Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

04

M-GOK zaprasza na warsztaty teatralne

 • warsztaty teatralne

Warsztaty literacko-muzyczne

 • warsztaty muzyczne

Nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią informuje o naborze wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wnioski przyjmowane są w terminie od 14 do 28 kwietnia 2023 roku.

Więcej informacji w ogłoszeniu: Nabór 23/2023

Życzenia od władz Gminy Wyrzysk

 • Życzenia Świąteczne Wielkanoc 2023 v1

Przekaż 1,5% podatku

Czas rozliczania PIT-ów to również możliwość pomocy innym! Pamiętaj: Możesz przekazać 1,5% podatku.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Wyrzysk, którzy jeszcze nie rozliczyli się z Urzędem Skarbowym do przekazania 1,5% organizacjom działającym na terenie naszej Gminy takim, jak jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, drużyny harcerskie i gromady zuchowy czy inne stowarzyszenia.
1,5% podatku można przekazać na Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wpisując KRS 0000 116 212 oraz cel szczegółowy nazwę i adres OSP (koniecznie podając kod pocztowy).
W Gminie Wyrzysk działają następujące jednostki:
-Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrzysku, ul. Targowisko 1, 89.300 Wyrzysk,
-Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią, ul. Główna 22A, 89-333 Osiek nad Notecią,
-Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowie, Bąkowo 36, 89-333 Osiek nad Notecią,
-Ochotnicza Straż Pożarna w Gromadnie, Gromadno 56, 89-300 Wyrzysk,
-Ochotnicza Straż Pożarna w Kosztowie, Kosztowo 33, 89-300 Wyrzysk,
-Ochotnicza Straż Pożarna w Falmierowie, Falmierowo 37, 89-300 Wyrzysk,
-Ochotnicza Straż Pożarna w Kościerzynie Wielkim, Kościerzyn Wielki 16A, 89-300 Wyrzysk,
1,5% podatku można przekazać również na działające w Gminie Wyrzysk drużyny harcerskie i gromady zuchowe należące do Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w Pile wpisując KRS: 0000266321 oraz cel szczegółowy Hufiec Piła.
Ponadto 1,5% podatku można przekazać również placówkom oświatowym, stowarzyszeniom i organizacjom działającym na terenie Gminy Wyrzysk. Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać na ich stronach i profilach portali społecznościowych.
 • 334302988_746649886988678_1567958568215714701_n

Święto Chrztu Polski

14. kwietnia obchodzimy święto mające na celu upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 roku. Jest to okazja do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Gorąco zachęcamy wszystkich Mieszkańców do podkreślenia ważności tego święta poprzez wywieszenie flagi. ????????????????????????

 

 • SwietoChrztuPlakatWywiesFlage-scaled

Plan wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami

Realizując zapisy art. 44 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2022 r., poz 1537) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu rozpoczął proces opracowania „Planu wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw przez odbiorców w województwie wielkopolskim”.

W oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz.U. z 2021 r. poz. 421), podmioty ujęte w kategoriach podmiotów uprzywilejowanych oraz liście priorytetów udostępniania paliw z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw stanowiących załącznik do ww. rozporządzenia, powinny w terminie do dnia 25 kwietnia 2023 r. przekazać do Urzędu Miejskiego
w Wyrzysku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres obywatelski@wyrzysk.pl, dane zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji, w celu ujęcia ich zapotrzebowania w „Wykazie podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia lub bezpieczeństwa obywateli, mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw mających siedzibę na obszarze właściwości Wojewody Wielkopolskiego”. Kategorie podmiotów uprzywilejowanych oraz lista priorytetów udostępniania paliw z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniami   w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Rozstrzygnięcie konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych

 

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniami:

Dofinansowanie dla KGW na promocję Lasów Państwowych

Trwa nabór w drugiej edycji konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych. Najlepsze projekty mogą zdobyć do 10 tys. zł.
Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw

Ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół podstawowych

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniami:

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem:

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2023 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 14 kwietnia 2023 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Wyrzysk

Dnia 02.05.2023 Urząd Miejski będzie nieczynny

 • informacja -02.05

Informacja dla rolników

W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Wyrzysku

zapraszamy wszystkich rolników, chcących wykorzystywać nasze osady do nawożenia pól, do podjęcia z nami współpracy.

PWiK zapewnia bezpłatne badania osadów ściekowych, bezpłatne badania gruntów na których osady ściekowe mają być stosowane oraz udostępnienie wyników badań osadów i gruntów.

 

NABÓR KGW - Gospodynie do dzieła!

NABÓR KGW - Gospodynie do dzieła!
 
O programie:
„Gospodynie do Dzieła!” to program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc kołom gospodyń wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia, dzięki któremu będą mogły realizować swoją działalność, oraz zorganizowanie wydarzenia dla społeczności lokalnej, związanej z działalnością koła.
 
Co chcemy osiągnąć:
Chcemy ułatwić KGW realizację inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią potencjał obszarów wiejskich. Wizja wsi jako atrakcyjnego miejsca współpracy i wspólnych przedsięwzięć wymaga dodatkowych środków. Połączenie jej z aktywnością kobiet stanowi kluczowy aspekt, który przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich.
Kto może wziąć udział?
Konkurs skierowany jest do kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych przez ARiMR,
z siedzibą w gminach do 25 tys. mieszkańców, zgodnie z zestawieniem
w GUS-u (stan na dzień 31.12.2021 r.)
W III edycji programu wygra maksymalnie 50 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane na kwotę do 10 000,00 zł brutto / projekt.
 
Na co może być przeznaczone dofinansowanie:
1. Zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją zaplanowanych działań w ramach Projektu z poniższych kategorii:
sprzęt AGD,
komputer, drukarka, sprzęt nagłośnieniowy, rzutnik, mikrofon,
stroje ludowe, instrumenty muzyczne,
maszyna do szycia,
namiot,
meble np. szafki kuchenne, stoły, krzesła, ławki itp.,
2. Materiały/produkty/gadżety potrzebne do organizacji festynu, jarmarku, pikniku, spotkania organizowanego przez koło gospodyń wiejskich, których koszt nie może być wyższy niż 2 000,00 zł brutto (koszt nieobowiązkowy),
3. Usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto (koszt nieobowiązkowy).
 
TERMINY:
kwiecień 13, 2023 - START NABORU do III edycji konkursu ok godz. 10:00
kwiecień 20, 2023 - KONIEC NABORU III edycji konkursu o godz. 23:59
 
 • FBGK_oku_desktop_3

"Trenuj jak żołnierz"

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego kto ukończył 18 lat i posiada obywatelstwo polskie. Jest on rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem” i najnowszą propozycją MON. Szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy - 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego. W Wielkopolsce projekt
pn. "Trenuj jak żołnierz" odbędzie się:

 1. Etap organizacyjny (2 dniowy - weekend):

 • 6-7 maja w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

 • 13-14 maja #4pplot w Lesznie

 1. Etap szkoleniowy (14 dniowy):

 • 16-29 lipca 4pplot Leszno

 • 6-19 sierpnia CSWLąd w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy!

 • plakat

Planowane wyłączenie prądu

ENEA Operator sp. z o.o. informuje o planowanym wyłączeniu prądu na terenie gminy Wyrzysk.

 

Obszar Wyrzysk

w dniach: 2023-04-26, w godzinach: 08:00 - 14:00

miejscowość Kosztowo Znaki Aktywne przy DK nr 10.

 

Informacje o planowanych wyłączeniach są również dostępne na naszej stronie internetowej:

http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/

oraz jako kanały RSS:

http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/rss/rss_unpl_16.xml

 

Komunikat - oświetlenie uliczne

Drodzy Mieszkańcy,
ze względu na konserwację systemów sterowania oświetleniem ulicznym informuję, że na terenie Gminy Wyrzysk mogą wystąpić nieprawidłowości w działaniu opraw drogowych w poszczególnych miejscowościach (oświetlenie może świecić w dzień). Prawidłowe działanie systemów sterowania, według informacji właściciela oświetlenia – firmy ENEA Oświetlenie sp. z o.o., powinno powrócić w dniu dzisiejszym do godz. 19.00. 

Obchody Konstytucji 3 Maja

 • 342875502_1432976507527913_2012730132719531439_n

Majówka w skansenie

 • 342530400_216009331057406_655385072474712084_n

Ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół podstawowych

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniami:

Ogłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Osieku nad Notecią

ZARZĄDZENIE Nr 0050.69.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 kwietnia 2023 roku
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Osieku nad Notecią

Informacja - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Wyrzyska ogłasza, że od dnia 28 kwietnia 2023 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Wykaz zostanie również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.wyrzysk.pl

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie