Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

01

Dnia 07.01.2023 PSZOK będzie nieczynny

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że dnia 07.01.2023 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią będzie nieczynny. Zapraszamy do korzystania z PSZOK-u w pozostałe dni we wtorki, czwartki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów w PSZOK-u może być okresowo wstrzymane, a informacja będzie umieszczona na stronie www.wyrzysk.pl

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)

Szanowni Państwo,


Od 1 stycznia 2023 r. pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl dostępna będzie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) – oficjalna, rządowa aplikacja do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

c-KOB umożliwia w prosty sposób założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy - Prawo budowlane.

Dotychczas książka obiektu budowlanego miała formę wyłącznie papierową. Od 1 stycznia 2023 r. pojawi się możliwość prowadzenia książki w postaci elektronicznej w systemie c-KOB. W dalszej perspektywie system stanie się wyłącznym narzędziem do prowadzenia książki obiektu budowlanego i niemożliwym stanie się prowadzenie jej w formie papierowej.

Wszelkie informacje nt. c-KOB, a także folder informacyjny, znajdą Państwo na poniższych stronach:
https://www.gunb.gov.pl/strona/c-kob
https://www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi-0#c-KOB

System c-KOB jest bardzo korzystny dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Jego
podstawowe zalety to:
- pełna kontrola nad aktualnością przeglądów,
- funkcja powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,
- szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,
- łatwa edycja danych,
- automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
- niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,
- niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów,
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

Do korzystania z aplikacji c-KOB nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu, czy oprogramowania. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest także wersja mobilna na smartfony do pobrania ze sklepu Google Play, czy Apple AppStore, a aplikacja c-KOB jest oczywiście całkowicie bezpłatna.


Z poważaniem
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Dorota Cabańska

Uwaga! Nowe rachunki bankowe

Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. aktywne są już tylko nowe rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym w Więcborku.

Na rachunek bankowy o numerze 52 8162 0003 0027 5365 2000 0010 prosimy o wpłacanie m.in.: podatku od środków transportowych, opłaty za psa, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za najem i dzierżawę, opłaty adiacenckiej, opłat za użytkowanie wieczyste i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, opłat za koncesje i licencje, w tym za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych.

Indywidualne numery rachunków dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały Państwu dostarczone w grudniu 2022 roku, natomiast indywidualne numery rachunków na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne dla osób fizycznych zostaną dostarczone w lutym 2023 roku.

Spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych

W związku z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 LGD Krajna nad Notecią zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące dotacji z zakresu edukacji, kultury, włączenia społecznego, integracji społecznej i innych obszarów skierowanych dla organizacji pozarządowych.

W ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) możliwa będzie realizacja przedsięwzięć m.in. z następujących zakresów wsparcia:

1. Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego.
2. Włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji.
3. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.
4. Działania w zakresie podniesienia jakości edukacji - bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów (wraz z rodzicami) i nauczycieli.
5. Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną
6. Wspieranie uczenia się przez całe życie - Wsparcie osób dorosłych w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych, w tym uniwersytetów III wieku.
7. Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

Realizacja powyższych zakresów będzie możliwa w ramach następujących typów operacji:
- operacja standardowa składana przez podmiot działający na obszarach wiejskich
- projekty grantowe
- projekty partnerskie

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.lgdkrajna.pl/Spotkanie-konsu-acyjne-dla-organizacji-pozarzadowych-,1597,pl.html

 • 1670926466_plakat

Koncert noworoczny

 • 323766335_874540253889702_4767324833713977591_n

Koncert kolęd "Kolęda Łączy Pokolenia"

 • 322387945_1885608728446163_6636050116838719255_n

Czyste Powietrze 3.0 od 3 stycznia 2023

Od nowego roku wystartowała nowa wersja Programu Czyste Powietrze. Dzięki zmianom można pozyskać większe niż dotychczas środki do wymiany kopciuchów, termomodernizacji oraz montażu fotowoltaiki w domu jednorodzinnym. Najwyższą dotację uzyskamy do kompleksowej termomodernizacji domu.

Kluczową zmianą ułatwiającą dostęp do wsparcia jest podwyższenie progów dochodowych osób przystępujących do programu, próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie ze 100 tys. do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji z 41 tys. do 66 tys. zł.

Przy podwyższonym dofinansowaniu kryterium dochodowe wzrosło z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2189 zł do 2651 zł w gosp. jednoosobowym. Maksymalna wysokość dotacji wzrosła z 47 tys. zł do 99 tys. zł. Przytoczone maksymalne kwoty dotyczą kompleksowej termomodernizacji połączonej z wymianą ogrzewania oraz montażem fotowoltaiki.

Przy najwyższym poziomie dofinansowania kryterium dochodowe również zostało dopasowane do rewaloryzacji płac, rent/ emerytur i wzrośnie do 1090 zł (gospodarstwa domowe wieloosobowe) oraz do 1526 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Maksymalne dofinansowanie w tym przypadku wyniesie 136 200 zł.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

oraz u konsultantów w gminnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym.

 • Nowe CP_Obraz1
 • Nowe CP_Obraz2
 • Nowe CP_Obraz3
 • Nowe CP_Obraz4
 • Nowe CP_Obraz5
 • Nowe CP_Obraz6
 • Nowe CP_Obraz7
 • Nowe CP_Obraz8
 • Nowe CP_Obraz9
 • Nowe CP_Obraz10
 • Nowe CP_Obraz11

Nieodpłatne porady prawne

 • Nieodpłatna pomoc prawna plakat Wyrzysk

Odbiór choinek „żywych”

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, iż w styczniu i lutym w dniach, w których realizowany będzie odbiór odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych, będą również odbierane choinki „żywe”, wystawione przez właścicieli nieruchomości obok worków brązowych (zabudowa jednorodzinna), lub pojemników brązowych w altanach śmietnikowych (zabudowa wielolokalowa).

Należy pamiętać, że wystawione choinki muszą być pozbawione ziemi, doniczek oraz ozdób świątecznych, w przeciwnym razie nie zostaną odebrane.

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

 

Warsztaty dla podmiotów korzystających ze środowiska

 • Warsztaty dla podmiotów plakat

Stand-up - ARKADIUSZ JAKSA JAKSZEWICZ & TOMASZ BORAS

 • 8883_01

Nasz pomysł na ochronę środowiska „Grasz - dbasz o środowisko"

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie

„Nasz pomysł na ochronę środowiska” VIII edycja „Grasz – dbasz o środowisko”

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

 1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
 2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod adresem: https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-viii-edycja

Zachęcamy do adopcji psów ze schroniska CYWIL w Rybowie

Pamiętajcie, że adopcją jednego zwierzaka nie naprawimy świata, ale temu jednemu psu zmienimy cały świat – na lepsze.

 

Bezdomne psy, wyłapywane na terenie gminy Wyrzysk trafiają do schroniska dla zwierząt
w Rybowie (dokładny adres Rybowo 51, 62-130 Gołańcz). Tu przechodzą okres kwarantanny,
po którym mogą trafić do nowych właścicieli.

Jest wiele powodów, dla których ludzie decydują się zaadoptować psa ze schroniska. Większość kieruje się sercem, wzrusza ich los cierpiących zwierząt, chcą pomóc przynajmniej jednemu z nich, przygarniając życiowego rozbitka pod swój dach.

Każdy z mieszkańców gminy może wybrać w schronisku psa dowolnej maści, wieku i rasy, zapewniając mu szczęśliwy dom. Czworonożny pupil odwdzięczy się bezwarunkową przyjaźnią
na całe życie. Wszystkie psy przebywające w schronisku posiadają mikroczipy, są wykastrowane, posiadają aktualne szczepienia, są zadbane i znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną. Obecnie w schronisku na nowy, przyjazny dom i życzliwego właściciela czeka dużo piesków.

Dla uzyskania bliższych informacji, bądź poradzenia się w sprawie adopcji któregoś
z czworonogów należy się skontaktować z pracownikiem schroniska – tel. +48 573 221 484
lub komendant Straży Miejskiej w Wyrzysku tel. 67 286 41 28.

Poniżej przedstawiamy nasze gminne psiaki.

Małe i duże (średnie też), młodsze i starsze, suczki i samce, krótkowłose i długowłose, spokojne i pełne energii, miłośnicy biegania i powolnych spacerów, grzeczne i czasem krnąbrne, ułożone i do wychowania, fani ganiania za piłką i wylegiwania się na kolanach…

W schronisku znajdziesz każdego psa. Przyjdź, zakochaj się, adoptuj!

 • 20230105_123053
 • Screenshot_20230105-120708_Chrome
 • Screenshot_20230105-120727_Chrome
 • Screenshot_20230105-120738_Chrome
 • Screenshot_20230105-120746_Chrome
 • Screenshot_20230105-120817_Chrome
 • Screenshot_20230105-120826_Chrome
 • Screenshot_20230105-120832_Chrome
 • Screenshot_20230105-120839_Chrome
 • Screenshot_20230105-120846_Chrome
 • Screenshot_20230105-120852_Chrome
 • Screenshot_20230105-120927_Chrome
 • Screenshot_20230105-120933_Chrome
 • Screenshot_20230105-120953_Chrome
 • Screenshot_20230105-120959_Chrome
 • Screenshot_20230105-121005_Chrome
 • Screenshot_20230118-090103_Chrome

Fitness WOŚP Party

 • 325994599_1304857346961266_6190968130659589690_n

Dancing WOŚP

 • 326017495_870968494055478_7421077625025789675_n

Turnieje Piłki Siatkowej i Halowej WOŚP

 • 326163208_714385406958779_5165110811762746650_n

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniem  w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

ZARZĄDZENIE NR.0050.11.2023 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 19 stycznia 2023 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

Konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu wpierania przeciwdziałania uzależnieniom

Propozycje na ferie w bibliotece

Zachęcamy do udziału w zajęciach proponowanych na ferie przez Bibliotekę Publiczną w Wyrzysku i Osieku nad Notecią.

 • FERIE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WYRZYSKU (1)
 • plakat 2 ferie Osiek 2023

Kiermasz ciasteczek i kartek okolicznościowych

 • 323434354_701324508372790_4175793375183447642_n

VIII bieg i marsz na Dębową Górę

 • 327276020_709711124112501_4313892093300955491_n

Zimowe spotkanie przy choince

 • 327124061_1822160611520213_7699033650679504825_n

31 Finału WOŚP

Wielkie odliczanie do 31. Finału WOŚP. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę 29 stycznia 2023 roku w sali wiejskiej przy OSP w Osieku nad Notecią i na sali widowiskowej w Wyrzysku. Serdecznie zapraszamy!!!

 • 31 Finału WOŚP (1)
 • 31 Finału WOŚP (2)
 • 31 Finału WOŚP (3)

Ferie na sportowo 2023

Zapraszamy na Ferie na Sportowo 2023 z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wyrzysku. 

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://osirwyrzysk.pl/2023/01/05/ferie-na-sportowo-2023/?fbclid=IwAR0liZmxrD50QiesMuCzANd8s8bN5ILdbu76jlYHSEKPoLBkiGwflm7WS00

 • Zajecia-bezplatne-dla-dzieci
 • gry-i-zabawy-
 • Darmowe-wejscia

Rekrutacja do przedszkoli i klas I na rok szkolny 2023/2024

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie rekrutacji do przedszkoli i klas I na rok szkolny 2023/2024, w których określone są terminy oraz kryteria rekrutacji.
➡️Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Gminy Wyrzysk pod adresem: https://www.wyrzysk.pl/453,rekrutacja-2023-2024

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie