Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2020-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu.

ZARZĄDZENIE NR.0050.121.2020 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

Abolicja w bibliotece

 • 100657156_2704141729824189_2260430752330022912_n

12 czerwca Urząd Miejski będzie nieczynny

 • 12.06.2020 nieczynny

Już działa PSZOK w Wyrzysku

Już działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wyrzysku. Obiekt mieści się przy ulicy Pod Czubatką i czynny jest w poniedziałki, środy i soboty. Szczegółowe informacje dotyczące pracy punktu znajdują się na załączonych grafikach.

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wyrzysku -...
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - co można...

Konkurs „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

 • plakat konkurs Kupuj Świadomie_1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.126.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 4 czerwca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska na sprzedaż nieruchomości w sprawie ogłoszenia przetargów   na sprzedaż nieruchomości.

Dyżur wakacyjny w przedszkolach

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH

W okresie wakacyjnym dla dzieci uczęszczających
do
publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 będą pełnić:

Lipiec – Publiczne Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka w Wyrzysku,

Sierpień – Publiczne Przedszkole w Osieku nad Notecią.

Przedszkole udostępni miejsca zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
i zaleceniami MEN z zastosowaniem
obowiązujących kryteriów.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny należy dokonać do dnia 10 czerwca 2020 roku na podstawie DEKLARACJI. Dokument do pobrania i szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych przedszkoli: www.przedszkolewyrzysk.pl i www.przedszkoleosiek.pl.

Placówki będą funkcjonowały zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi w danym okresie.

 

Ogłoszenie dla par małżeńskich - Jubileusz 50-lecia

 • Ogłoszenie 50 lecie_1

Informacja - dyżur w Urzędzie Miejskim

 • Dyżur 12

Warsztaty z haftu krajeńskiego

 • WARSZTATY haft

Warsztaty ceramiki

 • WARSZTATY ceramika

Spis rolny 2020

Burmistrz Wyrzyska ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://wyrzysk.biuletyn.net/?bip=1&cid=1536

Możliwość wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

 • PPIS Badanie Covid

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych

Zachęcamy do zapoznania się z postanowieniami Komisarza Wyborczego w Pile w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wyrzysk i zwołania ich pierwszych posiedzeń:

 • POSTANOWIENIE NR 61/2020 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku - pobierz

 • POSTANOWIENIE NR 44/2020 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie o powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wyrzysk - pobierz

Więcej informacji dotyczących wyborów znajduje się pod adresem: http://wyrzysk.biuletyn.net/?bip=1&cid=1415

Program stypendialny KLASA Fundacji BNP Paribas

Trwa nabór do programu stypendialnego „Klasa” Fundacji BNP Paribas.
 
„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.

Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.
 
Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:
 • pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000 mieszkańców,
 • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),
 • dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5), 
 • mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym, 
 • otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.
 • PLAKAT KLASA 2020

Informacja

 • Informacja otwarcie 18

Gaszyn Challenge dla Hani

Urząd Miejski w Wyrzysku dzięki nominacji Miasta i Gminy Wysoka oraz Nadleśnictwa Kaczory włączył się do akcji #gaszynchallenge dla Hani Łączkowskiej. Bardzo dziękujemy za nominacje. Wyzwanie przyjęliśmy i wykonaliśmy.
My nominujemy Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Kościerzyn Wielki, Koło Gospodyń Wiejskich w Polanowie, Sekcję Tenisa Stołowego działającą przy Klubie Sportowym „Łobzonka” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku. :)
Dla Hani zebraliśmy 370 złotych. Dodatkowo można włączyć się do akcji wrzucając nakrętki do pojemnika znajdującego się przy budynku Klubu Miejskiego w Wyrzysku.

Program stypendiów pomostowych 2020/2021

 • pomostowe1
 • pomostowe2

Informacja o jakości wody w kąpieliskach

 • kąpieliska1
 • kąpieliska2
 • kąpieliska3
 • kąpieliska4
 • kąpieliska5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.137.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Informacja dotycząca handlu na targowisku miejskim

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska uchylającym zarządzenie w sprawie zawieszenia handlu na targowisku miejskim przy ul. Targowisko w Wyrzysku.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.139.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 czerwca 2020 roku
uchylające zarządzenie w sprawie zawieszenia handlu na targowisku miejskim przy ul. Targowisko w Wyrzysku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.140.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniami w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia.

ZARZĄDZENIE NR.0050.141.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR.0050.142.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

Informacja na temat naborów LGR "7RYB"

Kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2020”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że w ramach powstałych oszczędności z przeprowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie, planuje ogłosić w II półroczu 2020 r. nabory wniosków o dofinansowanie, które obejmować będą przedsięwzięcia:

  • 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy:

  • 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych:

 • 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych:

Informacje dot. terminów oraz kwot naborów wniosków o dofinansowanie zamieszczone będą na stronie www.7ryb.pl po wcześniejszym uzgodnieniu z UMWW.

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące poszczególnych naborów dostępne będą zawsze wraz z ogłoszeniem o konkursie na stronie internetowej www.7ryb.pl w zakładce nabór wniosków.

Na stronie www.7ryb.pl zamieszczone są również dokumenty dot. zakresu i warunków wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w zakładce dokumenty.

Najczęstsze problemy związane z procesem aplikowania o środki z budżetu LSR oraz szczegóły o warunkach i zakresie wsparcia znajdują się w załączonej prezentacji.

Jednocześnie informujemy, że beneficjent może skorzystać z doradztwa w zakresie aplikowania o środki w godzinach pracy biura LGR „7 Ryb” od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, do czego bardzo serdecznie zapraszamy.

 • Schowek01

Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego

Informujemy, że chęć głosowania korespondencyjnego w głosowaniu ponownym w wyborach Prezydenta RP, wyborcy mogą zgłaszać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku. (wtorek).

Szczegóły znajdują się pod adresem: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

Nagrody dla piłkarskich klubów sportowych

Chcesz od ARiMR zdobyć nagrody? Zmobilizuj swój piłkarski klub sportowy! - konkurs dla dzieci i młodzieży

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych z terenów wiejskich. Prace można przesyłać do 17 lipca 2020.

Od ponad ćwierć wieku ARiMR wspiera rozwój polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Wypłacana pomoc to nie tylko nowe inwestycje budowlane czy zakup maszyn rolniczych, ale także place zabaw, świetlice i domy kultury.

Aby docenić dzieci i młodzież z terenów wiejskich, a jednocześnie popularyzować aktywne uprawianie sportu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych działających na wsi.

Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu od 2 do 7 minut, obrazującego działalność klubu sportowego – takie jak pokazowy mecz, trening, sparing, strzały do bramki, najlepsze akcje piłkarskie. Dodatkowo film powinien zawierać informacje o związku danego klubu i jego członków z obszarem wiejskim, jak również informacje o wsparciu udzielonym przez ARiMR rodzinie członków klubu.

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami należy przesłać do 17 lipca 2020 na adres konkurs@arimr.gov.pl.

Do wygrania cenne nagrody w postaci toreb medycznych z wyposażeniem oraz przydatne klubom sportowym nagrody niespodzianki.

Wnioski o tarczę złożysz tylko przez Internet

Wnioski o Tarczę antykryzysową, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek oraz o dodatek solidarnościowy, można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

W związku ze zmianami, które wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0, od 24 czerwca br. wnioski, między innymi o dodatek solidarnościowy, świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek, udzielenie ulgi bez opłaty prolongacyjnej oraz odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę, można przesyłać do ZUS, wyłącznie za pośrednictwem PUE.

Na stronie ZUS, każdy znajdzie instrukcję, w jaki sposób, krok po kroku, założyć konto na PUE – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Co istotne, profil na PUE ZUS można założyć bez konieczności wychodzenia z domu, przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy przy użyciu podpisu kwalifikowanego, ale także tradycyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS.

Dzięki PUE można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez Internet. Złożenie wniosku drogą elektroniczną, pozwala uniknąć błędów, a elektroniczne wnioski są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby wszystkie niezbędne informacje zostały wprowadzone. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku.

Wycieczka do lasu

 • AKT_wycieczka_do_lasu_Jak się przygotować
 • wycieczka_do_lasu_jak spędzić tam czas

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie