Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

07

Zmarła Pani Stefania Wojtkowiak

1 lipca 2019 r., w wieku 95 lat zmarła Pani Stefania Wojtkowiak. Pani Stefania dla wielu pokoleń mieszkańców naszej gminy była osobą o wielkim sercu niosącą pomoc najbardziej potrzebującym, a zwłaszcza dzieciom. Niejeden mieszkaniec z rozrzewnieniem wspomina półkolonie i wyjazdy z Panią Stefanią. W swojej społecznej pracy kierowała się odruchem serca, charytatywnie pracowała na rzecz osób, które potrzebowały pomocy. Z Jej inicjatywy w gminie Wyrzysk powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, którego przez wiele lat była przewodniczącą. Pani Stefania oprócz  pracy na rzecz dzieci swój czas poświęcała seniorom, z którymi działała w Klubie Seniora. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019

Wnioski o oszacowanie szkód

UWAGA ROLNICY !!!


 

Burmistrz Wyrzyska informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy w uprawach rolnych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Oszacowania szkód dokona Komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego.


 

Na dzień 1 lipca 2019 r. w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla Gminy Wyrzysk wskazano rodzaje upraw, które kwalifikują się do szacowania strat: zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe na I kategorii gleby (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty).


 

Zgłoszenie strat w uprawach przyjmowane będą do dnia 17.07.2019 r., jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Straty szacowane będą w stosunku co do wyżej wymienionych upraw.


 

Wnioski o szacowanie strat można pobrać w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku pokój nr 1 – Biuro Obsługi Mieszkańców lub ze strony internetowej urzędu: www.wyrzysk.pl

Burmistrz Wyrzyska

 

(-) Bogusława Jagodzińska

Rusza konkurs „Na wsi najlepiej”

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Szczegóły w załączniku:

Wybory do Izb Rolniczych

 • PLAKAT - wybory

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

           Załącznik

           Załącznik

Film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”.

W pierwszej jego części poruszana jest tematyka wagi wody w gospodarstwie rolnym i środowisku naturalnym. Omówione są źródła biogenów dostających się do zbiorników wodnych, czynniki wpływające na spływ związków biogennych, proces eutrofizacji wód oraz jego skutków dla ludzi. Przybliżone zostają także, zagadnienia Programu Azotanowego oraz Ustawy Prawo Wodne.

https://youtu.be/5OFcghqE0tI

Druga część dotyczy zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą. Omówione zostają obecne trendy w hodowli zwierząt oraz zagrożenia środowiskowe płynące z przemysłowej produkcji zwierzęcej. Przekazywane są informacje jak odpowiednie produkować nawozy naturalne, jak gospodarować ich nadwyżką oraz jak wyliczyć ilość nawozów produkowanych w gospodarstwie.

https://youtu.be/bhu7sGNWaZY

Trzecia część jest poświęcona głównie stosowaniu nawozów w taki sposób by ograniczyć ich wymywanie, odpowiedniemu składowaniu nawozów naturalnych. Pokazane w sposób wizualny jest także w jaki sposób wyliczyć minimalne wielkości urządzeń do przechowywania nawozów.

https://youtu.be/CorEZpt8-_w

W kolejnej części wskazane są strumienie strat biogenów z pól, metody określania bilansu azotu, obowiązki rolnika wynikające z Programu Azotanowego oraz sposoby planowania nawożenia. Pokazane jest jak wykonać plan nawożenia i badania zasobności gleby.

https://www.youtube.com/watch?v=-W2Cg5dOqSo

W ostatniej części filmu pokazane są metody racjonalnego gospodarowania oraz przykłady dobrych praktyk rolnych. Pokazane są one na przykładach gospodarstw gdzie się je stosuje.

https://youtu.be/giJZ0tYezBM

Zachęcamy do zapoznania się z filmem oraz rozpowszechniania go wśród mieszkańców.

Więcej informacji na temat kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://www.fdpa.org.pl/azot

 

Za rozpowszechniane treści odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Sołtysówka na Krajnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią serdecznie zaprasza na imprezę integracyjną pn. "Sołtysówka na Krajnie".

Wydarzenie odbędzie się 20 lipca 2019 r. o godz. 15.00 na plaży nad jeziorem w Trzeboniu (gm. Łobżenica).

Podczas imprezy zostanie przeprowadzony konkurs, który wyłoni najbardziej aktywne sołectwo powiatu pilskiego. Konkurs adresowany jest do sołtysów i rad sołeckich z obszaru działania LGD. 

Celem konkursu „Sołtysówka na Krajnie” jest integracja sołtysów powiatu pilskiego. 

Podczas imprezy przewidujemy również atrakcje dla dzieci, koncerty, występy artystyczne a także konkursy dla publiczności.

 • Sołtysówka plakat

Komunikat dotyczący suszy

UWAGA ROLNICY !!!

 

Burmistrz Wyrzyska informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy w uprawach rolnych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Oszacowania szkód dokona Komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Na dzień 12 lipca 2019 r. w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla Gminy Wyrzysk wskazano rodzaje upraw, które kwalifikują
się do szacowania strat:
zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, kukurydza oraz rośliny strączkowe.

Zgłoszenia strat w uprawach należy dokonywać na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem zbiorów plonów. Straty szacowane będą w stosunku co do wyżej wymienionych upraw.

Wnioski o szacowanie strat można pobrać w Urzędzie Miejskim
w Wyrzysk
u pokój nr 1 – Biuro Obsługi Mieszkańców lub ze strony internetowej urzędu: www.wyrzysk.pl

 

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

 

 

Spotkania informacyjne PRGOK

W dniach 22-24 lipca odbędą się spotkania, które są częścią prowadzonych konsultacji społecznych na temat pożądanego kształtu gospodarki odpadami na terenie PRGOK. W najbliższych dniach obędą się spotkania informacyjne na terenie kilku gmin regionu.

Kolejne spotkania, z nowego cyklu, odbędą się w Gmina Wyrzysk:

22 lipca
17:00 - Żelazno
20:00 - Konstantynowo..

22 lipca (równolegle do powyższych)
17:00 - Karolewo - Wiernowo (przy skrzynkach pocztowych)
19:00 - Osiek nad Notecią

23 lipca
17:00 - Wyrzysk Skarbowy
18:30 - Dobrzyniewo
20:00 - Rzęszkowo (u Sołtysa)

24 lipca
17:00 - Auguścin
18:30 - Glesno (wiata)
20:00 - Ruda (wiata)

Szczegóły związane z realizacją każdego ze spotkań u Sołtysów i na afiszach, które wkrótce pojawią się we wskazanych wioskach.

Więcej informacji na  http://www.prgok.pl/aktualnosci/646;czy-wiesz-do-ktorego-pojemnika-wrzucic-karton-po-mleku-porcelanowa-filizanke-stara-zabawke-albo-zuzyta-patelnie

Dodatkowo,  zapraszamy wszystkie pełnoletnie osoby do wypowiedzenia się na temat tego, jakie są trudności w poprawnym sortowaniu odpadów oraz podzielenia się swoimi przemyśleniami co do tego, jak system powinien funkcjonować. Opinie można składać zarówno w czasie spotkań jak również poprzez wypełnienie ankiety on-line (strona www.ankieta.prgok.pl ).

 

 

 

 • plakat spotkania edukacyjne
 • plakat 1 sierpnia 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Wyrzyska informuje, że od dnia 22 lipca 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyrzysku zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.104.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lipca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile

 • Plakat PO WER V
 • Plakat WRPO V

Projekt GraduatON

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizuje projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;

 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

  • Autoprezentacja

  • Organizacja czasu pracy

  • Cele, reguły, konsekwencje

  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole

  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników

 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

 4. materiałów szkoleniowych;

 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 • GraduatiON_mini_B6

ZUS ostrzega przed oszustami

Ostrzegamy naszych klientów przed fałszywymi mailami, które rzekomo mają pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i kradzieżą danych wrażliwych.

W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS. W stopce adresowej widnieje natomiast rozwinięcie „gov.pl”, którego to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie używa. Każdy z maili ma dołączony załącznik, teoretycznie z informacją o błędnie opłaconych składkach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych. Za pośrednictwem korespondencji elektronicznej klienci Zakładu nie otrzymują żadnych wezwań do zapłaty, czy też informacji o nadpłatach. Drogą elektroniczną ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. Mail, w takim przypadku, zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS.

ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, które rzekomo pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych, które zapisane są w jego pamięci. W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 • oszuści

Niedziela w skansenie

 • Zaproszenie skansen
 • ScanImage002

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«lipiec 2019»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie