Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

02

XLIII sesja Rady Miejskiej za nami

W piątek, 26 stycznia 2018 roku, odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku. W obradach uczestniczyło 13 radnych.

Podczas wystąpień zaproszonych gości głos zabrał wicestarosta pilski Stefan Piechocki, który mówił o inwestycjach planowanych na drogach powiatowych w 2018 roku. Starostwo zapowiada wykonanie kolejnego odcinka nawierzchni asfaltowej za drodze Polinowo – Kościerzyn Wielki oraz około pół kilometra nowej nakładki na drodze Dąbki – Żelazno. Stefan Piechocki poinformował także, że powiat szuka rozwiązania, dzięki któremu będzie można zrealizować remont nawierzchni drogi prowadzącej do Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie.

Do słów wicestarosty odniosła się burmistrz Bogusława Jagodzińska, mówiąc: - Bardzo dziękuję panu staroście i radnym Rady Powiatu za życzliwość przy analizowaniu zadań, które możemy robić wspólnie. To tworzy klimat do tego, że rozwijamy nie tylko powiat, ale i gminę.

Podczas pierwszych w tym roku obrad radni podjęli szereg uchwał. Jedna z nich dotyczyła upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Na jej podstawie jednostka organizacyjna gminy, jaką jest M-GOPS, będzie upoważniona do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. Warto dodać, że zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska od dnia 1 lutego 2018 roku M-GOPS będzie także prowadził postępowania i wydawał decyzje administracyjne w sprawie dodatku mieszkaniowego.

Podczas obrad ustalono kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Wyrzysk. Kolejna uchwała dotyczyła trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

Na styczniowej sesji podjęto także uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.1. „Edukacja przedszkolna”. Po przystąpieniu do projektu Gmina Wyrzysk ma szanse na znaczące dofinansowanie, dzięki czemu będzie można doposażyć przedszkola, rozszerzyć oferty przedszkoli o zajęcia zwiększające edukację dzieci oraz wspierać nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy.

Decyzją Rady Miejskiej, Gmina Wyrzysk wystąpiła ze stowarzyszenia Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, do którego przystąpiono w 2005 roku.

 

Podczas obrad ustalono także wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Ekwiwalent za jedną godzinę działania ratowniczego wyniesie 22 złote, a podczas szkolenia ratowniczego 10 złotych.

 • 26907654_1188471374627707_2173327333148275966_n.jpg
 • 26991759_1188471464627698_6891974773867096821_n.jpg
 • 26993239_1188471547961023_7104873115656502443_n.jpg
 • 27067101_1188471187961059_5487960634941229409_n.jpg
 • 27067370_1188471334627711_7648104856209785797_n.jpg
 • 27067751_1188471197961058_9221036308927350443_n.jpg
 • 27072872_1188471327961045_612074547124351281_n.jpg
 • 27331716_1188471294627715_7279766887678160689_n.jpg
 • 27331840_1188471607961017_5300604660550094461_n.jpg
 • 27459451_1188471194627725_2554400050898848277_n.jpg
 • 27459571_1188471534627691_4771636518335728899_n.jpg
 • 27545239_1188471454627699_2468370379445604198_n.jpg

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Uroczysta inauguracja obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W czwartek, 1 lutego 2018 roku, w Wyrzysku odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski.

Doskonałym rozpoczęciem całorocznych obchodów było nazwanie im. Powstańców Wielkopolskich nowego ronda. Obiekt drogowy powstał w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Wyrzysk, która była realizowana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2016-2017.

Warto podkreślić, że taka nazwa spotkała się z największym poparciem mieszkańców podczas zarządzonych przez Burmistrza Wyrzyska konsultacji społecznych. W grudniu propozycja poparta została uchwałą Rady Miejskiej.

Oficjalnego odsłonięcia tablicy z nazwą dokonali: Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku Stefan Rymer, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka i Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.

Kolejnym elementem podkreślającym podniosłość rozpoczynających się obchodów było prawykonanie hejnału miasta, autorstwa wyrzyszczanina dr. hab. Piotra Jańczaka, znanego w Polsce i na świecie kompozytora i dyrygenta.

Dalsza część uroczystości odbyła się pod obeliskiem upamiętniającym powstańców wielkopolskich, znajdującym się przy szkole podstawowej w Wyrzysku. Tam licznie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze, by uczcić pamięć tych, którzy polegli za naszą wolność.

Ostatnim punktem inauguracji obchodów była uroczystość w sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich. Program rozpoczęła przewodnicząca Komitetu Honorowego obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski i wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 na terenie Gminy Wyrzysk Danuta Buryta-Arndt. Dalszą część poprowadzili radni Młodzieżowej Rady Miejskiej – Weronika Mróz i Jacek Spichalski. Zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców powitała Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska.

Na temat Powstania Wielkopolskiego swoją prelekcję wygłosił dr. Roman Chwaliszewski. Barwny montaż słowno-muzyczny przedstawili uczniowie miejscowej szkoły podstawowej. Nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości: posłów, radnych i członków rodzin powstańców.

Warto podkreślić, że uroczysta inauguracja rozpoczyna cykl imprez, uroczystości i wydarzeń kulturalno-historycznych, które w ciągu bieżącego roku mają upamiętniać 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, na terenie gminy Wyrzysk.

 

 • IMG_8963.jpg
 • IMG_8971.jpg
 • IMG_8972.jpg
 • IMG_8974.jpg
 • IMG_8989.jpg
 • IMG_9004.jpg
 • IMG_9010.jpg
 • IMG_9027.jpg
 • IMG_9059.jpg
 • IMG_9072.jpg
 • IMG_9092.jpg
 • IMG_9096.jpg
 • IMG_9103.jpg
 • IMG_9106.jpg
 • IMG_9117.jpg
 • IMG_9120.jpg
 • IMG_9132.jpg
 • IMG_9166.jpg
 • IMG_9196.jpg
 • IMG_9271.jpg
 • IMG_9282.jpg
 • IMG_9291.jpg
 • IMG_9304.jpg
 • IMG_9318.jpg
 • IMG_9333.jpg
 • IMG_9338.jpg
 • IMG_9347.jpg
 • IMG_9370.jpg
 • IMG_9391.jpg
 • IMG_9396.jpg
 • IMG_9402.jpg
 • IMG_9424.jpg
 • IMG_9439.jpg
 • IMG_9460.jpg
 • IMG_9479.jpg
 • IMG_9494.jpg
 • IMG_9518.jpg
 • IMG_9534.jpg
 • IMG_9556.jpg

Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”

KOMUNIKAT

II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”
Poznań, 15-16 marca 2018 r.

Pragniemy zaprosić Państwa na 2. już konferencję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”. Korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń podpartych wieloletnią współpracą ze środowiskiem edukacyjnym proponujemy Państwu bogaty, rozwijający program, podnoszący standardy nauczania w placówkach oświatowych. Chcemy pokazać możliwości jakie dają aktywne formy nauczania, opierające się na pedagogice przygody. Pragniemy pokazać nauczycielom, że proces dydaktyczny nie musi odbywać się w szkolnej ławce – najbardziej naturalne formy bazują na doświadczeniu, przeżywaniu, dociekaniu, eksperymentowaniu. Aby dobrze wykorzystać możliwości jakie daje nam naturalny rozwój dziecka należy jednak dowiedzieć się jak konstruować zajęcia, aby zabawa stała się efektywną nauką.

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo:

 • jak skutecznie uczyć matematyki, wykorzystując własne, bezkosztowe pomoce dydaktyczne,
 • jak oswajać dzieci z ortografią bazując na wartościowych lekturach i metodzie czytania wrażeniowego,
 • jak kreatywnie prowadzić edukację geograficzną i konstruować proste gry terenowe dla klasy,
 • jak efektywnie nauczać przedmiotów przyrodniczych, wykorzystując metodę eksperymentu,
 • jak sprawić, aby nauka muzyki nie ograniczała się do poznawania piosenek – metoda Batii Strauss,
 • jak prowadzić lekcje wychowania fizycznego w klasach 0-III, ucząc innych kompetencji kluczowych,
 • jak komunikować się z rodzicami i budować klasowy zespół wsparcia,
 • jak radzić sobie z zaburzeniami integracji sensorycznej i dzieci,
 • jak odkryć w sobie pokłady kreatywności i stać się twórczym nauczycielem.

Program konferencji to dwa dni pełne kreatywnych wykładów, pokazów, spotkań autorskich oraz aktywnych warsztatów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia.

15 marca 2018 r. (czwartek)

I Jak skutecznie komunikować się z rodzicami, czyli nie taki wilk straszny
Dowiedz się jak sprytnie i skutecznie zbudować klasowy zespół wsparcia, dzięki któremu wykorzystasz naturalny potencjał rodzicielski i zrealizujesz odważne pomysły.

II UCZYĆ HISTORII I GEOGRAFII POPRZEZ OPOWIEŚCI UKRYTE W KSIĄŻKACH?
Spotkaj prawdziwych pasjonatów podróżowania, którzy niejedno widzieli i zarażą Twoich uczniów miłością do małych i wielkich historii oraz odkrywania tajemnic świata.

III JAK ODCZAROWAĆ ORTOGRAFIĘ I PRACOWAĆ Z LEKTURAMI?
Ortografia śni się Twoim uczniom po nocach jako senny koszmar? Mamy na to sprawdzone patenty, które oswoją zasady poprawnej pisowni wykorzystując do tego fascynujące szkolne lektury.

IV JAK UCZYĆ PRZYRODY I ODKRYWAĆ TO, CO NIEZNANE?
Albo jak uczyć przyrody nie korzystając z podręcznika, tylko zatrudniając do tego… przyrodę! Zdradzamy przepisy na fascynujące obserwacje, eksperymenty i doświadczenia.

V JAK UCZYNIĆ Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SPRZYMIERZEŃCA NAUCZYCIELA?
Dowiedz się jak uczyć motoryki małej i dużej oraz wykorzystywać elementy tańca, ruchu, plastyki w pracy z wymagającymi uczniami.

VI JAK SKONSTRUOWAĆ SKUTECZNĄ GRĘ TERENOWĄ DLA KLASY?
Wyjdźcie poza szkolne ławki i uczcie się kompetencji kluczowych w najlepszej formie – w działaniu. UWAGA! Tylko u nas gra terenowa dla nauczanek z prawdziwego zdarzenia!

VII SPOSÓB NA PRZERWĘ
Muzyczne przerywniki, gry, zabawy i pląsy z całego świata, dzięki którym wyciszysz klasę lub przeciwnie – dodasz energii do wspólnego działania.

Wieczorem: Wielka rozgrywka! Zapraszamy nauczani na prawdziwą grę miejską, podczas której poznają poznańskie legendy, a gotowy scenariusz wykorzystają w swojej klasie.

16 marca 2018 r. (piątek)

Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty (każdy uczestnik bierze udział we wszystkich warsztatach)

KOLOROWA MATEMATYKA
Poznajcie całkiem nowe pomoce dydaktyczne, które wykonacie z tego, co macie pod ręką. Zaczarujcie Waszych uczniów matematyką poprzez gry i zabawy.

PODRÓŻ DO ŚWIATA BATII STRAUSS
Nauczcie się jak zanurzyć się z dziećmi w świecie dźwięków i rytmów i jak sprawić, żeby każde dziecko mogło stać się małym muzykiem i… melomanem.

JAK WYKORZYSTAĆ PLASTYKĘ I MUZYKĘ DO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Złap sprytne sposoby jak pomagać dzieciom w poznawaniu świata i nauce, rozwoju motoryki małej i dużej poprzez pobudzanie wszystkich zmysłów.

JAK UCZYĆ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO?
Dowiedz się jak podczas lekcji wychowania fizycznego, w ruchu i zabawie „przemycać” treści z innych przedmiotów. I to bez żadnego skomplikowanego sprzętu.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie
www.wzmacniacznauczanki.pl

Organizator konferencji: Agencja Pracy Twórczej.

Ferie zimowe w Wyrzysku

 • Ferie Wyrzysk
  Ferie Wyrzysk

Ferie zimowe w Osieku nad Notecią

 • Ferie Osiek
  Ferie Osiek

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zarządzenie Burmistrza Wyrzyska w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia realizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2018.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zarządzenie Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu publicznych przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Wyrzysk w roku 2018.

Bezpieczne ferie - happening w Wyrzysku

W czwartek, 8 lutego 2018 roku nad stawem miejskim w Wyrzysku odbył się happening dotyczący bezpieczeństwa na lodzie. Policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji z pilskiej komendy wraz ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku spotkali się z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, by porozmawiać o tym jak bezpiecznie zachowywać się zimą. Funkcjonariusze podkreślili, że zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są niebezpieczne. Największym zainteresowaniem najmłodszych cieszył się specjalny pokaz na zamarzniętym stawie.

Podczas pokazu dzieci mogły zobaczyć, jakie grozi im niebezpieczeństwo podczas nieodpowiedzialnych zabaw na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Funkcjonariusze przekazali najmłodszym niezbędne informacje dzięki którym wiedzą, jak postępować w przypadku zagrożenia. Dzieci aktywnie uczestniczyły w happeningu. Odpowiadały na pytania, a także wykazały się bardzo dobrą znajomością numerów alarmowych.

W happeningu udział wzięła również Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, a także Komendant Komisariatu Policji w Wyrzysku kom. Marcin Towalewski, prezes OSP w Wyzysku Marcin Śmigaj i dyrektor SP w Wyrzysk Danuta Buryta-Arndt.

 • IMG_0019.jpg
 • IMG_0028.jpg
 • IMG_0053.jpg
 • IMG_0063.jpg
 • IMG_0068.jpg
 • IMG_0070.jpg
 • IMG_0095.jpg
 • IMG_0100.jpg
 • IMG_0116.jpg
 • IMG_0119.jpg
 • IMG_0124.jpg
 • IMG_0128.jpg
 • IMG_0136.jpg
 • IMG_0145.jpg
 • IMG_0162.jpg
 • IMG_0169.jpg
 • IMG_0180.jpg
 • IMG_0209.jpg
 • IMG_9987.jpg
 • IMG_9990.jpg

Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich

 • Dowiedz się więcej o funduszach
  Dowiedz się więcej o funduszach
 • Dotacje na start
  Dotacje na start

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych

Informujemy, że 22 lutego 2018 r. na terenie gminy Wyrzysk odbędzie się zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych i problemowych. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi ulotkami jak przygotować do odbioru odpady wielkogabarytowe i problemowe. 

 • 9992
  9992
 • 9993
  9993
 • 9994
  9994

Ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy gospodarujący
na areale mniejszym niż 10 ha mogą składać w biurach powiatowych ARiMR „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017”. 
Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne
ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Spotkanie autorskie ze Stanisławem Srokowskim

 • -

Dzień Babci i Dziadka połączony z balem karnawałowym

W piątek, 9 lutego 2018 roku, w świetlicy wiejskiej w Falmierowie było wesoło i kolorowo. Wszystko za sprawą Dnia Babci i Dziadka połączonego z bal karnawałowym dla dzieci. Organizacją imprezy zajęło się Stowarzyszenie Rozwój Sołectwa Falmierowo wraz ze Stowarzyszeniem "Nasz Dom" działającym przy Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie. Wszystkich przybyłych powitała radna Rady Miejskiej w Wyrzysku Katarzyna Kowalska.

Wesoły program artystyczny w postaci skeczy i przyśpiewek przestawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gleśnie pod kierownictwem Ewy Dmochewicz. Nie zabrakło tańców ci śpiewu w wykonaniu uczniów z Szkoły Podstawowej w Falmierowie, które przygotowała Halina Urban. Całość przeplatały popisy taneczne pań z zespołu "Seniority" z Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych z Piły. Imprezę zakończył bal karnawałowy dla dzieci.

 • 27544810_1197712790370232_6222027153846414678_n.jpg
 • 27544913_1197712967036881_5508930366438626435_n.jpg
 • 27545322_1197712777036900_7589950205570364245_n.jpg
 • 27545576_1197713670370144_4352276003588942719_n.jpg
 • 27545702_1197714423703402_2819077789846839188_n.jpg
 • 27654502_1197712897036888_5056465070352854160_n.jpg
 • 27655135_1197715447036633_6145231335652247841_n.jpg
 • 27655251_1197713657036812_7451274492578229372_n.jpg
 • 27655478_1197714840370027_2714396661587803933_n.jpg
 • 27657333_1197712757036902_1121721887376663921_n.jpg
 • 27657963_1197715200369991_3706405357593637435_n.jpg
 • 27750407_1197714930370018_5376239311412163106_n.jpg
 • 27750821_1197713163703528_4036106562611902568_n.jpg
 • 27750842_1197714163703428_8274768852410242560_n.jpg
 • 27751712_1197714070370104_8408731679916681137_n.jpg
 • 27751978_1197714243703420_6104152492297730615_n.jpg
 • 27752018_1197714347036743_5895910623744300416_n.jpg
 • 27857966_1197713960370115_4983552959392081385_n.jpg
 • 27867586_1197712857036892_4310923066607256554_n.jpg
 • 27971942_1197713583703486_6952536812656660763_n.jpg

Trwa modernizacja budynku hali sportowej

W październiku ub. r. Gmina Wyrzysk przystąpiła do realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno–użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej".

Pierwszy etap prac na tym obiekcie objął głównie dostosowanie budynku do wymogów obecnych przepisów budowlanych poprzez oddzielenie pomieszczeń hali sportowej i budynku socjalno-użytkowego oraz dostosowanie konstrukcji stalowej dachu i słupów pod względem pożarowym. Zamontowane zostały brakujące stężenia w konstrukcji stalowej dachu hali sportowej. Wykonano również instalację stanowiącą źródło ciepła w sali sportowej oraz instalację wentylacji mechanicznej. Prace obejmą także zewnętrzną część budynku. W ramach zadania wykonawca dociepli ściany wraz z obróbkami blacharskimi, wymianą rynien i montażem instalacji odgromowej.

Koszt pierwszego etapu inwestycji, której wykonawcą wybranym w drodze przetargu został Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka z Margonina to 641.965,50 złotych. Zakończenie prac planuje się na marzec br.

Wkrótce Gmina Wyrzysk przystąpi do drugiego etapu inwestycji, który obejmie dalsze prace w budynku hali sportowej. Wyremontowana zostanie widownia, zaplecze socjalne, szatniowe i administracyjne dla nauczycieli i trenerów. Obiekt zostanie przystosowany dla użytkowania przez osoby niepełnosprawne. W budynku socjalno–użytkowym z bazą noclegowo-wypoczynkową powstanie siłownia oraz sala fitness. Planuje się także przebudowę kotłowni, która będzie zasilana paliwem gazowym.

 • IMG_1408.jpg
 • IMG_1412.jpg
 • IMG_9767.jpg
 • IMG_9768.jpg

Jubileusz 70-lecia Koła PZW w Wyrzysku

W sobotę, 10 lutego 2018 roku, w Restauracji Cieszymir w Rudzie, członkowie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Wyrzysku świętowali jubileusz 70-lecia powstania i działalności Koła, które należy do Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego.

Do wspólnego świętowania wędkarze zaprosili wielu gości. Wśród nich znaleźli się między innymi starosta pilski Eligiusz Komarowski, burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku Stefan Rymer oraz prezes Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile Czesław Pachowicz. Z gratulacjami przybyli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół wędkarskich oraz innych organizacji i stowarzyszeń.

Bogatą historię koła przedstawił prezes Krzysztof Badura. Mówił o sukcesach, których na swoim koncie wyrzyscy wędkarze mają wiele. Jednym z nich są szczególne zasługi w pracy z dziećmi i młodzieżą, za co otrzymali puchar za zajęcie II miejsca w okręgu w konkursie na najaktywniejsze koło w pracy z młodzieżą w 2017 roku.

Tego wieczoru nie zabrakło odznak i medali dla najaktywniejszych działaczy. Medal za aktywne wspieranie koła w jego działalności statutowej otrzymała także burmistrz Bogusława Jagodzińska i radny Rady Miejskiej w Wyrzysku Ireneusz Przydział.

Gratulacje jubilatom złożyła burmistrz Bogusława Jagodzińska wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Wyrzysku Stefanem Rymerem. Władze gminy przekazały wyrazy uznania za opiekę nad zasobami wodnymi i troskę o środowisko, życząc wielu dalszych sukcesów w propagowaniu wędkarstwa na trenie Gminy Wyrzysk.

 • IMG_0732.jpg
 • IMG_0733.jpg
 • IMG_0743.jpg
 • IMG_0750.jpg
 • IMG_0751.jpg
 • IMG_0754.jpg
 • IMG_0755.jpg
 • IMG_0766.jpg
 • IMG_0768.jpg
 • IMG_0775.jpg
 • IMG_0779.jpg
 • IMG_0783.jpg
 • IMG_0787.jpg
 • IMG_0789.jpg
 • IMG_0795.jpg
 • IMG_0797.jpg
 • IMG_0804.jpg
 • IMG_0808.jpg
 • IMG_0815.jpg
 • IMG_0817.jpg
 • IMG_0846.jpg
 • IMG_0850.jpg
 • IMG_0854.jpg
 • IMG_0864.jpg
 • IMG_0872.jpg
 • IMG_0876.jpg
 • IMG_0881.jpg
 • IMG_0891.jpg
 • IMG_0894.jpg
 • IMG_0897.jpg
 • IMG_0903.jpg
 • IMG_0906.jpg
 • IMG_0909.jpg
 • IMG_0915.jpg
 • IMG_0917.jpg
 • IMG_0924.jpg
 • IMG_0931.jpg

Święto Kobiet w Osieku nad Notecią

We wtorek, 13 lutego 2018 roku, w sali wiejskiej w Osieku nad Notecią było radośnie, wesoło i tanecznie. Panie bawiły się na stającym się tradycją w miejscowości Święcie Kobiet. W imprezie, którą rozpoczęła sołtys Ewa Pawlaczyk, uczestniczyła także Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska.

Spotkanie było doskonałą okazją do wyróżnienia i przekazania podziękowań kilkunastu kobietom, które najaktywniej działają w swoim środowisku, z panią sołtys Ewą Pawlaczyk na czele.

- Niech te wyróżnienia będą zachętą do tego, by działać dalej i wciągać w te działania inne kobiety. Jestem bardzo dumna z tego, że właśnie Osiek nad Notecią jest ostoją kultury i działań godnych naśladowania – mówiła w swoim wystąpieniu burmistrz Bogusława Jagodzińska.

Warto podkreślić, że tego wieczoru obsługą imprezy zajęli się panowie. Dla pań był to czas odpoczynku i dobrej zabawy. Było dużo muzyki i tańca. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Selly.

 • 27658052_1200338963440948_2732390982796547303_n.jpg
 • 27752430_1200338910107620_824507575285570742_n.jpg
 • 27857987_1200338490107662_643369973848442642_n.jpg
 • 27858305_1200338750107636_8006036973120607825_n.jpg
 • 27858507_1200339233440921_241518161125362790_n.jpg
 • 27867292_1200340033440841_7994639280491227077_n.jpg
 • 27867430_1200339266774251_7637025611019142298_n.jpg
 • 27867612_1200340696774108_5797578127392000216_n.jpg
 • 27972415_1200338370107674_876954324271171155_n.jpg
 • 27973081_1200338570107654_901391181172520542_n.jpg
 • 27973190_1200340870107424_3948454874027037868_n.jpg
 • 27973531_1200341360107375_7318973858147707831_n.jpg
 • 27973585_1200338350107676_3964118340517877896_n.jpg
 • 28055650_1200339856774192_2003867864614230734_n.jpg
 • 28056141_1200339053440939_4731372700518892008_n.jpg
 • 28056590_1200339183440926_5974064347404453870_n.jpg
 • 28058512_1200339670107544_3921522989598501881_n.jpg
 • 28059000_1200340230107488_5601548709823722790_n.jpg
 • 28059029_1200339553440889_6750344315447753796_n.jpg

Zaproszenie na koncert

 • -

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W sobotę, 24 lutego 2018 roku, w Falmierowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

Do rywalizacji przystąpiło blisko dwudziestu uczestników, który swoich sił próbowali w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy 1-6, szkoły podstawowe klasy 7 i gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Turniej składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy pisali test, od którego wyników zależało zakwalifikowanie się do rozgrywek finałowych.

Po kilku godzinach zmagań z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, ochrony oraz ratowania życia i mienia ludzkiego wyłoniono zwycięzców:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy 1-6))
1 miejsce – Filip Pilarski
2 miejsce – Bartosz Rosa
3 miejsce – Aleksandra Pawlak

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy 7 i gimnazjalne)
1 miejsce – Karolina Bąbińska
2 miejsce – Natalia Dróbka
3 miejsce – Julia Piwowarczyk

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1 miejsce – Patryk Piszczek
2 miejsce – Sebastian Matuszewski
3 miejsce – Hubert Jagodziński

Zwycięzcy wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym.

 • 28166332_1207848662689978_7814180924582502202_n.jpg
 • 28166523_1207848952689949_234345800276333906_n.jpg
 • 28167041_1207848576023320_3243957239395357140_n.jpg
 • 28167078_1207849109356600_7301459714817444389_n.jpg
 • 28167309_1207848479356663_7876371452093976499_n.jpg
 • 28167852_1207848256023352_6275497412763284177_n.jpg
 • 28167958_1207848246023353_7962735537709853003_n.jpg
 • 28279744_1207848259356685_8699709904698093528_n.jpg
 • 28377933_1207848429356668_3327490554320741039_n.jpg
 • 28378168_1207848386023339_3186461477775770040_n.jpg
 • 28378331_1207848989356612_1664547663283469094_n.jpg
 • 28378613_1207848389356672_8163493513940641600_n.jpg
 • 28471822_1207849136023264_8038961703061126544_n.jpg

Strażacy z OSP w Wyrzysku podsumowali rok

W sobotę, 24 lutego 2018 roku strażacy z OSP w Wyrzysku spotkali się na zebraniu sprawozdawczym, by podsumować ubiegły rok. Zebranych druhów i licznie przybyłych zaproszonych gości powitał prezes jednostki Marcin Śmigaj. Dalszą część spotkania poprowadził naczelnik Mateusz Kentzer. W podsumowaniu uczestniczyli m.in.: zastępca burmistrza Wyrzyska Tadeusz Perliński, starosta pilski Eligiusz Komarowski i przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku Stefan Rymer.

Ochotnicza Straż Pożarka w Wyrzysku działa od 114 lat, a od 2000 roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie w swoich szeregach skupia 76 członków. W minionym roku druhowie uczestniczyli w 137 wyjazdach alarmowych, w tym 123 miejscowych zagrożeniach i 50 pożarach. Było także 7 fałszywych alarmów.

W 2017 roku jednostka otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 6 655 złotych i z budżetu Gminy Wyrzysk 9 624,11 złotych. Zakupiono: węże tłoczne W-52, kominiarki strażackie, lekkie ubrania chemoodporne, rękawice strażackie, hełm strażacki i obuwie gumowe.

Oprócz podsumowań nie zabrakło także planów na przyszłość. Druhowie za najważniejszy cel w 2018 roku stawiają sobie remont strażnicy oraz pozyskanie nowych członków. Planują także kontynuować proces dalszego doskonalenia zawodowego, działalność prewencyjną, a także udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń dla najbardziej zasłużonych członków jednostki.

Brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: Dubownik Karol, Dziewieczyński Jarosław, Kentzer Mateusz i Skrzypczyński Tomasz.

Odznaczenie "Wzorowy strażak" przyznano Kałużnemu Sławomirowi i Pawłowskiemu Bartłomiejowi.

Odznakę "Za wysługę lat" otrzymali: Mela Grzegorz – 45 lat, Łukowski Franciszek – 45 lat, Celkowski Władysław – 40 lat, Sobieszczyk Stanisław – 25 lat, Śmigaj Marcin – 15 lat, Biczyski Michał – 10 lat, Burzyńska Halina – 10 lat, Dziewieczyński Jarosław – 10 lat, Włazik Maciej – 10 lat, Skrzypczyński Tomasz – 10 lat, Michałek Szymon – 10 lat, Michałek Ireneusz – 10 lat, Kropińska Małgorzata – 10 lat, Kozik Arkadiusz – 10 lat, Dubownik Karol – 10 lat, Dziewieczyński Miachał - 10 lat.

Podziękowano także osobom i firmom, które w ubiegłym roku w szczególny sposób wspierali działania wyrzyskich strażaków.

 • 19883935_1208069046001273_4906886596972274670_n.jpg
 • 25498258_1208069689334542_5153371270968187805_n.jpg
 • 28059465_1208069926001185_5476369367663361342_n.jpg
 • 28059504_1208069086001269_6542184537308221986_n.jpg
 • 28167290_1208069142667930_7821304530183297785_n.jpg
 • 28167298_1208069389334572_301933001756254491_n.jpg
 • 28167845_1208069432667901_4186573791201098781_n.jpg
 • 28168807_1208069542667890_1744186825634886732_n.jpg
 • 28276758_1208069559334555_2741368125341005662_n.jpg
 • 28277261_1208070072667837_7210921981168034241_n.jpg
 • 28377611_1208069069334604_2657329080260097205_n.jpg
 • 28377970_1208069206001257_2306142762146501469_n.jpg
 • 28378304_1208069299334581_5011086023479427130_n.jpg
 • 28378709_1208069312667913_5869645304676806046_n.jpg
 • 28379260_1208069686001209_3871700537911798757_n.jpg
 • 28467960_1208069862667858_8497895334151102351_n.jpg

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie