Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

01

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zimowego utrzymania dróg poszczególnych kategorii.

 • 1_PDFsam_Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie...
 • 2_PDFsam_Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie...

Gospodarowanie odpadami - informacja o numerze konta

Szanowni Mieszkańcy,
do chwili kiedy Urząd Miejski w Wyrzysku nie dostarczy właścicielowi nieruchomości indywidualnego numeru konta bankowego do wpłaty należnej opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, ww . opłatę należy uiszczać na podany poniżej numer rachunku bankowego :
51 8937 0007 0000 1964 2000 0040
 
W tytule przelewu proszę napisać :
„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości: imię i nazwisko
oraz adres nieruchomości, której dotyczy opłata”.
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku opłatę należy wnosić z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
 • Grafina odpady - numer konta v2

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zapraszamy do zapoznania się z wykazami nieruchomości przeznaczonych do najmu:

Dobre praktyki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb

Kampania informacyjna „5 lat LSR” –

dobre praktyki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Zapraszamy do zapoznania się z przedsięwzięciami realizowanymi przez Stowarzyszenie
LGR „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

 

DOBRE PRAKTYKI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „7 RYB”

 

 

 • loga

Dobre praktyki beneficjentów PO Rybactwo i Morze

 

Kampania informacyjna „5 lat LSR” –

dobre praktyki beneficjentów PO Rybactwo i Morze

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaprasza do zapoznania się z projektami realizowanymi i rozliczonymi przez beneficjentów Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

 

DOBRE PRAKTYKI BENEFICJETNÓW PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020

 • loga

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniami Dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Wyrzyska przeznaczonych do najmu.

ZARZĄDZENIE Nr 01.2021 Dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Wyrzyska przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat

Treść zarządzenia - pobierz

 

ZARZĄDZENIE Nr 02.2021 Dyrektor Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do najmu na okres do 3 lat na terenie Wyrzyska

Treść zarządzenia - pobierz

 

INFORMACJA

 • Info grafika skrzynka

Badania mammograficzne

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych, które odbędą się w Wyrzysku w dniu 22 stycznia 2021 roku. Szczegóły znajdują się na załączonym plakacie.
 • Wyrzysk

Partnerstwo dla rozwoju Krajny

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy Wyrzysk do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej Państwa opinii i potrzeb związanych z miejscem, w którym mieszkacie i pracujecie na co dzień.

Państwa opinie będą dla nas niezwykle ważne, zostaną wykorzystane do przygotowania strategii terytorialnej regionu Krajny i wykazu projektów o charakterze turystycznym, gospodarczym, społecznym, zdrowotnym, infrastrukturalnym, planowanych do realizacji w najbliższych latach.

Aby wypełnić ankietę należy kliknąć poniższy link:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcsm78mcvo

Powiat Pilski oraz gminy: Łobżenica, Białośliwie, Wyrzysk, Wysoka, Lipka i Zakrzewo utworzyły „Partnerstwo dla rozwoju Krajny” i pozyskały wsparcie doradcze z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na przygotowanie strategii ponadlokalnej. Więcej informacji na temat tego projektu mogą Państwo znaleźć w zakładce https://www.wyrzysk.pl/396,partnerstwo-dla-rozwoju-krajny

Badanie ankietowe potrwa do 31.01. 2021 r. Dziękuję za każdą Państwa opinię.

Bogusława Jagodzińska
Burmistrz Wyrzyska

 • grafika o ankietach dla mieszkańców (1)
 • Grafika ogólna właściwa
 • Mapa Partnerstwa

KOMUNIKAT dotyczący organizacji transportu na szczepienia przeciw COVID-19

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego dotyczącej transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień Gmina Wyrzysk będzie organizować transport dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Osoby spełniające ww. kryteria mogą zgłaszać potrzebę dowozu pod nr tel. 67/286 41 31 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

 • Info grafika transport szczepienia

Zabytek Zadbany - kolejna edycja konkursu

Ruszyła kolejna edycja konkursu "Zabytek Zadbany", organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego celem jest promocja właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Termin składania zgłoszeń na konkurs upływa 31 stycznia 2021r.

Szczegóły dotyczące procedury konkursowej oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod adresem:

https://nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Informaja o workach na odpady

Burmistrz Wyrzyska informuje, iż osoby, które nie otrzymały jeszcze worków do segregacji, mogą je pobrać u Sołtysów. Ponadto odbiór worków będzie możliwy w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku. Worki będą dostępne od dnia 18.01.2021 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 w wejściu głównym do budynku Urzędu (od ulicy Bydgoskiej).

 • Info grafika worki

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

 • Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).

 • Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.

 • Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Wypełniasz PIT dla pracownika - wpisz poprawny PESEL lub NIP

Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT.

Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnienie w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Ponadto podatnik (pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot nadpłaty podatku.

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, wskaż mu jak uzyska PESEL lub NIP

Jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:

 • organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),

 • organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować,

 • Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl (link otwiera się w nowym oknie), również w języku angielskim i ukraińskim.

W przypadku odmowy podatnik (twój pracownik) może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na podatki.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie)

Dodatkowe informacje na www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/ (link otwiera się w nowym oknie)

 

 

  • Bledy_w_identyfikatorach_infografika_2
 • Bledy_w_identyfikatorach_infografika_UA
 • Bledy_w_identyfikatorach_onepager
 • Bledy_w_identyfikatorach_onepager_UA

Informacja dotycząca szczepień przeciwko COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile rekomenduje powszechne szczepienia przeciwko COVID-19.
Rejestracja rusza od 15 stycznia 2021 r.
Zgłosić można się w następujący sposób:
- za pośrednictwem bezpłatnej infolinii pod numerem 989;
- poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta ( na stronie pacjent.gov.pl);
- osobiście w placówce POZ.
Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.
 • Szczepimy

XXXII sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku za nami

We wtorek, 19 stycznia 2021 roku odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku. Podczas obrad zajęto się uchwałą dotyczącą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wyrzysk oraz uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o. o. na lata 2018-2022".
Zachęcamy do obejrzenia nagrania z obrad, które znajduje się pod adresem: https://esesja.tv/.../xxxii-sesja-rady-w-dniu-wtorek-19...
 • XXXII sesja

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Szanowne Babcie i Szanowni Dziadkowie,
z okazji Waszego święta życzę Wam zdrowia, radości
oraz wielu lat życia wśród kochającej rodziny.
Dziękuję Wam za troskę, miłość i cenne rady.
Niech Wnuczęta czerpią z Waszej mądrości życiowej
i obdarzają Was niekończącym się szacunkiem i uznaniem.
 
Burmistrz Wyrzyska
Bogusława Jagodzińska
 • Dzień babci i dziadka

Informacja o punktach szczepień w Gminie Wyrzysk

W Gminie Wyrzysk utworzone zostały trzy punkty, które będą dokonywać szczepień przeciwko COVID-19. Są to:
▶ Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41
Numer telefonu 67 210 98 42
▶ Centrum Medyczne Mutmed Ewa Partyka-Nasrullah
Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41B
Numer telefonu 67 286 22 00
▶ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "VITA" Hanna Rauhut-Wawrzyniak
Osiek nad Notecią, ul. Piękna 1
Numer telefonu 67 286 60 27
 • Szczepimy

ZUS rozpoczął wysyłkę PIT

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali jakiekolwiek świadczenie z ZUS.

Co roku, na przełomie stycznia i lutego, ZUS rozpoczyna wysyłkę deklaracji PIT. Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku, choćby jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają deklarację podatkową. Z ponad 9,5 mln wysyłanych deklaracji, ok. 8,3 mln otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, czy opiekuńcze. Na terenie Wielkopolski deklaracje PIT trafią do prawie 910 tys. klientów ZUS.

Co ważne, w tym roku, ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby dostaną PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku, otrzymają bezpośrednio z urzędu skarbowego – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego.

Jeżeli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i udostępnia je w wersji elektronicznej w aplikacji e-Deklaracje dostępnej na stronie podatki.gov.pl. Natomiast świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021 r.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Osoby, które z jakiegoś powodu nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im świadczenie – dodaje Nowicka.

Oddział

Liczba deklaracji PIT

Poznań I

235.371

Poznań II

297.832

Piła

103.326

Ostrów Wlkp.

273.181

Suma

909.710

 

Informacja o odbiorze plastiku

Odbiór plastiku zgodnie z harmonogramem dnia 27.01.2021 roku  może nie zostać zrealizowany w całości. Prosimy o pozostawienie worków przed nieruchomościami do dnia 28.01.2021 roku. 

Informujemy, że braki w dostawie i odbiorze worków zostaną uzupełnione w dniu jutrzejszym.

 • Info grafika1 odbiór

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

 • OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH NA TERENIE GMINY WYRZYSK - pobierz
 • Oferta kandydata na rachmistrza spisowego - pobierz
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Nabór na rachmistrza spisowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

KOMUNIKAT

ZWROT PODATKU

AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH W ROKU 2021.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

lub wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki przed głównym wejściem do budynku Urzędu Miejskiego (wejście od ul. Bydgoskiej) w godzinach:

poniedziałki 7:30 – 16:20,

wtorki, środy 7:30 – 15:20,

czwartki, piątki 7:30 – 14:50.

Przed złożeniem wniosku, w przypadku pytań lub wątpliwości dot. powierzchni użytków rolnych proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 67-286-41-20.

Obowiązkową pozycją do wypełnienia we wniosku jest ilość DJP za rok 2020.

Producenci, którzy chcą do wniosku załączyć kopię faktur potwierdzających zakup oleju napędowego muszą zgłosić się osobiście do siedziby urzędu wraz z oryginałami faktur do wglądu w celu umieszczenia stosownej adnotacji na oryginale faktur.

Osobiste załatwienie sprawy będzie możliwe w godzinach od 10:00 do 12:00. Wejście do urzędu będzie możliwe wyłącznie pojedynczo.

Osobiście można będzie stawić się tylko w ww. przypadku.

 

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego - pobierz

Informacja dotycząca wyrzycania popiołu

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/228/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk, obowiązuje zakaz gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych gorącego popiołu. Przywołane przepisy stanowią obowiązujące w gminie prawo miejscowe, a ich naruszenie może skutkować nałożeniem kary grzywny. Wyrzucanie do pojemników gorącego popiołu, oprócz strat materialnych wynikających z uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń do gromadzenia odpadów, stwarza również zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia i zdrowia mieszkańców. Wobec powyższego apelujemy o świadome korzystanie z pojemników na odpady.

 • Grafina popiół

Dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest

Wyrzysk, 29.01.2021r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wyrzyska informuje, że wnioski o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na rok 2021 będzie można składać od 8 lutego br.

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie uchwały nr XXXI/279/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania, której pełna treść znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk w zakładce: Prawo / Uchwały Rady: kadencja 2018 – 2023.

 

z up. Burmistrza Wyrzyska

(-) Jacek Wiśniewski

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie kosztów wymiany starych systemów grzewczych na nowe proekologiczne

Wyrzysk, 29.01.2021r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Wyrzyska informuje, że wnioski o udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych systemów grzewczych na nowe proekologiczne na rok 2021 będzie można składać od 8 lutego br.

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie uchwały nr XXXI/278/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację zadań polegających na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze, której pełna treść znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk w zakładce: Prawo / Uchwały Rady: kadencja 2018 – 2023.

 

 

 

z up. Burmistrza Wyrzyska

(-) Jacek Wiśniewski

 

WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację zadań polegających na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze - pobierz

Dofinansowanie części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Wyrzysk, 29.01.2021r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Wyrzyska informuje, że wnioski o udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na rok 2021 będzie można składać od 8 lutego br.

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie uchwały nr XXXI/277/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania, której pełna treść znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk w zakładce: Prawo / Uchwały Rady: kadencja 2018 – 2023.

 

z up. Burmistrza Wyrzyska

(-) Jacek Wiśniewski

 

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie