Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2015

- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Osiek nad Notecią za 54.659 zł,

- zakup sprzętu pożarniczego, w tym ubrań specjalistycznych, opon do samochodów, akumulatorów, sorbentu za 54.855 zł.

2016

Osiek nad Notecią – termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Osieku nad Notecią – dokonano wymiany pokrycia dach z płyt azbestowo – cementowych na płyty warstwowe, zamontowano nowe rynny i rury spustowe, wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną za 97.265 zł w tym 27.265 zł z funduszu sołeckiego.

- zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyrzysk za 420.602 zł