Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2020-02

Badanie aktywności ekonomicznej ludności

  • Ulotki badania ankietowe_BAEL_3_1
  • Ulotki badania ankietowe_BAEL_3_2

Seniorze bądź bezpieczny!

  • plakat_wyrzysk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 4 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu.

ZARZĄDZENIE NR.0050.34.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

Ogłoszenia o naborze wniosków na dotacje

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wpierania upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wyrzysk w roku 2019.

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wpierania upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wyrzysk w roku 2020

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.41.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.42.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieku nad Notecią

ZARZĄDZENIE Nr 0050.43.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieku nad Notecią

Oświadczenie Związku Międzygminnego PRGOK

Regionalna Izba Obrachunkowa w środę 5 lutego 2020 roku uchyliła uchwałę z 20 stycznia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

Pragniemy z całą stanowczością podkreślić, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do wysokości stawek ani do danych, na podstawie których zostały one obliczone. Pozytywnie został oceniony również przedstawiony plan finansowy, który stanowił podstawę do wyliczenia wysokości opłaty. Zastrzeżenia, jakie miała RIO, dotyczyły kwestii proceduralnych, wynikających z różnych interpretacji obowiązujących przepisów. Należy  podkreślić,  że  w  grudniu 2019 roku analogiczną uchwałę do uchwały ZM „PRGOK” podjęła  Rada Miasta Pleszewa. Uchwała ta nie została zakwestionowana przez RIO.  

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z wójtami i burmistrzami, podczas których zostanie ustalony harmonogram działań, który umożliwi nam jak najszybsze dostosowanie całego systemu do znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do czasu podjęcia przez Zgromadzenie ZM „PRGOK” nowej uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór odpadów, obowiązują dotychczasowe stawki, tj. 15 złotych od osoby za odpady segregowane i 35 złotych od osoby za odpady niesegregowane.

Konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.

  • Konkurs fotograficzny

Dofinansowania na rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2020 r. (środa) o godzinie 13:00.

Miejsce spotkania - biuro LGD, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości dofinansowania ze środków Stowarzyszenia LGD Krajna nad Notecią na rozwijanie działalności gospodarczej.

Na spotkaniu zostaną omówione:   

- warunki udzielenia wsparcia,

- kryteria wyboru wniosku,

- formularze wniosków o dofinansowanie.

Spotkanie skierowane jest do podmiotów gospodarczych, które mają swoją siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim powiatu pilskiego i są  zainteresowane dofinansowaniem ze środków PROW.

W celu zapisania się na spotkanie konieczne jest wypełnienie formularza. Zgłoszenia są przyjmowane do 17 lutego 2020 roku do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.lgdkrajna.pl/Spotkanie-informacyjne-Rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-,1433,pl.html

Zaproszenie na Forum Rolnicze Powiatu Pilskiego

  • zaproszenie_Rolnicy

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.47.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.50.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie

Konkurs na kartkę Wielkanocną

Lokalna Grupa Działania "Krajna nad Notecią" ogłasza konkurs na kartkę Wielkanocną.
Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie i pod adresem: http://www.lgdkrajna.pl/KONKURS-NA-KARTKE-WIELKANOCNA
  • plakat do wysyłki

Spotkanie informacyjno-doradcze

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych subregionu pilskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zaprasza Organizacje Pozarządowe do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym dotyczącym dotacji z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku.
Spotkanie odbędzie się 2 marca 2020 roku o godzinie 9:00 w Inwest-Park ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, kuluary Sali Miejskiej. Zgłoszenia na formularzu proszę przesyłać do 28 lutego na adres e-mail: ciwis.pila@bankizywnosci.pl
Link do konkursu ofert
https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_76---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-120141301

  • PLAKAT CIWIS PIA 02.03 0101

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku.

Szczegóły znajdują się na stronie: https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_79---konkurs-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-1-131092736

Ogłoszenia o naborze wniosków na dotacje

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wyrzysk w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR 0050. 69.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu wpierania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Wyrzysk w roku 2020

Ogłoszenia o przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.56.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.55.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.54.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Wyrzysk w roku 2020

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie