Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

07

ZDOBĄDŹ FUNDUSZE UNIJNE NA POMOC

Bez prądu

Enea Operator informuje o planowanych wyłączeniach prądu na terenie Gminy Wyrzysk.

6 lipca w godz. 9.00 – 13.00 nie będzie prądu w Osieku nad Notecią na ulicach: Słowiańska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Wyrzyska 28, 29, 30, Jasna 3, 4, Szkolna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A .

 

10 lipca od godz. 9.00 do 11.30 nie bedzie prądu w Wyrzysku na ulicach: Kwiatowa 3, 5, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Polna 3, 5, 7, 9, 11 na 1, 11 na 2, 13, 15, 17, 19.

 

10 lipca od godz. 11.30 do 14.00 nie bedzie prądu w Wyrzysku na ul. Bydgoskiej 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 7, 8, 8B, 10.  

Absolutorium dla Burmistrza Wyrzyska

 Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w środę 28 czerwca, dokonano oceny wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyrzyska. 

Skarbnik gminy Grażyna Urbanek przedstawiła opinię RIO w sprawie wykonania budżetu gminy Wyrzysk za 2016 r. Dochody budżetu w 2016 roku wykonane zostały w wysokości 49.694.464 zł. Wydatki wykonano w wysokości 48.772.577,80 zł. Poziom zadłużenia Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 23.290.135,73 złotych, co stanowiło 46,87% wykonanych dochodów ogółem. 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wyrzysku pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2016 rok i zawnioskowała do Rady Miejskiej w Wyrzysku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wyrzyska za 2016 rok. Przy jednym głosie sprzeciwu radni udzielili Burmistrzowi Wyrzyska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

- Bardzo dziękuję za to co dzisiaj państwo zrobili, za to że tak przyjęliście sprawozdanie z wykonania budżetu, bo to świadczy o tym, że mogę spokojnie realizować zadania, jeśli mam przy sobie mądrych ludzi. (…) Dziękuję za to, że państwo pozwolili organowi wykonawczemu, by realizował nie tylko zadania inwestycyjne, remontowe, ale także by wspierał kulturę i sport, które są niezmiernie ważne i są zadaniem własnym gminy i za to, że pozwolili promować nie tylko Gminę Wyrzysk, ale także wszelkie stowarzyszenia, wszelkie działania organizacji pozarządowych bardzo dziękuję – powiedziała burmistrz Bogusława Jagodzińska. 

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2020, przeznaczenia mienia gimnazjów w Osieku nad Notecią i Wyrzysku, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wyrzysk oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których nie określono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz plany pracy komisji Rady Miejskiej na II półrocze. 

 • absolutorium (1)
 • absolutorium (2)
 • absolutorium (3)
 • absolutorium (4)
 • absolutorium (5)
 • absolutorium (6)
 • absolutorium (7)
 • absolutorium (8)
 • absolutorium (9)

Zajęcia Wakacyjne

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku wspólnie z Biblioteką Publiczą i jej filią w Osieku nad Notecią zapraszają dzieci od 6 lat do udziału w zajęciach wakacyjnych. Hasłem przewodnim tegorocznych zajeć są "4 żywioły". Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegóły na plakacie.

 • Zajęcia Wakacyjne

Badanie: Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

Statystyczne badania rolne

Ponad 1 mln zł wsparcia dla gminy

 29 czerwca Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska podpisała dwie umowy na dofinansowanie ważnych działań w Gminie Wyrzysk.

Pierwsza umowa dotyczy dofinansowania projektu "Klucz do kompetencji - wspieranie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk". Całkowita wartość projektu to 992.003,75 zł, a kwota dofinansowania wyniesie 942.397,75zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia. W ramach projektu doposażone zostaną pracownie przyrodnicze i matematyczne, uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających. Realizowane będą również zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne). Zakłada się przeprowadzenie projektów edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych. Środki finansowe zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów. Planowane jest objęcie wsparciem również nauczycieli.

W tym dniu podpisano również umowę na dofinansowanie operacji pn. "Wyrzysk przyjazny mieszkańcom – odnowa miejsc wypoczynku i historii w zakresie zagospodarowania skweru przy ul. Aleje w Wyrzysku". Kwota dofinansowania wynosi 129.864 zł w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność. W ramach projektu na nowo zostanie zagospodarowany skwer przy ul. Aleje. Powstaną nowe alejki, ławki, stoliki, miejsce do gry w szachy, stojaki na rowery w otoczeniu zieleni. W centrum skweru posadowiony zostanie głaz, na którym zostanie wygrawerowana mapa gminy oraz opis historyczny miasta i gminy.    

 • Umowa (1)
 • Umowa (2)
 • Umowa (3)
 • Umowa (4)
 • Umowa (5)
 • Umowa (6)
 • Umowa (7)
 • Umowa (8)
 • Umowa (9)
 • Umowa (10)
 • Umowa (11)
 • Umowa (12)
 • Umowa (13)
 • Umowa (14)
 • Umowa (15)

Wakacje na sportowo w Falmierowie

W poniedziałek, 3 lipca 2017r., na boisku szkolnym w Falmierowie Uczniowski Klub Sportowy „Unikat” zorganizował imprezę pod nazwą „Gry i zabawy na wesoło”. To druga impreza z cyklu wakacyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, bo kilka dni wcześniej odbyła się wycieczka rowerowa.

Celem poniedziałkowych zmagań było wyrabianie sprawności, zwinności, szybkości, umiejętności współpracy, uważności i dokładności w działaniu, a także wykształcenie u dzieci nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego wspólnie z innymi członkami rodziny, przebywając przy tym na świeżym powietrzu.

Rodzice, którzy wspólnie z dziećmi przybyli tego dnia do szkoły, wspominali zabawy z czasów swego dzieciństwa, np. podchody, grę w klasy czy w „klipę” i inne sposoby spędzania czasu wolnego, zwłaszcza podczas wakacji. Dziewczynki, zachęcone tymi opowiadaniami, rozpoczęły swoje zabawy od zbierania kwiatków. Następnie wspólnie z panią Ewą Śliga plotły wianki. Chłopcy, nad którymi czuwała p. Renata Nowicka, rozegrali w tym czasie mecz mini-piłki nożnej. Później rozpoczęły się zabawy sportowe, m.in. wyścigi rzędów, przeciąganie liny i konkurs strzałów na bramkę, utrudniony tym razem, bo z użyciem alkogogli.
Nowością, zaproponowaną w tym roku, były wyścigi na nartach (dziękujemy SP w Osieku n. Not. za wypożyczenie sprzętu). Dostarczyły one uczestnikom wiele emocji, ale też pokazały jak trudna bywa praca zespołowa, bo tylko wtedy, gdy wszyscy zgodnie współpracowali, można liczyć na wygraną.

Do rywalizacji we wszystkich dyscyplinach aktywnie włączyli się rodzice i panie, które zajęcia przygotowały. Podczas przeciągania liny i wyścigów na nartach oprócz rywalizacji było też dużo śmiechu. W przerwach między konkurencjami uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku. Na koniec wszyscy, także dorośli, otrzymali drobne nagrody rzeczowe. Tego dnia nawet kapryśna tegoroczna pogoda nam dopisywała i wszyscy zgodnie stwierdzili, że chętnie wezmą udział w kolejnych takich zajęciach.

Wydatek finansowany z budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok – wypoczynek dzieci i młodzieży.

 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (1)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (2)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (3)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (4)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (5)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (6)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (7)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (8)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (9)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (10)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (11)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (12)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (13)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (14)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (15)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (16)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (17)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (18)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (19)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (20)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (21)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (22)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (23)
 • Wakacje na sportowo w Falmierowie (24)

Spotkania informacyjne

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż  LGD,  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Rybacka  „7  Ryb”  zaprasza  wszystkie zainteresowane podmioty na spotkania informacyjne

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Burze z gradem/1

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Burze z gradem/1

 

 

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazuję treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 33 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 07.07.2017.

Obszar: województwo wielkopolskie

Ważność: od godz. 12:00:00 dnia 07 lipca 2017 do godz. 22:00:00 dnia 07 lipca 2017.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo: 90%.

O negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować komórkę zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wyrzysku tel. komórkowy 784 589 261.

Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:

http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia/wojewodztwo-wielkopolskie

Gdzie możemy składać deklaracje akcyzowe w Wielkopolsce?

Od dnia 17 lipca 2017 r. na obszarze województwa wielkopolskiego, t.j. 
właściwości  miejscowej  Izby  Administracji  Skarbowej  w  Poznaniu, 
obsługą  deklaracji  akcyzowych  będą  się  zajmowały  wyłącznie 
wyznaczone urzędy skarbowe.  
Celem tych zmian jest zapewnienie  obsługi i wsparcia podatnika na jak najwyższym 
poziomie,  a  jednocześnie  koncentracja  zadań  związanych  z  przyjmowaniem  i 
rozliczaniem    deklaracji  akcyzowych  w  wyspecjalizowanych,  niżej  wymienionych 
jednostkach. 
Mieszkańcy  powiatów  gnieźnieńskiego,  obornickiego,  poznańskiego,  średzkiego, 
szamotulskiego,  wrzesińskiego  oraz  miasta  Poznań  będą  mogli  składać  deklaracje 
akcyzowe w Urzędzie Skarbowym Poznań Nowe Miasto, ul. Warszawska 183/185, 61-
055  Poznań  oraz  dodatkowo  w  specjalnie  utworzonych  stanowiskach  urzędu  w 
siedzibie  Oddziału  Celnego  w  Poznaniu,  ul.  Wichrowa  4,  60-449  Poznań  i  siedzibie 
Oddziału Celnego w Gądkach, ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki. 
Deklaracje  akcyzowe  dla  powiatów  gostyńskiego,  grodziskiego,  kościańskiego, 
leszczyńskiego,  międzychodzkiego,  nowotomyskiego,  rawickiego,  śremskiego, 
wolsztyńskiego oraz miasta Leszna będzie można składać w Urzędzie Skarbowym w 
Lesznie, ul. Mickiewicza 7, 64-100 Leszno oraz dodatkowo w specjalnie utworzonym 
stanowisku  urzędu  w  siedzibie  Oddziału  Celnego  w  Nowym  Tomyślu,  ul.  Celna  1,  
64-300 Nowy Tomyśl. 
Miejscem  wyznaczonym  do  składania  deklaracji  akcyzowych  dla  podatników  z 
powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego oraz 
złotowskiego będzie Urząd Skarbowy w Pile, ul. Kossaka 106, 64-920 Piła. 
Mieszkańcy  powiatów  jarocińskiego,  kaliskiego,  kępińskiego,  kolskiego,  konińskiego, 
krotoszyńskiego,  ostrzeszowskiego,  ostrowskiego,  pleszewskiego,  słupeckiego, 
tureckiego, miasta Kalisz oraz miasta Konin będą mogli składać deklaracje akcyzowe 
w  Drugim  Urzędzie  Skarbowym  w  Kaliszu,  ul.  Targowa  1,  62-800  Kalisz  oraz 
dodatkowo w specjalnie utworzonym stanowisku urzędu w siedzibie Oddziału Celnego 
w Koninie, ul. Skandynawska 5, 62-571 Stare Miasto Modła Królewska. 

List Głównego Inspektora Pracy

List Głównego Inspektora Pracy do rolników o opiekę nad dziećmi i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu i Dyrektora oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu kierowany do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żniw. 

 • 0001
 • 0002

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wyrzysk.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży.

Bez prądu

Enea Operator informuje o planowanych wyłączeniach prądu

14 lipca od 9.00 do 14.00 nie będzie prądu w Wyrzysku na ul. 22 Stycznia 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B, 14, 16, 58A, 62, 64, 66, 68
 

24 lipca nie będzie prądu od godz. 9.00 do 13.00 w Osieku nad Notecią na ul. Głównej 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Dni Wyrzyska 2017

W tym roku po raz pierwszy obyły się Dni Wyrzyska, które miały formę trzydniowego cyklu imprez. W tych dniach odbyły się koncerty, zawody i turnieje sportowe oraz piknik dla całych rodzin. 

W piątek na scenie zaprezentowały się zespoły Jambo Africa oraz The Look & Gethomil Lamarre, które zagrzewały do tańca gorącymi rytmami. Zespoły te zostały dofinansowane przez Powiat Pilski.

Dzień drugi rozpoczął się na sportowo. Przed południem na Dębową Górę pobiegli biegacze i pomaszerowali miłośnicy nordic walking w ramach cyklu "Cztery Pory Roku - Lato". Nasz region reprezentowali biegacze z Piły, Kaczor, Wysokiej oraz Starej Łubianki.

Natomiast w Osieku nad Notecią odbył turniej piłki nożnej oldbojów, w którym zmierzyły się drużyny z TSK Orzeł Osiek i Oldboy Hurtownia Neumann. Panowie dzielnie walczyli do ostatniego gwizdka, strzelając w sumie kilka bramek. Wygrali oldboje z Osieka i to do nich w tym roku trafił przechodni Puchar Burmistrza Wyrzyska. W tym dniu odbył się również I Turniej Piłki Nożnej Orlików na boisku w Wyrzysku, w którym oprócz drużyn z naszej gminy z Kościerzyna Wielkiego, Osieka nad Notecią i Wyrzyska zagrali piłkarze z Białośliwia i Łobżenicy. Mecze dostarczyły wiele emocji, a o zwycięstwie zadecydowała ostateczna ilość zdobytych bramek.

Po południu na stadionie w Osieku nad Notecią odbyła się III edycja Pikniku Rodzinnego "Osiek na start", podczas którego podjęto próbę bicia rekordu w "Największym Biegu Rodzinnym", która wywołała zainteresowanie wśród mieszkańców gminy. W biegu wystartowało prawie 140 osób. Za udział w biegu każdy otrzymał pamiątkowy medal. W konkursie strzeleckim wzięło udział ponad 30 osób w dwóch kategoriach wiekowych. Najlepsi strzelcy zostali nagrodzeni statuetkami, medalami i nagrodami rzeczowymi. Impreza „Osiek na start” była współfinansowana ze środków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią w ramach konkursu „Aktywnie na Krajnie”.

W sobotę odbyły się również Młodzieżowe Mistrzostwa w Siatkówce Plażowej, w których uczestniczyli zawodnicy z Białośliwia, Szamocina, Osieka nad Notecią. Drugi dzień zakończył się występem w wyrzyskim amfiteatrze Jakuba Herforta, zwycięzcy edycji "Mam Talent" oraz zespołów "Dwa Pokolenia" oraz "Pączki w tłuszczu" wraz z Tomaszem Karolakiem.

Ostatni dzień Dni Wyrzyska rozpoczął się zawodami wędkarskimi o Puchar Burmistrza pomiędzy kołami z gminy Wyrzysk. Puchar trafił do PZW Osiek nad Notecią.
W godzinach popołudniowych odbył się Piknik Rodzinny oraz jarmark twórczości i rodzimych twórców. Wśród wielu atrakcji, które miały miejsce tego dnia możemy wymienić maraton zumby, otwarcie ścieżki edukacyjnej "Wodny Świat" zrealizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" oraz stoisko z degustacją potraw rybnych. Zaprezentowały się również zespoły taneczne działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku oraz zespół "Osieczanki" z Osieka nad Notecią. Do wspólnej zabawy zachęcali dzieci klauni Ruphert i Rico. Wieczór zakończył się występem zespołów "Skakanka" i "Megger Band".

 • dni wyrzyska 1
 • dni wyrzyska 2
 • dni wyrzyska 3
 • dni wyrzyska 4
 • dni wyrzyska 5
 • dni wyrzyska 6
 • dni wyrzyska 7
 • dni wyrzyska 8
 • dni wyrzyska 9
 • dni wyrzyska 10
 • dni wyrzyska 11
 • dni wyrzyska 12
 • dni wyrzyska 13

Sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Wyrzysk

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska o przetargach ustnych nieograniczonych i ograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Wyrzysk.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonej do najmu. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych

Informujemy, że 10 sierpnia na terenie gminy Wyrzysk odbędzie się po raz kolejny zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych i problemowych. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi ulotkami jak przygotować do odbioru odpady wielkogabarytowe i problemowe. 

 • -
 • -
 • -

Niedziela w skansenie

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

zaprasza

6 sierpnia 2017 roku

 

Niedziela w skansenie

 

Początek imprezy godz. 13.00


W programie

 • pokazy  zajęć rzemieślniczych (kowalstwo, garncarstwo, tkactwo, powroźnictwo)

 • potrawy kuchni chłopskiej

 • pokazy wiejskich zajęć gospodarskich i domowych (wyrób masła, kawy zbożowej, wyplatanie sieci, przędzenie na kołowrotku i in.)

 • wnętrza chałup wiejskich i wystawa archeologiczna

 • godz. 13.00 otwarcie wystawy „Sztuka ludowa o tematyce sakralnej” (kościółek z Lasek Wałeckich)

 • godz. 13.30 otwarcie wystawy „Notatki z prowincji” – fotografie Lecha Szymanowskiego („Galeria Obórka”)

- godz. 14.00 występ zespołu „Notecianie” z Lipiej Góry

 

Ceny biletów:

ulgowy  –  6 zł

normalny  –  9 zł

rodzinny  – 20 zł

Kasa czynna od godziny 12.00.

 • -

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonej do sprzedaży.

Bezpłatna Mammografia w Wyrzysku - 29-08-2017 r.

 • -

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk na lata 2017 – 2023”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu

Burmistrz Wyrzyska ogłasza, że od dnia 18 sierpnia 2017 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie