Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

08

Mycie i dezynfekcja pojemników - zmiana terminu

  • Gospodarowanie odpadami zmina terminu

ZUS na dyżurze w sprawie 300 plus

ZUS na dyżurze w sprawie 300 plus

 

Chcesz złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start”? Nie wiesz jak to zrobić. Przyjdź do ZUS-u i skorzystaj z pomocy ekspertów, którzy pomogą wypełnić wniosek online. Weź ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, adres mailowy oraz orzeczenie
o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą
z niepełnosprawnością. Musisz również znać numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza pociecha.

 

W tym roku obsługą i wypłatą świadczeń 300 plus, w ramach programu „Dobry Start”, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać tylko elektronicznie poprzez: Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.

 

Część z rodziców wniosek o wyprawkę szkolną złożyła w pierwszych tygodniach lipca. Ci którzy, jeszcze tego nie zrobili, mają czas do końca listopada. Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych ekspertów, zarówno po to, by założyć profil PUE i jak i złożyć wniosek o 300 plus. Z pomocy pracowników ZUS można również skorzystać podczas licznych dyżurów organizowanych w urzędach i placówkach pocztowych. Terminy dyżurów pracowników ZUS w innych instytucjach można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce „Dobry Start”.

 

Świadczenie z programu "Dobry Start" wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy. Rodzice, którzy korzystają z kart przedpłaconych wydanych np. przez MOPS-y, GOPS-y nie mogą wskazywać rachunku z karty. Muszą podać osobiste konto w banku. Coraz częściej obserwujemy, że klienci wpisują we wniosku rachunek z karty przedpłaconej wydanej przez MOPS, GOPS i pieniądze wracają do ZUS. Warto więc sprawdzić, czy we wniosku wpisujemy poprawny numer rachunku.

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Elektroniczne potwierdzenia na PUE dla świadczeniobiorców

Elektroniczne potwierdzenia na PUE dla świadczeniobiorców

 

Od 31 lipca tego roku już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na potwierdzeniu mogą znaleźć się informacje dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków, czy wysokości świadczenia.
Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS i można go przekazać do instytucji, która tego oczekuje.

 

Dotychczas tylko ubezpieczeni i płatnicy składek mogli samodzielnie generować elektroniczne potwierdzenia
o danych zgromadzonych w ZUS na PUE ZUS. Od 31 lipca taką możliwość zyskali również świadczeniobiorcy. Na zmianach zyskali również ubezpieczeni. Teraz mogą również wygenerować potwierdzenie z informacją, że nie pobierają żadnego świadczenia.

 

Potwierdzenie danych to dokument elektroniczny podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nie wymaga już podpisu pracownika ZUS. Każde potwierdzenie zawiera dane, które pozwalają na jego jednoznaczną identyfikację, czyli unikalny numer (znak) oraz datę utworzenia potwierdzenia. Jest to dowód, że dokument został utworzony w systemie informatycznym ZUS.

 

Do kogo skierowany jest portal PUE?

Platforma Usług Elektronicznych ZUS to narzędzie dla wszystkich klientów, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Już ponad 8 mln osób założyło profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Swój profil na PUE ZUS mają zarówno przedsiębiorcy, lekarze, osoby pracujące, jak i emeryci czy renciści.

 

Na PUE można załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym bez wychodzenia z domu. Na swoim profilu każdy znajdzie odpowiednią dla siebie zakładkę: ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik składek, lekarz. W zakładce znajdują się dane i usługi, z których można skorzystać.

 

Założenie konta na PUE ZUS trwa zaledwie kilka minut. Można to zrobić bez wychodzenia z domu – przez internet - za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej. Można także założyć konto
w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS lub tradycyjnie w placówce ZUS.
Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć szczegółowe informacje jak założyć profil na PUE ZUS.

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kosztowo - Północ

STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności

Spotkanie informacyjne dotyczące programu CZYSTE POWIETRZE

Spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

 

Burmistrz Gminy Wyrzysk  zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.
Spotkanie odbędzie się w Sali Klubu Miejskiego dnia 13 sierpnia 2021 r. o godz. 13.00
Osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. spotkaniu, prosimy o zgłoszenie chęci udziału:
•    telefonicznie – (67) 286 41 43, (67) 286 41 19
•    e-mail: czystepowietrze@wyrzysk.pl
•    osobiście w UM Wyrzysk pok. nr 22, 30
Z uwagi na konieczność spełnienia obowiązujących wymogów sanitarnych, zawiązanych z epidemią COVID-19 - liczba miejsc na spotkaniu ograniczona.
Celem spotkania jest omówienie ogólnych zasad skorzystania z Programu CZYSTE POWIETRZE.

  • Czyste powietrze - logotypy

INFORMACJA dotycząca przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią w Al. Rydzyńskich

INFORMACJA

dotycząca:

Przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią w Al. Rydzyńskich”

Wykonawca informuje, że od dnia 11.08.2021r. przystępuje do robót drogowo-sanitarnych i uniemożliwi przejazd w Al. Rydzyńskich w godzinach od 8.00 do 16.00. W związku z powyższym prosi mieszkańców o parkowanie samochodów użytkowanych w ciągu dnia, poza terenem budowy w okresie co najmniej do 18.08.2021r. Udostępnienie przejazdu w nagłych wypadkach należy na bieżąco konsultować z kierownikiem robót.

Ponadto, Burmistrz Wyrzyska, prosi o ustawienie pojemników z odpadami do wywozu na ul. Bydgoską.

Przepraszamy za utrudnienia.

  • Kanalizacja Aleja Rydzyńskich

Konsultacje Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęcamy do aktywnego zgłaszania uwag/opinii do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: #konsultacje .

 

  • Wspólna polityka rolna - lipiec - minister zaprasza fb

Bezpłatne badania mammograficzne

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych, które odbędą się w środę, 18 sierpnia w Wyrzysku. Szczegóły znajdują się na plakacie.

  • SKM_C284e21081608020

Zwołanie Zebrania Wiejskiego Sołectwa Falmierowo

OGŁOSZENIE

Burmistrza Wyrzyska

z dnia 16 sierpnia 2021 roku

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Falmierowo

Zwołuję na dzień
30 sierpnia 2021 r. o godz. 19:00
w świetlicy wiejskiej w Falmierowie Zebranie Wiejskie, podczas którego dokonany zostanie wybór Sołtysa.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania;

2. Wybór protokolanta;

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania;

4. Wybór komisji skrutacyjnej;

5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa;

6. Głosowanie;

7. Ogłoszenie wyniku głosowania;

8. Dyskusja i wnioski.

Podczas zebrania obowiązują zasady związane z wystąpieniem stanu epidemii. Obowiązkowe będą maseczki ochronne. Proszę również o zabranie własnych długopisów.

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

Zaszczep się i Ty!

Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska i Przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku Roman Łuka zachęcają do szczepień przeciw COVID-19. Gmina Wyrzysk rozdysponowała ulotki informujące o szczepieniach, które trafią do mieszkańców.

Na dzień 17 sierpnia 2021 roku w Gminie Wyrzysk w pełni zaszczepionych mamy 6 157 mieszkańców, tj. 44,5%.

  • ulotka w krzywych a
  • ulotka w krzywych b

MOBILNY PUNKT SPISOWY W GMINIE WYRZYSK

MOBILNY PUNKT SPISOWY W GMINIE WYRZYSK

Gminny Komisarz Spisowy w Wyrzysku informuje, że w dniu 26 sierpnia 2021 roku w godzinach od 9.30 do godz. 14.30 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku przy ul. Targowisko 2 zostanie utworzony mobilny punkt Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Przypominam, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Każdy może spisać siebie i wszystkich członków rodziny – prosimy o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich domowników.

Gminny Komisarz Spisowy

(-) Bogusława Jagodzińska

 

Wyłożenie projektu MPZP wsi Rzęszkowo

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Burmistrza Wyrzyska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo.
Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://wyrzysk.biuletyn.net/?bip=1&cid=1567

82. rocznica wybuchu II wojny światowej

1. września 2021 roku w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej nie zapomnijmy o tych, dzięki którym dzisiaj możemy cieszyć się wolnością!
Zapraszamy, do złożenia wiązanek i zapalenia zniczy pod pomnikiem zamordowanych przez Hitlerowców w listopadzie 1939 r. mieszkańców Wyrzyska.
Uroczystość odbędzie się o godz. 12.00. Zbiórka o godz. 11.45 pod Urzędem Miejskim w Wyrzysku.
  • Plakat 1 września 2021

Mobilny punkt spisowy w Gminie Wyrzysk

Gminny Komisarz Spisowy w Wyrzysku informuje, o utworzeniu mobilnych punktów spisowych na terenie gminy Wyrzysk:

Lp

Miejscowość, adres

Data

Godzina

1

Osiek nad Notecią

Świetlica wiejska

ul. Główna 22A

01.09.2021 r. (środa)

 

12.09.2021 r.(niedziela)

16.00 - 20.00

 

9.00 –16.00

2

Wyrzysk

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Targowisko 2

01.09.2021 r. (środa)

 

 

22.09.2021 r. (środa)

9.00 – 14.00

 

 

9.00 – 14.00

3.

Glesno

Szkoła Podstawowa

19.09.2021 r. (niedziela)

9.00 – 14.00

4.

Falmierowo

Szkoła Podstawowa

23.09.2021 r. (czwartek)

15.30 – 20.00

Każdy może spisać siebie i wszystkich członków rodziny – prosimy o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich domowników.

Gminny Komisarz Spisowy

(-) Bogusława Jagodzińska

  • Mobilny punkt spisowy 01

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie