Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2020-04

Wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonej do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE Nr.0050.89A.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonej do dzierżawy

Dzisiaj mija 15. rocznica śmierci Jana Pawła II

Dzisiaj mija 15. rocznica śmierci wielkiego człowieka, papieża, Polaka i honorowego obywatela naszego miasta - Jana Pawła II.

Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy świata, w tym Polski i Kościoła, a świadectwo życia papieża stało się źródłem nadziei dla milionów ludzi. Postać Jana Pawła II jest bardzo bliska wszystkim Polakom. Tym większy sentyment mają do niego mieszkańcy Gminy Wyrzysk, gdyż na mocy uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku z 1999 roku polski papież został Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Wyrzysk. Zachęcamy do duchowej łączności dzisiaj o godzinie 21.37 i zapalenia świec w naszych oknach.

 • Papież 15 rocznica śmierci

Związek Międzygminny „PRGOK” informuje

Związek MiędzygminnyPilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymiinformuje, że z powodu sytuacji, jaka panuje w kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, uniemożliwiony jest odbiór specjalnych worków w siedzibie firmy Altvater, w Biurze Związku Międzygminnego „PRGOK” czy w urzędach gmin. W tej sytuacji odpady można wystawić w zwykłych kuchennych workach, na których należy wyraźnie napisać, co zawierają: papier, szkło, tworzywa sztuczne, czy bioodpady. W dniu odbioru pracownicy operatora zostawią odpowiednie worki.

Od 1 kwietnia 2020 roku wszyscy mieszkańcy muszą segregować odpady. Ci, którzy do tej pory tego nie robili, muszą złożyć nową deklarację. Druk dostępny jest na stronie internetowej www.prgok.pl.

Również od 1 kwietnia 2020 roku zmienia się też stawka za odbiór odpadów komunalnych.

- Opłata za odbiór odpadów będzie wynosiła 30 złotych od osoby. Jeżeli ktoś nie będzie stosował się do obowiązku segregacji, może spodziewać się wyższej opłaty, czyli 60 złotych od osoby – informuje Małgorzata Sypuła, Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „PRGOK”.

Tarcza antykryzysowa - pakiet wszedł w życie

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Przewiduje on m.in.:

 • zwolnienie mikrofirm, które na 29 lutego br. zatrudniały do 9 osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać z niego mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;
 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
 • dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świadczenie wyniesie 1300 zł, zaś dla zleceniobiorców, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1300 zł, wyniesie ono kwotę utraconych przychodów;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, 1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie.

Szczegółowe informacje znajdują się na: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem

Związek Międzygminny „PRGOK” informuje

Związek Międzygminny „PRGOK” informuje, że zużyte rękawiczki jednorazowe oraz maseczki należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Nie należy ich wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne.

Główny Inspektorat Sanitarny informuje również, że odpady, które powstają w gospodarstwach domowych osób objętych kwarantanną i w miejscach kwarantanny traktowane są jako odpady komunalne, a nie jako odpady medyczne.

 • 4bd6b9df-21bf-40f4-b952-ac955e8a454a

Orzeczenia lekarskie ZUS ważne trzy miesiące dłużej

Orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego termin upływa w okresie epidemii, zachowuje ważność przez następne trzy miesiące  - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Orzeczenie, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu zostanie wydłużone od dnia upływu terminu jego ważności na kolejne trzy miesiące - informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Aby tak się stało, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia, należy złożyć wniosek o świadczenie na dalszy okres – dodaje rzeczniczka.

Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których - ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego też zostaną wydłużone na podobnych zasadach.  Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

Zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

 • plakat informacyjny

Konsultacje projektu uchwały

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Wyrzysk.

Zakończyła się wysyłka zawiadomień

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” informuje, że zakończyła się wysyłka zawiadomień o nowej stawce opłat za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców gmin członkowskich. Zawiadomienia wysyłane były listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Poczty Polskiej, ponieważ nie są to zwykłe pisma informacyjne, lecz takie, które wywołują realne skutki prawne. Zasady wysyłania takich zawiadomień regulują przepisy Ordynacji podatkowej, do których przestrzegania zobowiązany jest Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Ustawodawca przepisami specustawy, która wprowadza nowe rozwiązania związane z chorobą COVID-19, nie zwolnił nas z tego obowiązku.

Poczta Polska, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo listonoszy i kurierów oraz odbiorców przesyłek, wyposażyła swoich pracowników w rękawiczki i maseczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji. W zestawy do ochrony osobistej wyposażone są również osoby obsługujące klientów w placówkach pocztowych.

Dodatkowo, w trosce o własne bezpieczeństwo, zachęcamy mieszkańców do korzystania z własnych długopisów podczas potwierdzania odbioru listu oraz do zakładania jednorazowych rękawiczek i maseczek ochronnych.

Co z odpadami w czasie epidemii?

CO Z ODPADAMI W CZASIE EPIDEMII?

NOWE WYTYCZNE MINISTRA KLIMATU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
 

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE

 • Jednorazowe maseczki i rękawiczki, które mieszkańcy stosują, by zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem, powinny być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.

 

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE, OBJĘTE KWARANTANNĄ

 • Odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).

 • Maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, trzeba umieścić w worku, który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

 

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W IZOLACJI (chore lub podejrzane o chorobę zakaźną)

 • Zaleca się, żeby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka z odpadami, zanim przekaże się go osobie odbierającej.

 • Osoba przebywająca w izolacji powinna, w miarę możliwości, spryskać worek z odpadami preparatem wirusobójczym.

 • Nie należy zapełniać worka powyżej ¾ jego pojemności, nie należy też go zgniatać.

 • Po zapełnieniu worka, należy go związać i wystawić worek z pomieszczenia, w którym się przebywa, aby ktoś inny mógł wyrzucić go do śmietnika.

 • Osoba, która wynosi odpady od osób przebywających w izolacji, powinna założyć rękawiczki. Worek należy włożyć do drugiego worka, zamknąć go szczelnie przy pomocy taśmy samoprzylepnej czy sznurka oraz oznaczyć go datą i godziną zamknięcia oraz dodatkowo literą C.

 • Worek z odpadami należy przenosić w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów (w miarę możliwości do specjalnego pojemnika przeznaczonego na te odpady, jeżeli operator taki podstawił).

 • Po wyrzuceniu odpadów należy zdjąć rękawice ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce.

 • Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory czy świetlówki powinny być pozostawione w domu i przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdy tylko zakończy się izolacja, a punkty takie będą funkcjonowały.

Apelujemy do mieszkańców budynków wielorodzinnych, żeby zamykali klapy pojemników i kontenerów na odpady, które stoją w altanach śmietnikowych. Mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy gromadzą odpady w workach, prosimy o zabezpieczenie ich przed dostępem do nich osób postronnych oraz zwierząt.

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nie posiada informacji o osobach objętych kwarantanną i izolacją, dane takie posiada jedynie wojewoda, policja oraz ośrodek pomocy społecznej. Osoby, które same chciałyby zgłosić, że są objęte izolacją, zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 67 344 21 00 wew. 2 lub mailowo: bok@prgok.pl.

Prosimy mieszkańców o poważne podejście do tematu i stosowanie się do powyższych wytycznych, ponieważ tylko odpowiedzialne działanie gwarantuje skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Życzenia od władz Gminy Wyrzysk

 • Życzenia wielkanocne 2020 v3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 kwietnia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Pomoc finansowa ze środków PFRON

W związku z wprowadzeniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje o możliwości udzielenia pomocy w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Szczegóły tego programu dostępne są na stornie internetowej PFRON pod adresem

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

Tam też znajduje się plik wniosku do pobrania i wypełnienia przez Wnioskodawcę.

Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać do PCPR w Pile przez:

 • System Obsługi Wsparcia PFRON https://sow.pfron.org.pl/logowanie

 • Pocztą tradycyjną;

 • skrzynkę podawczą znajdującej się na V piętrze w siedzibie PCPR w Pile,
  przy al. Niepodległości 37;

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska o ogłoszeniu przetargów na sprzedaż nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieku nad Notecią

ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Falmierowie

Obwieszczenie dotyczące załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim

 • Obwieszczenie_v4 end

Więcej osób i firm skorzysta z tarczy

Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej.

18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego.

Zwolnienie ze składek

Nowe rozwiązania przewidują, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń.

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Świadczenie postojowe

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.

Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Bez naliczania odsetek

Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Składajmy wnioski drogą elektroniczną

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej elektronicznie, co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

Chrońmy pszczoły

 • Komunikat_1
 • Chrońmy pszczoły_1
 • Zabieg środkami ochrony roślin(4)_1

ZUS zwróci przedsiębiorcom składki za marzec

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące i opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek. W ramach tej ustawy prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec przysługuje również w przypadku ich opłacenia.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące, czyli za marzec, kwiecień i maj, a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków, najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień, czyli odpowiednio przed 10 i 15 maja. Prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków, to nadpłata za marzec rozliczy się na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

Podobnie sytuacja wygląda z wnioskami o zwrot wcześniejszej nadpłaty, które zostały przekazane najpóźniej w terminie opłacania składek. Takie wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, nawet jeśli nadpłata została rozliczona na bieżące należności. Oczywiście o ile prawo do zwrotu nadpłaty nie uległo przedawnieniu i przedsiębiorca spełnia warunki do zwolnienia z opłacania składek na podstawie Tarczy Antykryzysowej. Prawo do nadpłaty przedawnia się po 5 latach.

Wniosek o zwrot nadpłaty jest dostępny na stronie ZUS. Może być złożony poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Warto zwrócić uwagę, by dane we wniosku były poprawne i kompletne, tzn. by zawierały dane wnioskodawcy w tym NIP, REGON lub PESEL. Warto również podać numeru telefonu, co ułatwi kontakt i przyspieszy wyjaśnienie wątpliwych kwestii. Zachęcam do przesłania wniosku elektronicznie, poprzez PUE ZUS.

We wniosku koniecznie należy zaznaczyć, jak mają być zwrócone pieniądze. Preferowany jest zwrot na rachunki bankowe, przy czym ważne jest, aby wskazany we wniosku numer rachunku, był zapisany na koncie płatnika składek w ZUS. W razie zmiany numeru rachunku bankowego, przed złożeniem wniosku o zwrot nadpłaty, płatnik powinien go zaktualizować w ZUS. Trzeba również pamiętać o własnoręcznym podpisie i pieczątce na wniosku (jeśli płatnik składek posiada). Przy spółkach pod wnioskiem powinny się podpisać osoby wskazane do tego w KRS.

Informację o stanie rozliczeń płatnik może sprawdzić sam za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

ZARZĄDZENIE Nr.0050.97.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

ZARZĄDZENIE Nr.0050.98.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do dzierżawy

Konkurs ortograficzny online

Serwis edukacyjny dyktanda.pl pragnie zaprosić na pierwszą odsłonę konkursu „Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii". Jest on skierowany zarówno do lubiących tworzyć, jak i rozwiązywać dyktanda. Konkurs startuje już 24 kwietnia, będzi trwał do 24 maja.   Oprócz mistrzowskich tytułów na zwycięzców czekają liczne cenne nagrody. W konkursowej puli czeka ponad 130 atrakcyjnych zestawów nagród. Udział w konkursie i korzystanie ze strony są całkowicie bezpłatne. Przyłącz się do zabawy i naucz się ortografii z przyjemnością!

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: Mistrz Dyktand oraz Mistrz Ortografii. W pierwszej przewidziano pięć poziomów: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli (nauczyciele). W drugiej z kolei, uczestnicy stoczą rywalizacje w czterech kategoriach: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia. Im więcej dyktand uczestnik utworzy lub rozwiąże poprawnie, tym więcej punktów zdobędzie, co przełoży się na wyższą pozycję w rankingu. Każdego dnia począwszy od 25 kwietnia będą do wygrania na facebook.com/dyktandapl/ dodatkowe nagrody.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: dyktanda.pl. Nagrodzonych zostanie łącznie piętnastu Mistrzów Dyktand – oznacza to nagrody za 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii oraz 88 Mistrzów Ortografii – nagrody za 1, 2 i 3 miejsce, a także 19 nagród pocieszenia w czterech kategoriach. Poprzez facebook.com/dyktandapl/ rozdamy dodatkowe 30 nagród.  W paczkach z nagrodami znajdzie się ponad 600 nagród rzeczowych (głównie książkowych) otrzymanych od sponsorów. Nagrody zostaną dopasowane do kategorii wiekowej zwycięzcy.

Zachęcamy do podzielenia się tą informacją na Państwa:

- stronie internetowej; poprzez dodanie na Waszej stronie internetowej wzmianki o konkursie w formie kilku słów z linkiem (dyktanda.pl) lub baneru z naszym linkiem (kilka różnych formatów można pobrać z naszego dysku google https://drive.google.com/open?id=1cWmBZnmeYWovo9jn7-cW4JMjmCDQWRhd)

- profilu facebook - poprzez udostępnianie naszych postów (facebook.com/dyktandapl/)

- przekazania tej informacji podległym placówkom

Sponsorzy ponad 600 nagród: Helion, Wolters Kulwer, FoxGames, Funiversity, Grupa Wydawnicza Foksal, Instytut Pamięci Narodowej, Krytyka Polityczna, Burda Książki, Świat Zabawek, Wydawnictwo Marpress, MedPharm Polska, Ortograffiti, Państwowy Instytut Wydawniczy, Poradnia K, Wydawnictwo Warstwy, Wydawnictwo Todo La Mancha, Księgarnia Tuliszków, Księgarnia Universitas, Wydawnictwo Edukacyjne, Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo Lemoniada, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Wolno, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Wydawnictwo Dreams, Retrocegla.pl , Wydawnictwo Promyczek

Sponsor logistyczny: RUCH S.A., Paczka w RUCHu

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.99.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonej do sprzedaży

Wywieś flagę

 • Plakat_święto_niepodległości_2020.PLAKAT

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie