Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2020-10

Sprzedaż drewna opałowego

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem Burmistrza Wyrzyska o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

Treść ogłoszenia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Obowiązek informacyjny - Gospodarka Nieruchomościami, Rolnictwo i Leśnictwo - pobierz

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE!

Dziedzina książki dziecięcej to intrygująca i niewyczerpana przestrzeń, w której wiele pozostało jeszcze do odkrycia. My zaś chcemy wspierać twórców, dla których ważne jest, aby do dzieci trafiały nowe piękne książki, wartościowe zarówno ze względu na treść, jak i formę. Dlatego kolejny raz zapraszamy autorów, ilustratorów, grafików i wszystkich książkotwórców z Polski i zagranicy do udziału w międzynarodowym konkursie na projekt ilustrowanej książki dla dzieci Jasnowidze!

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne ta edycja będzie nieco inna niż poprzednie. Zmieniamy nieznacznie zasady zgłaszania prac i formułę obrad jury, a dla laureatów mamy nową, atrakcyjną niespodziankę!

Jest to już czwarta edycja konkursu. Do trzech poprzednich edycji zgłoszonych zostało w sumie ponad 1500 prac z całego świata! Na podstawie zwycięskich projektów powstają książki, które sukcesywnie trafiają na księgarskie półki, a z wybranymi twórcami wydawnictwo nawiązuje współpracę przy kolejnych książkowych projektach.

Poza książkami owocem każdej edycji konkursu jest wystawa złożona z kilkudziesięciu najciekawszych projektów. Wystawy pokonkursowe udostępniane są szkołom, bibliotekom i instytucjom kulturalnym. Te z poprzednich edycji można było oglądać w kilkunastu miastach w Polsce.

Celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia nowych wartościowych książek dla dzieci, a także stwarzanie utalentowanym projektantom, ilustratorom i autorom tekstów możliwości zaistnienia na rynku wydawniczym. Chcemy pobudzić wyobraźnię drzemiącą w twórcach i zachęcić ich do stworzenia przemyślanego i dopracowanego projektu książki dla najmłodszych czytelników, który ma realne szanse na wydanie. Osoby biorące udział w konkursie muszą wykazać się pomysłowością, dobrym warsztatem oraz wrażliwością na dziecięcy świat. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do projektantów książek, studentów uczelni artystycznych, ilustratorów i autorów, jednak serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich chętnych.

Jak wyglądać będzie czwarta – pandemiczna – edycja konkursu JASNOWIDZE?

Do udziału w konkursie zapraszamy debiutantów i doświadczonych twórców, z Polski i z zagranicy, występujących indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Przedmiotem Konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Praca konkursowa powinna zawierać scenorys (storyboard) lub scenariusz (konspekt) całej książki, streszczenie w języku polskim i angielskim (w wypadku tekstów napisanych po angielsku – tylko w języku angielskim) oraz 3 gotowe rozkładówki.

Nowością tej edycji jest to, że zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną!

Zgłoszenia należy dokonać do 15 grudnia 2020 poprzez

  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie Konkursu

oraz

  1. załączenie do formularza online plików cyfrowych zawierających pracę konkursową lub zamieszczenie w formularzu linku umożliwiającego ściągnięcie tych plików.

 

Nie przyjmujemy prac konkursowych wysłanych tradycyjną pocztą lub kurierem. Prace konkursowe należy złożyć wyłącznie w formie plików.

Proces zgłoszenia do konkursu opisany jest szczegółowo w sekcji FAQ na stronie Konkursu.

Wszystkich, którzy szukają ilustratora/ilustratorki lub autora/autorki tekstu do współpracy przy tworzeniu konkursowego projektu zapraszamy do facebookowej grupy „JASNOWIDZE, łączcie się! / CLAIRVOYANTS, get together!”, w której możecie łączyć się w twórcze pary: https://www.facebook.com/groups/392610665034495/

 

Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury:

 • Jury międzynarodowe w składzie: Jutta Bauer, Romana Romanyszyn, Joanna Olech i Piotr Socha.

 • Jury Wydawnictwa Dwie Siostry w składzie: Ewa Stiasny, Jadwiga Jędryas i Maciej Byliniak.

Ocenie podlegać będą przede wszystkim jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzgledniająca dziecięcą wrażliwość. Inaczej niż w poprzednich edycjach, tym razem jurorzy będą obradować zdalnie, za pośrednictwem internetu.

 

W Konkursie tradycyjnie przewidziane są 3 kategorie nagród:

 • Nagroda główna w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe.

 • Nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry.

 • Udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej.

Tym razem na laureatów czeka dodatkowa niespodzianka!

W drugiej połowie maja 2021 odbędzie się wernisaż wystawy ponkonkursowej, a zaraz po nim zaprosimy autorów nagrodzonych i wyróżnionych w tej edycji prac na warsztaty masterclass, które poprowadzą jurorzy czwartej edycji konkursu!

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej konkursu.

 

Strona internetowa konkursu:

PL: http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2020/

ENG: http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/clairvoyants_2020/

 

Regulamin konkursu: https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2020/regulamin_255/

 

Formularz zgłoszeniowy online: https://bit.ly/jasnowidze2020

 • Plakat Jasno Widzę

Informacja Gminnego Komisarza Spisowego

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Wyrzysk informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie wszystkich rolników oraz członków Gminnego Biura Spisowego, od 6 października 2020 roku
(do odwołania) ograniczona jest możliwość dokonania osobistego samospisu
na stanowisku komputerowym znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29, pokój nr 27.

W związku z powyższym osoby zainteresowane samospisem w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 chcące skorzystać ze stanowiska komputerowego utworzonego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku w godzinach pracy, tj. w poniedziałek od 7.30
do 16.30, od wtorku do środy od 7.30 do 15.30, od czwartku do piątku od 7.30 do 15.00
, proszone są o wcześniejszy kontakt z Gminnym Biurem Spisowym pod numerem telefonu 67 286 41 20.

Gminny Komisarz Spisowy

(-) Bogusława JagodzińskaOgraniczony dostęp do Urzędu Miejskiego

OBWIESZCZENIE

 

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców oraz pracowników Urzędu, od 6 października 2020 roku (do odwołania) ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.

Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji na usunięcie drzew lub krzewów, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym oraz inne wymagające osobistego stawiennictwa można załatwiać w Urzędzie w wyznaczonym biurze, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Po przybyciu proszę dzwonić dzwonkiem znajdującym się na budynku przy wejściu od ulicy Bydgoskiej.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Prosimy o załatwianie spraw w formie korespondencyjnej – pocztą tradycyjną, elektroniczną e-mail urzad@wyrzysk.pl, za pomocą skrzynki podawczej ePUAP lub telefonicznie.

Wszystkie niezbędne wnioski i formularze są dostępne na www.wyrzysk.pl -BIP-wnioski, wzory wniosków.

 

NUMERY TELEFONÓW NA STANOWISKA

 

BURMISTRZ

(-) Bogusława Jagodzińska

Kontrole opłat za posiadanie psa

Wyrzysk 08.10.2020

 

I N F O R M A C J A

 

Urząd Miejski w Wyrzysku informuje, że od dnia 02 listopada 2020 r. planowane są  na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk kontrole pod względem uiszczonej opłaty za posiadanie psa. W związku z powyższym podczas kontroli każda osoba, na której ciąży obowiązek podatkowy zobowiązana będzie do okazania organowi kontrolującemu potwierdzenia uiszczenia ww. opłaty.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 18a i art 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1170) obowiązek podatkowy dotyczący opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Nieuiszczenie opłaty za psa skutkuje egzekucją w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Burmistrz Wyrzyska

Bogusława Jagodzińska

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska dotyczącym wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.191.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Miasta Wyrzysk  przeznaczonej do sprzedaży

Konsultacje w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa stanowiącego część alei dębowej – pomnika przyrody.

Życzenia od władz Gminy Wyrzysk

 • Dzień Edukacji Narodowej 2020
 • Życzenie DEN przewodniczący Rady Miejskiej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorom, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty składam wyrazy uznania za codzienny trud kształtowania młodych umysłów i serc. Dzięki Waszej nauczycielskiej służbie, dzieci i młodzież mogą poznawać świat i jego piękno, a także mają szansę rozwijać i umacniać w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła. To Państwo, poprzez słowo i przykład osobisty, jesteście dla uczniów światłem, które oświetla im drogi do przyszłości. Dziękuję za Państwa odpowiedzialną postawę w sytuacji trudnej dla oświaty – panującej pandemii, jak również za to, że trwacie na posterunku i mimo trudności służycie dzieciom, młodzieży i rodzicom.
 
Życzę satysfakcjonującej pracy, a przede wszystkim wytrwałości i wyrozumiałości. Jestem przekonana, że w tym trudnym okresie trwającej epidemii stawicie Państwo czoła wszystkim nowym wyzwaniom i, jak zawsze, Wasza praca kształtująca serca i umysły młodych ludzi przyniesie Wam wiele satysfakcji i spełnienia zawodowego.
 
Składam serdeczne życzenia dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, a także zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym.

Burmistrz Wyrzyska
Bogusława Jagodzińska

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najlepsze życzenia, gratulacje i podziękowania wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych Gminy Wyrzysk.

Praca każdego nauczyciela, pedagoga, pracownika administracji i obsługi zasługuje na najwyższe uznanie i wielki szacunek.

Życzę Wam, drodzy Państwo, szczególnie dziś w dobie zarazy koronawirusa zdrowia, zadowolenia, pomyślności i wytrwałości w życiu osobistym i zawodowym. Niech każdy nauczyciel i pracownik oświaty będzie wreszcie należycie doceniany i wynagradzany.

W imieniu Rady Miejskiej w Wyrzysku
Przewodniczący Roman Łuka

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zapraszamy do zapoznania się w wykazami nieruchomości przeznaczonych do najmu:

Konsultacje dotyczące gospodarowania odpadami

Zapraszamy do zapoznania się z zarzadzenimi Burmistrza Wyrzyska dotycącymi wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji:

Zawieszenie porad prawnych

Komunikat Starosty Pilskiego w sprawie zawieszenia z dniem 26 października br.  udzielenia stacjonarnie nieodpłatnych porad prawnych w związku z aktualna sytuacją epidemiczną.

 • porady plakat1
  Plakat nieodpłatnych porad prawnych w związku z aktualna sytuacją epidemiczną

Nowe numery telefonów do obsługi samospisu przez telefon

Rolniku!

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu przypomina, że zgodnie art. 8a ust. 2. ustawy o powszechnym spisie rolnym użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Jeśli zatem jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób to jak najszybciej!

Jednocześnie uwzględniając napływające opinie i sugestie respondentów z naszego województwa, niezależnie od funkcjonującej infolinii ogólnopolskiej Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu.

Poniżej zamieszczamy numery telefonów dla użytkowników gospodarstw rolnych odpowiednio z:

- powiatu: złotowskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, międzychodzkiego, szamotulskiego, obornickiego, gnieźnieńskiego – 67 35 27 203, 67 35 27 207, 67 35 27 208

- miasta Poznań i powiatu: poznańskiego, średzkiego, wrzesińskiego, słupeckiego, jarocińskiego, pleszewskiego, krotoszyńskiego – 61 27 98 323,

- miasta Leszno i powiatu: leszczyńskiego, nowotomyskiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, śremskiego, rawickiego, gostyńskiego – 65 51 15 330, 65 51 15 341, 65 51 15 349,

- miasta Konin i powiatu: konińskiego, tureckiego, kolskiego – 63 24 99 403, 63 24 99 412, 63 24 99 423,

- miasta Kalisz i powiatu:  kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego – 62 50 27 112, 62 50 27 114, 62 50 27 151,

Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8.00-20.00. Jeśli telefon jest zajęty, zadzwoń po kolejny z podanych numerów bądź skontaktuj się później - właśnie kogoś spisujemy!

 • Plakat samospisu rolników

Zmiana organizacji ruchu

Zachęcamy do zapoznania się ze schematem zmiany organizacji ruchu na ul. Podgórnej w Wyrzysku w dniu Wszystkich Świętych. Organizacja będzie obowiązywać od 31 października br. od godz. 19.00 do 1 listopada br. do godz. 19.00.

 • Zmiana organizacji ruchu na ulicy Podgórnej

Wsparcie dla seniorów

 • 122831975_2819422941673067_8387117623639580543_o

Cmentarze będą zamknięte

W dniach 31.10-2.11 cmentarze będą zamknięte.
 • 123114997_10159171836924653_2699149611018987077_o

Urząd Miejski zachwyca w dzień i w nocy

Od kilku tygodni możemy podziwiać efekt końcowy przeprowadzonej renowacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Przy ostatnim etapie renowacji obiekt zyskał podświetlane napisy na zewnątrz.


Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska
o ostatnich zmianach mówi: - Doskonałym dopełnieniem przeprowadzonej renowacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku jest montaż podświetlanych napisów i godła, dzięki czemu nie tylko mieszkańcy, ale również goście będą wiedzieć, gdzie mieści się ratusz. Sukcesywnie remontujemy także budynek wewnątrz. Odnowiliśmy już wejście, klatkę schodową i salę sesyjną.

 • Urząd Miejski zachwyca w dzień i w nocy 1
 • Urząd Miejski zachwyca w dzień i w nocy 2

Nowa droga w Falmierowie

Dobiegły końca prace przy przebudowie drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie. W ramach inwestycji powstała nowa jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości 433 metrów i szerokości 5 metrów oraz zjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej i chodnik. Utwardzono również nawierzchnię zatoki autobusowej kostką kamienną i pobocza destruktem asfaltowym.

Wykonaniem prac zajęła się firma FEED-TEL Sp. z o.o. z Wyrzyska. Wartość zadania to 500.274,32 złote. Warto dodać, że na inwestycję Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów podstawowych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Symbolicznego otwarcia drogi w poniedziałek, 5 października 2020 roku dokonała Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska wraz z posłem na Sejm RP Marcinem Porzuckiem.

 • Nowa droga w Falmierowie 2
 • Nowa droga w Falmierowie 1

Uczcili 100 rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II

W niedzielę, 11 października 2020 roku w Wyrzysku na zaproszenie Burmistrz Wyrzyska Bogusławy Jagodzińskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku Romana Łuki odpowiedzieli mieszkańcy, by uczcić 100 rocznicę urodzin papieża św. Jana Pawła II, który jest także Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Wyrzysk.

Rozpoczęto od pięknego koncertu w wykonaniu zespołów Piwniczanie i Osieczanki działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku, który odbył się w kościele parafialnym w Wyrzysku. Po mszy św., którą odprawił ks. proboszcz Mariusz Stachowiak, delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem Jana Pawła II.

Burmistrz Bogusława Jagodzińska serdecznie podziękowała wszystkim mieszkańcom, delegacjom za obecność, za godną postawę i złożenie hołdu wielkiemu Polakowi.

 • Uczcili 100 rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II 1
 • Uczcili 100 rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II 2

Trzeci etap chodnika zrealizowany

Dobiegły końca prace przy budowie III etapu chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy - Gleszczonek. W ramach zadania istniejący chodnik został wydłużony o kolejne 260 mb. Zadanie realizował Powiat Pilski przy wspólnym finansowaniu z Gminą Wyrzysk.

Budową zajęła się firma FEED-TEL Sp. z o. o. z Wyrzyska, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 64.127 złotych.

 • Trzeci etap chodnika zrealizowany

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie