Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2018

Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie

Dokonano demontażu kominków wentylacyjnych, ułożono styropapę na dachu, wykonano nowe obróbki blacharskie, wymieniono rynny i rury spustowe, pomalowano ściany, wymieniono płyty OWA na podsufitce i zamontowano wentylację nawiewno – wywiewną. W zakresie części socjalnej świetlicy wykonano: przełożenie pokrycia z blachy trapezowej, wzmocnienie płatwi i ułożenie płyt OSB pod mocowanie pokrycia, izolację z papy podkładowej, ułożenie zdemontowanej blachy na łatach, wykonanie nowych obróbek blacharskich, regulacja rynien i rur spustowych za 33.993 zł.

Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty

Wykonano dokumentację projektowo – wykonawczą modernizacji budynku obejmująca: remont pomieszczeń, elewacji, dachu, remont instalacji elektrycznych i sanitarnych, zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku, zagospodarowanie poddasza, dostęp dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu działki na miejsca postojowe i zieleń urządzoną oraz urządzenie małej architektury.

Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego

W związku z ogłoszonym konkursem na Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach osi priorytetowej 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, podpisano umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu „Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”, złożonego w ramach ww. konkursu. Złożony wniosek o dofinansowanie został poddany ocenie formalnej i przeszedł ją pozytywnie, obecnie poddawany jest ocenie merytorycznej przez instytucję wdrażającą – Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Zakres zadania wieloletniego obejmuje remont elewacji, wymianę drzwi zewnętrznych, przebudowę kotłowni na gazową i dobudowę windy dla niepełnosprawnych. W br. planuje się wymianę stolarki drzwiowej oraz przebudowę kotłowni na gazową po ostatecznym rozstrzygnięciu w sprawie uzyskania dotacji. Dotychczas wydano 9.880 zł.

Wykonanie podświetlenia murali na budynku Klubu Miejskiego

Wykonano montaż oświetlenia murali na ścianie budynku Klubu Miejskiego w Wyrzysku w ilości 2 sztuk za 1.145,70 zł.

Auguścin – remont świetlicy wiejskiej

Wykonano wymianę instalacji elektrycznej w sali głównej, remont ścian sali głównej, wymianę drzwi zewnętrznych i usunięto zaciek w łazience. Łączne koszty wyniosły 24.101,08 zł, z tego z funduszu sołeckiego 15.201,84 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie

Zadanie jest wieloletnie, w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 29.000,00 zł, w tym 16.000 zł z ramach funduszu sołeckiego, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zaprojektowano budynek parterowy, drewniany o tradycyjnej konstrukcji, bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym.

Remontu świetlicy wiejskiej w Kosztowie

Dokonano demontażu kominków wentylacyjnych, ułożono styropapę na dachu, wykonano nowe obróbki blacharskie, wymieniono rynny i rury spustowe, pomalowano ściany, wymieniono płyty OWA na podsufitce i zamontowano wentylację nawiewno – wywiewną. W zakresie części socjalnej świetlicy wykonano: przełożenie pokrycia z blachy trapezowej, wzmocnienie płatwi i ułożenie płyt OSB pod mocowanie pokrycia, izolację z papy podkładowej, ułożenie zdemontowanej blachy na łatach, wykonanie nowych obróbek blacharskich, regulacja rynien i rur spustowych za 33.993,42 zł.

Kościerzyn Wielki – remont świetlicy wiejskiej

Pomalowano i wygipsowano ściany i sufity w pomieszczeniu sali wiejskiej i kuchni oraz wykonano remont pomieszczenia WC za 6.000 zł.

Polanowo – utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy

W ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie o powierzchni 18 m2 przed wejściem do świetlicy wiejskiej z kostki betonowej oraz wyrównano teren przed wjazdem z tłucznia kamiennego. Poniesiono wydatki w kwocie 2.990,36 zł.

Żelazno – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pomieszczenia gospodarczego

Wydano 4.054,88 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pomieszczenia gospodarczego. Zaprojektowano budynek gospodarczy drewniany o wymiarach 5m x 12 m, z dachem dwuspadowym zlokalizowanym przy istniejącej wiacie rekreacyjnej.

Pozostałe wydatki:

- zmywarkę do świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie za 999 zł,

- dwa namioty na potrzeby sołectwa, meble kuchenne, naczynia i sztućce do świetlicy w Falmierowie za 9.787,98 zł,

- dwa namioty na potrzeby sołectwa, krzesła i szafę do świetlicy w Gleśnie za11.694 zł,

- namiot na potrzeby sołectwa Osiek nad Notecią za 2.000 zł,

- zakup rolet do wiaty w Dąbkach za 5.486,08 zł,

- zakup zmywarki dla Wyrzyska Skarbowego.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie