Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

05

Gminny Komisarz Spisowy w Wyrzysku przypomina

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Gminny Komisarz Spisowy w Wyrzysku przypomina o trwającym narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Zachęcam wszystkich do dokonania samospisu internetowego na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych. Szczegółowe informacje, w tym lista pytań Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku są dostępne na stronie: https://spis.gov.pl/

Osoby, które nie będą mogły się samodzielnie spisać poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod, tj. metodą wywiadu telefonicznego i metodą wywiadu bezpośredniego, zarówno wywiad telefoniczny, jak i bezpośredni jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Ponadto informuję, że w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 zostało przygotowane pomieszczenie do samospisu. Każda z osób nie mogących się spisać na własnym komputerze będzie miała zapewniony bezpłatny dostęp do pomieszczenia wyposażonego w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego.

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów pracy zdalnej w administracji publicznej osoby zainteresowane dokonaniem samospisu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 67 286 41 18 w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 16.30, we wtorek i w środę od godz. 7.30 do godz. 15.30, w czwartek i w piątek od godz. 7.30 do godz. 15.00 w celu umówienia się na konkretny termin.

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

 

 • grafika- spis

OBWIESZCZENIE

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców oraz pracowników Urzędu, od 10 maja 2021 roku (do odwołania) ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.

Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji na usunięcie drzew lub krzewów, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym oraz inne wymagające osobistego stawiennictwa można załatwiać w Urzędzie w wyznaczonym biurze, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Po przybyciu proszę dzwonić dzwonkiem znajdującym się na budynku przy wejściu od ulicy Bydgoskiej.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Prosimy o załatwianie spraw w formie korespondencyjnej – pocztą tradycyjną, elektroniczną e-mail urzad@wyrzysk.pl, za pomocą skrzynki podawczej ePUAP lub telefonicznie.

Przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku (od ul. Bydgoskiej) znajduje się skrzynka, do której można wrzucać korespondencję kierowaną do tut. Urzędu. Skrzynka wystawiona jest w godzinach pracy.

 

Wszystkie niezbędne wnioski i formularze są dostępne na www.wyrzysk.pl -BIP-wnioski, wzory wniosków.

 

NUMERY TELEFONÓW NA STANOWISKA

BURMISTRZ

(-) Bogusława Jagodzińska

Podsumowanie oceny zgłoszeń twórców ludowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią poinformowało o wynikach konkursu do projektu promocyjnego „Krajeński fyrtel - promocja obszaru LGD, etap 2 (rękodzieło i wydarzenia)”.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, do udziału w projekcie zgłosiło się 49 kandydatek i kandydatów. Z uwagi na dużą różnorodność i wysoki poziom prac, LGD zadecydowała o zakwalifikowaniu wszystkich kandydatów do planowanego serwisu internetowego. Najlepszych artystów - po 3 osoby z każdej gminy - wybrano do publikacji drukowanej.

Poniżej zamieszczamy tabelę przedstawiającą nazwiska odób zakwalifikowanych z terenu Gminy Wyrzysk.

 • Krajna Gmina Wyrzysk

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska dotyczącym przetargu na sprzedaż nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bagdadzie

Chrońmy pszczoły

KOMUNIKAT


Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie za sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy!
Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych!
Stosując środki ochrony roślin zwróć szczególną uwagę na:
- stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
- dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
- stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
- niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
- wykonywanie zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;
- przestrzeganie okresów prewencji;
- niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu;
- zachowywanie minimalnych odległości od pasiek (20 m).


Adam Błochowiak
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 • CHROŃMY PSZCZOŁY!!!
 • Informacja dla pszczelarzy
 • Zabieg środkami ochrony roślin(1)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zachęcamy do zapoznania sie z ogłoszeniem wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta Wyrzyska przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta Wyrzyska przeznaczonych do sprzedaży

Bezpłatna mammografia

 • Mammografia Wyrzysk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszenami o wykazie nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

Trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA WYRZYSKA

 

Burmistrz Wyrzyska informuję, że w dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE, podczas którego nastąpi trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności. W czasie treningu może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W związku z powyższym na terenie gminy Wyrzysk istnieje możliwość uruchomienia akustycznego sygnału generowanego przez syreny alarmowe. Nadany zostanie trzyminutowy modulowany sygnał alarmowy (syrena), który związany będzie z zagrożeniem z powietrza.

BURMISTRZ

(-) Bogusława Jagodzińska

 

Wyrzysk, dn. 14.05.2021 r.

 

Zachęcamy do uczestnictwa w spisie powszechnym.

Zachęcam do uczestnictwa w spisie powszechnym, który jest obowiązkowy, więcej na https://spis.gov.pl/.

Projektowe działania w hybrydowej odsłonie

Młodzież z gminy Wyrzysk skupiona wokół projektu „ZaBOOKowani w kulturze” w ramach programu „Równać Szanse” nie ustaje w działaniach.

Realizację projektu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności dostosowano do współczesnych realiów. W związku z tym młodzież sięgnęła po alternatywne rozwiązania zapewniające ciągłość prac projektowych. Kwietniowe spotkania oraz działania odbywały się w trybie hybrydowym. Zebrania w większym gronie przebiegały online z wykorzystaniem programu Zoom. Natomiast spotkania stacjonarne obejmowały wyłącznie określone zespoły zadaniowe.

Podczas spotkań zdalnych młodzież wspólnie omawiała sprawy bieżące projektu, planowała kolejne działania a także poznała program Canva, będący internetowym narzędziem umożliwiającym tworzenie różnorodnych grafik. Przede wszystkim jednak pracowała nad promocją bookcrossingu lokalnie. W tym celu młodzi wykonawcy projektu „ZaBOOKowani w kulturze” opracowali szereg plakatów popularyzujących akcję uwalniania książek, którą zainicjowali w sieci w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Uczestnicy projektu promowali akcję także w przestrzeni publicznej gminy Wyrzysk. Zaangażowane zespoły zadaniowe ambitnie rozwieszały przygotowane plakaty w miejscach do tego wyznaczonych oraz w wybranych zakładach handlowych przychylnych rozpowszechnianej akcji. Poprzez propagowanie bookcrossingu młodzi stali się lokalnymi bookcrosserami, którzy głęboko wierzą, iż zjednają sobie nowych sympatyków uwalniania książek w naszej gminie.

Kreatywna młodzież zaabsorbowana wspomnianym projektem sukcesywnie i w miarę możliwości realizuje zadania wynikające z uczestnictwa w programie „Równać Szanse” administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

 

 

 

M-GOK Biblioteka Publiczna w Wyrzysku

filia biblioteczna w Osieku nad Notecią

 • Równać szanse (7)
 • Równać szanse (8)
 • Równać szanse (8)
 • Równać szanse (9)
 • Równać szanse (10)
 • Równać szanse (11)
 • Równać szanse (12)
 • Równać szanse (13)
 • Równać szanse (14)
 • Równać szanse (15)
 • Równać szanse
 • abLOGO_PFDiM 2
 • abPL-ANG
 • abRS_LOGO_TLO_RS Duże 2
 • Równać szanse (1)
 • Równać szanse (1)
 • Równać szanse (2)
 • Równać szanse (2)
 • Równać szanse (3)
 • Równać szanse (3)
 • Równać szanse (4)
 • Równać szanse (4)
 • Równać szanse (5)
 • Równać szanse (5)
 • Równać szanse (6)
 • Równać szanse (6)
 • Równać szanse (7)

7 czerwca 2021 r. rozpocznie się drugi i ostatni nabór w projekcie „Dotacja na Twoją firmę”

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że 7 czerwca 2021 r. rozpocznie się drugi i ostatni nabór w projekcie Dotacja na Twoją firmę”  realizowanym przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolski, dzięki któremu aż 314 osób z całej Wielkopolski otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe przez 12 pierwszych miesięcy jej prowadzenia.

 

ZARZĄDZENIE w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.80.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 maja 2021 roku

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych

Szanowni mieszkańcy!
Informujemy, że w czerwcu odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy, w wyznaczonych dniach przedstawionych poniżej w tabeli.
Podczas mobilnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będą odbierane odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Proszę o zapoznanie się z harmonogramem zbiórki dołączonym do ogłoszenia, a zainteresowanych mieszkańców o przybycie w wyznaczonym dniu z poszczególnymi odpadami oraz przekazanie ich bezpośrednio do podstawionych kontenerów przez operatora. Odpady nie mogą zostać pozostawione na gruncie. Miejsca zbiórek w poszczególnych sołectwach zostały uzgodnione z sołtysami.
Mieszkańców Osieka nad Notecią zapraszamy do oddawania zużytych przedmiotów bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na ul. Przemysłowej 13.
Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierze tylko w tym dniu firma Miejski Zakład Usług Komunalnych, natomiast odpady wielkogabarytowe przedsiębiorstwo NOVAGO Sp. z o.o. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wyrzysk. Przyjmujemy tylko odpady z gospodarstw domowych wyszczególnione w ogłoszeniu.
UWAGA !
Nie przyjmujemy opon, odpadów budowlanych oraz odpadów z działalności gospodarczej.

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy - inspektora ds. oświaty, zdrowia, kultury i sportu w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.
Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://wyrzysk.biuletyn.net/?bip=2&cid=1198&id=4998

Informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

 • dziesiec_porad_spisowych_dla_seniorow
 • Telefony rachmistrzów spisowych NSP2021

ZaBOOKowani idą naprzód

Projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku pod nazwą „ZaBOOKowani w kulturze” toczy się dalej w myśl przyjętego harmonogramu.

Majowe spotkania projektowe odbyły się w czasie trwania XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W dniach 8 i 15 maja 2021 roku młodzież pochłonięta popularyzacją bookcrossingu a tym samym promocją czytelnictwa wytrwale wykańczała regały bookcrossingowe, które już wkrótce staną się oryginalnymi biblioteczkami plenerowymi służącymi mieszkańcom gminy Wyrzysk. Działania warsztatowe tym razem odbywały się nie tylko w zakładzie stolarskim pana Piotra Łassy, ale i w ogrodzie wyrzyskiego domu kultury, który sąsiaduje z warsztatem. Określone zespoły ambitnie malowały różnymi rodzajami farb poszczególne elementy regałów bookcrossingowych. Praca była przyjemna, lecz bardzo czasochłonna. Zadanie ułatwiały słoneczna pogoda oraz wesołe usposobienie zebranych.

Na młodzieżowe spotkanie projektowe w dniu 8 maja przybyła pani Magdalena Smełsz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, by przyjrzeć się postępom prac młodych bookcrosserów. Dyrektor wyrzyskiego domu kultury wyraziła słowa uznania pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu „ZaBOOKowani w kulturze” oraz życzyła wytrwałości w dążeniu do celu.

W dniu 15 maja tuż po skończonej pracy warsztatowej młodzież udała się na krótki spacer wybranymi ulicami Wyrzyska w celu zebrania dokumentacji fotograficznej promującej miasto gminne. Podczas wspólnej przechadzki nieprzypadkowo wybrano drogę wiodącą do budki z lodami. Ten słodki akcent był doskonałym zwieńczeniem działań warsztatowych.

Młodzież realizująca projekt „ZaBOOKowani w kulturze” etap warsztatowy ma już za sobą. Młodych bookcrosserów jednak czekają kolejne zadania w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

M-GOK Biblioteka Publiczna w Wyrzysku
filia biblioteczna w Osieku nad Notecią

 • 101_0373
 • 101_0391
 • 101_0395
 • 101_0398
 • 101_0401
 • 101_0404
 • 101_0408
 • 101_0416
 • 101_0425
 • 101_0428
 • 101_0430
 • 101_0437
 • 101_0442
 • 101_0445
 • 101_0447
 • 101_0449
 • 101_0452
 • 101_0459
 • 101_0460
 • 101_0463
 • 101_0465
 • 101_0467
 • 101_0470
 • 101_0472
 • 101_0481
 • 101_0483
 • 101_0485
 • 101_0489
 • 101_0491
 • 101_0498
 • 101_0506
 • 101_0538
 • abLOGO_PFDiM 2
 • abPL-ANG
 • abRS_LOGO_TLO_RS Duże 2
 • DSC_1030
 • received_147257520700499
 • 101_0317
 • 101_0343
 • 101_0351
 • 101_0363

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Wyrzysku

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wyrzysku zaplanowanych na dzień 25 lipca 2021 roku.
Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku pod adresem: https://wyrzysk.biuletyn.net/?bip=1&cid=1572

Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE nr 1.2021

Burmistrz Wyrzyska informuje, że 21 maja 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego w Wyrzysku na realizację zadania publicznego jak poniżej:

Rodzaj zadania – Wspieranie i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Wyrzysk.

Nazwa zadania – Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży SP Wyrzysk po powrocie do szkoły.

W okresie od 1 do 30 czerwca 2021 r.

Wnioskowana kwota dotacji: 2.500,00 zł

Do pobrania:

Informacja

W DNIU 04.06.2021 R. (PIĄTEK) URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU BĘDZIE NIECZYNNY.

 • Urząd Miejski nieczynny 04.06

Ogłoszenie dla par małżeńskich - Jubileusz 50-lecia

Burmistrz Wyrzyska uprzejmie informuje, że może wystąpić do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla małżonków, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim lub dla par małżeńskich, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone powyższym Medalem.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Przyznanie medalu następuje na wniosek. Pary, które są zainteresowane otrzymaniem odznaczeń, prosimy o składanie wypełnionych wniosków (do pobrania poniżej) osobiście lub przesłanie na adres: Urząd Stanu Cywilnego ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r.

Telefon do kontaktu 67 286 41 30 Urząd Stanu Cywilnego Wyrzysk

 • Ogłoszenie 50 lecie 2021

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie