Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2020-08

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, patronem medialnym – TVP Info.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

ZUS udostępnił wniosek o postojowe dla zleceniobiorców

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępniliśmy wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest to wniosek
o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie.
– informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

 

Dotychczas zleceniobiorcy, żeby otrzymać świadczenie postojowe z powodu pandemii Covid-19 musieli korzystać z pośrednictwa zleceniodawców. Teraz, po wejściu w życie znowelizowanych przepisów mogą samodzielnie złożyć wniosek. W Tarczy 4.0 zostały uchwalone zmiany, które wskazują jakie warunki muszą być spełnione, aby zleceniobiorca (także osoba wykonująca umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) mógł sam złożyć wniosek o świadczenie postojowe, tj. bez pośrednictwa zleceniodawcy. Wnioski mogą być składane przez zleceniobiorców od 24 lipca br. – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Aby starać się o postojowe należy spełnić warunki wskazane w ustawie, m.in.: umowa zlecenia musi być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r., umowa nie może dojść do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania z powodu przestoju w prowadzeniu działalności zleceniodawcy w następstwie COVID – 19. Ważnym warunkiem jest także to, aby przychód z umowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału to jest dla wniosków składanych w lipcu i sierpniu od kwoty 15 994,41 zł.

 

Ponadto w przypadku zleceniobiorców nie mogą oni podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

 

Co ważne, przepisy prawa nie przewidują możliwości składania wniosków za okres wstecz. W tej sytuacji nie można składać wniosku o postojowe uwzględniającego przychody za kwiecień czy maj. Gdy wniosek będzie składany w lipcu, to powinien w nim być wykazany przychód zleceniobiorcy
z wykonywania umowy osiągnięty w czerwcu, a gdy będzie składany w sierpniu – to z lipca.

 

ZUS wypłacił 2,3 mln świadczeń postojowych dla przedsiębiorców i zleceniobiorców na kwotę
4,4 mld zł. W województwie wielkopolskim zrealizowano dotychczas 232,2 tys. przelewów na kwotę ponad 458,2 mln zł. –dodaje rzeczniczka.

Polski Bon Turystyczny – trwa aktywacja bonów. Są już pierwsze płatności bonem

Od 1 sierpnia osoby uprawnione do bonu turystycznego mogą go aktywować na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Niestety wiele osób uprawnionych do bonu, nie ma jeszcze założonego swojego profilu na PUE ZUS. A profil taki można założyć w każdej chwili m.in. przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy podczas wizyty w placówce ZUS - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Bez wniosku

Aby skorzystać z bonu turystycznego nie trzeba składać wniosku. Wystarczy aktywować bon na PUE ZUS. Po aktywacji można bonem zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne
w podmiotach zarejestrowanych na PUE ZUS i wpisanych na listę przez Polską Organizację Turystyczną. Na tą listę wpisało się już ponad
8,5 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego. - informuje Krystyna Michałek.

 

Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Przy aktywacji trzeba podać swoje dane kontaktowe – adres e-mail i nr telefonu komórkowego. Po aktywacji bonu, na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności, przy użyciu, którego będzie można płacić podmiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em.

 

Tylko do 3 sierpnia br. do godz. 10:00 osoby uprawnione aktywowały ponad 189,1 tys. bonów.
Ich łączna wartość to ponad 161 mln zł. Uprawnieni wykonali już 3,2tys. płatności bonem na łączną kwotę 2,5 mln zł.

 

W przypadku pytań o bon turystyczny, zachęcamy do kontaktu ze specjalną całodobową infolinią dotyczącą Polskiego Bonu Turystycznego pod numerem telefonu 22 11 22 111, adres e-mail bon@zus.pl – dodaje rzeczniczka.

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uwaga na oszustów!!!

W internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbują sprzedać bon. „Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Skorzystać z niego mogą tylko osoby uprawnione” - przypomina Polska Organizacja Turystyczna oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano dodatek lub świadczenie wychowawcze (Rodzina "500 plus”). Co ważne bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i można nim zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Lista tych podmiotów jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel. Na tą listę wpisało się już ponad 8,5 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W internecie pojawiły się również oferty płatnych usług dotyczących pomocy przy założeniu PUE ZUS
i aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego. Prosimy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z takich usług. Przypominamy też, że nie należy osobom trzecim udostępniać swojego loginu i hasła do PUE ZUS. Trzeba pamiętać, że na PUE ZUS klienci ZUS mają dostęp do swoich różnych danych – np. do danych na temat zgłoszenia do ubezpieczeń, o zwolnieniach lekarskich, o pobranych zasiłkach. Nikt poza klientem
(lub upoważnioną przez niego osobą) nie powinien mieć dostępu do tych danych. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy przy aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego, powinien  kontaktować się z całodobową infolinią pod nr tel. 22 11 22 111 lub e-mail:
bon@zus.pl. Pomoc w założeniu konta na PUE ZUS każdy zainteresowany uzyska też w każdej placówce ZUS. – dodaje rzeczniczka.

 

Realizacja bonu odbywa się przez PUE ZUS. Od 1 sierpnia bon na platformie PUE ZUS mogą aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia. Aby skorzystać z bonu turystycznego nie trzeba składać wniosku. Bon jest dostępny na PUE ZUS w zakładce [Ogólny], w menu bocznym jest zakładka [Polski Bon Turystyczny] >[Mój bon]. Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Przy aktywacji trzeba podać swoje dane kontaktowe – adres
e-mail i nr telefonu komórkowego.

 

Po aktywacji bonu, na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności, przy użyciu, którego będzie można płacić  podmiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em.

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zapraszamy na Światowy Dzień Ochrony Środowiska w Obornikach

 • a2_dzien_ochrony_srodowiska_1

Zapraszamy na Dzień Akcji Klimatycznej w Rogoźnie

Zapraszamy na Dzień Akcji Klimatycznej w Rogoźnie - 8.08.2020, start godz. 13.00. Szczegóły na plakacie.

 • a2_dzien_klimatu_1

Rekord w liczbie założonych profili na PUE

Założenie profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) jest niezbędne do tego, aby skorzystać
z Bonu turystycznego.
Tylko wczoraj na PUE zarejestrowało się 100 tys. nowych użytkowników.
To absolutny rekord. Łącznie na PUE ma swój profil już ok. 5 mln osób.

 

Coraz więcej osób korzysta z PUE. Tylko wczoraj na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) zarejestrowało się 100 tys. nowych użytkowników. Co ważne założenie profilu jest niezbędne do tego, aby skorzystać z Bonu turystycznego. Realizacja świadczenia bonu odbywa się przez PUE ZUS. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej ZUS. Jest tam także dostępny film pokazujący jak założyć profil na PUE. Pomocą służą również pracownicy ZUS. – dodaje rzeczniczka.

 

Od 1 sierpnia bon na platformie PUE ZUS mogą aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia. Wystarczy, że po wejściu na PUE uzupełnią oni dane kontaktowe. Następnie aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą, którego będą mogli płacić  podmiotom turystycznym. Co ważne za pomocą bonu można dokonywać płatności wielokrotnie aż do jego wyczerpania. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em.

 

Jak dotąd Polacy aktywowali 363 tys. bonów. Złożyli także 19,1 tys. wniosków o dodatkowy bon w związku
z posiadaniem przez dziecko stopnia niepełnoprawności.
Rodzice dokonali 14 tys. płatności bonami na kwotę ok. 10,3 mln zł. Całkowicie wykorzystanych zostało 9,7 tys. bonów.

 

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł. Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wielkopolski Inkubator Zatrudnienia

 • ulotka do projektu Wielkopolski Inkubator Zatrudnienia_1

Skrócone godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wyrzysku

 • Wyrzysk skrócone godziny

Nabór grantów w ramach inwestycji w dziedzictwo lokalne

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią ogłasza nabór

wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu

celów projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Numer naboru: 10/2020/G

Numer i nazwa przedsięwzięcia 2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne

I. Termin składania wniosków: od 2 września 2020 r. do 17 września2020 r.

II. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, od poniedziałku do

piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika

albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym

w ogłoszeniu.

- w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, w dniach od

poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków,

- w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie

internetowej LGD

(https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=141b0553595cb196&&b=673b40574582aa826e2a5b49e92dd83b)

od dnia rozpoczęcia naboru, do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej

z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

III. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych, do 18 000 zł dofinansowania na pojedynczą operację. Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

IV. Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią (§ 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

V. Szczegółowe założenia projektu grantowego i planowane do realizacji zadania: zgodnie z opisem w załączniku 3.

VI. Warunki udzielenia wsparcia: zgodnie z opisem w załączniku nr 2.

VII. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 300 000,00 zł.

 • 20200806130213_10.2020.G ogloszenie o naborze

Konkurs "Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich"

 • Plakat_konkurs_testowy

Sadza płonie. Czad zabija.

 • sadzi

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał:

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż nieruchomości:

Praca w referacie finansowo-księgowym

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy w referacie finansowo-księgowym w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku na pełen etat od dnia 15 września 2020 roku. Szczegóły znajdują się pod adresem: http://wyrzysk.biuletyn.net/?bip=2&cid=1198&id=4757

EtnoPolska2020 w Gminie Wyrzysk

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku realizuje projekt „Nasz błękitny wzór” z dofinansowania Narodowego Centrum Kultury. Program, z którego udało się pozyskać fundusze nosi nazwę EtnoPolska. Jest on odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Zadaniem Projektu „Nasz błękitny wzór” jest popularyzacja "Wzornika haftu krajeńskiego" autorstwa dr hab. Doroty Angutek wśród mieszkańców Gminy Wyrzysk.

W tym celu zostały zorganizowane warsztaty haftu krajeńskiego prowadzone przez Elżbietę Brzezińską. Pani Elżbieta jest osobą zaangażowaną w rękodzieło ludowe, zdobywczynią nagród w Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk organizowanym w Szubińskim Domu Kultury w dziedzinie haftu. Od momentu zapoznania się ze wzorami haftu krajeńskiego jej zainteresowania skupiają się wokół niego. Uczestniczki warsztatów zatem mogły poznawać tajniki haftu od osoby z dużą wiedzą i umiejętnościami w tej dziedzinie. Podczas spotkań z haftem zostały omówione zasady kompozycji, cechy wyróżniające wzór krajeński. Zebrane grono hafciarek, pod okiem prowadzącej, wykonało zestawy serwet według swojego pomysłu.

Drugim zadaniem promującym "Wzornik haftu krajeńskiego" były warsztaty ceramiki. Prowadzenie tych spotkań powierzone zostało absolwentce Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu pani Agacie Urbańskiej-Krasowskiej, która realizuje swoje bogate zamysły twórcze w ramach pracowni artystycznej „Kurza Chata”. Niezwykła kreatywność uczestników warsztatów, odwaga w podejściu do tematu zaowocowały powstaniem niepowtarzalnych przedmiotów, na których pięknie wygląda nasz błękitny, krajeński wzór.

Kolejnym działaniem podjętym w celu realizacji zadań projektu było wykonanie wieńca dożynkowego oraz strojów krajeńskich. Zamiarem pomysłodawców było zaprezentowanie owoców tych działań podczas dożynek gminnych lecz ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju prezentacja odbyła się tylko podczas parafialnych dożynek w Osieku nad Notecią w dniu 15 sierpnia.

Wieniec powstawał w Skansenie dzięki przychylności Dyrektora pana Romana Skiby. Pracownicy Muzeum zaangażowani w projekt dołożyli wiele starań w wykonanie swego zadania. Bowiem praca nad wieńcem zaczyna się już wiosną, kiedy trzeba pomyśleć jakie gatunki roślin, niespotykane na co dzień, będą niezbędne.

Dla potrzeb tegorocznego wieńca zasiane zostały, między innymi: proso i len, rzadko uprawiane obecnie a tradycyjnie w wieńcu występujące. Grupa projektowa zadbała o bogaty skład ziół, traw i zbóż z naszych pól i łąk aby tradycji stało się zadość. Efektem prac jest wieniec w kształcie korony pleciony z czterech gatunków zbóż podstawowych: pszenicy, żyta, jęczmienia oraz owsa z dodatkiem dorodnych kłosów pszenżyta, tak często spotykanego obecnie na polach. Do splotów użyto sznurka konopnego, nici oraz drutu florystycznego. Nad powstaniem wieńca pracowały następujące osoby: Elżbieta Brzezińska, Lucyna Bogdańska, Iwona Niemczewska, Grażyna Matuszewska, Agnieszka Urban oraz Justyna Liszka. Nie zabrakło męskiego wsparcia z jakim pośpieszył pan Tomasz Bogdański. Nad całością czuwała koordynator Projektu podpisana niżej.

Stroje krajeńskie przygotowane zostały na podstawie konsultacji i zebranych materiałów mówiących o tym temacie. Zdobi je ręcznie wykonany haft skomponowany zgodnie z zasadami, jakimi kieruje się haft krajeński.

Jak każde przedsięwzięcie planowane z dużym wyprzedzeniem, tak i ten Projekt napotkał podczas realizacji nieprzewidziane trudności. Największym z nich były obostrzenia wynikające z walki z koronawirusem. W trudnym czasie epidemii realizację Projektu wsparła Burmistrz Wyrzyska pani Bogusława Jagodzińska, za co serdecznie dziękuję.

Dziękuję także wszystkim zaangażowanym w Projekt, wspierającym i przychylnym osobom za wszelką pomoc w organizacji zaplanowanych wydarzeń.

Wszystkie efekty działań, w ramach projektu „Nasz błękitny wzór”, zaprezentowane zostaną w ostatnią wakacyjną sobotę, 29 sierpnia 2020 roku, na terenie bulwarów wyrzyskich. W tym dniu, w godzinach od 12.00 do 15.00 można będzie nie tylko obejrzeć rzeczy powstałe na warsztatach ale i spotkać się z Uczestnikami.

Serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie.

Koordynator Projektu
Katarzyna Turbiak

 • IMG_1279
 • IMG_1286
 • IMG_1783
 • wieniec2020 skansen
 • wieniec2020skansen1
 • _MG_1707
 • _MG_1903
 • _MG_1918
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 20200720_171615
 • IMG_1156
 • 8184_19

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie