Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzysk w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • Dzień Edukacji Narodowej 2021 radny

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i najmu

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniami w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia:

Komputery dla uczniów z terenów popeegerowskich

Gmina Wyrzysk planuje złożyć wniosek w ramach Konkursu Grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem programu jest wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y do dnia 25 października 2021 roku mogą składać w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku stosowne oświadczenia.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

 • zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,

 • są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach, tj. rodziców, dziadków, pradziadków i opiekunów prawnych,

 • nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców (biuro nr 1) Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. W przypadku pytań proszę o kontakt z Panem Tomaszem Łykowskim, biuro nr 22, tel. 67 286-41-19.

Załączniki:

Komputery dla uczniów z terenów popeegerowskich - uzupełnienie

W uzupełnieniu do informacji dotyczącej Konkursu Grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”, po otrzymaniu pozytywnej opinii Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dotyczącej Gminy Wyrzysk, informuję że KOWR do opinii załączył wykaz obrębów geodezyjnych z terenu Gminy Wyrzysk na których działały dawne PPGR:

- Auguścin,

- Bagdad,

- Bąkowo,

- Dobrzyniewo,

- Dąbki,

- Falmierowo,

- Glesno,

- Gleszczonek (arch),

- Gromadno,

- Kosztowo,

- M. Wyrzysk,

- Młotkówko,

- Osiek nad Notecią,

- PGR Bielawy,

- Ruda,

- Rzęszkowo,

- Wyciąg,

- Wyrzysk Skarbowy,

- Żelazno,

- Żuławka.


Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: https://www.wyrzysk.pl/redir,index?tresc=4727

Bezpłatne badania mammograficzne

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych, które odbędą się 4 listopada br. w Wyrzysku. Rejestracja telefoniczna w godzinach 8.00 - 15.00 pod numerem tel. 61 855 75 28 i 61 851 30 77.

 • Mammografia

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią         

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Numer naboru: 19/2020

Numer i nazwa przedsięwzięcia

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

I. Termin składania wniosków: od 16 listopada 2020 r. do 2 grudnia 2020 r.

II. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15.00.

III. Forma wsparcia: premia w wysokości 50 000 zł.

IV. Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią przez operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących te operacje (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

V. Warunki udzielenia wsparcia: zgodnie z opisem w załączniku nr 2.

VI. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 400 000 zł.

* * *

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 - 2023 LGD Krajna nad Notecią, procedury naboru, oceny oraz wyboru operacji, a także załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.lgdkrajna.pl

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513 lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie.

Link do formularzy wniosków o udzielenie wsparcia: 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Zaproszenie dla członków grup odnowy wsi

W imieniu Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego zapraszam wszystkich członków grup odnowy wsi z terenu gminy Wyrzysk na spotkanie pn.: „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, które odbędzie się dnia 11 listopada 2021 r. o godz. 17.00 w sali OSP w Krajence przy ul. Floriańskiej 6. W przypadku zainteresowania uczestnictwem proszę o zgłoszenie chęci udziału na adres e-mail: funduszeunijne@wyrzysk.pl do dnia 29.10.2021 r.

Bogusława Jagodzińska

Burmistrz Wyrzyska

Komputery dla uczniów z terenów popeegerowskich - przedłużenie terminu

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym Konkursu Grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR” informujemy, że wnioski należy składać ostatecznie do 3 listopada 2021 roku do godz. 11.00.
➡ Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.wyrzysk.pl/413,10?tresc=4727

Sprzedaż drzew na pniu

Gmina Wyrzysk zaprasza do złożenia oferty dotyczącej: „SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY WYRZYSK ”.

Treść zaproszenia - pobierz

Wykaz i lokalizacja drzew - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Zmiana organizacji ruchu w dniu 1 listopada 2021 roku

Zachęcamy do zapoznania się ze schematem organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1189P Wyrzysk - Polanowo, który będzie obowiązywał w dniu 1 listopada 2021 roku.

 • 7226.15.2021 - Zarząd Dróg Powiatowych Piła - informacja o...

Wyłożenie projektu MPZP obszaru Kosztowo - Północ

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Burmistrza Wyrzyska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kosztowo - Północ.

Treść obwieszczenia - pobierz

Informacja - dowody osobiste

INFORMACJA

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych niezbędnych do wydawania dowodu osobistego zawierającego odciski palców złożenie wniosku na dowód osobisty, jak również wydanie dowodu osobistego w dniu 5 listopada 2021 r. będzie możliwe tylko do godz. 11.00.

W tym dniu od godz. 12.00 niemożliwe będzie wykonywanie operacji w rejestrze do czasu produkcyjnego wdrożenia nowej wersji systemu.

Wnioski na dowód osobisty będzie można składać od 8 listopada 2021 r.

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

Bezpłatne badania mammograficzne

Październik jest miesiącem szczególnej intensyfikacji działań na rzecz zwiększenia wykrywalności i wyleczalności tego najczęściej atakującego kobiety nowotworu. Największą przeszkodą w walce z rakiem piersi jest jego późna wykrywalność.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych, które odbęda się w Wyrzysku w dniu 4 listopada 2021 roku.

 • Mammografia

Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” Powiat Pilski przeprowadza pre-ankietę dotyczącą zapotrzebowania przedsiębiorstw MŚP z powiatu pilskiego na uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych (Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw.


Celem prowadzonego badania jest możliwie największe dostosowanie działań projektowych do zapotrzebowania mikro, małych i średnich firm z powiatu pilskiego, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne.

Prosimy o dostarczenie wypełnionych pre-ankiet w jednej z wybranych form:

 • Pocztą elektroniczną na adres: ue@powiat.pila.pl
 • Pocztą, kurierem lub osobiście na adres Biura Projektu: Starostwo Powiatowe w Pile, Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju, aleja Niepodległości 33/35, III piętro, pokój nr 316, 64-920 Piła

Informujemy, że wszystkie przedsiębiorstwa, które dostarczą pre-ankietę, będą informowane o planowanym terminie rozpoczęcia rekrutacji firm do projektu oraz o rozpoczęciu rekrutacji.

Ogłoszenie naboru jest planowane na miesiące XII.2021-I.2022r.

Więcej szczegółow znajduje się pod adresem: tutaj

 • Promocja Gospodarcza1
 • Promocja Gospodarcza2
 • Promocja Gospodarcza3
 • Promocja Gospodarcza4

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie