Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowości Auguścin

Zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowości Auguścin” dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowana wynosi 2.716.148,14 zł, a koszty całkowite zadania wynoszą 3.878.783,06 zł. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi o długości 1,492 km m i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. W ramach inwestycji zaplanowano również wykonanie rowów o długości 2,048 km.