Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2016

Falmierowo – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Falmierowo – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wykonano drogę asfaltową o dł. 300 m wraz z utwardzeniem wjazdów do posesji. Na realizacje zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 67.500 zł. W sumie wydano 242.600 zł.

  • Falmierowo 1
  • Falmierowo 2

Osiek nad Notecią – przebudowa ul. Słowiańskiej i skrzyżowania z ul. XX-lecia

Osiek nad Notecią – przebudowa ul. Słowiańskiej i skrzyżowania z ul. XX-lecia - wykonano poszerzenie jezdni ul. Słowiańskiej od skrzyżowania z ul. XX-lecia do szkoły podstawowej o dł. ok. 60 m, obustronne chodniki, zatoczkę autobusową, miejsca postojowe, przejście dla pieszych przy szkole o nawierzchni z kostki betonowej. Całkowity koszt wyniósł 149.300 zł.

  • Ulica Słowiańska

Budowa drogi gminnej Kosztowo – Młotkówko

Budowa drogi gminnej Kosztowo – Młotkówko - poniesiono wydatki za sporządzenie map do celów projektowych za kwotę 4.840 zł.

Bąkowo – budowa chodnika w Komorowie

Bąkowo – budowa chodnika w Komorowie - w latach 2015 – 2016 wybudowano ok. 210 m chodnika 18.664 zł, w tym z funduszu sołeckiego 16.077 zł .

  • Chodnik w Komorowie

Gromadno – budowa chodnika (fundusz sołecki)

Gromadno – budowa chodnika (fundusz sołecki) - w latach 2015 – 2016 kontynuowano budowę chodnika od cmentarza w kierunku wsi, wykonano chodnik o dł. 866 m za kwotę 53.193 zł, w tym z funduszu sołeckiego za 29.488 zł.

  • Chodnik Gromadno

Falmierowo – budowa chodnika

Falmierowo – budowa chodnika - wykonano chodnik o powierzchni 92,48 m2 z kostki betonowej do końca zabudowań za świetlicą za 10.137 zł.

Glesno – budowa chodnika i zatoki autobusowej

Glesno – budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1191P – zadanie realizowane przez Powiat Pilski przy współudziale Gminy Wyrzysk, która dofinansowała to zadanie w kwocie 15.017 zł.

  • Chodnik Glesno

Osiek nad Notecią – budowa chodnika na ul. Dworcowej

Osiek nad Notecią – budowa chodnika na ul. Dworcowej przy drodze powiatowej nr 1180P - zadanie realizowane przez Powiat Pilski przy współudziale Gminy Wyrzysk, która dofinansowała to zadanie w kwocie 16.203 zł.

Osiek nad Notecią – utwardzenie dojazdu do parkingu przy ośrodku zdrowia

Osiek nad Notecią – utwardzenie dojazdu do parkingu przy ośrodku zdrowia - wykonano nawierzchnię dojazdu z betonowej kostki brukowej o pow. 210,42 m2, przełożono nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 14,6 m2, wyregulowano studnie oraz zamontowano bariery ochronne i znaki za 33.600 zł.

Osiek nad Notecią - budowa chodnika i dojazdów ul. Olimpijskiej

Osiek nad Notecią - budowa chodnika i dojazdów ul. Olimpijskiej – w latach 2015 – 2016 wykonano chodnik i zjazdy do posesji na ul. Olimpijskiej za 70.523 zł.

  • Chodnik ulica Olimpijska

Kościerzyn Wielki – remont mostu (jazu) i kładki drewnianej

Kościerzyn Wielki – remont mostu (jazu) w ciągu drogi nr 326 P i kładki drewnianej – w latach 2015 – 2016 dokonano remont dźwigarów stalowych, wymieniono elementy konstrukcyjne i nawierzchni drewnianej mostu wraz z izolacją belek, umocniono skarpy nasypu przy przyczółkach z kamienia granitowego, wykonano ścieków do rzeki. Ponadto wykonano remont drewnianej kładki dla pieszych - naprawiono dźwigary, wymieniono konstrukcję i nawierzchnię drewnianą, wymieniono balustrady i barierki ochronne. Całkowity koszt remontu mostu i kładki wyniósł 152.457 zł.

Wyrzysk – utwardzenie dojazdu do posesji w ul. Pod Czubatką

Wyrzysk – utwardzenie dojazdu do posesji w ul. Pod Czubatką - wykonano utwardzenie dojazdu o szer. 3,5m i dł. 50m z kostki betonowej za 33.396 zł.

Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie gminy Wyrzysk

Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie gminy Wyrzysk - wykonano demontaż istniejącej wiaty, przełożenie kostki betonowej na przystanku i montaż wiaty przystankowej przy dworcu PKP w Osieku n. Not. oraz zamontowanie zdemontowanej wiaty w Bielawach wraz z wykonaniem utwardzenia pod wiatą z kostki betonowej za 9.999 zł.

Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk

Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk - nowe punkty świetlne pojawiły się na drodze w Karolewie, ul. Bohaterów i Kasztanowej w Osieku nad Notecią, Komorowie, Młotkówku, Dobrzyniewie. W sumie wydano 36.901 zł, w tym 6.725 zł w ramach funduszu sołeckiego Karolewo-Wiernowo.

Pozostałe wydatki:

Pozostałe wydatki:

- zakup gruzu, żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych, skrzynek ulicznych, piasku i soli na akcję zimową, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, materiałów na naprawę przepustów drogowych, chodników, kładek za 219.168 zł, w tym 36.967 w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów na remonty dróg gminnych w Karolewie-Wiernowie, Falmierowie, Kosztowie, Rzęczkowie i Żuławce,

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych, naprawy bieżące i remonty dróg, usługi sprzętowe równiarką, kruszenie gruzu, usługi transportowe, koszenie poboczy dróg gminnych, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, wycinka drzew i krzewów, przeglądy techniczne, korekta ewidencji dróg gminnych, zmiana organizacji ruchu na drogach, bieżące naprawy, odtworzenie granicznych punktów drogi w Klawku – 372.258 zł,

- zakup ciągnika wraz z osprzętem, sprzętu i urządzeń i małego samochodu ciężarowego w celu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy za 141.300 zł

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie