Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Na realizację zadań publicznych Gminy Wyrzysk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tradycji i turystyki, porządku i bezpieczeństwa publiczne oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2015-2018 ogłoszono konkursy na łączną kwotę 1.279.350 zł.

 

Rodzaj zadania publicznego

2015

2016

2017

2018

Razem

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

165.000 zł

252.750 zł

242.250 zł

200.000 zł

860.000 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tradycja i turystyka

49.000 zł

56.250 zł

56.000 zł

54.700 zł

215.950 zł

Upowszechnianie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży

11.500 zł

11.500 zł

18.000 zł

12.000 zł

53.000 zł

Profilaktyka uzależnień

75.000 zł

-

-

60.000 zł

135.000 zł

Działania profilaktyczne w sferze ochrony i promocji zdrowia

3.800 zł

3.800 zł

3.800 zł

4.000 zł

15.400 zł

Razem

304.300 zł

324.300 zł

320.050

330.700 zł

1.279.350 zł

 

Zestawienie wszystkich organizacji i kwot, jakie otrzymały w latach 2015 – 2018 na realizację zadań publicznych Gminy Wyrzysk:

Organizacja

2015

2016

2017

2018

Razem

Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy „Łobzonka” Wyrzysk

46.980 zł

22.000 zł

70.000 zł

76.000 zł

73.000 zł

287.980 zł

Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „Orzeł-Osiek”

38.310 zł

21.000 zł

69.000 zł

73.000 zł

70.000 zł

271.310 zł

Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Kościerzyn Wielki

25.820 zł

16.000 zł

37.000 zł

39.000 zł

36.000 zł

153.820 zł

Parafialny Klub Sportowy „Tęcza”

10.900 zł

11.000 zł

12.000 zł

9.500 zł

43.400 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia Wyrzysk”

6.382 zł

1.000 zł + 2.034 zł

9.400 zł

4.100 zł

-

22.916 zł

Uczniowski Klub Sportowy „GYMNASION” Osiek nad Notecią

6.382 zł

1.000 zł + 1.270 zł

8.600 zł

2.220 zł

-

19.472 zł

Uczniowski Klub Sportowy „TOP-SPIN” Wyrzysk

6.382 zł

1.000 zł + 2.436 zł

9.800 zł

9.120 zł

22.500 zł

51.238 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” przy Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią

6.382 zł

1.000 zł + 2.066 zł

9.400 zł

6.740 + 1.300 zł

17.500 zł

44.388 zł

Uczniowski Klub Sportowy „UNIKAT” Falmierowo

6.382 zł

1.000 zł + 1.152 zł

8.500 zł

2.600 + 1.600 zł

10.000 zł

31.234 zł

Uczniowski Klub Sportowy „LIDER KOSZTOWO”

6.382 zł

1.000 zł + 1.036 zł

8.400 zł

2.400 + 1.800 zł

10.000 zł

31.018 zł

OSP Osiek Orkiestra Dęta

29.000 zł

29.000 zł

29.000 zł

29.000 zł

116.000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

11.500 zł

3.500 zł

4.000 zł

-

19.000 zł

Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sportu Krajna

5.000 zł

10.000 zł

2.500 + 10.920 zł

10.000 zł

48.420 zł

Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek Koło w Wyrzysku

3.800 zł

3.800 zł

3.800 zł

4.000 zł

15.400 zł

Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska

7.635 zł

10.650 zł

8.800 zł

10.000 zł

37.085 zł

Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w Rudzie

1.600 zł

1.650 zł

-

-

3.250 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Chatka Puchatka

2.000 zł

1.800 zł

1.500 zł

1.000 zł

6.300 zł

Stowarzyszenie Sekcja Motocyklowa OLD WINGS Wyrzysk Osiek

5.000 zł

3.310 zł

3.760 zł

4.000 zł

16.070 zł

Stowarzyszenie MENOS

640 zł + 1.125 zł

620 zł + 470 zł

-

-

2.855 zł

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Radość”

-

1.800 zł

2.300 zł

3.000 zł

7.100 zł

Stowarzyszenie Pomocy Gimnazjum w Wyrzysku „Szkoła Marzeń”

-

1.600 zł + 900 zł

2.600 zł

-

5.100 zł

Stowarzyszenie Rozwój Sołectwa Falmierowo

-

1.800 zł

2.800 zł

1.500 zł

6.100 zł

Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Falmierowie

-

500 zł

940 zł

800 zł

2.240 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła

-

7.000 zł

8.000 zł

7.000 zł

22.000 zł

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Wyrzysk

-

800 zł

-

-

800 zł

Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”

-

1.000 zł

-

-

1.000 zł

Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne komputery i Gry”

-

3.000 zł

-

-

3.000 zł

Wyrzyska Strefa Kultury

-

-

1.300 zł

1.200 zł

2.500 zł

Klub Sportowy Gromadno

-

-

1.650 zł

1.500 zł

3.150 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromadnie

500 zł

-

-

-

500 zł

Stowarzyszenie Kółko Rolnicze w Gromadnie

1.500 zł

-

-

-

1.500 zł

Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”

-

-

-

2.000 zł

2.000 zł

 

5d4Je6SlQAAAABJRU5ErkJggg==

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie