Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2018

Wyrzysk – modernizacja ulic na osiedlu Leśnym

(część ul. Leśnej, część ul. Jodłowej, część Dębowej, cała ul. Bukowa) - Wykonano dokumentacje projektowe w kwocie 14.760,00 zł na przebudowę ulicy Bukowej i w kwocie 18.450,00 zł ulicy Dębowej. Poniesiono wydatki na roboty budowlane w wysokości 257.800,01 zł oraz wydatki na inspektora nadzoru w kwocie 8.989,98 zł. Koszt inwestycji: 299.999,99 zł.

Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni ul. Wąskiej

Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni ul. Wąskiej – wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o dł. 175 m wraz zzjazdami na posesje oraz kanalizację deszczową. Koszt inwestycji 296.669,43 zł.

  • Ulica Wąska

Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni ul. Wąskiej

Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o dł. 175 m wraz zzjazdami na posesje oraz kanalizację deszczową. Koszt inwestycji 296.669,43 zł.

 

Osiek nad Notecią – przebudowa chodników i wjazdów w ul. 1000-lecia

Wykonano przebudowę chodnika o długości 180m wraz z wjazdami, wykonano wjazdy po przeciwnej stronie chodnika oraz wykonano poszerzenie jezdni o nawierzchni asfaltowej na szerokości około 1m. Koszt prac projektowych i robót drogowych wyniósł 100.000,00 zł.

Wyrzysk – przebudowa ul. Kościuszki

Wykonano dokumentację projektowo–kosztorysową na przebudowę chodników i nawierzchni jezdni ul. Kościuszki w Wyrzysku za kwotę 19.065,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni z nawierzchni betonowej (trylinka) na nawierzchnię bitumiczną o długości 285 m i szerokości 6 m, poszerzoną do szerokości 6,70 m w wyznaczonych miejscach postojowych na odcinku 150 m, obustronny chodnik, wjazdy i dojścia do posesji oraz regulacja studni i wpustów kanalizacji deszczowej. W 2018r. zostało wykonanych część robót budowlanych tj. jednostronna przebudowa chodnika za 166.000,00 zł. Wydatki za pełnienie nadzoru inwestorskiego wyniosły 8.610,00 zł. Ogółem w 2018 nr wydano 193.675,00 zł.

Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni w ulicy XXX-lecia

Poniesiono wydatki na prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich na wykonanie aktualizacji kosztorysu przebudowy drogi gminnej ulicy XXX-lecia w Osieku n. Notecią w wysokości 2.500,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości 268m wraz z chodnikiem, zjazdami i dojściami do posesji z kostki betonowej. Roboty budowlane wyniosły 472.826,15 zł. Poniesiono również wydatki dla inspektora nadzoru, zakup i montaż tablicy promocyjno-informacyjnej w kwocie 11.429,50 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 290.729,00 zł z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej organizowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 486.755,65 zł.

  • Ulica XXX-lecia
  • Ulica XXX-lecia2

Gromadno – wykonanie odwodnienia drogi gminnej

Wykonano za kwotę 12.915,00 zł projekt budowlano – wykonawczy, który obejmuje wykonanie rowu otwartego i odwodnienia rurociągiem wraz z przepustami pod wjazdami i drogą oraz odprowadzenie poprzez istniejący rów do stawu. Ponadto zlecono mapy do celów projektowych za kwotę 4.860,00 zł, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskano, po dokonaniu wpłaty w wysokości 868,00 zł, decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym. Łączne wydatki wyniosły 18.643,00 zł.

Osiek nad Notecią – przebudowa ul. Jasnej

Sporządzono dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni jezdni od ronda do połączenia z ul. XXX-lecia wraz z utwardzeniem odcinków dojazdowych do posesji. Zakres zaprojektowanych robót drogowych obejmuje:

- przebudowę ul. Jasnej w Osieku n. Not. na odcinku od ronda w kierunku ul. XXX-lecia o nawierzchni asfaltowej o długości około 200 m i szerokości jezdni 5,5 – 6,0 m, wraz z wjazdami o nawierzchni z kostki betonowej;

- trzy odcinki dojazdowe bez przejazdu do posesji w ul. Jasnej od jezdni asfaltowej, wraz z wjazdami do posesji, o długościach: około 100 m (od istniejącej nawierzchni asfaltowej przed rondem), około 80 m (od istniejącej nawierzchni asfaltowej z ronda) i około 40 m (pomiędzy rondem a ul. XXX-Lecia), utwardzonych kostką betonową;

- odwodnienie ulicy.

Koszt prac projektowych wyniósł 46.740,00 zł.

 

Osiek nad Notecią – przebudowa ul. Przemysłowej

Sporządzono dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową na odcinku o długości 745m i szerokości 6,0m od ul. Głównej do drogi na Pracz, na wykonanie jednostronnego chodnika stanowiącego ciąg pieszo-jezdny o szerokości 2,5m. Koszt prac projektowych to 41.820,00 zł

Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej

Wykonano chodnik o szerokości 1,5 m i długości 40 m oraz poszerzono przepust na trasie chodnika i przebudowano odpływ wody opadowej z jezdni do rowu za 14.544,43 zł.

 

Polanowo – budowa chodnika

Wykonano chodnik o długości 38 m za 9.716,30 zł.

  • Chodnik w Polanowie

Bąkowo – utwardzenie terenu pod miejsca postojowe

Wykonano utwardzenie w pasie drogi gminnej o pow. 83 m² na miejsca postojowe z kostki granitowej pochodzącej z rozbiórki drogi gminnej w Bąkowie. Wydano 10.469,12 zł, w tym z funduszu sołeckiego 9.668,90 zł.

Wyrzysk – uzupełnienie chodnika przy ul. Szpitalnej

Wykonano uzupełnienie chodnika o długości 26 m z kostki betonowej o grubości 6 i 8cm. Koszt zadania to 9.929,15 zł.

Wyrzysk – przebudowa nawierzchni chodnika łączącego ulicę Leśną i Świerkową

W ramach realizacji zadania przebudowano chodnik o powierzchni 94,5 m2 z kostki betonowej o grubości 8 cm. Wydano 19.996,88 zł.

Kościerzyn Wielki – uzupełnienie chodnika na terenie miejscowości

W ramach realizacji zadania wykonano chodnik przy drodze gminnej o długości 30 mb z kostki betonowej o grubości 6 cm. Koszt zadania to 7.995,00 zł.

Karolewo – Wiernowo – zakup i montaż wiaty przystankowej

Montaż wiaty i utwardzenie terenu pod wiatą przystankową w trakcie realizacji za 10.947 zł.

Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku. W roku 2018 poniesione wydatki dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej. W Młotkówku zakupiono i zamontowano lampę parkową za 9.888,43 zł. W Polanowie zakupiono i zamontowano lampy na placu zabaw za 2.999,12 zł. W sumie wydano 49.339,84 zł.

Pozostałe zakupy i wydatki

- zakup kosiarki samojezdnej za 19.999 zł dla SAM

- zakup materiałów do utwardzania dróg gminnych, piasku, soli, mieszkanki piaskowo-solnej, znaki drogowe, tabliczki, barierki, materiały do naprawy kładek – 261.156,78 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zakupy materiałów do remontów dróg gminnych – 55.839,47 zł w sołectwie Bąkowo, Falmierowo, Kościerzyn Wielki, Rzęszkowo, Żuławka

- za 395.627,93 zł wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętowe – profilowanie i utwardzenie dróg gminnych, transport gruzu i destruktu, kruszenie gruzu oraz wynajem koparko-ładowarki, wydatki związane z wycinką drzew i krzewów, na bieżąco naprawiano kładki, barierki i inne elementy infrastruktury drogowej,

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie