracyjną pn. "Sołtysówka na Krajnie".

Wydarzenie odbędzie się 20 lipca 2019 r. o godz. 15.00 na plaży nad jeziorem w Trzeboniu (gm. Łobżenica).

Podczas imprezy zostanie przeprowadzony konkurs, który wyłoni najbardziej aktywne sołectwo powiatu pilskiego. Konkurs adresowany jest do sołtysów i rad sołeckich z obszaru działania LGD. 

Celem konkursu „Sołtysówka na Krajnie” jest integracja sołtysów powiatu pilskiego. 

Podczas imprezy przewidujemy również atrakcje dla dzieci, koncerty, występy artystyczne a także konkursy dla publiczności.

 • Sołtysówka plakat

Komunikat dotyczący suszy

UWAGA ROLNICY !!!

 

Burmistrz Wyrzyska informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy w uprawach rolnych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Oszacowania szkód dokona Komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Na dzień 12 lipca 2019 r. w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla Gminy Wyrzysk wskazano rodzaje upraw, które kwalifikują
się do szacowania strat:
zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, kukurydza oraz rośliny strączkowe.

Zgłoszenia strat w uprawach należy dokonywać na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem zbiorów plonów. Straty szacowane będą w stosunku co do wyżej wymienionych upraw.

Wnioski o szacowanie strat można pobrać w Urzędzie Miejskim
w Wyrzysk
u pokój nr 1 – Biuro Obsługi Mieszkańców lub ze strony internetowej urzędu: www.wyrzysk.pl

 

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

 

 

Spotkania informacyjne PRGOK

W dniach 22-24 lipca odbędą się spotkania, które są częścią prowadzonych konsultacji społecznych na temat pożądanego kształtu gospodarki odpadami na terenie PRGOK. W najbliższych dniach obędą się spotkania informacyjne na terenie kilku gmin regionu.

Kolejne spotkania, z nowego cyklu, odbędą się w Gmina Wyrzysk:

22 lipca
17:00 - Żelazno
20:00 - Konstantynowo..

22 lipca (równolegle do powyższych)
17:00 - Karolewo - Wiernowo (przy skrzynkach pocztowych)
19:00 - Osiek nad Notecią

23 lipca
17:00 - Wyrzysk Skarbowy
18:30 - Dobrzyniewo
20:00 - Rzęszkowo (u Sołtysa)

24 lipca
17:00 - Auguścin
18:30 - Glesno (wiata)
20:00 - Ruda (wiata)

Szczegóły związane z realizacją każdego ze spotkań u Sołtysów i na afiszach, które wkrótce pojawią się we wskazanych wioskach.

Więcej informacji na  http://www.prgok.pl/aktualnosci/646;czy-wiesz-do-ktorego-pojemnika-wrzucic-karton-po-mleku-porcelanowa-filizanke-stara-zabawke-albo-zuzyta-patelnie

Dodatkowo,  zapraszamy wszystkie pełnoletnie osoby do wypowiedzenia się na temat tego, jakie są trudności w poprawnym sortowaniu odpadów oraz podzielenia się swoimi przemyśleniami co do tego, jak system powinien funkcjonować. Opinie można składać zarówno w czasie spotkań jak również poprzez wypełnienie ankiety on-line (strona www.ankieta.prgok.pl ).

 

 

 

 • plakat spotkania edukacyjne
 • plakat 1 sierpnia 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Wyrzyska informuje, że od dnia 22 lipca 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyrzysku zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.104.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lipca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile

 • Plakat PO WER V
 • Plakat WRPO V

Projekt GraduatON

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizuje projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;

 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

  • Autoprezentacja

  • Organizacja czasu pracy

  • Cele, reguły, konsekwencje

  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole

  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników

 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

 4. materiałów szkoleniowych;

 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 • GraduatiON_mini_B6

ZUS ostrzega przed oszustami

Ostrzegamy naszych klientów przed fałszywymi mailami, które rzekomo mają pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i kradzieżą danych wrażliwych.

W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS. W stopce adresowej widnieje natomiast rozwinięcie „gov.pl”, którego to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie używa. Każdy z maili ma dołączony załącznik, teoretycznie z informacją o błędnie opłaconych składkach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych. Za pośrednictwem korespondencji elektronicznej klienci Zakładu nie otrzymują żadnych wezwań do zapłaty, czy też informacji o nadpłatach. Drogą elektroniczną ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. Mail, w takim przypadku, zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS.

ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, które rzekomo pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych, które zapisane są w jego pamięci. W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 • oszuści

Niedziela w skansenie

 • Zaproszenie skansen
 • ScanImage002

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1271, z późn. zm.) od 2010 roku podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje gazów cieplarnianych lub innych substancji, ma obowiązek sporządzać i wprowadzać do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi emisjami, w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Więcej informacji o Krajowej bazie można znaleźć na stronie internetowej KOBiZE IOŚ-PIB: https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show Obecnie w systemie Krajowej bazy jest zarejestrowanych ponad 30 tys. podmiotów korzystających ze środowiska. Proces rejestracji kolejnych podmiotów cały czas trwa. Podmiot korzystający ze środowiska, który dotychczas nie realizował obowiązku wprowadzania raportu do Krajowej bazy, jest zobowiązany do rejestracji w systemie poprzez złożenie formularza rejestracyjnego (znajdującego się na stronie internetowej Krajowej bazy).

Równolegle zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzania i przesyłania wykazów opłatowych zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat (więcej informacji nt. opłat za korzystanie ze środowiska dostępnych jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.gov.pl/web/srodowisko/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska).

W dniu 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis art. 286 ust. 3 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu nadanym ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zgodnie z tym przepisem podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza będą przedkładać marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Przepis ten po raz pierwszy ma zastosowanie w odniesieniu do opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza naliczanych za 2019 rok, które podmioty korzystające ze środowiska będą przedkładały do końca marca 2020 roku.

W celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska realizacji obowiązku opracowania wykazu na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy w marcu 2019 r. w systemie Krajowej bazy została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca przygotowanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018 rok. Jest to usługa pomocnicza, z której korzystanie jest dobrowolne, pozwalająca na przygotowanie ww. wykazu w formacie pliku Word. Generowany w systemie Krajowej bazy wykaz jest w pełni edytowalnym dokumentem tekstowym, którego zakres i układ jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2018 r. poz. 2527). Informacje do wykazu są pobierane bezpośrednio z systemu Krajowej bazy (w zakresie składowania odpadów podmiot ma możliwość wprowadzenia danych i wyliczenia opłat).

Podmiot korzystający ze środowiska ma również możliwość edycji wygenerowanego wykazu w celu wprowadzenia wszelkich zmian. Wygenerowany w systemie Krajowej bazy wykaz nie jest automatycznie przekazywany do organów właściwych w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, podmiot korzystający ze środowiska powinien samodzielnie przedłożyć go właściwemu marszałkowi województwa.

W bieżącym roku w ramach dalszych prac nad ułatwieniem podmiotom realizacji obowiązku sporządzania wykazu opłatowego KOBiZE IOŚ-PIB planuje doskonalenie ww. funkcjonalności, uwzględniające uwagi podmiotów i urzędów marszałkowskich.

W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych obowiązków prosimy o kontakt z Zespołem Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE IOŚ-PIB.

Infolinia systemu Krajowej bazy - tel. 22 569 65 96

https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show

XVI Targ Twórców Razem z Nami

XVI Targ Twórców

Razem z Nami

 

Łobżenica 15.08.2019r.

ORGANIZATORZY:
- Urząd Miejski Gminy Łobżenica
- Starostwo Powiatowe w Pile
- Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy

TERMIN IMPREZY:
-15.08.2019r.

MIEJSCE IMPREZY:
- amfiteatr w parku miejskim w Łobżenicy

CEL IMPREZY:
- prezentacja i popularyzacja rękodzielnictwa Ziemi Krajeńskiej oraz partnerów Gminy Łobżenica
- udoskonalanie warsztatu artystycznego poprzez prezentacje i pokazy
- wymiana doświadczeń
- prezentacje Gmin Partnerskich :
        Niemcy – Schrecksbach - Hesja
        Polska – Wleń – Dolny Śląsk/Pogórze Sudeckie/
- prezentacje artystów – twórców
- integracja środowisk twórczych osób pełnosprawnych
  i niepełnosprawnych

PRZEBIEG IMPREZY:
- 13.oo – 15.oo   - przyjazd uczestników,przygotowanie stoisk
- 15.oo – 15.15   -OFICJALNE OTWARCIE IMPREZY
- 15.15  – 16.00 – występ orkiestry dętej / zespół „Błękit Krajny”
- 16.00 – 18.oo – występy artystyczne
-  około 18.oo -rozdanie certyfikatów i dyplomów
- mini loteria dla uczestników imprezy
- zakończenie imprezy

Przez cały czas trwania imprezy
prezentacje twórców, wyrobów i warsztatu twórczego                                      

 

Impreza jest współfinansowana przez Powiat Pilski

- ZAŁOŻENIA DO IMPREZY
 „TARG TWÓRCÓW - RAZEM Z NAMI ”
przegląd twórczości artystów/twórców/, rękodzielnictwa Ziemi Krajeńskiej i Pogórza Sudeckiego
przegląd twórczości osób niepełnosprawnych – zwracamy się z prośbą do DPS i WTZ, które posiadają przy swoich                                                     placówkach różnego rodzaju zespoły artystyczne o uczestnictwo w  imprezie;

PRZYJAZD:
- uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji
  delegującej
-wszyscy uczestnicy otrzymują poczęstunek, wodę i inne napoje
- twórców prosimy o przywiezienie własnych namiotów – dysponujemy krzesłami, sztalugami i stołami – prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania przy nadsyłaniu akcesu uczestnictwa w imprezie

UWAGI KOŃCOWE:
- zgłoszenia z Domów Pomocy Społecznej i WTZ - ów oraz WSZYSTKICH  TWÓRCÓW  prosimy nadsyłać na adres
Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy
 ul. Adama Mickiewicza 20
do dnia 05.08.2019r.
- zgłoszenie powinno zawierać:
  a. Imię i nazwisko
  w przypadku grup występujących :
  a. liczbę uczestników
  b. warunki techniczne
  c. rodzaj prezentacji ( zespoły śpiewacze, muzyczne, taneczne,
      - przegląd zespołów nie ma charakteru konkursu

Zgłoszenia do udziału w imprezie można również przesyłać drogą elektroniczną adres mailowy  lobzenica_gck@wp.pl
lub telefonicznie – 781 – 35 – 11 – 22
Prosimy o przestrzeganie terminu nadsyłania zgłoszeń – dane są potrzebne do przygotowania CERTYFIKATÓW.

Od listopada planowane są kontrole nieruchomości

Urząd Miejski w Wyrzysku informuję, że od listopada planowane są kontrole nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk, pod względem poprawności zgłoszenia ich do opodatkowania.

 • informacjadot.planowanych kontroli podatkowych

Konkurs „Gdyby Cię nie było…”

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego wybraną przez uczestnika postać, która jego zdaniem zasługuje na miano lokalnego bohatera.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo pod wskazanym adresem: https://www.facebook.com/notes/903147780061192/

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie