Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

01

Zmiana stawek opłat związanych z parkowaniem

Zgodnie z uchwałą nr XLI/402/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Wyrzyska, wysokości opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania od dnia 1 stycznia uległy zmianie stawki opłat związane z parkowaniem.

Wprowadzona została opłata parkingowa jednorazowa za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefie płatnego parkowania, za zajęcie jednego stanowiska parkingowego w niżej wymienionych stawkach:
1) za pierwsze pół godziny parkowania 1,00 zł
2) za pierwszą godzinę parkowania 2,00 zł,
3) za drugą godzinę parkowania 2,40 zł,
4) za trzecią godzinę parkowania 2,80 zł,
5) za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania 2,00 zł,
6) za dzień parkowania (od 8:00 do 17:00) 15,00 zł.

Opłaty pobierane są za parkowanie pojazdów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem świąt.

Wprowadzona została opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej:
1) 50,00 zł przy wpłacie w ciągu 3 dni od dnia wystawienia wezwania,
2) 100,00 zł przy wpłacie po wyznaczonym w pkt 1 terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia wezwania.

wstecz

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie