Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

PSZOK

Informacja o zmianach dni otwarcia PSZOK

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, o zmianie dni otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią zgodnie z Zarządzeniem NR.0050.33.2022 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 17 lutego 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wyrzysk.

Od 1 marca 2022 roku PSZOK będzie otwarty we wtorki, czwartki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów w PSZOK może być okresowo wstrzymane, a informacja będzie umieszczona na stronie www.wyrzysk.pl

W związku z powyższą zmianą w poniedziałek 28.02.2022 r. PSZOK będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszam.

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

  • PSZOK zmiany otwarcia

Informujemy, że z dniem 15.02.2021 r. zostaje otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Osieku nad Notecią przy ulicy Przemysłowej 13. Każdy mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację i uiszcza comiesięczną opłatę, może oddać odpady w ramach opłaty miesięcznej uiszczanej do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku z uwzględnieniem limitów i ograniczeń wskazanych w Regulaminie PSZOK.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów z terenu Gminy Wyrzysk:
    1) papier, w tym opakowania z papieru i tektury;
    2) metale, w tym opakowania z metali
    3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych,
    4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
    5) szkło, w tym opakowania ze szkła,
    6) bioodpady, w tym odpady ulegające biodegradacji,
    7) odpady niebezpieczne, w tym lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz opakowania po farbach, olejach, rozpuszczalnikach,
    8) przeterminowane leki i chemikalia,
    9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
    10) zużyte baterie i akumulatory,
    11) kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
    12) meble i inne odpady wielkogabarytowe (przygotowane w taki sposób, aby zajmowały jak najmniej miejsca),
    13) zużytych opon w ilości 4 szt./rok z jednego gospodarstwa domowego;
    14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 1000 kg/rok z jednego gospodarstwa domowego, pochodzących z drobnych prac
wykonywanych we własnym zakresie, z zastrzeżeniem, że nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które
wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej;
    15) odpadów tekstyliów i odzieży.

PSZOK będzie otwarty w poniedziałki, środy w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Wyrzysk planowana jest mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w I i II półroczu. O terminach poinformujemy później.

 

ZARZĄDZENIE NR.0050.15.2021 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wyrzysk

 

 

  • Resized_20210215_121738 nowe

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie