Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki

2015

Auguścin – remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej za 10.372 zł i wyposażenie świetlicy wiejskiej za 719 zł.

Bąkowo – budowa chodnika w Komorowie za 6.077 zł, utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bąkowie za 8.995 zł.

Dąbki – zakup sprzętu nagłaśniającego – 4.209 zł i doposażenie placu zabaw za 6.980 zł.

Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej – 12.813 zł.

Falmierowo – wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej za 18.806 zł.

Glesno – zakup materiałów na remont dróg gminnych – 20.000 zł i wyposażenie świetlicy (stoły, krzesła i nagłośnienie) za 5.069 zł.

Gromadno – budowa chodnika za 14.301 zł.

Karolewo – Wiernowo – zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej za 8.524 zł.

Konstantynowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej za 7.858 zł.

Kosztowo - remont łazienek w świetlicy wiejskiej za 21.736 zł.

Kościerzyn Wielki – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej za 13.342 zł i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (krzesła) za 3.150 zł.

Młotkówko – zakup materiałów na remont drogi gminnej za 7.938 zł.

Osiek nad Notecią – remont świetlicy wiejskiej za 23.138 zł i zakup namiotu na organizację imprez kulturalno-integracyjnych za 3.499 zł.

Polanowo – doposażenie placu zabaw za 11.639 zł.

Ruda – organizacja boiska wraz z placem rekreacyjnym i uzupełnieniem wyposażenia placu rekreacyjnego za 10.564 zł.

Rzęszkowo – zakup materiałów na remont drogi – 8.364 zł.

Wyrzysk Skarbowy – doposażenie świetlicy wiejskiej za 11.750 zł.

Żelazno – utwardzenie placu przy boisku sportowym za 8.500 zł i doposażenie placu zabaw za 1.568 zł.

Żuławka – utwardzenie drogi gminnej za 8.870 zł.

2016

Auguścin – utwardzenie terenu przy świetlicy z kostki betonowej o wym. 12 x 8 m, podniesiono kołnierz zbiornika na ścieki, zamontowano pokrywę żeliwną i wymieniono rurę przyłączeniową do zbiornika bezodpływowego na ścieki za 11.953 zł i 3.234 zł z budżetu gminy.

Bąkowo – budowa chodnika w Komorowie za 10.000 zł i dodatkowo z budżetu gminy dołożono 2.591 zł, doposażenie placu zabawa – wiata nad piaskownicą za 5.459 zł i dofinansowanie z budżetu gminy 1.471 zł.

Dąbki – doposażenie placu rekreacyjnego (huśtawki, ławki, ławostół i grill) za 7.051 zł, zakup sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 5.000 zł.

Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej za 13.196 zł i 16.565 zł z budżetu gminy.

Falmierowo – zakup kosy spalinowej za 2.400 zł, utwardzenie drogi gminnej – 7.000 zł, budowa chodnika – 10.136 zł.

Glesno – zakup kosy spalinowej za 2.000 zł, organizacja festynu rodzinnego – 3.000 zł, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – siłownia napowietrzna, urządzenia na plac zabaw za 20.770 zł.

Gromadno – budowa chodnika za 15.187 zł i z budżetu gminy – 23.705 zł.

Karolewo – Wiernowo – zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej za 2.000 zł i z budżetu gminy 2.585 zł, uzupełnienie oświetlenia za 6.725 i dodatkowo z budżetu gminy 3.089 zł.

Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej – sala główna, wymiana drzwi, malowanie wejścia do świetlicy, wykonanie i montaż okienek na poddaszu za 8.207 zł.

Kosztowo - budowa chodnika za 10.656 zł, utwardzenie drogi gminnej za 10.000 zł i z budżetu gminy 5.932 zł, organizacja imprezy kulturalno-sportowej za 1.848 zł.

Kościerzyn Wielki – budowa chodnika za 16.740 zł.

Młotkówko – budowa wiaty rekreacyjnej za 8.097 zł i 7.808 zł z budżetu gminy.

Osiek nad Notecią – termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP i świetlicy za 27.265 zł z funduszu sołeckiego i 70.000 zł z budżetu gminy.

Polanowo – zakup sprzętu nagłaśniającego za 3.000 zł, budowa chodnika przy świetlicy za 5.750 zł, doprowadzenie sieci elektrycznej do placu zabaw za 2.925 zł.

Ruda – organizacja Dnia Dziecka – 1.500 zł, uzupełnienie terenu sportowo-rekreacyjnego (piaskownica, budynek gospodarczy, słup i kosz do gry w koszykówkę) za 9.515 zł.

Rzęszkowo – zakup materiałów na remont drogi 8.861 zł i dodatkowo z budżetu gminy 10.716 zł.

Wyrzysk Skarbowy – nasadzenie drzew i krzewów na terenie przy świetlicy za 3.480 zł, odtworzenie punktów granicznych drogi w Klawku za 5.500 zł, zakup i montaż ławek przy placu zabaw za 2.504 zł.

Żelazno – wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty rekreacyjnej za 3.586 zł, doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej za 5.000 zł, uzupełnienie ogrodzenia i doposażenie boiska sportowego za 1.306 zł.

Żuławka – utwardzenie drogi gminnej za 9.106 zł, dodatkowo z budżetu gminy 5.563 zł.

2017

Auguścin – remont sufitów – wykonano podsufitkę, zamontowano oświetlenie w sali – 12.405 zł i 3.234 zł z środków budżetu gminy.

Bąkowo – zakup kosiarki za 1.599 zł, remont kuchni w tym zakup wyparzarki, przebudowa instalacji wod.-kan. i elektrycznej, demontaż starego pieca kuchennego oraz remont ścian i sufitów za 13.732 zł.

Dąbki – projekt zagospodarowania terenu i montaż stacji napraw rowerów – 5.607 zł oraz montaż elementów małej architektury – stojaki na rowery, ławki i utwardzenie terenu przy wiacie za 6.430 zł.

Dobrzyniewo – zakup nagłośnienia przenośnego za 999 zł, budowa chodnika przy drodze gminnej za 12.450 zł.

Falmierowo – zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej – 1.500 zł, zakup wyparzarki – 5.359 zł i wyposażenia do świetlicy za 135 zł, zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej – 13.035 zł i 986 zł z budżetu gminy.

Glesno – organizacja imprezy kulturalno-sportowej za 3.280 zł, projekt zagospodarowania terenu, montaż trybun zewnętrznych i urządzeń na siłownię, wykonanie instalacji elektrycznej na terenie sportowo-rekreacyjnym za 22.973 zł.

Gromadno – remont sali głównej w świetlicy za 15.683 zł i z budżetu gminy – 25.005 zl.

Karolewo – Wiernowo – zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej za 8.986,16 i z budżetu gminy 361 zł.

gGxeLEaRniwrAAAAABJRU5ErkJggg==

 

 

 

 

 

 

 

Konstantynowo – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Konstantynowie 8.336 zł i z budżetu gminy 3.471 zł.

Kosztowo - organizacja imprezy kulturalno-sportowej za 1.854 zł, budowa chodnika o dł. 320 mb za 21.600 zł i z budżetu gminy 31.162 zł.

Kościerzyn Wielki – budowa chodnika o dł. 91 mb za 10.000 zł i z budżetu gminy 3.882 zł, budowa oświetlenia drogowego za 6.989 zł.

Młotkówko – zakup kosy spalinowej za 2.399 zł, zakup ławek i stołów na teren rekreacyjny za 3.089 zł oraz zamontowano 3 zestawy drewnianych ławostołów za 2.995 zł.

Osiek nad Notecią – organizacja imprez sportowo-kulturalnych za 3.230 zł, remont sali głównej w świetlicy – wymiana sufitu podwieszanego i oświetlenia oraz malowanie ścian za 24.891 zł.

Polanowo – zakup nagrzewnicy gazowej do świetlicy za 998 zł, zakup pawilonu na plac zabaw za 998 zł, wymiana okna w łazience w świetlicy za 942 zł, utwardzenie drogi gminnej za 9.716 zł.

Ruda – organizacja Dnia Dziecka za 1.415 zł, projekt zagospodarowania terenu, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej za 9.807 zł.

Rzęszkowo – zakup materiału na remont drogi – z funduszu 8.597 zł i dodatkowo z budżetu gminy 6.163 zł, organizacja imprezy integracyjnej za 700 zł.

Wyrzysk Skarbowy – odtworzenie poboczy i profilowanie drogi w Klawku za 12.424 zł.

Żelazno – zakup ławek i stołów na teren sportowo rekreacyjny za 4.784 zł, zakup sprzętu sportowego za 253 zł i doposażenie placu zabaw za 5.072 zł.

Żuławka – zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej za 9.466 zł i z budżetu gminy za 1.049,95 zł.

2018

Auguścin – remont świetlicy wiejskiej za 15.201,84 zł, w trakcie realizacji.

Bąkowo - wykonano utwardzenie w pasie drogi gminnej o pow. 83 m² na miejsca postojowe z kostki granitowej pochodzącej z rozbiórki drogi gminnej w Bąkowie za 10.469,12 zł, w tym z funduszu sołeckiego 9.668,90 zł; zakup materiałów na utwardzenie dróg – 10.000 zł.

Dąbki – zakup sprzętów gospodarczych za 426,00 zł, zamontowano gniazdka elektryczne w wiacie za 328,72 zł, docieplenie budynku gospodarczego za 2.398,50 zł.

Dobrzyniewo – zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej za 999,00 zł, wykonano chodnik o pow. 60 m² oraz poszerzono przepust na trasie chodnika i przebudowano odpływ wody opadowej z jezdni do rowu za 14.544,43 zł, organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej za 1.000 zł.

Falmierowo – zakup 2 namiotów, mebli kuchennych, naczyń i sztućców do świetlicy wiejskiej za 9.787,98 zł; zakup materiałów na utwardzenie dróg – 8.000 zł.

Glesno – zakup 2 namiotów, szafy i krzeseł do świetlicy za 11.694 zł, organizacja imprezy kulturalno-sportowej za 3.996,83 zł.

Gromadno – Otwarta Strefa Aktywności za 17.826,00 zł zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz małej architektury. Niwelacja terenu, przeniesienie urządzeń placu zabaw z terenu przy dawnej szkole podstawowej na działkę przy świetlicy, wykonanie nawierzchni z piasku pod urządzeniami siłowni i placu zabaw, wykonanie ogrodzenia i murka oporowego kosztowało 25.523,47 zł, z tego 19.149,47 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Karolewo – Wiernowo montaż wiaty i utwardzenie terenu pod wiatą przystankową w trakcie realizacji za 10.947 zł.

Konstantynowo – zakup i montaż piłkochwytów i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego za 10.007,59 zł.

Kosztowo – zakup bramek piłkarskich i organizacja imprezy kulturalno-sportowej za 1.949,29 zł.

Kościerzyn Wielki – zakupu gruzu oraz destruktu asfaltowego za 15.846,26 zł.

Młotkówko – organizacja imprezy kulturalno-sportowej za 500 zł.

Osiek nad Notecią – zakup namiotu za 2.000 zł, organizacja imprezy kulturalno-sportowej za 708,00 zł.

Polanowo – wykonano chodnik o długości 38 m za 9.716,30 zł.

Ruda – zakup wyposażenia sportowego za 678,00 zł, organizacja imprezy kulturalnej za 1.000 zł.

Rzęszkowo – organizacja imprezy integracyjnej za 1.000 zł; zakup materiałów na utwardzenie dróg – 10.565 zł.

Wyrzysk Skarbowy – zakup materiałów i wyposażenia za 324 zł.

Żelazno – zakup kosiarki samojezdnej (traktor ogrodowy) za 9.000 zł i dodatkowo z budżetu gminy – przyczepki za 1650 zł.

Żuławka – zakup materiałów na utwardzenie drogi za 11.427 zł.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie