Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Komunikaty

Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępnienia informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

Treść obwieszczenia - pobierz

Informacja o jakości wody w gminie Wyrzysk

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Wyrzyska informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Szczegółowe informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody na terenie gminy Wyrzysk znajdziesz TUTAJ.

Zgłaszanie awarii

Zgłaszanie awarii

Awarie wodno-kanalizacyjne 
518 495 145
Sprawy odbioru odpadów i uszkodzeń pojemników 
67 286 41 41
Awarie oświetlenia ulicznego i drogowego
67 286 41 47 
508 199 213

W razie braku kontaktu z powyższymi numerami 
Kontakt z Zastępcą Burmistrza Wyrzyska
507 026 263
II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi.

Oferta na realizację zadania publicznego

Zapraszamy do zapoznania się z przetargami na sprzedaż nieruchomości położonych w Rudzie.

Przypomnienie dla właścicieli zwierząt domowych!
Biuro Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile informuje, że Zgromadzenie Związku na posiedzeniu w dniu 09 czerwca 2016 roku podjęło uchwały
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O II PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA WYRZYSK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile

Program Rodzina 500 plus - informacje

Naciągacze pod szyldem telekomunikacji

Studia podyplomowe z Informatyki Stosowanej w Ośrodku UAM w Pile.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ w zakresie dofinansowania edukacji przedszkolnej”.

Zaproszenie na III międzynarodową konferencję naukową "Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries".

Zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. "Środa z funduszami na edukację, infrastrukturę edukacyjną oraz szkolnictwo wyższe".

OBWIESZCZENIE Burmistrza Wyrzyska o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.,,Strategia Rozwoju Gminy Wyrzysk na lata 2016-2025 roku”

Informacje o ogłoszonym naborze na 2016 r. oraz na temat warsztatów z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych

II propozycja celów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR "7 Ryb"

UWAGA mieszkańcy! W związku ze Świętem Wszystkich Świętych nastąpi zmiana organizacji ruchu na drodze Wyrzysk-Polanowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu

UWAGA mieszkańcy! Mobilny Dyżur Informacyjny w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku

Zaproszenie dla członków organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne dotyczące inicjatyw w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców dotyczące inicjatyw i możliwości pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Komunikat PRGOK "Nie pal śmieci - nie tutaj"

W okresie od 1 listopada do 31 marca odpady zmieszane odbierane są z zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie, a biodegradowalne raz w miesiącu!

Zgłaszanie uwag do propozycji celów LSR w związku z trwającymi pracami  nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR "7 Ryb"

Trwają zapisy na bezpłatne badania w kierunku nowotworów płuc i oskrzeli, nowotworu sutka oraz nowotworu jelita grubego w ramach projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”

Punkt konsultacyjny dot. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Przedłużenie terminu składania kart pomysłów na rozwój obszaru LGR "7 Ryb"

Dostęp do darmowych ebooków i audiobooków w wyrzyskiej bibliotece

W związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "7 Ryb" Lokalna Grupa Rybacka zaprasza do wzięcia udziału w jednodniowych warsztatach skierowanych do osób młodych (do 30 lat) oraz osób starszych (powyżej 50 lat)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt: „Pozadotacyjne formy wsparcia przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej"

Zaproszenie na warsztaty rękodzieła

Barszcz Sosnowskiego - materiał edukacyjny na temat zagrożeń zdrowotnych

Komunikat dla rolników dot. suszy na terenie gminy Wyrzysk

Uwaga! Zmiana siedziby i adresu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku

Komunikat dla rolników - wnioski do pobrania w sprawie suszy

Warsztatów z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych

 

Bezpłatne spotkania dla wielkopolskich przedsiębiorców 

Spotkanie - Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

następna strona »

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie