Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

04

IV Gminny Konkurs Recytatorski

We wtorek, 27 marca 2018 roku, w Szkole Podstawowej w Gleśnie odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem "Przedszkolak w świecie poezji". Udział w nim wzięły dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Wyrzysk. Celem konkursu była promocja literatury dziecięcej oraz integracja dzieci. Zanim przystąpiono do części konkursowej, wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego w Gleśnie, które przedstawiły bajkę pt. "Czerwony Kapturek".

Zmaganiom uczestników przyglądało się jury w składzie: Małgorzata Szcześniak, Magdalena Strzałkowska, Barbara Pawlak i Piotr Radwański. Po długich naradach wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobyła Lena Słabik (Przedszkole Osiek nad Notecią), drugie miejsce przypadło Mai Teska (Przedszkole Osiek nad Notecią), a trzecie Bartkowi Dróbka (SP Falmierowo). Jury przyznało trzy wyróżnienia, które otrzymały: Nadia Goła (SP Falmierowo), Magdalena Nalewajska (Przedszkole Wyrzysk) oraz Nadia Wika (Przedszkole Osiek nad Notecią).

Po konkursie wystąpiła klasa pierwsza SP w Gleśnie z przedstawieniem pt. "Bal lal". Nagrody ufundowane przez Gminę Wyrzysk, wręczył zastępca Burmistrza Wyrzyska Tadeusz Perliński.

 • DSC6556_01.jpg
 • DSC6556_02.jpg
 • DSC6556_03.jpg
 • DSC6556_04.jpg
 • DSC6556_05.jpg
 • DSC6556_06.jpg

Uroczysta Msza Święta w rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II

 • -

Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców

Wkrótce ruszy zaplanowane na ten rok zadanie pn. „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców - odnowa miejsc wypoczynku i historii”. Dzięki temu w najbliższych miesiącach kolejna część należąca do centrum miasta wypięknieje. Przebudowane zostaną ciągi komunikacyjne przy ul. Aleje, zagospodarowany będzie przyległy skwer, a pomnik Chrystusa Króla przejdzie renowację.

W ubiegłym tygodniu Gmina Wyrzysk podpisała umowę z wykonawcą pierwszej części inwestycji. W ramach umowy zostanie wykonana droga o nawierzchni z kostki betonowej, ciąg pieszo-jezdny, schody i podjazd dla niepełnosprawnych. Wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa, powstaną balustrady oraz elementy małej architektury. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu wybrana została firma Feed-Tel Sp. z o.o. z Wyrzyska. Wartość oferty 316.520 złotych.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe dotyczące zagospodarowania skweru leżącego przy ulicy Aleje. W ramach zadania planuje się wykonanie alejek spacerowych oraz utwardzeń z kostki granitowej. W centralnym punkcie skweru osadzony zostanie głaz kamienny, na którym będą zamontowane dwie tablice z wygrawerowaną mapą i opisem gminy. Całość zostanie uzupełniona elementami małej architektury, takimi jak: ławki, stoliczki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery. Nie zabraknie miejsca na zieleń. Zamontowane zostaną słupy z oświetleniem ledowym. Dla poprawy bezpieczeństwa teren będzie monitorowany.

Renowacji poddany zostanie znajdujący się na frontowej części skweru pomnik Chrystusa Króla. Na to zadanie Gmina Wyrzysk pozyskała środki zewnętrzne. Kwota dofinansowania wynosi 129.864 złote.

 • -

Hala sportowa po pierwszym etapie modernizacji

Zakończył się pierwszy etap zadania pn. „Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno–użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej".

Prace rozpoczęto w październiku ubiegłego roku. Pierwsza część inwestycji polegała głównie na dostosowaniu budynku do wymogów obecnych przepisów budowlanych poprzez oddzielenie pomieszczeń hali sportowej i budynku socjalno-użytkowego oraz dostosowanie konstrukcji stalowej dachu i słupów pod względem pożarowym. Zamontowane zostały brakujące stężenia w konstrukcji stalowej dachu hali sportowej. Wykonano również instalację stanowiącą źródło ciepła w sali sportowej oraz instalację wentylacji mechanicznej. Prace objęły także zewnętrzną część budynku. W ramach zadania docieplono ściany i wykonano obróbki blacharskie z wymianą rynien i montażem instalacji odgromowej.

Koszt pierwszego etapu inwestycji, której wykonawcą wybranym w drodze przetargu został Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka z Margonina to 641.965,50 złotych.

Wkrótce Gmina Wyrzysk przystąpi do drugiego etapu inwestycji, który obejmie dalsze prace w budynku hali sportowej. Wyremontowana zostanie widownia, zaplecze socjalne, szatniowe i administracyjne dla nauczycieli i trenerów. Obiekt zostanie przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. W budynku socjalno–użytkowym z bazą noclegowo-wypoczynkową powstanie siłownia oraz sala fitness. Planuje się także przebudowę kotłowni, która będzie zasilana paliwem gazowym.

 • IMG_7630.jpg
 • IMG_7635.jpg
 • IMG_7650.jpg
 • IMG_7681.jpg
 • IMG_7748.jpg

Droga Polski do niepodległości

 • -

W rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II

W niedzielę, 8 kwietnia 2018 roku, w kościele pw. św. Marcina w Wyrzysku odbyły się obchody 13. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Na uroczystości nie zabrakło m. in. Burmistrza Wyrzyska – Bogusławy Jagodzińskiej, przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku – Stefana Rymera, a także licznych delegacji organizacji i stowarzyszeń, szkół, harcerzy oraz wielu mieszkańców miasta i gminy.

Uroczystą Mszę św., którą odprawił ks. Proboszcz Mariusz Stachowiak uświetniła oprawa muzyczna Wyrzyskiego Chóru Męskiego i Wyrzyskiego Chóru „Canto” pod dyrekcją dr hab. Piotra Jańczaka. W trakcie mszy nie zabrakło wielu wspomnień Jana Pawła II - wielkiego człowieka, papieża, Polaka i honorowego obywatela naszego miasta.

Po mszy delegacje i zgromadzeni mieszkańcy złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem Jana Pawła II.

 • IMG_7900.jpg
 • IMG_7905.jpg
 • IMG_7908.jpg
 • IMG_7909.jpg
 • IMG_7911.jpg
 • IMG_7917.jpg
 • IMG_7920.jpg
 • IMG_7922.jpg
 • IMG_7931.jpg
 • IMG_7933.jpg
 • IMG_7936.jpg
 • IMG_7945.jpg
 • IMG_7950.jpg
 • IMG_7953.jpg
 • IMG_7961.jpg
 • IMG_7964.jpg
 • IMG_7965.jpg
 • IMG_7967.jpg
 • IMG_7972.jpg
 • IMG_7974.jpg
 • IMG_7976.jpg
 • IMG_7978.jpg
 • IMG_7985.jpg
 • IMG_7988.jpg
 • IMG_7993.jpg
 • IMG_7994.jpg
 • IMG_8004.jpg
 • IMG_8014.jpg
 • IMG_8016.jpg
 • IMG_8022.jpg
 • IMG_8026.jpg

Badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od kwietnia do czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badanie-wykorzystania-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-gospodarstwach-domowych/

 • -
 • -

Dofinansowanie do pieca nawet do 3000 zł

Informujemy, że od 5 kwietnia 2018 r. startuje akcja dotycząca dofinansowania do wymiany pieca węglowego na gazowy w wysokości nawet do 3000 zł. Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane od 2 maja 2018 r.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.pgnig.pl/dofinansowanie

Od 1 maja zaczynają obowiązywać uchwały antysmogowe

 • -

Bezpłatna mammografia

 • -

30 kwietnia 2018 r. - Urząd Miejski w Wyrzysku będzie nieczynny

 • -

Nabór wniosków na odnowę zabytków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Szczegóły w pliku poniżej.

Azbest - pozbądź się problemu

Od dnia 16 kwietnia 2018 r. można składać w urzędach gmin powiatu pilskiego właściwego dla położenia danej nieruchomości wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

 • -

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ WYRZYSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - komendanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku na pełen etat od dnia 1 maja 2018 roku.

Treść ogłoszenia - pobierz

Konsultacje w sprawie w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyrzysk.
 

Wystawa prac Agnieszki Fonrath

W poniedziałek, 9 kwietnia 2018 roku, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku odbyło się otwarcie wystawy prac artystycznych Agnieszki Fonrath "Tunel Abstrakcji". Przybyłych gości powitała dyrektor M-GOK Magdalena Smełsz. W wydarzeniu oprócz licznych mieszkańców udział wzięła również Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska.

„Tunel Abstrakcji” to pierwsza wystawa prac Agnieszki Fonrath z Osieka nad Notecią. Artystka podczas spotkania podkreślała, że jej prace w większości są oderwane od rzeczywistości. Maluje kosmos, ale są także portrety.

Słów uznania dla autorki wystawy nie kryła burmistrz Bogusława Jagodzińska: - To, co zobaczyłam, niewątpliwie jest sztuką. Cieszę się ogromnie, że mamy tak utalentowaną mieszkankę w naszej gminie. Dobrze się stało, że pani Agnieszka zdecydowała się swoje dzieła pokazać światu.

 • IMG_8061.jpg
 • IMG_8065.jpg
 • IMG_8075.jpg
 • IMG_8105.jpg
 • IMG_8108.jpg
 • IMG_8112.jpg
 • IMG_8115.jpg
 • IMG_8116.jpg
 • IMG_8124.jpg
 • IMG_8131.jpg
 • IMG_8134.jpg
 • IMG_8148.jpg
 • IMG_8150.jpg
 • IMG_8154.jpg
 • IMG_8160.jpg

Koncert w rocznicę śmierci Jana Pawła II

W niedzielne popołudnie, 15 kwietnia 2018 roku, w kościele parafialnym w Osieku nad Notecią odbył się koncert poświęcony Janowi Pawłowi II. Gości powitał i do wysłuchania koncertu zaprosił ksiądz proboszcz Adam Przyborski.

Pod kierownictwem Danuty Błażejczak wystąpiły dzieci i młodzież z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku. Zaprezentował się także zespół Osieczanki i członkowie Wyrzyskiego Chóru Męskiego: Mikołaj Wienke, Krzysztof Badura i Maciej Sury. Wśród utworów znalazły się ulubione piosenki Jana Pawła II, w tym również „Barka”.

- Bardzo się cieszę, że przybyli do nas znakomici goście, którzy zechcieli wystąpić. Koncert pięknie wpisuje się w naszą tradycję i myślę, że będzie tak dalej – mówił proboszcz osieckiej parafii ks. Adam Przyborski, nie ukrywając zadowolenia z wysokiego poziomu przedstawionego koncertu.

- Ciarki ogromne przechodziły, kiedy słuchało się tych pięknych pieśni i kiedy słuchało się słów, które napisał święty Jan Paweł II. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Było przepięknie, cudownie i wzruszająco. Dziękuję wszystkim artystom, organizatorom i księdzu proboszczowi za to, że umożliwia nam słuchanie tych koncertów mówiła po zakończeniu koncertu burmistrz Bogusława Jagodzińska.

 • IMG_9748.jpg
 • IMG_9752.jpg
 • IMG_9754.jpg
 • IMG_9758.jpg
 • IMG_9762.jpg
 • IMG_9766.jpg
 • IMG_9768.jpg
 • IMG_9770.jpg
 • IMG_9780.jpg
 • IMG_9783.jpg
 • IMG_9787.jpg
 • IMG_9790.jpg
 • IMG_9792.jpg
 • IMG_9793.jpg
 • IMG_9795.jpg
 • IMG_9799.jpg
 • IMG_9803.jpg
 • IMG_9810.jpg
 • IMG_9812.jpg
 • IMG_9817.jpg
 • IMG_9820.jpg
 • IMG_9821.jpg
 • IMG_9828.jpg
 • IMG_9831.jpg
 • IMG_9835.jpg
 • IMG_9852.jpg
 • IMG_9860.jpg
 • IMG_9863.jpg

III Turniej Oldboyów o Puchar Burmistrza Wyrzyska

W sobotnie popołudnie, 14 kwietnia 2018 roku, na wyrzyskim boisku Orlik odbył się III Turniej Piłki Nożnej Oldboyów o Puchar Burmistrza Wyrzyska. Pomysłodawcą i współorganizatorem imprezy wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wyrzysku był Damian Piwowarczyk. Z zaproszenia organizatorów skorzystało 5 zespołów. Mecze rozegrane zostały w systemie każdy z każdym. Kilka godzin rozgrywek widzom i zawodnikom przyniosło wiele sportowych emocji.

Ostatecznie puchar Burmistrza Wyrzyska trafił do drużyny wystawionej przez Hurtownię Neumann. Drugie miejsce zajęła drużyna Tarnovia Oldboys, a trzecie przypadło zespołowi Oldboys Piła. Kolejne pozycje zajęły ekipy Oldboys Budzyń i Teams Wyrzysk. Wyróżnienia otrzymali: Wojciech Kowalski (Hurtownia Neumann), Krzysztof Gazarkiewicz (Tarnovia Oldboys) i Arkadiusz Zieliński (Oldboys Budzyń). Najlepszym strzelcem turnieju został Sławomir Maliński, który łącznie strzelił 7 bramek. Tytuł najlepszego bramkarza przyznano Jackowi Michalskiemu.

- Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za poświęcenie swojego czasu i przyjazd na nasz piękny obiekt sportowy oraz za niepowtarzalne emocje, których nie brakowało podczas gry. Cieszę się, że kultywujemy ten turniej i dziękuję za zaangażowanie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezymówiła na zakończenie turnieju burmistrz Bogusława Jagodzińska.

 • IMG_9018.jpg
 • IMG_9023.jpg
 • IMG_9043.jpg
 • IMG_9050.jpg
 • IMG_9058.jpg
 • IMG_9083.jpg
 • IMG_9122.jpg
 • IMG_9128.jpg
 • IMG_9149.jpg
 • IMG_9153.jpg
 • IMG_9165.jpg
 • IMG_9197.jpg
 • IMG_9219.jpg
 • IMG_9232.jpg
 • IMG_9242.jpg
 • IMG_9268.jpg
 • IMG_9278.jpg
 • IMG_9284.jpg
 • IMG_9297.jpg
 • IMG_9305.jpg
 • IMG_9308.jpg
 • IMG_9314.jpg
 • IMG_9326.jpg
 • IMG_9331.jpg
 • IMG_9334.jpg
 • IMG_9352.jpg
 • IMG_9356.jpg
 • IMG_9367.jpg
 • IMG_9374.jpg
 • IMG_9378.jpg
 • IMG_9384.jpg
 • IMG_9389.jpg
 • IMG_9412.jpg
 • IMG_9414.jpg
 • IMG_9435.jpg
 • IMG_9445.jpg
 • IMG_9478.jpg
 • IMG_9484.jpg
 • IMG_9487.jpg
 • IMG_9493.jpg
 • IMG_9495.jpg
 • IMG_9502.jpg
 • IMG_9509.jpg
 • IMG_9519.jpg
 • IMG_9522.jpg
 • IMG_9540.jpg
 • IMG_9550.jpg

Powstanie plaża i bulwary wyrzyskie

W środę, 18 kwietnia 2018 roku, w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej w Wyrzysku” w wysokości 299.987 złotych

Miejscem realizacji inwestycji będą tereny zielone przy rzece Łobżonce i stawie miejskim w Wyrzysku. Na tym terenie w najbliższych miesiącach powstaną bulwary wyrzyskie. Stworzone zostanie estetyczne i atrakcyjne miejsce spotkań oraz integracji lokalnej społeczności i turystów. Będzie plaża, alejki spacerowe, a także fontanna pływająca z oświetleniem led. Zagospodarowany teren zielony zostanie uzupełniony elementami małej architektury, takimi jak: ławki, stoliki, leżaki plażowe, parasole plażowe kryte strzechą, stojaki na rowery. Dla poprawy bezpieczeństwa teren będzie monitorowany.

Całkowity koszt projektu wynosi 556.977,23 zł, a wysokość dofinansowania to 299.987,00 zł. Gmina Wyrzysk już w najbliższych dniach przystąpi do realizacji zadania. Zakończenie prac planuje się na trzeci kwartał 2018 roku.

- Pozyskując środki unijne korzystamy z możliwości, jakie daje obecna perspektywa finansowa, w której przede wszystkim przyznawane dofinansowania na tworzenie miejsc spotkań i integracji lokalnej społeczności. Niewątpliwie takim miejscem będą tereny zielone przy rzecze Łobżonce i stawie miejskim – komentuje burmistrz Bogusława Jagodzińska.

 • DSC08532.jpg
 • DSC08536.jpg
 • DSC08537.jpg
 • DSC08539.jpg
 • DSC08542.jpg
 • DSC08547.jpg
 • DSC08550.jpg

Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy do udziału w obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 • -

Ogłoszenia w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 kwietnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 kwietnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku wraz z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu
    Załącznik nr 2
    Załącznik nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku wraz z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu
    Załącznik nr 2
    Załącznik nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku wraz z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu
    Załącznik nr 2
    Załącznik nr 3

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu.

ZARZĄDZENIE NR.0050.64.2018 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Majówka w skansenie

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią zaprasza 1 maja 2018 r. na imprezę plenerową "Majówka w skansenie".

Początek imprezy godz. 13.00

W programie:
- pokazy wiejskich zajęć gospodarczych i domowych
- pokazy rzemieślnicze (m.in. kowalstwo, tkactwo, garncarstwo)
- potrawy kuchni chłopskiej
- zajęcia dla dzieci – pisanie atramentem, lepienie z gliny
- przejażdżki bryczką
- ekspozycje wnętrz chałup wiejskich
- udostępnienie wystawy "Malarstwo i meble od poł. XIX do pocz. XX w. - "Galeria Obórka"
- pokazy sekcji średniowiecznej Towarzystwa Miłośników Łobżenicy
- występ zespołu „Góralska Hora” godz. 14.00

Kapela „Góralska Hora” - to zespół z bardzo bogatym doświadczeniem muzycznym, występująca na wielu polskich scenach muzycznych. Repertuarem zespołu są żywiołowe melodie góralskie, słowackie, węgierskie, rumuńskie, bałkańskie i biesiadne. Zespół gra na oryginalnych i zarazem unikatowych instrumentach góralskich, takich jak: trombita, rogi pasterskie, dudy, okaryna i piszczałki pasterskie.

Sekcja średniowieczna przy Towarzystwie Miłośników Łobżenicy - zajmuje się rekonstrukcją życia codziennego w średniowiecznej Łobżenicy i okolicy. W swoim wyposażeniu posiada: namiot rycerski jednomasztowy, wyposażenie kuchni, w tym żeliwne kociołki, patelnię, ruszt oraz drewnianą zastawę. W ofercie członkowie sekcji opowiadają o średniowiecznej kuchni, potrawach i sposobach przygotowywania posiłków, np. podpłomyków, chleba, past warzywno-owocowych. Zajmują się również rekonstrukcją strojów średniowiecznych, prowadzą warsztaty z plecenia krajek metodą tabliczkową, pokazy tańca czy opowiadają o dawnych zabawach.

Ceny biletów:
- ulgowy - 10,00 zł
- normalny - 14,00 zł
- rodzinny - 30 zł

Kasa czynna od godz. 12.00

Bliższe informacje:
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią
ul. Dworcowa 12 89-333 Osiek nad Notecią
Tel.: 67 286 60 90 E-mail: skansen@muzeum.pila.pl

 • -

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Wyrzysk.

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2018 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie