Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2015

Kościerzyn Wielki – budowa drogi do gruntów rolnych

Kościerzyn Wielki – budowa drogi do gruntów rolnych – wykonano 769 m nawierzchni asfaltowej ograniczonej krawężnikami, zjazdy z kostki brukowej oraz pobocza i odwodnienie za 500.000 zł.

  • kościerzyn wielki

Wyrzysk - budowa nawierzchni ul. Ślusarskiej

Wyrzysk - budowa nawierzchni ul. Ślusarskiej - wykonano jezdnię z kostki betonowej o długości ok. 110 m wraz z odwodnieniem powierzchniowym i regulacją studzienek za 70.797 zł.

  • Ulica Ślusarska

Wyrzysk - remont nawierzchni ul. Przemysłowej

Wyrzysk - remont nawierzchni ul. Przemysłowej - remont nawierzchni asfaltowej na długości 476 m oraz chodników z kostki betonowej, regulację wjazdów i studni, wykonanie chodników i parkingu z kostki betonowej za 500.000 zł.

  • Ulica Przemysłowa 1
  • Ulica Przemysłowa 2

Komorowo - przebudowa drogi powiatowej nr 1180P

Komorowo - przebudowa drogi powiatowej nr 1180P – dobudowa zatoki autobusowej i chodnika - zadanie zrealizowane przez Powiat Pilski i Gminę Wyrzysk, która dofinansowała to zadanie w wysokości 12.917 zł.

Osiek nad Notecią - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P

Osiek nad Notecią - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P - zrealizowana przez Powiat Pilski, a Gmina Wyrzysk współfinansowała jej realizację, kwota dotacji wyniosła 9.164 zł.

Osiek nad Notecią - budowa i przebudowa chodnika i parkingu przy Ośrodku Zdrowia

Osiek nad Notecią - budowa i przebudowa chodnika i parkingu przy Ośrodku Zdrowia - wykonano chodnik od ul. Dworcowej do ul. Pięknej oraz parking za 44.340 zł.

  • Parking Osiek

Wyrzysk – remont i budowa chodnika w ul. Pocztowej

Wyrzysk – remont i budowa chodnika w ul. Pocztowej – wykonano chodnik o dł. ok. 76 mb od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką za 14.823 zł.

Zakup i montaż witaczy dla Gminy Wyrzysk

Zakup i montaż witaczy dla Gminy Wyrzysk - za kwotę 25.000 zł zakupiono i zamontowano witacze o wys. 3,10m, 4 podwójne dla Gminy Wyrzysk i 3 wspólne z Gminą Łobżenica i Białośliwie.

  • Witacz

Rozbiórka wiaty przy ul. Pocztowej w Wyrzysku

Rozbiórka wiaty przy ul. Pocztowej w Wyrzysku - rozebrano wiatę o wymiarach 14 m x 5,4 m x 5,2 m wraz z rozbiórką pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych i ich utylizację przez uprawniony podmiot za 13.911 zł.

Pozostałe wydatki:

Pozostałe wydatki:

- zakup gruzu, żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych, skrzynek i koszy ulicznych, piasku i soli na akcję zimową, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, materiałów na naprawę przepustów drogowych, chodników, kładek za 216.740 zł, w tym 53.697 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów na remonty dróg gminnych w Gleśnie, Karolewie-Wiernowie, Młotkówku, Rzęczkowie i Żuławce,

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych, naprawy bieżące i remonty dróg, usługi sprzętowe równiarką, kruszenie gruzu, usługi transportowe, koszenie poboczy dróg gminnych, akcja zima, przeglądy roczne mostów, przepustów na terenie gminy, wycinka drzew i krzewów, odnawianie znaków poziomych na drogach, wiaty przystankowe – 503.753 zł,

- 470.852 zł wydano na oczyszczanie i utrzymanie ulic i chodników w Wyrzysku i Osieku nad Notecią, utrzymanie toalet publicznych i wywóz nieczystości stałych,

-54.336 zł wydano na zakup zieleni ozdobnej, kwietników, donic, obsadzenie zielenią i wykonanie dekoracji świątecznych,

- 262.342 zł wydano na zakup nowych elementów i usługi remontowe oświetlenia ulicznego.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie