Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2020-03

Informacja na temat koronawirusa

 • KV_plakat_A3_DRUK_1

Koronawirus SARS-CoV-2 - schemat postępowania

 • Sars CoV 2 _01
 • Sars CoV 2 _02

Bezpłatna mammografia

 • Bezpłatna mammografia fiolet

Badania USG aorty brzusznej

 • Informacja badania USG - 23.03.2020 Piła - Zdrowa Aorta_1...

Badania cytologiczne

 • Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne

Bezpłatna mammografia

 • Bezpłatna mammografia zielona

Komunikat

 • komunikat2 sz[pital

Komunikat

 • Komunika dzień kobiet

Nieruchomości do najmu i dzierżawy

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrz Wyrzyska w sprawie ogłoszenie wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

ZARZĄDZENIE NR.0050.72.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 marca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR.0050.73.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 marca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

ZARZĄDZENIE NR.0050.75.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 marca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

Komunikat dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 • informacja NN (002)

Nowe stawki za odbiór odpadów ustalone

Podczas obrad 27 lutego 2020 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego „PRGOK” przyjęło kilka ważnych uchwał systemowych, które wejdą w życie 1 kwietnia 2020 roku. 

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW

Od 1 kwietnia wszyscy mieszkańcy będą musieli segregować odpady. W składanej deklaracji nie będzie już możliwości zgłoszenia nieselektywnej zbiórki odpadów. Przyjęty regulamin utrzymania porządku i czystości w gminach oraz uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest uzależniona od ogólnopolskich przepisów.

STAWKA

Została ustalona stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Stawka ta będzie wynosiła 30 złotych od osoby w gospodarstwie domowym. Jeżeli jednak ktoś nie będzie wypełniał obowiązku segregacji odpadów, zostanie nałożona na niego podwójna stawka, czyli 60 złotych od osoby. Gdyby nowe stawki weszły w życie 1 marca, mieszkańcy płaciliby 29 złotych.

DLACZEGO PODWYŻKI?

Wzrost cen dotyczy samorządów w całej Polsce które muszą spełnić nowe wymagania ustawowe. Na wyższe opłaty ma wpływ więcej czynników, które są niezależne od gmin.

Skokowo wzrosła opłata marszałkowska, ze 170 złotych w 2018 roku do 270 złotych w roku obecnym. Znacznie wzrosły także koszty pracy oraz ceny benzyny i prądu. Ustawodawca wymusił przepisami przeprowadzenie kosztownych inwestycji, jak choćby konieczność zainstalowania monitoringu. Zmieniła się również sytuacja na rynku wtórnym. Kiedyś to firmy płaciły za makulaturę, plastik czy frakcję wysokoenergetyczną, a dzisiaj sytuacja jest odwrotna i trzeba płacić za ich odbiór. Przez niemal sześć lat opłata za odpady segregowane wynosiła 10 złotych od osoby, teraz cały czas obowiązuje 15 złotych. Ale rachunek ekonomiczny jest nieubłagalny. System musi się sam finansować, a powiększający się z każdym miesiącem deficyt powoduje, że im dłużej będzie wstrzymywane wprowadzenie nowych stawek w życie, tym bardziej opłata będzie wzrastała.

Ulga za kompostowanie bioodpadów

ZM "PRGOK" wprowadza od 1 kwietnia 2020 roku ulgi za kompostowanie bioodpadów.

Wprowadzamy ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów. Ulga dotyczyć będzie osób zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, które mają własny kompostownik. Ulga to 50 groszy miesięcznie od osoby.

Zachęcamy więc osoby, które mają taką możliwość, do kompostowania bioodpadów, zamiast wystawiania ich z pozostałymi odpadami. Posiadanie kompostownika należy zgłosić, wypełniając deklarację, która będzie można pobrać ze strony internetowej PRGOK.

Nabór wniosków o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej

 • 19.2020 - tresc ogloszenia o naborze media_1

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

Wyniki kontroli funkcjonowania budżetów partycypacyjnych

Dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku w związku z zakończeniem kontroli funkcjonowania budżetów partycypacyjnych (obywatelskich) zawiadamia, że wyniki kontroli dostępne są pod adresem: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/064/

Za okres kwarantanny przysługuje zasiłek

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.

Za okres kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, a także zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z przepisami,państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osobę przebywającą na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną, a także jeśli miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Decyzję tę, osoba poddana kwarantannie lub izolacji, może dostarczyć pracodawcy bądź do placówki ZUS, już po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza.

W przypadku jednak, gdy ubezpieczony sam powstrzyma się od pracy i nie otrzyma za ten okres zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie będzie miał prawa do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Zasiłek opiekuńczy

Ponadto, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, wyda decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, rodzic będzie miał prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad tym dzieckiem. Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki.

Dodatkowy zasiłek

Po wejściu w życie ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, rodzicom dzieci do ósmego roku życia, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki, w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

Teleporady dotyczące koronawirusa w przychodniach

Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc.

Konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta mogą również przekazać Ci kontakt do placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która udzieli teleporady medycznej.

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać:

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne:

 • ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa
 • ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych
 • rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna
 • skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

- Dzięki teleporadom pacjenci z podejrzeniem koronawirusa nie muszą przychodzić do przychodni. Mogą skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką telefonicznie, bez wychodzenia z domu - zaznacza Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymają sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Ważne!

Godziny teleporad ustalają placówki POZ.

Wykaz placówek POZ udzielających teleporad w Gminie Wyrzysk:

- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA, WYRZYSK, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 19, TEL. 67 286 74 74

- „CENTRUM MEDYCZNE MUTMED”, WYRZYSK, UL. 22-STYCZNIA 41B, TEL. 67 286 22 00

- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA SANUS MICHAŁ ŚRON, WYRZYSK, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 19, TEL. 67 286 75 55

- PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ "VITA" W OSIEKU NAD NOTECIĄ, OSIEK NAD NOTECIĄ, UL. PIĘKNA 1, TEL. 67 286 60 27

 

Załatwiaj sprawy podatkowe nie wychodząc z domu

Załatwiaj sprawy podatkowe nie wychodząc z domu

W związku aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o bezpieczeństwo Państwa zachęcamy do korzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w urzędzie skarbowym:

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Pile- 67 35 26 000 Znajdą go Państwo również na naszej stronie internetowej oraz na stronie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wypełnienia zeznania rocznego zapraszamy do skorzystania z infolinii PIT uruchomionej w naszym urzędzie skarbowym pod numerem: 67 35 26 016; 67 35 26 111.

Do Państwa dyspozycji jest również ogólnopolska Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), gdzie dla usługi Twój e-PIT została wydzielona specjalna linia telefoniczna oraz adresy e-mail do kontaktu:

 • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)

 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

 • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

KOMUNIKAT BURMISTRZA WYRZYSKA

 • Obraz (13)

Zawieszenie handlu na targowisku miejskim

 • Zarządzenie targowisko

Komunikat Prezesa PWiK Sp. z o.o.

 • UWAGA

Spotkanie informacyjne - podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2020 r. (czwartek) o godzinie 13:00.
Miejsce spotkania - ze względów organizacyjnych zostanie podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości dofinansowania ze środków Stowarzyszenia LGD Krajna nad Notecią na podejmowanie działalności gospodarczej.

Na spotkaniu zostaną omówione:   

- warunki udzielenia wsparcia,
- kryteria wyboru wniosku,
- formularze wniosków o dofinansowanie.

Spotkanie skierowane jest do osób mieszkających na obszarze wiejskim powiatu pilskiego zainteresowanych dofinansowaniem ze środków PROW.

W celu zapisania się na spotkanie prosimy o wypełnienie FORMULARZA.

Zgłoszenia są przyjmowane do 17 marca 2020 roku do godz. 15.30.

Osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy o zakwalifikowaniu zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie 18 marca 2020 r.

Szczegóły dotyczące ogłoszonego naboru znajdą Państwo pod linkiem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym  dotyczącym naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Obwieszczenie dotyczące załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim

 • Obwieszczenie_v3 str

Wstrzymanie kwalifikacji wojskowych

 • Kwalifikacja 2 end

Informacja Związku Międzygminnego PRGOK

 • PRGOK komunikat zamknięty

Pomiary pól elektromagnetycznych

 • Pole elektro

Nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej anulowany

 • LGD Krajna anulowanie

Działki na sprzedaż na osiedlu Leśnym

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Wyrzysku:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.56.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.55.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.54.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

 • Ogłoszenie przetargi

Komunikat z Biblioteki Publicznej w Wyrzysku

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

 

W obecnej sytuacji Biblioteka Publiczna w Wyrzysku wraz z filią w Osieku nad Notecią pozostają zamknięte dla Czytelników. Przypominamy, iż wszystkie terminy zwrotów zostały automatycznie wstrzymane.

W tym czasie polecamy Państwa uwadze stronę https://polona.pl/. Znajdziecie tutaj szereg utworów, które można czytać i przeglądać za darmo.

Kolejną stroną godną polecenia jest: https://wolnelektury.pl/.

 

Z życzeniami zdrowia – MGOK Wyrzysk, Biblioteka Publiczna

Informacja Związku Międzygminnego PRGOK o zmianach od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia 2020 roku segregacja obowiązkowa dla wszystkich. Nie wyrzucaj już wszystkich odpadów do jednego kubła

Już za kilka dni wejdą w życie bardzo ważne zmiany dotyczące odbioru odpadów komunalnych. Najważniejsza: wszyscy będziemy musieli segregować swoje odpady. Zmiany dotyczą mieszkańców gmin, które należą do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
 

NIE SEGREGOWAŁEŚ WCZEŚNIEJ? KONIECZNIE ZŁÓŻ DEKLARACJĘ

Osoby, które wcześniej wybrały zbiórkę nieselektywną i wrzucały wszystko do jednego kubła na śmieci, już tego robić nie będą mogły, ponieważ zabronił tego ustawodawca. Muszą za to złożyć nową deklarację. Druk można pobrać z naszej strony internetowej www.prgok.pl, wypełnić i wysłać pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do Biura Związku (ZM „PRGOK” ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła). Ci, którzy już wcześniej segregowali odpady, nie muszą składać nowej deklaracji.

Skąd osoba, która dopiero teraz zacznie segregować odpady, ma wziąć odpowiednie worki? Mieszkańcy Piły mogą zgłaszać się do Biura Obsługi Klienta, które znajduje się w siedzibie Związku Międzygminnego. Do pakietu worków dołożona zostanie ulotka dotycząca zasad prawidłowej segregacji.

- Można także zgłosić się do urzędu gminy, tam zostaniemy wyposażeni w „pakiet startowy”. Jeżeli ktoś nie może do urzędu dojechać albo zabraknie tam worków, proszę dołączyć do deklaracji osobną kartkę z prośbą o worki. Taka informacja zostanie przekazana operatorowi, którego pracownicy dostarczą „pakiet startowy” podczas odbierania odpadów – mówi Karolina Parecka z Biura Obsługi Klienta. I dodaje: - Worki dostają jedynie właściciele domów jednorodzinnych. W zabudowie wielorodzinnej na zamówienie zarządcy nieruchomości operator dostarczy do altany pojemniki.

 

NOWE STAWKI

Od 1 kwietnia zmienia się też stawka za odbiór odpadów komunalnych.

- Opłata za odbiór odpadów będzie wynosiła 30 złotych od osoby. Jeżeli ktoś nie będzie stosował się do obowiązku segregacji, może spodziewać się wyższej opłaty, czyli 60 złotych od osoby – informuje Małgorzata Sypuła, Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „PRGOK”.

Co ważne, jeżeli w budynku wielorodzinnym odpady będą źle posegregowane, wyższa opłata zostanie nałożona na wszystkich lokatorów.

- Oczywiście nie zostawiamy mieszkańców bez pomocy, jeśli chodzi o informacje dotyczące tego jak prawidłowo segregować odpady. Na naszej stronie internetowej znajduje się wyszukiwarka, do której wystarczy wpisać nazwę przedmiotu, a system podpowie do którego pojemnika go wyrzucić. Zawsze można też do nas zadzwonić lub wysłać e-mail, a pracownicy udzielą wszystkich informacji. Zachęcamy też do śledzenia naszej strony na Facebook’u, gdzie również publikujemy informacje dotyczące segregacji – zapewnia Małgorzata Sypuła.

 

Komunikat dotyczący pracy ARiMR - nowe informacje

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracuje bez kontaktu z interesantami. ARiMR przypomina, że większość spraw nie wymaga osobistej wizyty rolnika w biurze powiatowym. Teraz często można załatwić je przez Internet.

W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa agencja zachęca do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu wyznaczonych kanałów komunikacji. Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny.

KANAŁY KOMUNIKACJI:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji. W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu.

Większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet

1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus!

2. Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z pracownikiem biura powiatowego ARiMR

3. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez:

- pozostawienie we wrzutni / urnie umieszczonej przy wejściu do biura powiatowego,

- wysłanie pocztą,

- złożenie poprzez platformę ePUAP,

- przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym.

Adresy e-mail biur powiatowych dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT / ADRESY E-MAIL BIUR POWIATOWYCH.

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus


 

Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców. Wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Aby wypełnić uproszczony wniosek, wystarczy jedynie podać podstawowe dane, takie jak NIP, REGON lub PESEL. We wniosku należy również pokrótce wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. - W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy, należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na stronie www.zus.pl, w zakładce „koronawirus”.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

Konsultacje społeczne programów ochrony środowiska

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza

Na podstawie art. 91 ust. 9 (ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, o przyjęciu projektów:

 1. Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska - pobierz
 2. Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz - pobierz
 3. Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej - pobierz

 Wobec powyższego od dnia 23 marca do dnia 17 kwietnia 2020 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Wersja elektroniczna ww. projektów Programów ochrony powietrza dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia/ Ogłoszenia 2020”.

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

 • pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
  Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  – formularzy zamieszczonych na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e -mail: pop@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednak nawiązując do stanu zagrożenia epidemicznego, troszcząc się o zdrowie mieszkańców województwa wielkopolskiego, a także o pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – zachęca się głównie do kontaktów za pomocą poczty elektronicznej.


Formularz zgłoszenia uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska - pobierz
Formularz zgłoszenia uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz - pobierz
Formularz zgłoszenia uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej - pobierz

Konsultacje społeczne programów ochrony środowiska

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza

Na podstawie art. 91 ust. 9 (ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, o przyjęciu projektów:

 1. Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska - pobierz
 2. Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz - pobierz
 3. Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej - pobierz

 Wobec powyższego od dnia 23 marca do dnia 17 kwietnia 2020 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Wersja elektroniczna ww. projektów Programów ochrony powietrza dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia/ Ogłoszenia 2020”.

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

 • pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
  Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  – formularzy zamieszczonych na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e -mail: pop@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednak nawiązując do stanu zagrożenia epidemicznego, troszcząc się o zdrowie mieszkańców województwa wielkopolskiego, a także o pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – zachęca się głównie do kontaktów za pomocą poczty elektronicznej.


Formularz zgłoszenia uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska - pobierz
Formularz zgłoszenia uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz - pobierz
Formularz zgłoszenia uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej - pobierz

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Altvater Piła Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z podjęciem przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Uchwały Nr XII/38/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Związku Międzygminnego „PRGOK”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Altvater Piła Sp. z o.o. deklaruje gotowość zawarcia od dnia 1 kwietnia 2020 r. umowy na odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych przez instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Każdy  podmiot w ciągu najbliższych kilku dni otrzyma od firmy Altvater Piła Sp. z o.o. pocztą propozycję zawarcia umowy. Korespondencja w tej sprawie została już rozesłana. Jednakże z uwagi na sytuację związaną ze stanem epidemicznym oraz bardzo krótki okres czasu, w jakim spółka Altvater musiała przygotować się do zmiany systemu gospodarowania odpadami na terenie ZM PRGOK, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Wszelkich informacji dotyczących zawarcia umowy udziela Biuro Obsługi Klienta w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00.

Kontakt telefoniczny: tel. 67/211-58-17; tel. 67/211-58-19; kom. +48 602-421-509, adres e-mail: bokaltvaterpila@eneris.pl.

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Burmistrz Wyrzyska informuje, że dnia 16 marca 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Sekcja Motocyklowa OLD WINGS Wyrzysk-Osiek”.


Rodzaj zadania – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Nazwa zadania – Jubileusz XV lat z OLD WINGS, X Nadnotecki Rajd Motocykli Zabytkowych „Stare Skrzydło”.

 

Ogłoszenie o ofercie - pobierz
Treść oferty - pobierz

Rozstrzygnięcie konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie