Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

04

Z ekologią na ty

Wielka Drużyna Zielonych stale się powiększa. Klasa 4b Szkoły Podstawowej w Wyrzysku została Klasą Patronacką Związku Międzygminnego PRGOK.

27 marca odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o jej utworzeniu. Porozumienie podpisali burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, dyrektor szkoły Danuta Buryta-Arndt, z ramienia Związku przewodniczący Zarządu Związku Zygmunt Jasiecki oraz członek Zarządu Związku Jacek Bogusławski.

W szkole znalazło się też miejsce na „schody edukacyjne”, które oklejone zostały hasłami dotyczącymi ekologii, ochrony środowiska i segregacji odpadów. Blisko 400 osób wzięło udział w prelekcji prowadzonej przez szefa Wielkiej Drużyny Zielonych. „Schody edukacyjne” pojawiły się także w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku. Są one wyrazem troski o czyste środowisko pani burmistrz. Zarówno dla szkoły jak i dla urzędu przekazano obrazy z cytatem z encykliki papieża Franciszka „Laudato Si”.

W kolejnych dniach uroczyste otwarcie „schodów edukacyjnych” miało miejsce w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią i w Falmierowie.

 • Ekologia (1)
 • Ekologia (2)
 • Ekologia (3)
 • Ekologia (4)
 • Ekologia (5)
 • Ekologia (6)
 • Ekologia (7)
 • Ekologia (8)
 • Ekologia (9)
 • Ekologia (10)
 • Ekologia (11)

O możliwościach rozwoju obiektów sportowych

 W Urzędzie Miejskim w Wyrzysku odbyło się spotkanie władz Gminy i przedstawicieli klubów sportowych z posłem na Sejm RP Jakubem Rutnickim, wiceprzewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.

Podczas spotkania omówiono kwestie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w bazę sportową dla mieszkańców naszej gminy. Po spotkaniu poseł wraz z zastępcą burmistrza Tadeuszem Perlińskim dokonał wizji lokalnej hali sportowej Łobzonki w Wyrzysku oraz Kosztowie.  

 • rozwoju obiektów sportowych (1)
 • rozwoju obiektów sportowych (2)
 • rozwoju obiektów sportowych (3)
 • rozwoju obiektów sportowych (4)

Pieniądze na drogi i zabytki

W piątek, 31 marca, odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku. Wśród dominujących tematów był stan dróg zarówno gminnych jak i powiatowych.

Podczas sesji radna Sejmiku Wojewódzkiego Mirosława Rutkowska-Krupka poinformowała, że gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie do budowy dróg dojazdowych do pól w wysokości 96.750 zł. Dobre wieści miał również wicestarosta Stefan Piechocki, który poinformował że rozstrzygnięto już przetarg na budowę ścieżki rowerowej od Wyrzyska do Glesna. Zadanie ma zostać wykonane do połowy czerwca br. 

Wśród uchwał znalazły się zmiany w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 r., uchwała w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Wyrzysku dotyczącego zaopiniowania uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Ponadto podjęto uchwałę o emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Na mocy tej uchwały Gmina Wyrzysk wyemituje obligacje komunalne w liczbie 5.600 sztuk o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, o łącznej wartości 5.600.000 złotych. Obligacje mają zostać wykupione w latach 2025-2028.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wyłączonych z zabudowy na wschód od Kościerzyna Wielkiego.

Na koniec radni podjęli trzy uchwały dotyczące udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Po 10.000 złotych przyznano na: remont kaplicy grobowej rodu Chłapowskich w Gleśnie, remont dachu dworku w Bagdadzie oraz na prace malarskie ścian i filarów we wnętrzu kościoła w Gromadnie. 

 • Sesja RM (1)
 • Sesja RM (2)
 • Sesja RM (3)
 • Sesja RM (4)
 • Sesja RM (5)
 • Sesja RM (6)
 • Sesja RM (7)
 • Sesja RM (8)
 • Sesja RM (9)
 • Sesja RM (10)
 • Sesja RM (11)
 • Sesja RM (12)

Pyszne potrawy i piękne stoły

 Zbliżające się święta wielkanocne zachęciły mieszkańców do wspólnego przygotowania potraw, pięknych stołów i dekoracji.

Na „Śniadanie Wielkanocne” panie z Kół Gospodyń Wiejskich ze Szczerbina, Kościerzyn Wielkiego, Gromadna, Kosztowa i Falmierowa przygotowały pyszne żurki, mazurki, jajka, pasztety, babki, baranki, paschę i inne pyszności. Dopełnieniem potraw były pięknie udekorowane stoły. A to wszystko za sprawą Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Falmierowo, które zaprosiło KGW do konkursu. Jury nie było w stanie stwierdzić, które potrawy są najpyszniejsze – wszystkie smakowały wyśmienicie, więc nagrodzono KGW jednakowo.

Przedsięwzięcie były dofinansowane z budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 r. na działania w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Śniadanie Wielkanocne (1)
 • Śniadanie Wielkanocne (2)
 • Śniadanie Wielkanocne (3)
 • Śniadanie Wielkanocne (4)
 • Śniadanie Wielkanocne (5)
 • Śniadanie Wielkanocne (6)
 • Śniadanie Wielkanocne (7)
 • Śniadanie Wielkanocne (8)
 • Śniadanie Wielkanocne (9)
 • Śniadanie Wielkanocne (10)
 • Śniadanie Wielkanocne (11)

Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

W niedzielę 2 kwietnia była 12. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wyrzysk.

Uroczystość uświetnił koncert Chóru "Halka" i Orkiestra Dęta OSPO Osiek. Po Mszy św. pod pomnikiem Jana Pawła II organizacje i władze Gminy Wyrzysk złożyły wiązanki kwiatów i zapalone znicze, przy śpiewie ulubionej pieśni Jana Pawła II „Barka”.

 • Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II (1)
 • Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II (2)
 • Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II (3)
 • Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II (4)
 • Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II (5)
 • Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II (6)
 • Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II (7)
 • Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II (8)
 • Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II (9)
 • Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II (10)
 • Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II (11)

Bez prądu

 Enea Operator informuje o planowanych wyłączeniach prądu na terenie Gminy Wyrzysk.

 

6 kwietnia nie będzie prądu:

- od godz. 8.00 do 17.00 w Wyrzysku na ul. Wierzbowa 3-5, Kwiatowa 3-19, Polna 3-17-nieparzyste, Bydgoska 4-12, Hydrofornia dz. Nr 168/5, Wierzbowa POM K-2218;

- od godz. 8.00 do 9.00 w Wyrzysku, ul. Lipowa 1, 2, 4, 6, 8, 10, Modrakowa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, Różana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, Makowa 1, Kalinowa 1, 2, 3, 5, 7,
Akacjowa 1-12, 2A, Wiejska 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, (Szkoła), Bydgoska, Rzeczna, Kościuszki, Grunwaldzka, Pocztowa, Wyrzysk Skarbowy  31, 31A, 32, 33, dz. 485, 22-Stycznia 41
(Szpital), Pod Czubatką 1, 3, 4, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34A, 34B, Pomorska 2, 4, 6-10, 16A, Bydgoska 5D, 9 (A B C D E F), Krajeńska 2, Oczyszczalnia Wyrzysk K-2184.

- od godz. 16.00 do 17.00 w Wyrzysku ul. Lipowa 1, 2, 4, 6, 8, 10, Modrakowa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, Różana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, Makowa 1, Kalinowa 1, 2, 3, 5, 7, Akacjowa 1-12, 2A, Wiejska 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, (Szkoła), Bydgoska, Rzeczna, Kościuszki, Grunwaldzka, Pocztowa, Wyrzysk Skarbowy  31, 31A, 32, 33, dz. 485, 22-Stycznia 41 (Szpital), Pod Czubatką 1, 3, 4, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34A, 34B, Pomorska 2, 4, 6-10, 16A, Bydgoska 5D, 9 (A B C D E F), Krajeńska 2, Oczyszczalnia Wyrzysk K-2184.

 

7 kwietnia

od godz. 7.00 do 13.30 nie będzie prądu w Dąbkach nr 3 – 11 i 15 – 17, przepompownia, telefony;

 

10 kwietnia

w godz. 7.00 – 11.00 nie będzie prądu w Dąbkach 12-14, Bażanciarnia dz. nr 168/5;  

Strojna Wielkanoc

W Gleśnie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Radość” zaprosiło członków na warsztaty wielkanocno-wiosenne. Tematyką przewodnia to dekoracje wielkanocne oczywiście ściśle związane z wiosną, które już niebawem upiększą stoły i mieszkania w czasie świąt. Jury miało wielki problem by wybrać z kilkudziesięciu prac te najpiękniejsze. Wszystkie były piękne. Dla autorów najpiękniejszych prac ufundowano świąteczne nagrody.

Warsztaty były dofinansowane z budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 r. na działania w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Strojna Wielkanoc (1)
 • Strojna Wielkanoc (2)
 • Strojna Wielkanoc (3)
 • Strojna Wielkanoc (4)
 • Strojna Wielkanoc (5)
 • Strojna Wielkanoc (6)
 • Strojna Wielkanoc (7)
 • Strojna Wielkanoc (8)
 • Strojna Wielkanoc (9)
 • Strojna Wielkanoc (10)
 • Strojna Wielkanoc (11)
 • Strojna Wielkanoc (12)
 • Strojna Wielkanoc (13)
 • Strojna Wielkanoc (14)
 • Strojna Wielkanoc (15)
 • Strojna Wielkanoc (16)
 • Strojna Wielkanoc (17)
 • Strojna Wielkanoc (18)
 • Strojna Wielkanoc (19)

Warsztaty rękodzieła artystycznego w bibliotece

W poniedziałkowe popołudnie filia biblioteczna w Osieku nad Notecią stała się miejscem kreatywnych działań. W tym dniu bowiem odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego.

Tego typu spotkania w osieckiej bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem, toteż stanowią stałą ofertę placówki. Warsztaty przyciągnęły do biblioteki niemałą

a zarazem zróżnicowaną wiekowo grupę miłośniczek rękodzieł. Przekonuje to o tym, iż wspólne pasje nie posiadają barier wiekowych. Podczas spotkania wykonywano oryginalne drzewka szczęścia. Przybyłym pasjonatkom rękodzielnictwa wskazówek udzielała pani Elżbieta Brzezińska. Praca nad wspomnianymi rękodziełami była niezwykle absorbująca, twórcza a jednocześnie przyjemna. W rezultacie uczestniczki warsztatów zyskały niepowtarzalne rękodzieła, które stanowią ozdobę niejednego wnętrza.

Przestrzeń osieckiej biblioteki kolejny raz stała się miejscem inspiracji

i artystycznych wyzwań.

 

 

 

M-GOK Biblioteka

filia w Osieku nad Notecią         

 • Warsztaty (1)
 • Warsztaty (2)
 • Warsztaty (3)
 • Warsztaty (4)
 • Warsztaty (5)
 • Warsztaty (6)
 • Warsztaty (7)

Do 15 kwietnia trwa rekrutacja do programu stypendialnego Klasa

 

Fundacja BGŻ BNP Paribas prowadzi rekrutację do XV edycji programu Klasa. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych, którzy bardzo dobrze się uczą, a jednocześnie pochodzą z mniejszych miejscowości i znajdują się w sytuacji materialnej utrudniającej im realizację życiowych planów i marzeń.

Klasa” to 4-letnie stypendium obejmujące:

 • 3 – letnie wsparcie finansowe w trakcie nauki w liceum.

Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz pełne wyżywienie. Otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

 • stypendium na I roku studiów.


 

Kończysz gimnazjum i zastanawiasz się co dalej? Jesteś ciekawy świata i chcesz się dalej rozwijać? Program „Klasa” Fundacji BGŻ BNP Paribas jest właśnie dla Ciebie. Wystarczy, że:

 • Twoja średnia ocen wynosi co najmniej 4,5,

 • pochodzisz z miejscowości do 100 000 tys. mieszkańców,

 • dochód w rodzinie nie przekracza 1200 zł brutto na osobę,

 • chętnie pomagasz innym,

 • poprosisz dyrektora gimnazjum lub wychowawcę klasy w Twojej szkole o napisanie rekomendacji.


 

Sprawdź, czy spełniasz kryteria naboru do „Klasy” Fundacji BGŻ BNP Paribas.

Odwiedź stronę, wypełnij formularz na www.fundacja.bgzbnpparibas.pl

i dołącz do programu. Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2017 r.


 

***


 

Fundacja BGŻ BNP Paribas została powołana do życia w 2006 roku. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie edukacji, kultury oraz solidarności społecznej, podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz kształtowania postaw obywatelskich oraz rozwoju przedsiębiorczości i świadomości finansowej, a także wspieranie idei wolontariatu, popularyzacja tej formy zaangażowania w sektorze finansowym i rozwijanie wolontariatu pracowniczego w Banku.

Fundacja wspiera i propaguje inicjatywy służące podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, wywodzącej się z regionów oraz rodzin dotkniętych ubóstwem.

Więcej szczegółów dotyczących działalności Fundacji i programu „Klasa” znajdą Państwo na stronie www.fundacja.bgzbnpparibas.pl.

Oddali krew

4 kwietnia w Wyrzysku odbyła się Mobilna Zbiórka Krwi połączona z rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego. Organizatorami byli Szkolne Koło PCK działające przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz OSP w Wyrzysku.

Krwiobus stał przy budynku OSP w Wyrzysku na targowisku. Akcja skierowana była do uczącej się młodzieży oraz mieszkańców Wyrzyska i okolic. Skorzystało z niej 36 osób, które oddały krew, choć chętnych było ponad 50 osób. W sumie zebrano 15,001 litrów krwi.

Szkoła ponadgimnazjalna już od wielu lat organizuje cykliczne zbiórki krwi. Celem akcji jest zwiększenie poboru krwi, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi, pozyskanie wielokrotnych dawców krwi oraz promocja Honorowego Krwiodawstwa w społecznościach lokalnych. Pobierania krwi przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

W tym roku SK PCK nawiązało również współpracę z Fundacją DKMS. Celem jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Podczas akcji oddawania krwi można było również zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego – uczyniło to 16 osób.

UM Wyrzysk

 

 • Oddali krew (1)
 • Oddali krew (2)
 • Oddali krew (3)

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji !!!

Oddali cześć św. Janowi Pawłowi II

Po raz 10. odbył się Gminny Konkurs Piosenki Religijnej pamięci świętego Jana Pawła II.

Kolejny raz młodzi artyści zaprezentowali bardzo wysoki poziom wokalny, często wsparty akompaniamentem nauczycieli lub zespołu. Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniał przygotowanie uczestników, dobór utworów i ich wykonanie.

W kategorii klas I – III szkół podstawowych najładniej zaśpiewały Zofia Garczyńska (SP Osiek), Zofia Bura (SP Falmierowo), Julia Szefler (SP Wyrzysk) i Zofia Bogdańska (SP Osiek). W kategorii klas IV – VI nagrodzono: Klaudię Duszczak (SP Wyrzysk), Natalię Kaleta (SP Falmierowo), Aleksandrę Janik (SP Osiek) i Julię Garczyńską (SP Osiek). Wśród gimnazjalistek najładniej zaśpiewały Oliwia Kubacka (gimnazjum Wyrzysk), Zuzanna Bartman (Gimnazjum Osiek), Vanessa Łosoś (Gimnazjum Wyrzysk) i Izabela Niemczewska (Gimnazjum Osiek).

Po wręczeniu nagród i dyplomów wszyscy uczestnicy konkursu wspólnie zaśpiewali ulubiona pieśń papieża Jana Pawła II „Barka”.

 • Janowi Pawłowi II (1)
 • Janowi Pawłowi II (2)
 • Janowi Pawłowi II (3)
 • Janowi Pawłowi II (4)
 • Janowi Pawłowi II (5)
 • Janowi Pawłowi II (6)
 • Janowi Pawłowi II (7)
 • Janowi Pawłowi II (8)
 • Janowi Pawłowi II (9)
 • Janowi Pawłowi II (10)
 • Janowi Pawłowi II (11)
 • Janowi Pawłowi II (12)
 • Janowi Pawłowi II (13)
 • Janowi Pawłowi II (14)

Badanie "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach"

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w kwietniu br. na ternie Gminy Wyrzysk ponownie realizowane będzie badanie "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach".

,Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/ .

Badania mammograficzne

Zapraszamy panie na bezpłatne badania mammograficzne w najbliższy piątek 7 kwietnia br. W godz. od 14.00 do 17.00 mammobus będzie stał na ul. Bydgoskiej 32. Kolejne badania zaplanowane są na 20 i 26 kwietnia.  

 • Badania mammograficzne

Cross duathlon już 8 kwietnia

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku ma propozycję na aktywne spędzenie sobotniego przedpołudnia 8 kwietnia - Cross Duathlon!

Start o godz. 11.00 z parkingu przy leśniczówce Zielona Góra. Do pokonania jest 3 km biegiem, około 6 km na rowerze i na koniec bieg 3 km. Więcej informacji na www.duathlonwyrzysk.pl. Zapraszamy!!!

 • Cross duathlon

Wiosenny Bieg Papieski

6 kwietnia 2017 r. w Wyrzysku odbył się IV Wiosenny Bieg Papieski. Organizatorem imprezy było Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyrzysku oraz Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” Wyrzysk. Bieg upamiętniał wielkiego polskiego papieża i patriotę jakim był Jan Paweł II.

W zawodach wzięło udział 172 uczniów. Na starcie biegu stanęli zawodnicy i zawodniczki ze szkół podstawowych z Wyrzyska, Kosztowa, Osieka n/Notecią i Falmierowa natomiast szkoły gimnazjalne reprezentowali uczniowie z Wyrzyska, Wysokiej i Osieka n/Notecią. Zawodnicy startowali w kilku kategoriach z podziałem na chłopców i dziewczęta w poszczególnych rocznikach. Trasa dla szkół podstawowych wynosiła ok. 800 metrów, a gimnazjaliści mieli do pokonania odcinek ok. 1000 metrów. Wszyscy biegacze wykazali się olbrzymią determinacją i wolą walki. Najlepsi zawodnicy udekorowani zostali medalami i dyplomami.

Podziękowania za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów należą się: Martynie Sikorze, Annie Filip, Julii Banach, Patrykowi Kani, Fabianowi Kałużnemu oraz Kacprowi Luhmowi.

Zwycięzcy IV Wiosennego Biegu Papieskiego:

Dziewczęta 2005 – 2006 800 m
1. Aleksandra Pawlak – SP Osiek n/Notecią
2. Kinga Pietruszka – SP Osiek n/Notecią
3. Jagoda Danelska – SP Falmierowo

Dziewczęta 2004 800m
1. Nadia Stachurska – SP Osiek n/Notecią
2. Wiktoria Katafiasz – SP Wyrzysk
3. Patrycja Smełsz – SP Osiek n/Notecią

Dziewczęta 2002-2003 1000m
1. Aleksandra Dreszler – Osiek n/Notecią
2. Pawlak Julia – Osiek n/Notecią
3. Martyna Figurska – Wysoka

Dziewczęta 2001 1000m
1. Martyna Jankowska – Gim. Wyrzysk
2. Sylwia Wawrzon – Gim. Wysoka
3. Laura Białecka – Gim. Osiek n/Notecią

Chłopcy 2005-2006 800m
1. Miłosz Pawlak – SP Osiek n/Notecią
2. Paweł Tomaszewski – SP Kosztowo
3. Tomasz Kowalski – SP Falmierowo

Chłopcy 2004 800m
1. Jakub Dorosz – SP Osiek n/Notecią
2. Piotr Wojda – SP Falmierowo
3. Filip Wojciechowski – SP Kosztowo

Chłopcy 2002-2003 1000m
1. Waldemar Kukurowski – Gim. Wyrzysk
2. Alan Bogacki – Gim. Osiek n/Notecią
3. Adrian Kożuchin – Gim. Wyrzysk

Chłopcy 2001 1000m
1. Marek Kowalski – Gim. Osiek n/Notecią
2. Sebastian Mrotek – Gim. Osiek n/Notecią
3. Maciej Jachczyk – Gim. Wysoka

 

 

www.gimnazjum.wyrzysk.pl

 • Wiosenny Bieg Papieski (3)
 • Wiosenny Bieg Papieski (4)
 • Wiosenny Bieg Papieski (5)
 • Wiosenny Bieg Papieski (6)
 • Wiosenny Bieg Papieski (7)
 • Wiosenny Bieg Papieski (8)
 • Wiosenny Bieg Papieski (9)
 • Wiosenny Bieg Papieski (10)
 • Wiosenny Bieg Papieski (1)
 • Wiosenny Bieg Papieski (2)

Ważna sprawa – bezpieczeństwo na drodze

  W dniu 06.04.2017r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku po raz kolejny zorganizowano Gminne Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Za przygotowanie konkursu odpowiadała mgr G. Burchardt-Kopycińska. Współorganizatorem turnieju była Gmina Wyrzysk, która ufundowałanagrody rzeczowe, natomiast Szkoła Podstawowa przygotowała medale i dyplomy dla drużyn.Uczestników konkursu, zaproszonych gości oraz nauczycieli serdecznie powitała zastępca dyrektora szkoły mgr M. Dróbka-Jiers.

W konkursie wzięły udział drużyny ze szkół podstawowych z  Kosztowa, Osieka nad Notecią oraz Wyrzyska. Eliminacje składały się z części teoretycznej (test wiedzy ogólnej o przepisach ruchu drogowego oraz test z  pierwszeństwa na skrzyżowaniach), a także z części praktycznej (jazda rowerem po torze przeszkód). Przebieg konkursu był bardzo zacięty, a uczniowie wykazali się wysokim zasobem wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W gminnych eliminacjach zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, w składzie Amelia Tośko, Amelia Purczyńska, Wiktor Paluszkiewicz, Daniel Ptaszyński. Drużyna ta reprezentować będzie Gminę Wyrzysk w Powiatowym Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017 w Pile. Drugą lokatę uzyskali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, trzecią drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kosztowie.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: zastępca burmistrzWyrzyska panTadeusz Perliński reprezentujący Urząd Miejski w Wyrzysku, harcmistrz Bożena Wojciechowska z komendy Hufca ZHP w Pile, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyrzysku pani M. Dróbka-Jiers.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, a każdy z uczniów nagrody rzeczowe (akcesoria rowerowe) ufundowane przez Gminę Wyrzysk. Wszystkim drużynom gratulujemy wiedzy i umiejętności. 

Grażyna Burchardt-Kopycińska

 • bezpieczeństwo na drodze (1)
 • bezpieczeństwo na drodze (2)
 • bezpieczeństwo na drodze (3)
 • bezpieczeństwo na drodze (4)
 • bezpieczeństwo na drodze (5)
 • bezpieczeństwo na drodze (6)
 • bezpieczeństwo na drodze (7)
 • bezpieczeństwo na drodze (8)
 • bezpieczeństwo na drodze (9)
 • bezpieczeństwo na drodze (10)
 • bezpieczeństwo na drodze (11)
 • bezpieczeństwo na drodze (12)
 • bezpieczeństwo na drodze (13)
 • bezpieczeństwo na drodze (14)

Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy

„I ty możesz zostać ratownikiem” - pod takim hasłem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku zorganizowało II Międzyszkolny Turniej Pierwszej Pomocy o Puchar Burmistrza Wyrzyska.

Drużyny ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły średniej wykazały się wiedzą teoretyczną na temat pierwszej pomocy, a następnie wiedze zastosowali w praktyce udzielając pomocy rannym i nieprzytomnym osobom. Oceny dokonywali m. in. studenci ratownictwa medycznego PWSZ w Pile.

Po podliczeniu punktów w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła drużyna z SP Kosztowo, a II z SP Osiek nad Notecią. Wśród gimnazjalistów wygrała drużyna z Gimnazjum z Wyrzyska, przed kolegami z Wysokiej i Osieka nad Notecią. W kategorii szkół średnich wygrała drużyna z klasy 3 TEH, przed 2 TEI i 1 b.

Prezes pilskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pile Mirosław Welc podziękował Bogusławie Jagodzińskiej, burmistrzowi Wyrzyska i Katarzynie Kossakowskiej, dyrektorowi CKZiU w Wyrzysku za zaangażowanie w bicie rekordu w ilości oddanej krwi w ciągu jednego dnia.  

 • Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy (1)
 • Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy (2)
 • Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy (3)
 • Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy (4)
 • Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy (5)
 • Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy (6)
 • Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy (7)
 • Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy (8)
 • Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy (9)
 • Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy (10)
 • Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy (11)
 • Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy (12)
 • Wiedza i praktyka z pierwszej pomocy (13)

Po zdrowie do lasu

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku zorganizował dla miłośników biegania i jazdy na rowerze cross duathlon „Po zdrowie do lasu”. Trasa wiodła przez malownicze tereny leśnictwa Zielona Góra. Na pętli rowerowej podjazd prowadził do podnóża najwyższego wzniesienia Krajny – Dębowej Góry.

W tym roku na starcie stanęło 26 uczestników, którzy pokonali w sumie ponad 12 kilometrów. Sportowej rywalizacji i adrenaliny, zwłaszcza na zjeździe z Dębowej Góry nie brakowało. Najszybciej trasę cross duathlonu pokonali wśród panów Miłosz Czechowicz z Piły, Michał Kuster z Wysokiej i Jakub Filipiak z Osieka nad Notecią. Wśród pań najszybciej na mecie były Kornelia Mruk-Horodecka z Olszewski, Anna Kwidzińska i Monika Starszak – obie z Osieka nad Notecią.

W Mistrzostwach Gminy Wyrzysk o Puchar Burmistrza Wyrzyska jako pierwsi na mecie zameldowali się Jakub Filipiak, Dariusz Bąk – oboje z Osieka nad Notecią i Maciej Mrotek z Wyrzyska. Wśród pań na podium stanęły Anna Kwidzińska, Monika Starszak i Kamila Bąk – wszystkie z Osieka nad Notecią. 

 • Po zdrowie do lasu (1)
 • Po zdrowie do lasu (2)
 • Po zdrowie do lasu (3)
 • Po zdrowie do lasu (4)
 • Po zdrowie do lasu (5)
 • Po zdrowie do lasu (6)
 • Po zdrowie do lasu (7)
 • Po zdrowie do lasu (8)
 • Po zdrowie do lasu (9)
 • Po zdrowie do lasu (10)
 • Po zdrowie do lasu (11)
 • Po zdrowie do lasu (12)
 • Po zdrowie do lasu (13)
 • Po zdrowie do lasu (14)
 • Po zdrowie do lasu (15)
 • Po zdrowie do lasu (16)
 • Po zdrowie do lasu (20)
 • Po zdrowie do lasu (21)
 • Po zdrowie do lasu (22)
 • Po zdrowie do lasu (23)
 • Po zdrowie do lasu (24)
 • Po zdrowie do lasu (19)
 • Po zdrowie do lasu (18)
 • Po zdrowie do lasu (17)
 • Po zdrowie do lasu (26)
 • Po zdrowie do lasu (25)

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wyrzyska informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał Rozporządzenie w dniu 4 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.722 z dnia 2017.04.05) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rozporządzenie zawiera szereg nakazów i zakazów w związku z hodowlą drobiu. Miedzy innymi zakazuje się pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; nakazuje się utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

BURMISTRZ WYRZYSKA

(-) BOGUSŁAWA JAGODZIŃSKA 

Sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wyrzysk

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Burmistrza Wyrzyska o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta  Wyrzysk.        

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży i najmu.

ZAPROJEKTUJ SUKCES!

 

JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany do osób:

 • w wieku powyżej 29 roku życia

 • które mieszkają na terenie powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego lub złotowskiego

 • są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo

 • posiadających niskie kwalifikacje tj. wykształcenie co najwyżej średnie

W ramach projektu oferujemy wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz mentora.

Szkolenia zawodowe z branży meblarsko-budowlanej m.in.:

 • operator koparko-ładowarki,

 • operator koparki jednonaczyniowej,

 • spawanie metodą MAG, TIG, MIG (spawanie czołowe/pachwinowe rur i blach),

 • obsługa wózków widłowych z wymianą butli,

 • obsługa wózków bocznych,

 • obsługa ładowarki teleskopowej,

 • obsługa wózka z unoszoną kabiną.

Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowcy u pracodawców. Staż będzie trwał min. 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy.

 

Dodatek relokacyjny w wysokości 6 000 zł dla 15 pierwszych uczestników projektu, którzy samodzielnie znajdą pracę poza miejscem zamieszkania, przeznaczony na pokrycie kosztów zmiany miejsca zamieszkania.

 

W ramach projektu zapewniamy:

- stypendium szkoleniowe – 6,65 zł netto za każdą godzinę spędzoną na szkoleniu

- stypendium stażowe w wysokości 1430,00 zł netto/miesiąc

- wstępne badania lekarskie

- zwrot kosztów dojazdu

- egzamin zawodowy

 

W razie zainteresowania projektem prosimy o kontakt pod numerami 67 350 53 35 oraz 575 033 900, bądź mailowo.

 

Więcej informacji o projekcie tutaj:

http://jmm.net.pl/projektsukces/

https://www.facebook.com/sukcesJMM/

 

 

Biuro projektu znajduje się w Poznaniu (60-837) przy ul. Mickiewicza 33/50.

 

 • „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej...

Sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Wyrzysk

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy  Wyrzysk. 

Złote Pasma dla wyrzyskich chórów

 W dniach 7-8 kwietnia br. chóry działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku - Wyrzyski Chór Męski oraz Wyrzyski Chór Canto pod dyrekcja Piotra Jańczaka uczestniczyły w IV Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej.

W konkursie wzięły udział 23 chóry z Polski i zagranicy. Jurorami koncertu byli: przewodnicząca – profesor sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura Elżbieta Wtorkowska -Polska, dr Jon Fylling - Norwegia, dr Lucia Beresova - Hiszpania, dr Justin Hazelgrove – Szwecja, Silvio Cortez – Portugalia, dr hab. Iwona Wiśniewska – Salamon.

W kategorii chórów jednorodnych najwyższą punktacje 95,8 pkt. uzyskał Wyrzyski Chór Męski. W kategorii chórów mieszanych najwyższą punktację uzyskał Wyrzyski Chór Canto 94,4 pkt. Ponadto Wyrzyski Chór Męski otrzymał Nagrodę Specjalną Kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Szczecinie, a Wyrzyski Chór Canto Nagrodę Specjalna za Najlepsze Wykonanie Utworu Kompozytora Polskiego. Gratulujemy wszystkim chórzystom i życzymy dalszych sukcesów.

Szczegółowe informacje znajdują się na: http://festival.szczecin.pl/

 • sukcesy chórów
 • sukcesy chórów (1)
 • sukcesy chórów (2)
 • sukcesy chórów (3)
 • sukcesy chórów (4)
 • sukcesy chórów (6)

W tanecznych rytmach

Sukces zespołu KLEKS podczas 14 Międzynarodowego Dnia Tańca w Ujściu.

21 kwietnia na scenie ujskiego domu kultury wystąpiło ponad 20 zespołów tanecznych. Nie zabrakło oczywiście wyrzyskich grup tanecznych działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku. TIP-TOP, KLEKS oraz PULS kolejny raz zaprezentowały swój dorobek artystyczny. Wyrzyskie zespoły pokazały ile wart jest praca, jaką wykonują podczas tanecznych spotkań. Każdy zespół otrzymał medal oraz dyplom. Ponadto w swojej grupie wiekowej zespół KLEKS zajął III miejsce. Wielkie gratulacje dla wszystkich młodych tancerzy.

 • W tanecznych rytmach (32)
 • W tanecznych rytmach (1)
 • W tanecznych rytmach (2)
 • W tanecznych rytmach (3)
 • W tanecznych rytmach (4)
 • W tanecznych rytmach (5)
 • W tanecznych rytmach (6)
 • W tanecznych rytmach (7)
 • W tanecznych rytmach (8)
 • W tanecznych rytmach (9)
 • W tanecznych rytmach (10)
 • W tanecznych rytmach (11)
 • W tanecznych rytmach (12)
 • W tanecznych rytmach (13)
 • W tanecznych rytmach (14)
 • W tanecznych rytmach (15)
 • W tanecznych rytmach (16)
 • W tanecznych rytmach (17)
 • W tanecznych rytmach (18)
 • W tanecznych rytmach (19)
 • W tanecznych rytmach (20)
 • W tanecznych rytmach (21)
 • W tanecznych rytmach (22)
 • W tanecznych rytmach (23)
 • W tanecznych rytmach (24)
 • W tanecznych rytmach (25)
 • W tanecznych rytmach (26)
 • W tanecznych rytmach (27)
 • W tanecznych rytmach (28)
 • W tanecznych rytmach (29)
 • W tanecznych rytmach (30)
 • W tanecznych rytmach (31)

Od przedszkola do seniora

22 kwietnia 2017 r. Szamociński Ośrodek Kultury wraz z Radą Sołecką w Lipiej Górze zorganizował Konkurs Piosenki Ludowej i wywodzącej się z folkloru "OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA". Wzięły w nim udział zespoły z naszej gminy – "Modraki" z Wyrzyska i "Osieczanki" z Osieka nad Notecią.

- Cieszymy się, że zespół ,,Modraki” znany jest nie tylko w naszej gminie, ale również w gminach i powiatach ościennych. Po raz kolejny zachwycił swym występem i otrzymał wyróżnienie z rąk Starosty Powiatu Chodzieskiego. Udział w takim wydarzeniu to wspaniała edukacja regionalna, bardzo ważna zarówno ze względów edukacyjnych jak i wychowawczych. To też świetna okazja do tego, żeby dzieci osłuchały się i oswoiły z muzyką tradycyjną, nie tylko w jej stylizowanej formie, ale także w jej bardziej autentycznym wydaniu – mówią opiekunki zespołu "Modraki" panie Edyta Kałużna i Małgorzata Jakóbek.

Zespół „Osieczanki” powstał niedawno i był to ich pierwszy występ na konkursie. Opiekunem zespołu jest Danuta Buda.  

 • Od przedszkola do seniora (1)
 • Od przedszkola do seniora (2)
 • Od przedszkola do seniora (3)
 • Od przedszkola do seniora (4)
 • Od przedszkola do seniora (5)
 • Od przedszkola do seniora (6)
 • Od przedszkola do seniora (7)
 • Od przedszkola do seniora (8)
 • Od przedszkola do seniora (9)
 • Od przedszkola do seniora (10)
 • Od przedszkola do seniora (11)
 • Od przedszkola do seniora (12)

Majówka w skansenie

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku serdecznie zaprasza na imprezę plenerową "Majówka w skansenie" 1 maja (poniedziałek) 2017 r. Początek imprezy godz. 13.00

 W programie:

- pokazy pracy rzemieślników (kowala, garncarza, tkaczki, powroźnika, plecionkarza, rymarza)

- zajęcia gospodarcze i domowe (m.in. przędzenie lnu, mielenie ziarna, wyrób masła i kawy zbożowej)

- potrawy kuchni chłopskiej

- dla dzieci: pisanie atramentem, lepienie w glinie, pokaz pracy wozu strażackiego

- przejażdżki bryczką

- występ kapeli ludowej „Swaty” godz. 14.00

Podczas imprezy będzie można obejrzeć dwie wystawy czasowe:

Kapliczki przydrożne i kościoły w okolicy Wyrzyska - wystawa fotograficzna prezentująca kapliczki, krzyże przydrożne, kościoły znajdujące się w okolicach Wyrzyska; wystawa zorganizowana wspólnie z kołem fotograficznym działającym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku;

Żuławka - ginąca architektura wsi w dolinie Noteci - wystawa prezentująca fotografie ginącego ludowego budownictwa ze wsi Żuławka;

Ceny biletów: ulgowy - 6 zł, normalny - 9 zł, rodzinny - 20 zł, kasa czynna od godz. 12.00.

 • Majówka 2017
  Majówka 2017

Majówka w rytmach disco

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku zaprasza 2 maj 2017 r. na "Majówkę w rytmach disco".

Od godz. 21.00 w wyrzyskim amfiteatrze do tańca będzie przygrywał DJ Selly i Zespół Muzyczny Sekret.

Wstep wolny.

Zapraszamy.  

 • Majówka w rytmach disco
  Majówka w rytmach disco

Wiosenne kwiaty

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt. "Wiosenne kwiaty".

Rysenki lub prace przestrzenne przyjmowane sa do 12 maja 2017 r.

Szczegółowy regulamin na www.mgokwyrzysk.pl

 • Wiosenne kwiaty 2017
  Wiosenne kwiaty 2017

Majowe spotkania z muzyką

27 maja 2017 r. do wyrzyskiego amfiteatru zaprasza Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku.

Podczas majowego koncertu dla publicznosci zaśpiewają: Bobi, Maxx Dance i Mejk.

Bilety na koncert można nabyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i na www.kupbilecik.pl

 • Majowe spotkania z muzyką

Święto Konstytucji 3 Maja

Burmistrz Wyrzyska zaprasza na świętowanie 226. rocznicy Konstytucji 3 Maja. W dniach 2, 3 i 5 maja w Gminie Wyrzysk odbędą się uroczystości uświetniające 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

2 maja o godz. 17.30 zostaną złożone wiązanki kwiatów pod pomnikami w Wyrzysku, a następnie o godz. 18.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Marcina Bpa.

3 maja od godz. 14.00 zapraszamy na „Majowe Spotkanie z Polską”. W programie wystąpi Orkiestra Dęta OSP Osiek, zespoły wokalne i taneczne, będzie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i czytanie fragmentów Konstytucji 3 Maja.

5 maja w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią przeprowadzona zostanie „Staszicowska Gra Terenowa” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w obchodach majowego święta.

 • plakat 3 maja
  plakat 3 maja

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie