Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

05

Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego

Zapraszamy mieszkańców w wieku 50 - 74 lat do udziału w profilaktyce nowotworów jelita grubego. Spotkanie informacyjne poprzedzające badanie odbędzie się w dniu 9 maja 2022 roku o godz. 12.15 w Klubie Miejskim w Wyrzysku, przy ulicy Młyńskiej 2.

 • plakat_Wyrzysk_9.05.2022

Informacja o działaniu PSZOK

Szanowni Mieszkańcy,


w związku ze zbliżającym się okresem urlopowym informuję, że od 05.07.2022 r. - 30.07.2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszam.Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

 • Gospodarowanie odpadami urlop pszok

Bezpłatne badania mammograficzne

W związku z postojem mammobusu w Wyrzysku w dniu 13 maja 2022 roku, zachęcamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat do skorzystania z BEZPŁATNYCH BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH.

 • WYRZYSK

Ogłoszenie o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE nr OR.525.1.2021

Burmistrz Wyrzyska informuje, że dnia 1 września 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęła oferta Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią
Rodzaj zadania – Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa zadania – Kornet i Klarnet – co to takiego i jaka to różnica?
W okresie od zawarcia umowy do 04.12.2021r
Wnioskowana kwota dotacji: 8.000,00zł

Do pobrania:

Ogłoszenie o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE nr OR. 525.2.2021


Burmistrz Wyrzyska informuje, że dnia 14 września 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęła oferta Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
Rodzaj zadania – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Nazwa zadania – „Jak aktywnie spędzać czas wolny po pandemii”
W okresie od zawarcia umowy do 30.09.2021r.
Wnioskowana kwota dotacji: 2500,00zł

Do pobrania:

Ogłoszenie o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE nr OR. 525.3.2021

Burmistrz Wyrzyska informuje, że dnia 4 października 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęła oferta Uczniowskieko Klubu Sportowego "Lider Kosztowo"
Rodzaj zadania – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Nazwa zadania – Profilaktyka i sport w Kosztowie
W okresie od zawarcia umowy do 30.11.2021r.
Wnioskowana kwota dotacji: 2 500,00zł

Do pobrania:

Ogłoszenie o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE nr OR. 525.4.2021

Burmistrz Wyrzyska informuje, że dnia 12 października 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęła oferta Ludowego Zespołu Sportowego „Sokół” Kościerzyn Wielki
Rodzaj zadania – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Nazwa zadania –  Działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży „Zdrowszy świat w czasach walki z epidemią”
W okresie od zawarcia umowy do 15.12.2021r.
Wnioskowana kwota dotacji: 8.000,00zł

Do pobrania:

Ogłoszenie o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE nr OR. 525.5.2021

Burmistrz Wyrzyska informuje, że dnia 2 listopada 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęła oferta Stowarzyszenia promocji Kultury i Sportu „Krajna”
Rodzaj zadania – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Nazwa zadania –  Aktywność fizyczna wśród dzieci i młodzieży- „Mikołajki na sportowo”
W okresie od zawarcia umowy do 15.12.2021r.
Wnioskowana kwota dotacji: 8.000,00zł.

Do pobrania:

Przejście do Przedszkola Publicznego im. Chatka Puchatka w Wyrzysku

Szanowni Państwo,

w związku z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zamkniętego przejścia do Przedszkola Publicznego im. Chatka Puchatka w Wyrzysku, wyjaśniam.

Schody te usytuowane są w ok. 1/3 części (od strony Przedszkola) na działce gminnej, w pozostałej części na gruntach nie stanowiących własności Gminy. W związku z tym, że Gmina może prowadzić inwestycje lub remonty tylko i wyłącznie na działkach stanowiących jej własność, nie jest możliwe, a wręcz niezgodne z prawem, wykonywanie prac na obiektach do niej nie należących.

Widząc jednak ogromną potrzebę zachowania tego bezpiecznego przejścia do Przedszkola, Burmistrz Wyrzyska zwróciła się do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej o wspólne, zgodne z własnością, wyremontowanie schodów.

Z inicjatywy Burmistrza Wyrzyska w dniu 28 lutego 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku odbyło się spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Wyrzysku, na którym omówiono problem związany ze złym stanem technicznym schodów prowadzących do Przedszkola w Wyrzysku.

Ze strony Urzędu przedstawiono propozycję naprawy schodów w granicach przysługującego poszczególnym podmiotom prawa własności do działek gruntu, co związane byłoby z poprawą bezpieczeństwa osób korzystających z tego przejścia, a w szczególności dzieci.

Ponadto przedstawiono dwa inne rozwiązania mające na celu uregulowanie tej kwestii, tj:

1) zaproponowano wykup części działek zajętych pod schody,

2) zawarcie umowy (najmu, użyczenia) przedmiotowej części gruntu.

 

Te dwie ostatnie propozycje dawałyby możliwość wyremontowania schodów przez Gminę Wyrzysk i Spółdzielnia nie musiałaby pokrywać żadnych kosztów związanych z tą inwestycją.

 

Jednak nasze propozycje nie spotkały się z aprobatą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Wyrzysku.

Pisma kierowane przez Zarząd Spółdzielni do tut. Urzędu datowane na 14 marca 2022 roku oraz 11 kwietnia 2022 roku zawierają informacje, z których wynika, że przedstawione przez nas rozwiązania są nie do zaakceptowania przez Zarząd Spółdzielni. W swoim piśmie z 11.04.2022 r. Zarząd Spółdzielni poinformował o zamknięciu schodów z dniem 1 maja bieżącego roku i zabezpieczeniem ich przed dalszym użytkowaniem.

Mając na uwadze powyższe informuję, że ze strony Urzędu Miejskiego w Wyrzysku poczyniono wszystko, co mogłoby doprowadzić do załatwienia niniejszej sprawy, tj. dalszego użytkowania schodów prowadzących do Przedszkola.

Nadal Burmistrz Wyrzyska jest otwarta na propozycje współpracy w celu bezpiecznego użytkowania ww. przejścia.

 

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Bogusława Jagodzińska

 • Schody (1)
 • Schody (2)

Ogłoszenie o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Wyrzyska informuje, że dnia 17 maja 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider Kosztowo”
Rodzaj zadania – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Nazwa zadania – „Profilaktyka i sport w Kosztowie”
W okresie od zawarcia umowy do 29.07.2022 r.
Wnioskowana kwota dotacji: 3200,00zł

Ogłoszenie o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Wyrzyska informuje, że dnia 18 maja 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „TOP-SPIN” Wyrzysk
Rodzaj zadania – Wspieranie i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Wyrzysk
Nazwa zadania – „Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży SP Wyrzysk”
W okresie od zawarcia umowy do 30.06.2022 r.
Wnioskowana kwota dotacji: 2800,00zł

OGŁOSZENIE Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Przetargi ogłoszone przez Gminę Wyrzysk

Ogłoszenie o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE nr OR. 525.5.2022 Burmistrz Wyrzyska informuje, że dnia 20 maja 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNIKAT” Falmierowo

Rodzaj zadania – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Nazwa zadania – „Profilaktycznie i sportowo w SP Falmierowo”
W okresie od zawarcia umowy do 01.06.2022 r.
Wnioskowana kwota dotacji: 2000,00zł

Zaproszenie do udziału w konkursie poetyckim

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku zaprasza do udziału w konkursie poetyckim pn. "Kraina wierszem malowana", który jest realizowany w ramach projektu "Małe i duże podróże po literaturze" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • kraina wierszem malowana AKTUALNY

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2022 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Wyrzysk w roku 2022.

Zarządzenia Dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku:

 

Życzenia z okazji Dnia Matki

 • Dzień Matki 2022 z przewodniczącym

Konsultacje społeczne

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniami w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu:

OBWIESZCZENIA o przystąpieniu do sporządzenia i zmian MPZP

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Falmierowo i Kościerzyn Wielki

Treść obwieszczenia - pobierz

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek nad Notecią

Treść obwieszczenia - pobierz

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska

Treść obwieszczenia - pobierz

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Wyrzysku

III Wyrzyski Piknik Rodzinny

 • 282560000_1954649168067195_574263393395340832_n

IX Rodzinny Przejazd Rowerowy

 • 281739785_1954649231400522_8731816563596153965_n

Dni Wyrzyska - Koncerty w amfiteatrze

 • 283990247_5009482862438353_3026244830421166753_n

Sportowa sobota na 100-lecie TSK Orzeł-Osiek

 • 282065370_4988215684565071_5708217201133859857_n

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2022 z przewodniczącym

Młodzi Badacze znad Noteci

Grupa ośmioklasistów z naszej szkoły w składzie: Anna Belka, Wiktoria Gabrielyan, Sandra Kopienka, Jakub Lewandowski, Hubert Królak oraz Zofia Garczyńska i Weronika Stelmach utworzyła koło naukowe pod nazwą Młodzi Badacze znad Noteci. Głównym celem tego przedsięwzięcia było uczestnictwo w konkursie „Być jak Ignacy”, którego program i idea zainspirowały naszych uczniów. To właśnie młodym ludziom najbardziej potrzebne są dobre przykłady, na których mogą się wzorować w swoim codziennym życiu. Wzorce pełne odwagi, budujące przekonanie, że warto wierzyć we własne siły i marzenia. Takie przesłanie przekonało naszych badaczy do uczestnictwa w tym konkursie. Była to już VI edycja tego konkursu, którego celem jest popularyzacja polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza - wynalazcy lampy naftowej i pioniera przemysłu naftowego w Polsce i w Europie.

Konkurs „Być jak Ignacy” trwał od października do końca maja i składał się ośmiu etapów, połączonych wspólną fabułą:

 • etap I dotyczył podróży badawczych i nawigacji,

 • II – początków lotnictwa,

 • III – mózgu, nauki i informacji,

 • IV – badań przyrody,

 • V – wielkich konstrukcji i maszyn prostych,

 • VI – czasu, badania przeszłości i przyszłości,

 • VII – badań kosmosu,

 • VIII – wynalazków Ignacego Łukasiewicza.

Nasze koło naukowe podjęło się trudnego wyzwania, ponieważ musiało realizować zadania edukacyjne oparte na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, wyciąganiu wniosków i tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy.

Wykonane zadania na poszczególnych etapach należało zamieszczać na internetowej platformie „Być jak Ignacy”. Miały one bardzo różnorodny charakter, od teoretycznych quizów do wielu praktycznych działań. Wymieńmy niektóre z nich: wykonanie modelu samolotu, kompasu, studni, Układu Słonecznego, kosmicznego żagla, dinozaura z masy solnej, albumu przyrodniczego.

W ramach tego konkursu Młodzi Badacze znad Noteci odbyli też kilka wycieczek:

do Karolewa na zakola rzeki Łobżonka, do rezerwatu przyrody Zielona Góra i Muzeum Kultury Ludowej w Osieku oraz do teatru w Pile na przedstawienie „Mały Książę”.

Młodzi Badacze znad Noteci przeprowadzili również szereg eksperymentów wymagających dobrego przygotowania i organizacyjnego zaangażowania.

Nasze zajęcia wymagały również skupienia i merytorycznej analizy różnych wydarzeń, zarówno historycznych, jak i bieżących.

Niezależnie od wyniku końcowego tego konkursu Młodzi Badacze znad Noteci wzbogacili się o ogromną wiedzę z różnych dziedzin naukowych. Poznali sylwetki wielu naukowców współcześnie żyjących i rozwijających polską myśl techniczną oraz wybitnego polskiego naukowca z XIX wieku – Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy i pioniera przemysłu naftowego nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Na pewno warto było zaangażować się w to przedsięwzięcie.

Opiekun koła naukowego

Iwona Niemczyk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

INFORMACJA

 • INFORMACJA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Wyrzyska ogłasza, że w dniu 10 czerwca 2022 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie