Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Inwestycje realizowane w 2019 roku

Drogi, ulice, chodniki

 

Przebudowa ul. Parkowej w Wyrzysku wraz z dojazdem do SP i basenu

Inwestycja obejmowała przebudowę u licy na odcinku o długości ok. 343 m od ul. 22-go stycznia (DW 242), do budynku szkoły podstawowej o nawierzchni z masy bitumicznej oraz wykonanie dojazdu do szkoły podstawowej i basenu o długości ok 75 m o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni, budowę ścianki oporowej przy chodniku, montaż balustrady od strony skarpy, przebudowę sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego oraz kanalizację deszczową. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty zakończono, odebrano i rozliczono. Łączny koszt poniesiony w br. wyniósł 1.971.396,58 zł, z czego 812.863,58 zł z budżetu gminy i 1.158.533 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ulicy Dębowej w Wyrzysku

Z adanie objęło wykonanie robót związanych z przebudową ulicy osiedlowej o łącznej długości 342 m i szerokości 5 m, o nawierzchni z kostki brukowej wraz z dojściami do posesji, zjazdami do posesji oraz odwodnieniem jezdni, poprzez istniejące i nowo wykonane wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z utwardzonej powierzchni pasa drogowego są odprowadzone za pomocą rurociągów grawitacyjnych do istniejącego układu grawitacyjnego sieci deszczowej. Roboty zakończono, odebrano i rozliczono. Łączny koszt poniesiony w 2019 r. wyniósł 759.673,97 zł.