Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Oświata

Oświata

2015

- zakup materiałów i wyposażenia dla szkół – 251.411 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 80.332 zł, w tym 62.597 zł - zakup podręczników do szkół i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń, 7.940 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych „Książka naszych marzeń”,

- usługi remontowe w szkołach – 49.131 zł w tym przeglądy, konserwacje i naprawy ksero, kotłowni olejowych, serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja sieci teleinformatycznej, naprawa i przegląd sprzętu ppoż., demontaż drzwi, prace malarskie, naprawa pieca, remonty łazienek, remont schodów,

- za 4.342 zł zakupiono pomoce dydaktyczne, naukowe i książkowe dla oddziałów przedszkolnych

- za 2.812 zł zakupiono usługi remontowe w oddziałach przedszkolnych,

- 38.000 zł wykonano remonty w przedszkolach, w tym na przeglądy i konserwację, naprawę kotłowni w PP w Wyrzysku i przebudowę schodów w Bąkowie,

-48.402 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek dla gimnazjów, w tym 44.419 zł na wyposażenie szkól w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,

- usługi remontowe w gimnazjach wyniosły 11.880 zł w tym przeglądy i konserwacja ksero, przeglądy i naprawy gaśnic, przegląd oświetlenia, naprawa monitoringu, , wymiany wykładzin podłogowych oraz przegląd, konserwacja, naprawa kotłowni olejowej,

- zakup zmywarki za 5.965 zł dla Szkoły podstawowej w Kosztowie.

2016

- zakup materiałów i wyposażenia dla szkół – 215.748 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 75.267 zł - zakup podręczników do szkół i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń,

- usługi remontowe w szkołach – 99.194 zł w tym przeglądy, konserwacje i naprawy ksero, kotłowni olejowych, serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej, montaż reduktora ciśnienia wody, naprawa i przegląd sprzętu ppoż., konserwacja sieci teleinformatycznej, przystosowanie pomieszczeń na harcówkę, malowanie korytarza i klatki schodowej, naprawa dachu, naprawa sprzętu muzycznego i laptopa, naprawa c.o. i modernizacja sieci internetowej, remont kuchni szkolnej, naprawa schodów,

- za 2.066 zł zakupiono pomoce dydaktyczne, naukowe i książkowe dla oddziałów przedszkolnych,

- za 698 zł zaprawiono schody w oddziale przedszkolnym w Kosztowie,

- 15.720 zł wydano na remonty w przedszkolach, w tym na przeglądy i konserwację, wymianę drzwi wewnętrznych w Przedszkolu Publicznym w Wyrzysku i drzwi wejściowych do Przedszkola Publicznego w Osieku nad Notecią,

- 63.707 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek dla gimnazjów oraz na zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Gimnazjum w Wyrzysku w ramach programu „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa”,

- usługi remontowe w gimnazjach wyniosły 13.088,25 zł w tym przeglądy i konserwacja ksero, przeglądy i naprawy gaśnic, naprawa monitoringu, przegląd, konserwacja, naprawa kotłowni olejowej,

- remonty w stołówkach szkolnych wyniosły 19.252 zł na konserwację i naprawę maszyn w kuchni szkolnej, wymianę drzwi oraz przegląd, konserwacja i naprawa wentylacji pomieszczeń kuchennych w SP Wyrzysk i SP Osiek, konserwacja dźwigu, naprawa obieraczki i wyparzacza, naprawa podestów drewnianych oraz modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Wyrzysku, naprawa zmywarki w Przedszkolu Publicznym w Osieku nad Notecią,

- realizacja programu „Youngster Plus” - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Gimnazjum w Osieku nad Notecią – 2.990 zł,

- realizacja programu dofinansowanego przez Fundację NIDA „Mów płynnie po angielsku” w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią – 4.000 zł.

2017

w72XBzgk+raTV6NDp+xuqzXwc3FSpe+Hgbn+Lop3CBO1XnbkOuKpY2AXhpKVqt58f8ArBeK6CVnVs4AAAAASUVORK5CYII=Przedszkole w Osieku nad Notecią - przebudowa chodnika - ułożono nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni ok. 54 m² za 7.411 zł,

- modernizacja toalety dla personelu za 9.000 zł.

 

 

Przedszkole Wyrzysk - przebudowa drogi dojazdowej – wykonano drogę dojazdową z kostki betonowej, utwardzono wjazdy do posesji, zafugowano murek oporowy, sklamrowano szczeliny za 80.994 zł,