Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Tereny rekreacyjne, obiekty sportowe

Tereny rekreacyjne, obiekty sportowe

2015

Dąbki – doposażenie placu zabaw - zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej i dodatkowe urządzenia placu zabaw za 6.580 zł.

Gromadno - uzupełnienie zagospodarowania miejsca wypoczynku, poprawiającego estetykę i bezpieczeństwo – wymieniono ogrodzenie, zamontowano furtkę i bramę wjazdową, dwa stojaki na rowery i urządzono zieleń ozdobną za 20.984 zł, z czego 10.000 zł Gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach V edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

Polanowo – doposażenie placu zabaw – zamontowano zestaw zabawowy z wieżą, tunelem, pomostem, zjeżdżalniami, drabinką i pajęczyną linową za 11.469 zł.

Wyrzysk - doposażenie placu zabaw przy ul. Bydgoskiej – zamontowano huśtawkę podwójną, dwa bujaki, przejście rurowe, drabinkę poziomą z pajęczyną łańcuchową i tunelem pionowym z opon za 9.999 zł.

wdITeyCaV3MQgAAAABJRU5ErkJggg==

Wyrzysk - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - zagospodarowano teren przy stawie – posadzono zieleń, uzupełniono alejki spacerowe, wymieniono nawierzchnię z piasku na placu zabaw, uzupełniono brukowania nabrzeża oraz wyremontowano i uzupełniono murki ozdobne przy nabrzeżu, przygotowano i wyrównano teren za targowiskiem; wysiano trawę, wykonano schody – zejścia do stawu przy ul. Młyńskiej oraz zagospodarowano skarpę w ul. Bydgoskiej. Łączne wydatki na realizację zadania wyniosły 135.739 zł.

Żelazno – doposażenie placu zabaw – zamontowano huśtawkę wagową za 1.568 zł.

Żelazno – utwardzenie terenu przy boisku sportowym - ułożono kostkę betonową brukową przy wiacie rekreacyjnej o pow. 62,5 m² za 8.495 zł.

Pozostałe wydatki:

- 55.338 zł wydano na naprawę dachu na budynku basenu oraz wymianę złoża w filtrach i lamp na basenie,

- prace remontowe na stadionie w Osieku nad Notecią za 14.429 zł,

- ogrodzenie terenu boiska sportowego w Rudzie oraz zakup wyposażenia placu rekreacyjnego za 7.065 zł,

- przyłącze gazowe do hali sportowej w Osieku nad Notecią – 5.215 zł.

2016

Bąkowo – doposażenie placu zabaw – za 6.831 zł, w tym z funduszu sołeckiego 5.459 zł wykonano drewnianą wiatę nad piaskownicą na placu zabaw.

Dąbki – doposażenie placu rekreacyjnego - za kwotę 7.051 zł zamontowano huśtawkę podwójną, 2 ławki parkowe, wybudowano grill murowany z metalowymi rusztami.

Glesno – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego – za 20.770 zł zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia na placu zabaw i małą architekturę.

2Q==

 

 

 

 

 

 

 

 

Młotkówko – budowa wiaty rekreacyjnej - wykonana został wiata drewniana o wym. 5m x 7m, z dachem pokrytym blachą i odprowadzeniem wód opadowych rynnami i rurami spustowymi za 15.789 zł.

9k=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polanowo – doprowadzenie sieci elektrycznej do placu zabaw- za 2.925 zł wykonano zasilanie i oświetlenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw.

Ruda – uzupełnienie wyposażenia placu rekreacyjno – sportowego – zamontowano piaskownicę, blaszany magazyn na ławki i stoły wraz z utwardzeniem (podłogą) z kostki betonowej, słup z koszem do gry w koszykówkę za 9.515 zł.

Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum- wydatki na rozliczenie biura projektowego za sporządzenie koncepcji nowej lokalizacji hali pomiędzy Orlikiem i boiskiem sportowym w kwocie 6.888 zł. Odstąpiono od kontynuacji projektowania hali.

Wyrzysk - zagospodarowanie placów zabaw, terenów rekreacyjnych i sportowych – na placu zabaw na ul. Kościuszki zamontowano huśtawkę wagową 2-osobową i bujak na sprężynie, wykonano ogrodzenie placu zabawa; na ul. Bydgoskiej w Wyrzysku zamontowano linarium piramidę pajęczynę za 24.262 zł.