Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2017

Wyrzysk – budowa ulicy Cisowej

Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Cisowa - wykonano drogę z kostki betonowej o dł. 210 m wraz z utwardzeniem wjazdów do posesji i budową kanalizacji deszczowej. Koszt całkowity inwestycji to 355.538 zł.

 • Ulica Cisowa 1
 • Ulica Cisowa 2

Osiek nad Notecią – przebudowa ul. Dębowej

Osiek nad Notecią – przebudowa ul. Dębowej - została wykonana rozbiórka zniszczonej nawierzchni asfaltowej i ułożono nową nawierzchnię ulicy o dł. 42m z kostki betonowej, wyregulowano istniejące studnie, wymieniono lampę oświetlenia drogowego. Koszt zadania 77.377 zł.

Wyrzysk – budowa końcowego odcinka ulicy Parkowej

Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (w ciągu ul. Parkowej) - wybudowano drogę o długości ok. 425 m o nawierzchni bitumicznej za 433.243 zł. Gmina uzyskała dotację w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 96.750 zł.

 • Ulica parkowa 1
 • Ulica parkowa 2

Wyrzysk – przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego

Wyrzysk – przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego – wykonano drogę dojazdową z kostki betonowej, utwardzono wjazdy do posesji, zafugowano murek oporowy, sklamrowano szczeliny za 80.994 zł.

Bąkowo – przebudowa drogi gminnej

Bąkowo – przebudowa drogi gminnej – wybudowano drogę o długości ok. 1 km o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa), chodnikiem przez wieś. Na realizację zadania wydano 2.084.967 zł, gmina uzyskała dotację celową z Powiatu Pilskiego w kwocie 164.560 zł.

 • Droga Bąkowo 2
 • Droga Bąkowo 1

Polanowo – utwardzenie drogi gminnej

Polanowo – utwardzenie drogi gminnej – utwardzono z kostki betonowej dojazd do świetlicy wiejskiej o dł. 35 m za 9.716 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa drogi gminnej w Konstantynowie

Budowa drogi gminnej w Konstantynowie – dokonano zakupu map do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową budowy ok. 1,2 km drogi za 14.748 zł w tym 8.336 zł z funduszu sołeckiego.

Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej

Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej – w latach 2015 – 2017 wybudowano 163 m chodnika za 55.026 zł .

 • Chodnik Dobrzyniewo

Osiek nad Notecą – utwardzenie nawierzchni ul. Pięknej

Osiek nad Notecą – utwardzenie nawierzchni ul. Pięknej - wykonano przebudowę ciągu pieszo – jezdnego z kostki betonowej o dł. 158m oraz łącznika pieszego od ul. Pięknej do ul. XX-lecia o dł. 47m z kostki betonowej, wybudowano kanalizację deszczową z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji przy ul. Dworcowej o dł. 201,5m. Koszt inwestycji wyniósł 325.000 zł.

 • Ulica Piękna

Kościerzyn Wielki – budowa chodnika przy drodze gminnej

Kościerzyn Wielki – budowa chodnika przy drodze gminnej – w latach 2016 – 2017 wybudowano przy pomocy mieszkańców 278 m chodnika za 30.622 zł, w tym z funduszu sołeckiego 26.740zł.

 • Chodnik w Kościerzynie Wielkim

Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej

Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej – w latach 2016 – 2017 wybudowano chodnik o dł. ok. 400 m o nawierzchni z kostki betonowej, po lewej stronie drogi od przystanku autobusowego do boiska sportowego oraz od świetlicy do wjazdu na parking za 63.419 zł z tego 32.256 zł z funduszu sołeckiego.

 • Chodnik w Kosztowie

Wyrzysk – przebudowa chodnika w ul. Bydgoskiej

Wyrzysk – przebudowa chodnika w ul. Bydgoskiej – dokonano rozbiórki oraz ponownego ułożenia nawierzchni chodnika w ul. Bydgoskiej na odcinku o dł. 225 m od skrzyżowania z ul. Al. Rydzyńskich do skrzyżowania z ul. Polną, przebudowano schody zewnętrzne, umocniono skarpę i wykonano regulację barier ochronnych wzdłuż chodnika za 39.837 zł.

 • Chodnik ulica Bydgoska

Wyrzysk – przebudowa chodnika na terenie działek gminnych w kierunku szkoły średniej

Wyrzysk – przebudowa chodnika na terenie działek gminnych w kierunku szkoły średniej - przebudowano chodnik o dł. 104 m z wykorzystaniem istniejącej kostki betonowej za kwotę 19.050 zł.

Wyrzysk – przebudowa chodnika w ul. Pocztowej

Wyrzysk – przebudowa chodnika w ul. Pocztowej - rozebrano płyty chodnikowe, ułożono nową nawierzchnię chodnika i wjazdy z kostki brukowej na odcinku o dł. ok. 215 m od chodnika przy drodze wojewódzkiej w ul. Staszica do ul. Grunwaldzkiej za na kwotę 69.158 zł.

Przebudowa chodnika przy Przedszkolu Publicznym w Osieku nad Notecią

Przebudowa chodnika przy Przedszkolu Publicznym w Osieku nad Notecią - ułożono nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni ok. 54 m2 za 7.411 zł

Wyrzysk Skarbowy – wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej

Wyrzysk Skarbowy – wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej – wykonano chodnik o dł. 14 m z kostki betonowej za 4.825 zł.

Wyrzysk - utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki i ul. Bydgoskiej

Wyrzysk - utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki i ul. Bydgoskiej - utwardzono teren dwóch dojazdów o nawierzchni z kostki betonowej pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Bydgoską o powierzchni 384 m2, umocniono skarpy za 58.655 zł.

 • Dojazd Kościuszki Bydgoska 1
 • Dojazd Kościuszki Bydgoska 2

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk - opracowano dokument, który jest obligatoryjnym załącznikiem przy aplikowaniu o środki unijne w ramach WRPO 2014-2020 na zadania z zakresu szeroko pojętej społeczno-infrastrukturalnej rewitalizacji. Gmina Wyrzysk uzyskała w listopadzie 2016 roku dofinansowanie na opracowanie dokumentu w wysokości 47.700 zł ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dokument opracowano za 40.721 zł.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki:

- zakup parkomatów na Plac Wojska Polskiego i ul. Pocztową za 58.302 zł,

- zakup witacza zamontowanego w sołectwie Kościerzyn Wielki za 5.301 zł,

- zakup ciągnika wraz z osprzętem do wykaszania poboczy przy drogach gminnych, pługu do odśnieżania, posypywarki zaczepionej samozaładowczej, kosiarki bijakowej bocznej, przedniego TUZ z montażem za 155.262 zł,

- zakup materiałów do utwardzania dróg gminnych, znaki drogowe, barierki, piasek i materiały na akację „zima”, skrzynki uliczne, materiały do naprawy chodników i kładek – 190.990 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zakupy materiałów do remontów dróg gminnych – 40.084 zł w sołectwach Rzęszkowo, Karolewo-Wiernowo, Falmierowo, Żuławka,

- za 576.683 zł wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawiono przepusty pod drogą z Kościerzyna do Polinowa, wyremontowano chodnik na ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku i w Falmierowie, ciąg z trylinki na ul. 22 Stycznia w Wyrzysku, naprawiono nawierzchnię na ul. Zduny w Wyrzysku, utrwalono nawierzchnię drogi z Masłowa do Kościerzyna Wielkiego, usługi sprzętowe – profilowanie i utwardzenie dróg gminnych, transport gruzu i destruktu, kruszenie gruzu oraz wynajem koparko-ładowarki, zimowe utrzymanie dróg, wydatki związane z wycinką drzew i krzewów, na bieżąco naprawiano kładki, barierki i inne elementy infrastruktury drogowej, odtworzono i czyszczono rowy przydrożne oraz przepusty, profilowano pobocza i skarpy, w tym w ramach funduszu sołeckiego za 12.424 zł w sołectwie Wyrzysk Skarbowy odtworzono pobocza i dokonano profilowania z zagęszczeniem drogi gminnej w Klawku,

- za 9.600 zł dokonano bieżących napraw i remontów przystanków oraz wiat autobusowych- uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy za 20.478 zł na ul. Kasztanowej i Bohaterów w Osieku nad Notecią, Młotkówku, Dobrzyniewie, Karolewie oraz Kościerzynie Wielkim.

 • Droga w Klawku
 • Droga w Małsowie

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie