Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Partnerstwo dla rozwoju Krajny

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem Strategii Terytorialnej Partnerstwa dla Rozwoju Krajny, nad którym od wielu miesięcy trwały intensywne prace. Każdy z mieszkańców może wnieść uwagi do projektu korzystając z załączonego formularza w terminie do dnia 22.09.2021 r. Uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: funduszeunijne@wyrzysk.pl

  • grafika o ankietach dla mieszkańców (1)

Powiat Pilski oraz gminy z powiatu pilskiego: Łobżenica, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie oraz gminy z powiatu złotowskiego: Lipka i Zakrzewo przystąpili do projektu pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”.

Centrum Wsparcia Doradczego to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie mniejszych miast oraz powiatów w prowadzeniu skutecznej i efektywnej polityki rozwoju. W ramach projektu samorządy wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów Związku Miast Polskich przygotują dobrej jakości projekty strategii rozwoju społeczno-inwestycyjnego, które pozwolą przyspieszyć rozwój naszego regionu.

Partnerami w tym przedsięwzięciu są: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz samorządy powiatu pilskiego i złotowskiego w tym: Powiat Pilski, Gmina Białośliwie, Gmina Łobżenica, Gmina Lipka, Gmina Zakrzewo, Gmina Wyrzysk, Gmina Wysoka.

  • Grafika ogólna właściwa

Na potrzeby pilotażu zawiązane zostało partnerstwo z gminami powiatu pilskiego pn . „Partnerstwo dla rozwoju Krajny” jako jeden z etapów innowacyjnego przedsięwzięcia w którym nasze samorządy biorą udział.

Pilotaż zakłada zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy wszystkich miast i gmin z obszaru partnerstwa, tych słabszych gospodarczo (zagrożonych trwałą marginalizacją) z samorządami silniejszymi gospodarczo, tak by wykorzystać ich synergię i odkryć inne korzyści, które mogą być czerpane ze wspólnie realizowanych zadań.

W projekcie uczestniczy 38 partnerstw z całego kraju (gminy wiejskie i miejsko- wiejskie oraz miasta powiatowe). W każdym województwie wsparcie doradcze otrzymało od 1 do 3 partnerstw JST, mających pomysł na długofalową współpracę.

Do każdego z wybranych partnerstw JST skierowani zostali doradcy w celu przeprowadzenia procesu planowania strategicznego i projektowego w partnerstwach samorządowych; te działania zakończą się opracowaniem strategii terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa. Uczestniczące w pilotażu samorządy otrzymają wsparcie doradcze w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez partnerstwa jako kluczowe dla rozwoju ich obszaru.

W przyszłości wzmocniona współpraca i doradztwo ekspertów pomogą samorządom w zdobyciu kompetencji do skuteczniejszej realizacji polityki rozwoju oraz zoptymalizowania kosztów świadczenia usług publicznych ponad podziałami administracyjnymi. Projekt ma także pomóc samorządom pozyskiwać pieniądze na realizację projektów z funduszy zewnętrznych.

  • Mapa Partnerstwa

Uczestniczące w projekcie samorządy przygotują wspólnie z zespołem ekspertów projekty dokumentów, które przyczynią się do rozwoju ich społeczności lokalnych. Projekty mają się także przyczynić do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawić jakość w sektorze usług.

Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie dobre praktyki współpracujących samorządów mogą być udostępniane innym gminom. To zachęta do wspólnego przygotowania i prowadzenia inwestycji przez inne samorządy.

Jednym z zadań w ramach projektu będzie przeprowadzenie badań ankietowych wśród różnych środowisk i grup społecznych naszego powiatu. Wyniki badania będą pomocne przy planowaniu i podejmowaniu inicjatyw przez zawiązane Partnerstwo samorządów lokalnych „Partnerstwo dla rozwoju Krajny” dotyczących kierunków rozwoju, ponadto pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie ludzi młodych.

Już 14 stycznia 2021 r. udostępniona zostanie ankieta dla mieszkańców za wypełnienie której już dzisiaj serdecznie dziękujemy. Liczymy na Państwa zaangażowanie, które jest niezwykle istotne, abyśmy odnieśli zamierzone efekty.

Aby wypełnić ankietę należy kliknąć poniższy link:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcsm78mcvo

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie