Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

01

Kwalifikacja wojskowa

W 2024 roku kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa wielkopolskiego odbędzie się okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. 

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2473), do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 4. kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do  kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę
  w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą  naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1520);

 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

 6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego,
  w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

 

TERMINY KWALIFIKACJI DLA GMINY WYRZYSK TO:
19.03.2024 r. – 22.03.2024r.

 

W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie proszę niezwłocznie skontaktować się z Urzędem Miejskim w Wyrzysku, tel. 67 286 27 03 w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa. • 0001
 • 0002

wstecz

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie