Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Czyste powietrze

 • Czyste powietrze grafika

Gminny punkt informacyjno-konsultacyjny
programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że informacji i konsultacji o programie Czyste Powietrze udzielają p. Katarzyna Kania i p. Tomasz Łykowski, którzy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-15:00 pod numerem telefonu 503 427 324, adres e-mail: czystepowietrze@wyrzysk.pl.

„Czyste powietrze” jest programem realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz od niedawna z Gminą Wyrzysk. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na następujące przedsięwzięcia:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

 • docieplenie przegród budynków,

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Szczegółowe informacje o programie „Czyste Powietrze” znajduje się na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/aktualny-nabor-dla-dotacji/.

Czyste Powietrze 3.0 od 3 stycznia 2023

Od nowego roku wystartowała nowa wersja Programu Czyste Powietrze. Dzięki zmianom można pozyskać większe niż dotychczas środki do wymiany kopciuchów, termomodernizacji oraz montażu fotowoltaiki w domu jednorodzinnym. Najwyższą dotację uzyskamy do kompleksowej termomodernizacji domu.

Kluczową zmianą ułatwiającą dostęp do wsparcia jest podwyższenie progów dochodowych osób przystępujących do programu, próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie ze 100 tys. do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji z 41 tys. do 66 tys. zł.

Przy podwyższonym dofinansowaniu kryterium dochodowe wzrosło z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2189 zł do 2651 zł w gosp. jednoosobowym. Maksymalna wysokość dotacji wzrosła z 47 tys. zł do 99 tys. zł. Przytoczone maksymalne kwoty dotyczą kompleksowej termomodernizacji połączonej z wymianą ogrzewania oraz montażem fotowoltaiki.

Przy najwyższym poziomie dofinansowania kryterium dochodowe również zostało dopasowane do rewaloryzacji płac, rent/ emerytur i wzrośnie do 1090 zł (gospodarstwa domowe wieloosobowe) oraz do 1526 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Maksymalne dofinansowanie w tym przypadku wyniesie 136 200 zł.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

oraz u konsultantów w gminnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym.

 • Nowe CP_Obraz1
 • Nowe CP_Obraz2
 • Nowe CP_Obraz3
 • Nowe CP_Obraz4
 • Nowe CP_Obraz5
 • Nowe CP_Obraz6
 • Nowe CP_Obraz7
 • Nowe CP_Obraz8
 • Nowe CP_Obraz9
 • Nowe CP_Obraz10
 • Nowe CP_Obraz11

Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składający się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie