Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Symbole miasta

Symbole miasta

Herb

Najwcześniejszym znanym nam źródłem historycznym do ustalenia wizerunku herbu miasta jest odcisk okrągłej pieczęci z widokiem jelenia w skoku z krzyżem umieszczonym pomiędzy porożem, z napisem ANNO 1730 SIGILLUM WYRZYSCEN. Wspomniany odcisk pieczęci umieszczony jest na piśmie Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 9 lutego 1929 roku do Województwa III w Poznaniu, Starostwo w Wyrzysku. Jego przedmiotem jest zamówienie pieczęci urzędowych. Obok odcisku pieczęci z 1730 roku jest również rysunek używanego wówczas herbu. Dokument ten odnalazł prof. dr Lech Janicki z Instytutu Zachodniego w Poznaniu w zbiorach archiwum państwowego podczas prac nad monografią miasta.

  • -

Okrągła pieczęć miejska z herbem używana była jeszcze w okresie powojennym, do momentu likwidacji samorządów. W latach 50-tych wygląd herbu uległ zmianie: usunięto krzyż z poroża i widok został lustrzanie odwrócony. Nie zachował się jednak żaden dokument z tego okresu. Po 1989 roku w wizerunku herbu przywrócono krzyż w porożu.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie