Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Akty prawne

UCHWAŁA NR LVI/536/2022 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR XLIV/444/2022 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR XXIX/259/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 9 listopada 2020 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Wyrzysk, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XXIX/258/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 9 listopada 2020 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XXIX/257/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 9 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR XXV/235/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XXV/234/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXV/233/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyrzysk, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XXV/232/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIV/ 228 /2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk

UCHWAŁA NR XIX/182/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 31 stycznia 2020 roku
w sprawie wystąpienia Gminy Wyrzysk ze Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie