Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

03

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zachęcamy do zapoznaia się z ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2022 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2022.

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2022 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 24 lutego 2022 roku

Cyfrowa Gmina

 • FE_POPC_poziom_pl-1_rgb

Gmina Wyrzysk pozyskała dotację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pakiet REACT-EU, projekt Cyfrowa Gmina.

Zadanie: Cyfrowa Gmina
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Wartość całkowita: 415 049,50 zł
Dofinansowanie: 415 049,50 zł

Zakupiony sprzęt umożliwi zwiększenie bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz usprawni zdalną obsługę interesantów oraz pracę Urzędu i jednostek w przypadku lockdownu spowodowanego COVID-19 lub innymi wydarzeniami losowymi, przyczyni się również do podniesienia efektywności pracy zdalnej pracowników.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

Obowiązkowym elementem projektu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zostanie przeprowadzona w celu zdiagnozowania aktualnego stanu w tym obszarze, a zalecenia i rekomendacje zostaną wdrożone. Wyniki diagnozy posłużą do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu.

Realizacja inwestycji:
31.01.2022 została podpisana umowa o powierzenie grantu dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

 

 • 1460x616 (1)
 • 1460x616

Informacje dotyczące pobytu w Polsce mieszkańców Ukrainy

Drodzy mieszkańcy poniżej przedstawiamy ważne informację dotyczące pobytu w Polsce mieszkańców Ukrainy:

 1. Rodziny goszczące w swoich domach uchodźców z Ukrainy zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy” na stronie humandoc.pl
 2. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku, ul. Kościuszki 15 z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać także obywatele Ukrainy w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9:00-13:00, a także we wtorek godzi. 11:00-15:00.
 3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu od dnia 1 marca 2022 r. otworzył Centrum Integracji Cudzoziemców w Pile (al. Powstańców Wielkopolskich 75/13, 64-920 Piła), które są kompleksową formą pomocy dla migrantów i migrantek przebywających w powiecie Pilskim.
 4. Na Dworcu Głównym w Poznaniu uruchomiony został punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. W punkcie znajdą oni informacje dotyczące legalizacji pobytu w Polsce oraz wszystkie pozostałe niezbędne dane. Punkt będzie czynny w godzinach od 8.00 do 22.00, ale w zależności od rozwoju sytuacji, istnieje możliwość przedłużenia czasu jego funkcjonowania do 24h na dobę. Uruchomiona została także specjalna infolinia +48 61 850 87 77, która będzie dostępna w godzinach od 8.00 do 20.00. Pytania można również kierować na adres e-mail cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail). Informacje można znaleźć także na stronie migrant.poznan.uw.gov.pl/uk.
 5. Aktualne informację dostępne są na stronie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Konsultacje w sprawie nadania nazw ulic

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniami dotyczącymi konsultacji społecznych:

Komunikat dotyczący punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 • SKM_22722022509060 pomoc prawna

Bezpłatne badania mammograficzne

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych, które odbędą się w dniu 10 marca 2022 w Wyrzysku.

 • 10.03.22 Wyrzysk
 • 10.03.2022 ulotka Wyrzysk

Informacje dotyczące zatrudnienia uchodźców z Ukrainy

Zachęcamy do zapoznania się informacjami dotyczącymi uchodźców z Ukrainy, którzy szukają pracy.
 
Jest możliwość znalezienia zatrudnienia również w gminach Powiatu Pilskiego. Warto skorzystać z kontaktu zarówno przez pracowników, jak i przyszłych pracodawców z Powiatowym Urzędem Pracy w Pile.
 
Szczegóły w j. ukraińskim znajdują się na stronie PUP w Pile: https://pila.praca.gov.pl/
 
Ponadto w Starostwie Powiatowym w Biurze Obsługi Mieszkańców działa stanowisko w języku ukraińskim, tel. 67 211 61 14, adres, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła.
 
 
 • 1 275007193_7070801982989708_1407279743234399170_n
 • 1 275057264_7070806226322617_2936873743839386882_n
 • 2 174930664_7070807769655796_1131400197302031110_n
 • 2 274832838_7070807759655797_2014416618513783540_n

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 • Dzień Kobiet 2022

Bezpłatne badania mammograficzne

W związku z postojem mammobusu, zachęcamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat do BEZPŁATNYCH BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH.

 • WYRZYSK

Spotkanie informacyjne dotyczącym naboru wniosków "Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Spotkanie odbędzie się 17 marca 2022 r. (czwartek) o godzinie 12:00.
Miejsce: spotkanie online na platformie MS TEAMS.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości dofinansowania ze środków Stowarzyszenia LGD Krajna nad Notecią na podejmowanie działalności gospodarczej.

Na spotkaniu zostaną omówione:   

- warunki udzielenia wsparcia,
- kryteria wyboru wniosku,
- formularze wniosków o dofinansowanie.

W celu zapisania się na spotkanie prosimy o wypełnienie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia są przyjmowane do 16 marca 2022 roku do godz. 12.00.

Osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy o zakwalifikowaniu zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie najpóźniej 17 marca 2022 r. przed spotkaniem.

Szczegóły dotyczące ogłoszonego  naboru znajdą Państwo pod linkiem: Nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”. 

Dary dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że w gminnym magazynie zgromadzone są liczne dary od mieszkańców Gminy Wyrzysk dla uchodźców z Ukrainy. Każda osoba, która przyjęła lub w najbliższym czasie przyjmie pod swój dach uchodźców, otrzyma potrzebną pomoc i rzeczy dla gości z Ukrainy. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod nr tel. 67 286 27 03 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

 • Grafiki Urząd Miejski dary dla uchodźców

Informacja o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła

 Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
 Po 1 lipca 2022 roku dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi jedynie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. 
 Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 • Grafiki Urząd Miejski informacja o piecach

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zachęcamy do zapoznaia się z zarządzeniami dotyczącymi rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniem  w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

ZARZĄDZENIE NR.0050.47.2022 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 16 marca 2022 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że obywatele Ukrainy przebywający na terenie Gminy Wyrzysk mogą skorzystać z pomocy psychologicznej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku. 
Pomoc będzie dostępna po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 67 286 21 92 w godzinach pracy Ośrodka.

 • Grafiki Urząd Miejski pomoc psychologiczna dla uchodźców

Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Informujemy, że obywatele Ukrainy przebywający na terenie Gminy Wyrzysk mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, I piętro, pokój nr 11.
Wizytę należy wcześniej umówić telefonicznie - tel. 67 286 41 23 w godzinach pracy Urzędu.

 • Grafiki Urząd Miejski pesele dla uchodźców

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej

Zaproszenie do złożenia oferty pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ, W LASACH KOMUNALNYCH GMINY WYRZYSK WRAZ Z NABYCIEM POZYSKANEGO DREWNA”

Treść zaproszenia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Mapa z lokalizacją lasów komunlanych - pobierz

 • IMG_5573

Jak uzyskać numer PESEL - film w języku ukraińskim

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego w języku ukraińskim o tym, jak krok po kroku uzyskać numer PESEL, założyć Profil Zaufany czy uruchomić aplikację mObywatel.

Warsztaty "Haft Krajeński"

Zachęcamy do skorzystania z kolejnej oferty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku. Tym razem będą to warsztaty "Haft Krajeński". Zajęcia będą odbywały się w kwietniu br. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 67 286 27 53.

 • 276173266_4834343366618971_9075318792333307167_n new

Zatrudnianie obywateli Ukrainy

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku przybyli do naszego kraju zachęcam do udziału w konferencji, która odbędzie się 24 marca w budynku dawnego kina Iskra przy ul. Kilińskiego w Pile o godz. 11.00.
 • Zatrudnianie obywateli Ukrainy

Nauka szkolna dla dzieci z Ukrainy

Informujemy, że w Gminie Wyrzysk będzie możliwość uczęszczania dzieci z Ukrainy do szkoły podstawowej.
▶️Zgłoszenia przyjmuje Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku do oddziałów przygotowawczych.
▶️Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronie internetowej szkoły znajdującej się pod adresem: www.spwyrzysk.pl.
▶️Telefon do kontaktu: 67 286 24 81.
 • Grafiki Urząd Miejski nauka szkolna dla dzieci z Ukrainy...

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska dotyczącymi przetargów na sprzedaż nieruchomości:

Konkurs na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Wyrzysk.
▶️Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://wyrzysk.biuletyn.net/?bip=2&cid=1219&id=5282

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniem  w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

ZARZĄDZENIE NR.0050.47.2022 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 16 marca 2022 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

Spotkanie informacyjne dotyczące programu CZYSTE POWIETRZE

Burmistrz Wyrzyska  zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.
Spotkanie odbędzie się w Sali Klubu Miejskiego dnia 31 marca 2022 r. o godz. 13.00
Osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. spotkaniu, prosimy o zgłoszenie chęci udziału:
•    telefonicznie – (67) 286 41 43, (67) 286 41 19
•    e-mail: czystepowietrze@wyrzysk.pl
•    osobiście w UM Wyrzysk pok. nr 22, 30

Celem spotkania jest omówienie ogólnych zasad skorzystania z Programu CZYSTE POWIETRZE.

 • 13557

Zaproszenie do udziału w konkursie kulinarnym

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem lub ze śliwką pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów”.

Wspomniany wyżej konkurs to doskonała okazja do zaprezentowania działalności Kół Gospodyń Wiejskich, pokazania lokalnych potraw bazujących na najwyżej jakości składnikach oraz budowania tożsamości regionalnej wśród Wielkopolan.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami proszę przesłać do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dnia 31.03.2022 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać: Konkurs „Przysmaki z wielkopolskich sadów”. Zgłoszenia przyjmowane będą również drogą elektroniczną na adres e-mailowy: dr.sekretariat@umww.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu (prosimy o uważne zapoznanie się z nim) oraz na stronach internetowych: www.umww.pl oraz www.skdw.pl.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie